Slide evosas yazılım danışmanlık eğitim hizmetleri

Logo Ürün Fiyat Listesi ve Size Özel Kampanyamız İçin

ÜRÜNLERİMİZ

MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

 • Gib Kullanıcı Listesinde İkilisine Ait Kayıtlı Kullanıcı Bulunamadı

  Gib Kullanıcı Listesinde İkilisine Ait Kayıtlı Kullanıcı Bulunamadı hatasının anlamını ve bu hatayı aldığımızda neler yapacağımızı paylaşacağız bu yazımızda. Gib Kullanıcı Listesinde İkilisine Ait Kayıtlı Kullanıcı Bulunamadı Kullanmış olduğumuz programlarda göndermiş olduğumuz e-fatura bu şekilde hata alabilir. Bu hatanın nedeni müşterimize ait , yani faturayı kestiğimiz firmaya ait posta etiketlerinin değişmesindendir. Peki bu değişiklik neden

  Mayıs 11, 2021
 • e-Defter Saklama Hizmeti Nedir?

  e-Defter Saklama Hizmeti Nedir? Hangi Yönetmelerle Saklama Yapılabilir? e-Defter Saklama Hizmeti Nedir? Hangi Yönetmelerle Saklama Yapılabilir? 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ’de belirtildiği gibi; “ e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan

  Nisan 29, 2021
 • e-Defter Nedir?

  e-Defter Nedir? sorusuna yanıtlar sunacağımız bu yazımızda, başvuru detaylarını sizlerle paylaşacağız. e-Defter Nedir? e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler

  Nisan 29, 2021
 • Logo Farklı Döviz Türlerine Ait Kasalarda Virman

  Farklı Döviz Türlerine Ait Kasalarda Virman işlemi yapacağız. 2.60 Versiyonu ile kasa kartında hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek seçili olsa dahi farklı döviz türleri arasında kasa virman işlemi yapılabilir. 2.60.00 versiyonu öncesinde farklı döviz türleri arasında virman yapılabilmesi için kasa kartında hareketlerde “döviz türü değiştirilmeyecek” seçeneğinin işaretli olmaması gerekiyordu. Ancak 2.60.00.00 versiyonu ile kasa kartı tanımında

  Nisan 25, 2021