2.76 Logo Connect Güncellemesi

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No
Tanım
Açıklama
1 Connect ile içeri alınan faturada bağlı satınalma irsaliyesinin ‘Sevk Tarihi’ ve ‘Sevk Zamanı’ bilgisinin gelmesi sağlanmalı Bağlantılı satınalma irsaliyesinin ‘Sevk Tarihi’ ve ‘Sevk Zamanı’ bilgisinin ERP’ye yansıması sağlanmıştır. Health Paradise kongreyi düzenler.
2 Gelen tutarlı e-irsaliyelerin tutarsız olarak ERP içerisine parametrik olarak eklenmesi istenilmektedir. Gelen tutarlı e-irsaliyelerin tutarsız olarak ERP içerisine parametrik olarak eklenmesi sağlanmıştır.
3 Eşleme ekranlarında eşleme işlemlerinin tüm satırlar için kopyalanması Eşleme ekranlarına F9 menü “Bütün satırlara uygula” seçeneği eklenmiştir.
4 LogoConnect görev yönetici Planlanmış görev içerisinde Periyot türü Günde bir kere olarak seçilip saat aralığı verilebilmesi istenilmektedir. Görev Yöneticisi Periyot türüne “Periyodik Artan (Belirli Saatlerde)” seçeneği eklenmiştir.
5 LogoConnect İrsaliye gönder Paketlenecek – Gönderilecek ekranlarında incele/yazdır işlemlerinde Taslak ibaresinin çıkmasını istenilmektedir. LogoConnect İrsaliye gönder Onaylanacak- Paketlenecek – Gönderilecek ekranlarında , dokuman parametrelerine eklenen “Gönderim ekranlarında irsaliye “Taslak” olarak incelensin” seçeneğiyle incele F9 menü seçeneğinin ve sol alttaki “İncele” butonunun taslak olarak inceleme yapması sağlanmıştır.
6 Connectte e-SMM raporu sıralamasında, makbuz numarasına göre sıralama yapılabilmeli e-SMM penceresindeki Raporlar-Giden Raporlar sayfasına  “Listeleme: Tarihe göre- Makbuz Numarasına göre” filtre olarak eklenmiştir. Tüm rapor görüntüleme türlerinde bu filtre kullanılabilmektedir.
7 e-İrsaliye gönder penceresinde zarflanacak/paketlenecek sekmelerinde hangi kullanıcı tarafından işlem yapıldıysa kolon içerisinde gösterilmesi talep edilmektedir. e-İrsaliye gönder penceresinde zarflanacak/paketlenecek sekmelerinde hangi kullanıcı tarafından işlem yapıldıysa kolon içerisinde gösterilmesine olanak sağlayan “Kullanıcı” kolonu eklenmiştir.
8 Gelen Zarflar ekranına Belge Sayısı kolonu eklenmesi Connect Gelen Zarflar ekranlarında zarf içeriğine ait Belge Sayısı kolonu eklenmiştir.
9 e-Ekstre’de kayıt edilen işlem sonrasında başarıyla kayıt edildiğine dair bir uyarı mesajının ekrana çıkarılması istenilmektedir. e-Ekstre’de kayıt edilen işlem sonrasında “İşlem Tamamlandı” uyarı mesajının çıkması sağlanmıştır..
10 e-Fatura Arşiv ve e-Fatura Giden ekranlarında filtrelere İşyeri filtresi talep edilmektedir. e-Fatura Arşiv ve e-Fatura Giden Kutusu ekranlarına İşyeri filtresi eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No
Tanım
Açıklama
1 Tasarımlarda 616 kodlu tevkifat açıklamaları hatalı yansımaktadır.  Logo Connect e-fatura ve e-arşiv dönüşümünde sabit olarak tanımlanan “616” tevkifat açıklaması “Diğer Hizmetler [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.13)]” olarak düzeltilmiştir.
2 PDF kaydetme kuralı F9 Menüden fatura tipi çevrildiğinde tekrar kaydetme işlemi yapmaktadır. e-Fatura ve e-İrsaliye gelen kutularına uygulanan “e-fatura/e-irsaliye (gelen), geldiğinde PDF kaydet” kuralının, fatura-irsaliye tipi değiştirildiğinde tekrar PDF kaydetmemesi sağlanmıştır.
3 Ambar fişi içerisinde seçili malzemenin alt birimi seçilmesine rağmen ana birim kodunu ubl’e getirmektedir. Ambar fişi içerisinde seçili malzemeinin alt biriminin UBL’e yansıması sağlanmıştır.
4 LogoConnect e-Fatura gönderim ekranlarında buton görsel düzenlemesi LogoConnect e-İrsaliye, e-Fatura ve diğer belge tipleri için gönder ekranlarındaki “Onayla”, “Paketle” ve “Gönder” butonları görselleri revize edilmiştir.
5 İrsaliye tipi Matbu e-irsaliye olan ambar fişlerinde irsaliye numarası ubl de boş oluşması sebebiyle şematron hatası alınmaktadır. İrsaliye tipi Matbu e-irsaliye olan ambar fişlerinde, ubl’de irsaliye numarasının getirilmesi sağlanmıştır.
6 Gönderim ekranlarında irsaliye “Taslak” olarak incelensin parametresi aktif olduğunda e-İrsaliye gelen kutusundaki irsaliyeler Taslak ibaresi ile gösterilmekte. İrsaliye taslak olarak incelensin parametresinin e-İrsaliye Gönder dışındaki irsaliye ekranlarında çalışmaması sağlanmıştır.
7 e-İrsaliye tipindeki Ambar fişi içerisine girilen 6 satır not alanı ubl’e 4 satır olarak gelmektedir. e-İrsaliye ambar fişlerinde UBL’e not alanının 6 satır gelmesi sağlanmıştır.
8 e-İrsaliye tipinde oluşturulan ambar fişinde ticari sistem parametrelerinde “Kullanılacak Sevkiyat Adresi = Sevkiyat hesabından aktarılacak” seçilmesine rağmen, seçilen cari hesap kartından okumaktadır. Ambar fişlerinde sevkiyat adresi tanımlı olduğu durumda, UBL’de deliveryaddress bloğunun sevkiyat adresinden okunması sağlanmıştır.
9 Sıfırdan çalışma alanı eklenip, genel parametreler altında kural kullan parametresi işaretlenip kaydedildiğinde Acceess Violation hatası alınmaktadır. Genel Parametreler ekranının seçilen parametrelerin başarılı olarak kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
10 Connectte Windows Birleştirilmiş Kullanıcı özelliği LogoConnect kullanıcı giriş ekranı şifre karakter sayısı 20 hane olarak arttırılmıştır.
11 Cari hesap e-irsaliye etiket bilgisi sevkiyat adresinden okunursa e-irsaliye tasarımına cari hesap kartı içerisindeki posta kodu bilgisi yansımaktadır. Etiket parametresi sevkiyat adresi seçili olduğu durumda, alıcı posta kodunun sevkiyat adresinden okunması sağlanmıştır.
12 e-Fatura için KETS modül parametresi aktif olduğunda e-SMM gönder ekranında onayla butonuna tıklandığında KETS modülü devreye girmekte. e-Fatura için KETS modül parametresi aktif olduğunda e-SMM gönder ekranında onayla butonuna tıklandığında KETS modülünün devreye girmemesi sağlanmıştır.
13 Cari hesap parametrelerinde e-irsaliye fiş türüne göre seçilen görsel tasarım kayıtlı kalmamaktadır. Cari hesap parametrelerinde e-irsaliye fiş türüne göre seçilen görsel tasarımların çalışması sağlanmıştır.
14 LogoConnect.sys üzerinde çalışma alanı ekle seçeneği ile açılan ekranda öndeğer bağlantı adresi gelmemekte. LogoConnect.sys üzerinde çalışma alanı ekle seçeneği ile açılan ekranda öndeğer bağlantı adresi gelmesi sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.