2.76 Sürüm İçeriği

Sürümde Yer Alan Yenilikler

 

Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-101814 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Program seri / lotlu malzeme çıkışı yapılırken alınan “Miktar, giriş hareketi miktarından fazla olamaz.”uyarısının hangi malzeme için olduğu belirtilmeli. Seri / Lotlu malzeme çıkışı yapılırken alınan “Miktar, giriş hareketi miktarından fazla olamaz.” uyarısının ardından açılan “Seri No/Lot No/Stok Yeri Kodu Hatalı Olan Satırlar” penceresinde ilgili malzemenin gösterilmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-99180 EXCELTRANS, ExcelTransta kasa işlemleri/fatura aktarım şablonuna başlık taşıyıcı kodu alanı eklenmeli. ExcelTrans kasa işlemleri/fatura aktarım şablonuna Fatura Taşıyıcı Kodu alanı eklenmiştir.
WINERP-105100 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Defter beyan sistemine veri aktarımı kapsamında kdv tevkifat seçenekleri güncellenmeli ve kayıt türü, kayıt alt türü seçeneklerine “Diğer Gelir” seçeneği eklenmeli. Defter beyan sistemine veri aktarımı kapsamında kdv/tevkifat seçenekleri güncellenerek ve kayıt türü, kayıt alt türü seçeneklerine “Diğer Gelir” seçeneği eklenmiştir.

Önemli Uyarı : Belirtilen özellik kullanılmadan önce ” Sistem İşletmeni -> Kuruluş Bilgileri -> GİB Defter Beyan Sistemi Mali Müşavir Parametreleri” ekranında “Parametreleri Güncelle” seçeneği çalıştırılmalı ve ardından özelliğin kullanılacağı firmada “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi yapılmalıdır.

WINERP-102670 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, TÜRMOB entegrasyonu ile ilgili çalışma yapılmalı. TÜRMOB entegrasyonu geliştirmeleri kapsamında ,Cari hesap kartlarından kimlik doğrulama sistemine bağlanılarak, mükellefin bilgileri, mükellefe ait TCKN veya VKN bilgisi ile sorgulanarak , cari karta otomatik olarak adres, ünvan, ad soyad il, ilçe ve vergi dairesi bilgilerinin getirilmesi sağlanmıştır.Bilgilerin sorunsuz olarak getirilebilmesi için sistem işletmeni firma detay tanımları içerisindeki mali müşavir sekmesinde bulunan “Mali Müşavir Web Servis Bilgileri” başlığı altında Token bilgisi girilmelidir.
WINERP-103694 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Kasa üzerinden alınan F9-Hesap Özeti ekranında euro olarak da hesap özeti görülebilmeli. Kasa üzerinden alınan F9-Hesap Özeti ekranında farklı işlem döviz türleri olarak da hesap özetinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-104513 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Gümrük beyanname numarası bilgisi girişi 18 karakter olarak yapılabilmelidir. Dış ticaret fişleri ve beyannamelerde bulunan Gümrük Beyanname Numarası bilgisi alanına 18 karakter girilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-105125 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Gönderilen e-belgelerde entegratörden statü bilgisi dönülmediği durumlarda fiş statü bilgisinin Sonuç bekleniyor statüsüne alınması sağlanmalı Gönderilen e-belgelerde entegratörden statüsü bilgisi dönülmediğinde , fiş statü bilgisinin “Sonuç bekleniyor” olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

 

WINERP-89026 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS, Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Vergi Dairelerine Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Eklenmelidir. Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Vergi Dairelerine Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı eklenmiştir.
WINERP-102296 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE, Üretim emri kilitlendiğinde bağlı malzeme fişleri de kilitlenmelidir. Üretim emileri kilitlendiğinde bağlı malzeme fişlerinin de kilitlenmesi sağlanmıştır.
WINERP-103176 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS, e-devlet gönder menüsü altındaki belgelerin zamanlanmış görevler ile otomatik onaylaması sağlanmalı e-Devlet gönder menüsü altındaki belgelerin zamanlanmış görevler ile otomatik onaylanması sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-103968 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Muhasebe işlem merkezinde mizan raporları üzerinden muavin raporu alınabilmelidir. Muhasebe işlem merkezi içerisinden Genel Mizan ve İki Tarih Arası Mizan raporu alındığında, mizan üzerindeki hesaplarda F9 menüden ve sol filtre bölümünde bulunan  “Muavin Defter Raporu Al” seçeneği ile ilgili hesap için muavin defter raporunun alınması sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-103969 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Muhasebe işlem merkezinde hesap kodları üzerinde F9 menüden Muavin Göster seçeneği eklenmelidir. Muhasebe işlem merkezinde hesap kodları üzerinde F9 menü ile Muavin Defter Raporu Al seçeneği eklenmiştir.
WINERP-105476 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Vergi Dairelerine “Ankara Kurumlar Vergi Dairesi” Eklenmeli. Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Vergi Dairelerine “Ankara Kurumlar Vergi Dairesi” eklenmiştir.
WINERP-9362 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Alınan ve Verilen hizmet kartı eklediğinde bir önceki kart kodunu takip etmesi sağlanmalıdır. Alınan ve Verilen hizmet kartı eklendiğinde bir önceki kart kodunu takip etmesi sağlanmıştır.
WINERP-95370 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Faturanın iptal olması ve bu faturaya bağlı irsaliyenin iptal olmaması durumunda fatura içerisinde satırların gözükmesi için geliştirme yapılmalı. Satınalma ve satış faturaları iptal edilip faturalara bağlı irsaliyeler iptal edilmediğinde , fatura ile irsaliye bağlantısının kurulması sağlanarak, ilgili faturalara incele ile girildiğinde fatura içerisinde satırların gözükmesi sağlanmıştır. Ayrıca fatura yaz ve satınalma / satış fatura dökümü raporlarında da iptal faturaların fatura satırlarının listelenmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-99252 EXCELTRANS, Exceltransta ambar fişi aktarım şablonuna sevk tarihi,zamanı ve düzenleme tarihi,zamanı alanları eklenmelidir. Exceltransta ambar fişi aktarım şablonuna sevk tarihi,zamanı ve düzenleme tarihi,zamanı alanları eklenmiştir.
WINERP-102502 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Hesap dağıtım şablonu içerisinde dağıtım katsayısı satırlara yazıldığında dağıtım oranının (yüzdelerinin) toplamı görünmeli. Hesap dağıtım şablonu içerisinde dağıtım katsayısı satırlara yazıldığında dağıtım oranının (yüzdelerinin) toplamının görünmesi sağlanmıştır.
WINERP-103401 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, e-Defter dosyası oluşturulan döneme ait tekrar dosya oluşturma işlemi yapıldığında klasörde bulunan dosyalar başka bir klasöre arşivlenmeli. e-Defter dosyaları oluşturulmuş ve imzalanmış dönemde tekrar dosya imzalama işlemi yapılmak istenildiğinde kullanıcıya uyarı verilerek mevcut e-Defter klasörü Yedekler dizini içerisine daha önce imzalanmış yevmiye ve kebir dosyalarının yedeklenmesi sağlanmıştır.
WINERP-103537 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Cari hesap raporlarında performans ve yavaşlık sorunu yaşanıyor. Cari hesap raporlarında yaşanan performans ve yavaşlık sorunu giderilmiştir.
WINERP-103572 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Cari hesap kartında posta kodunda 3 nokta ile seçim yapılabilmeli. Cari hesap kartında il tanımı var ise adres bilgisi alanındaki 3 noktaya basıldığında imlecin tanımlı ilin üzerine, il-ilçe tanımı varsa imlecin ilçe bilgisinin üzerine konumlanması, il-ilçe tanımı olduğunda elle mahalle girişi yapıldığında ilçe bağlantısının kontrolü sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-103731 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Kasadan çek-senet işlemleri, çek tahsili yapılırken masraf girişi ekranında ki açıklama alanına manuel veri girişi yapılabilmeli. Kasadan çek/senet işlemleri, çek tahsili yapılırken masraf girişi ekranındaki açıklama alanına manuel veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-104195 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Kıbrıs Mevzuatı geliştirmesi kapsamında muhasebe fişlerinin program içerisinden çıkarılması engellenmelidir. Kıbrıs Mevzuatı geliştirmesi kapsamında muhasebe fişlerinin program içerisinden çıkarılması engellenmiştir.
WINERP-104311 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Stok işlem merkezi arayüzünde güncelleme yapılması talebi Stok işlem merkezinde arayüz güncellemeleri yapılmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-105696 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Kuveyt Türk Katılım Bankası şube güncellemeleri Kuveyt Türk Katılım Bankası şube güncellemeleri yapılmıştır.
WINERP-78054 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE, İhraç kayıtlı satınalma faturalarında fiyat farkı uygulandığında , fiyat farkı faturasının içerisine kdv tutarı faturanın net toplamını etkilememelidir. İhraç kayıtlı satın alma faturalarına fiyat farkı uygulandığında , fiyat farkı faturasının içerisindeki kdv tutarının faturanın net toplamını etkilememesi sağlanmıştır.
WINTLS-8687 TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER WINGS,GO WINGS, Wings webde raporlar Excel ile alınabilmeli. Raporların Wings web üzerinden Excel formatında alınabilmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

WINERP-95670 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Fatura çıkarma işleminde faturaya bağlı irsaliyenin çıkarılıp çıkarılmayacağının parametreye bağlanması talep ediliyor. Fatura çıkarma işleminde faturaya bağlı irsaliyenin çıkarılıp çıkarılmaması parametreye bağlanmıştır. Satın alma ve satış parametreleri altına “Fatura çıkar işleminde bağlı irsaliye çıkarılsın” parametresi eklenmiştir. Parametre ön değeri “Kullanıcı onayı” seçeneğidir.
WINERP-96293 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Satış fiyatı satınalma fiyatı altına düşerse kontrol YPB üzerinden yapılıyor.  İşlem dövizi üzerinden de yapılması sağlanmalı Satış fiyatı satınalma fiyatı altına düşerse kontrol YPB ve işlem dövizi üzerinden yapılması sağlanmıştır.
WINERP-102766 LOGOBACKUP, Logobackup uygulamasında database boyut kontrolü kaldırılmalıdır. Logobackup uygulamasında veri tabanı dosya boyut kontrolü kaldırılmıştır.
WINERP-102988 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Ara mali dönem kullanan firmalarda gelecek aylara ait giderlerin hesaplanmasında aralık ayından sonraki giderleri gelecek yıla yansıtılması sağlanmalı Ara mali yıl kullanIlan firmalarda, gelecek aylara ve yıllara dağıtım işlemi yapılırken mali dönem tarihleri dikkate alınarak dağıtım yapılması ve muhasebe fişlerinin oluşması sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-103485 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Kilitli bir irsaliyenin faturalanıp faturalanamaması parametrik olarak ayarlanabilmelidir. Fatura parametrelerine “Kilitli irsaliyeler faturalandırılabilsin = Evet / Hayır” seçeneği eklenerek kilitli irsaliyelerin faturalandırılması seçeneğe bağlanmıştır.
WINERP-103490 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Muhasebe bağlantı kodlarında amortisman ve tükenme payları için proje kodu bazında tanım yapılır ise amortisman hesaplaması muhasebeleştirilemiyor. Muhasebe bağlantı kodlarında amortisman ve tükenme payları için proje kodu bazında tanım yapıldığında amortisman hesaplamasına muhasebe kodlarının atanarak muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-104310 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Cari hesap işlem merkezi arayüzünde güncelleme yapılması talebi Cari hesap işlem merkezinde arayüz güncellemeleri yapılmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-105882 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde gümrükler içerisinde yer alan 341300 kodlu gümrük güncellenmeli. Sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan gümrük bilgileri güncellenmiştir.

 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

 

Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-105073 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Ambar fişinde satır silindiğinde STLINE tablosunda ve malzeme hareketlerinde satırı kalmaktadır. Malzeme için muhasebe kodları otomatik doldurulduğunda ilgili alan giriş ve çıkış satırlarında aynı olmadığı için Ambar fişinde satır silindiğinde ilgili tabloda ve malzeme hareketlerinde satırın silinmesi sağlanmıştır.
WINERP-103402 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, e-Arşiv carilerinde irsaliye yerine geçer işaretliyse, e-İrsaliye oluşturulup faturala yapıldığında irsaliye yerine geçer işaretli geliyor. “İrsaliye faturalandığında irsaliye yerine geçer cari hesap kartından gelsin” parametresi değeri “hayır” seçilip e-Arşiv carileri için irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında e-Arşiv bilgileri ekranında irsaliye yerine geçer kutucuğunun işaretli gelmemesi sağlanmıştır.
WINERP-103235 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Malzeme hareketleri penceresine giriş yapıldığında öndeğer olarak kaydedilmiş filtre uygulanmıyor. Malzeme hareketleri penceresine giriş yapıldığında öndeğer olarak kaydedilmiş filtrenin uygulanması sağlanmıştır.
WINERP-103557 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Skonsol 3 satış ekranında tc kimlik numarası bilgisine on karakter yazılabilmektedir. Skonsol 3 satış ekranında tc kimlik numarası bilgisine on bir karakter yazılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-103584 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE, Tamamlandı durumundaki üretim emrine gerçekleşen miktar girişi yapılıp durum bilgisi devam ediyor yapıldığında gelen dikkat ekranı çarpı işareti ile kapatılmak istendiğinde sistem otomatik evet işaretlenmiş olarak işlem yapmaktadır. Tamamlandı durumundaki üretim emrine gerçekleşen miktar girişi yapılıp durum bilgisi devam ediyor olarak güncellenip  uyarı ekranı çarpı işareti ile kapatıldığında malzeme fişlerinin silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-105140 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Proje kodu veya masraf merkezi girilen fatura muhasebeleştirildikten sonra oluşan mahsup fişinde hesap dağıtım detayları ekranına proje kodu ya da masraf merkezi gelmiyor. Proje kodu veya masraf merkezi girilen fatura muhasebeleştirildikten sonra oluşan mahsup fişinde hesap dağıtım detayları ekranına proje kodu ve masraf merkezinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103592 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Talep fişi içerisinde seçilen cari hesabın işlem dövizli satınalma fiyatı tanımlı ise talep fişine işlem dövizli birim fiyat otomatik olarak yansımıyor. Talep fişi içerisinde seçilen cari hesabın işlem dövizli satınalma fiyatı tanımlı olduğunda talep fişine işlem dövizli birim fiyatın otomatik yansıması sağlanmıştır.
WINERP-103939 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Stoktan talep karşılama işlemi yapılırken fiş tarihinden önceki bir tarihte dönem kapama yapıldıysa 16149-Dönem Kapama işlemi yapıldığından kaydedilememiştir mesajı alınarak talep karşılama yapılamıyor. Stoktan talep karşılama işlemi yapılırken fiş tarihinden önceki bir tarihte dönem kapama yapıldıysa 16149-Dönem Kapama işlemi yapıldığından kaydedilememiştir mesajının alınmadan talep karşılamanın yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

WINERP-104078 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Vergi mükellefi firmaya gelir fişi oluşturulduktan sonra portala gönderildiğinde “Bu belge türü için zorunlu alan. Alan adı: Soyadı/Unvanı” uyarısı alınıyor. Vergi mükellefi firmaya gelir fişi oluşturulduktan sonra GIB defter beyan sistemine gönderildiğinde “Bu belge türü için zorunlu alan. Alan adı: Soyadı/Unvanı” uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-104161 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE, Maliyetlendirme kontrol sihirbazında Maliyetlendirme Sonrası Yapılacak Kontrollerde yıl bilgisi 1899 olarak geliyor. Maliyetlendirme kontrol sihirbazında Maliyetlendirme Sonrası Yapılacak Kontrollerde yer alan 1 nolu “sarf+genel gider+iş istasyonu…” kontrolü sonuc ekranında yer alan “Ger.Bit.Tarihi” alanı gösterim formatı düzeltilmiştir.
WINERP-104548 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Bilanço tablosu aktif/pasif grup yanyana listelensin filtresi evet seçilerek alındığında aktifler toplamı ile pasifler toplamı aynı tutar geliyor, aktifler toplamı pasifler toplamı filtre hayır seçildiğinde geldiği gibi gelmeli. Bilanço tablosu aktif/pasif grup yanyana listelensin filtresi evet seçilerek alındığında aktifler toplamı ile pasifler toplamının aynı tutar gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-104651 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Maliyet üzerinden fiyatlandırma(COST) işleminde fiş türlerinde ambar fişi seçilmiş ise “Row cannot be located for updating” hata mesajı alınıyor. Maliyet üzerinden fiyatlandırma(COST) işleminde fiş türlerinde ambar fişi seçilmiş ise “Row cannot be located for updating” mesajının alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-105152 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Çek karşılığı kredi için teminata verilen çekler bankada tahsil edildikten sonra devir işlemi yapıldığında banka hesap bakiyesi ve hareketler yanlış gözükmektedir. Çek karşılığı kredi için teminata verilen çekler bankada tahsil edildikten sonra devir işlemi yapıldığında banka hesap bakiyesi ve hareketlerin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-100934 EXCELTRANS, İşlem dövizli cari hesap açılış fişi, exceltrans ile içeri alındığında satır döviz türü, TL olarak geliyor. Seçilen döviz türü gelmeli. İşlem dövizli cari hesap açılış fişi Exceltrans uygulamasıyla içeri alındığında satır döviz türünün seçilen döviz türüyle aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-102760 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS, Talep Hareketleri Dökümü raporunda ilgili malzemenin ambarındaki o malzemeye ait stok miktarı getirilemiyor. Talep fişi satırlarında seçilen ambarlar için standart alanlara “Satır Karşılama Ambarı” ve  “Satır Ambarı” alanları eklenmiştir.
WINERP-102880 EXCELTRANS, Firma bazlı veritabanı kullanımı varsa exceltrans ile malzeme fişleri ve irsaliye aktarımında invalid object name hatası alınmaktadır. Firma bazlı veritabanı kullanımı olduğunda exceltrans ile malzeme fişleri ve irsaliye aktarımında invalid object name uyarısının alınması engellenmiştir.
WINERP-103070 EXCELTRANS, Exceltrans ile kasa işlemlerinden satış faturası aktarımı yapıldığında faturadaki yetki kodu alanı KSLINES tablosunda CYPHCODE alanında görünmüyor. Exceltrans ile kasa işlemlerinden satış faturası aktarımı yapıldığında faturadaki yetki kodu alanının ilgili tabloya yazdırılması sağlanmıştır.
WINERP-103196 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Defter-i kebir raporunda önce ocak ayı raporu alınıp, sonrasında şubat ayına rapor alınmasının ardından tekrar ocak ayına rapor alındığında sayfa sayısı hatalı geliyor. Defter-i kebir raporunda önce ocak ayı raporu alınıp, sonrasında şubat ayına rapor alınmasının ardından tekrar ocak ayına rapor alındığında sayfa sayısının doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103242 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Banka işlem fişinde satırda işlem türü belirlenmemiş seçildiğinde hesap dağıtım detaylarına proje kodu bilgisi yansımamakta. Banka işlem fişinde satırda işlem türü belirlenmemiş seçildiğinde hesap dağıtım detaylarına proje kodu bilgisinin yansıması sağlanmıştır.
WINERP-103431 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Sabit kıymet kartında kıst amortisman alanı evet ve edinim şekli sıfır oto(maliyet) seçili iken sabit kıymet kaydı kaydedilmek istendiğinde kdv ödeme süresi belirtilmelidir uyarısı alınıyor. Sabit kıymet kartında kıst amortisman alanı evet ve edinim şekli sıfır oto(maliyet) seçili iken yeni eklenen sabit kıymet kaydı kartında kdv ödeme süresi bilgisinin “1” olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103432 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Kullanıcı yetkilerinde alınan siparişler – ekle – kampanya temizle alanında yetkisi yoksa satış siparişinde satırda F9 menüde detaylı bilgi seçeneği gelmiyor. Kullanıcının  satış ve dağıtım yetkileri altında bulunan kampanya temizle yetkisi olmadığında satış siparişinde satırda F9 menüde detaylı bilgi seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103501 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Satış fiyat farkı numara şablonu gruplanmış artırımlı tutarları azaltılacak seçili ise fiyat farkı faturasının numarası artırılmadan en son faturanın numarası gelmektedir. Satış fiyat farkı numara şablonu gruplanmış artırımlı ise ve stok tutarları azaltılacak seçili ise fiyat farkı faturasının numarasının artırılarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103704 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Muhasebeleştirme şekli genel seçilerek birden fazla fatura tek muhasebe fişi ile muhasebeleştirildikten sonra bir faturada muhasebe kodu değiştirildiğinde mahsup fişi silinmiyor. Muhasebeleştirme şekli genel seçilerek birden fazla fatura tek muhasebe fişi ile muhasebeleştirildikten sonra bir faturada muhasebe kodu değiştirildiğinde mahsup fişinin silinmesi sağlanmıştır.
WINERP-103940 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Alınan proforma fatura, envanter raporuna yansımamalı. Alınan proforma faturanın envanter raporuna yansımaması sağlanmıştır.
WINERP-104071 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Satış siparişinde ticari işlem grubu dolu olan sipariş satış irsaliyesine sipariş fişi aktar ile çağırıldığında ticari işlem grubu alanı boş olarak görünüyor. Satış siparişinde ticari işlem grubu dolu olan sipariş satış irsaliyesine sipariş fişi aktar ile çağırıldığında ticari işlem grubu alanının dolması sağlanmıştır.
WINERP-104140 EXCELTRANS, Exceltrans ile mahsup fişi aktarılırken başlık türü kolonuna veri girilmeden aktarım yapılmamalı. Exceltrans ile mahsup fişi aktarılırken başlık türü kolonuna veri girilmeden aktarım yapılamaması sağlanmıştır.
WINERP-104183 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Fatura, fiş browserında toplu muhasebeleştirme işleminde aynı mahsup fişine birden fazla fatura, fiş muhasebeleşmesi. Muhasebeleştirme yapılan tarih aralığında masraf merkezi girilmemiş faturalar olması durumunda toplu muhasebeleştirme (birebir) işleminde aynı mahsup fişi satırlarına birden fazla fatura veya fişin yansımaması sağlanmıştır.
WINERP-104863 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE, Satış sipariş fişinde varyantlı mamul için Revizyon ekle (Konfigürasyon) ve Varyant seç (Konfigürasyon) işlemi sonrasında yarı mamul siliniyor. Satış sipariş fişinde varyantlı mamul için Revizyon ekle (Konfigürasyon) ve Varyant seç (Konfigürasyon) işlemi sonrasında yarı mamulün silinip silinmemesinin parametrik olması sağlanmıştır.
WINERP-105168 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Banka, kasa ve cari hesap fişlerinde gruplandırılmış artırımlı şablon kullanıldığında fişler eklenirken invalid column name hatasının alınmasının engellenmesi Fatura/İrsaliye tarihi ve numarasının sıra kontrolü yapılacak parametresi kullanıcı uyarılacak/işlem durdurulacak seçili iken banka, kasa ve cari hesap fişlerinde gruplandırılmış artırımlı şablon kullanıldığında fişler eklenirken invalid column name uyarısının alınması engellenmiştir.
WINERP-99074 EXCELTRANS, Exceltrans Ürününde Firma Bazlı Database Kullanımı Olduğu Durumda Firma Bilgileri Giriş Ekranına Gelmiyor. Exceltrans ürününde firma bazlı database kullanımı olduğu durumda firma bilgilerinin giriş ekranına gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101962 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Gelecek aylara/yıllara ait gider muhasebe bağlantı kodlarında işyeri filtresi çalışmıyor. Gelecek dönemlere ait gelir ve gider muhasebe bağlantı kodu tanımlarında işyeri filtresi verildiğinde gelecek dönemlere dağıtımı yapılacak alış / satış faturalarında seçili işyerine göre muhasebe hesabının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101966 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS, Skonsol3 de faturada fişe yönetici yetkisi ver işleminde fatura kayıt edildikten sonra yetki açık kalıyor, yetki kapanmalı. Skonsol3 uygulamasında satış faturasında fişe yönetici yetkisi ver işlemi ardından fatura kayıt edildikten sonra yönetici yetkisinin açık kalmaması sağlanmıştır.

 

WINERP-101976 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Satırında binek araç kiralama checkboxı işaretlenmiş hizmet kartı bulunan satınalma fiyat farkı faturası muhasebeleştirilemiyor. Satırında binek araç kiralama kutucuğu işaretlenmiş hizmet kartı bulunan satınalma fiyat farkı faturasının muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102191 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE, Üretim emri kaydet işleminde ve ardışık malzeme temininde performans sorunu yaşanıyor. Üretim emri kaydet işleminde ve ardışık malzeme temininde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
WINERP-102292 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS, İzle/Seçenekler menüsünde hızlı liste açılımı işaretli olmamasına rağmen satış irsaliyeleri browser ı açıldığında imleç son seçilen kayda konumlanmamaktadır. İzle/Seçenekler menüsünde hızlı liste açılımı işaretli olmamasına rağmen satış irsaliyeleri browserı açıldığında imleç son seçilen kayda konumlanması sağlanmıştır.
WINERP-102543 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, İş yeri değişikliğiyle beraber masraf merkezi ve özel kod değişikliği de olan puantajlar işyerine göre muhasebeleştirildiklerinde sadece ikinci işyerine göre muhasebe fişi oluşuyor. İşyeri değişikliğiyle beraber masraf merkezi ve özel kod değişikliği de olan puantaj kartları için muhasebeleştirme işlemi sonucunda ilgili işyerine göre ayrı muhasebe fişi oluşması sağlanmıştır.
WINERP-102770 TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS, Banka alınan hizmet faturası muhasebeleştirildiğinde satır bazlı belge detayı işaretli geliyor. Banka alınan/verilen hizmet faturaları üzerinden muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişinde bire bir muhasebeleştirme yapıldığında genel belge detayı oluşması sağlanmıştır.
WINERP-103014 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Programa İngilizce girildiğinde teminatlar ekranında kullanılacak para birimi başlığı Türkçe olarak geliyor. Programa İngilizce girildiğinde teminatlar ekranında kullanılacak para birimi başlığının çevirisi yapılmıştır.
WINERP-103123 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Muhasebe fişlerinde kasa ve cari hesap satırı oluşturulup kaydedildikten sonra borç alacak değerleri silenerek tekrar kaydedildiğinde cari ve kasa hareketi silinmiyor. Muhasebe fiş satırlarındaki kasa ve cari hesap türünde olan satırlar için borç alacak değerleri silenerek tekrar kaydedildiğinde cari ve kasa hareketinin de silinmesi sağlanmıştır.
WINERP-103226 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Müşteri teminatlarından tipi avans süre bilgisi süreli olarak girilerek sonrasında değiştir ile bitiş tarihi ilk girilen tarihten önceki bir tarihe çekildiğinde tipi geçici olarak değişmektedir. Tipi “avans” ve süre bilgisi “süreli” olarak girilen müşteri teminatı kaydedildikten sonra süre bitiş tarihi ilk girilen tarihten önceki bir tarihe çekildiğinde müşteri teminat tipinin değişmemesi sağlanmıştır.
WINERP-103328 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Dövizli bir kasada, cari hesap tahsilatı işlem dövizli olarak giriliyor ve f9 menüde bulunan cari döviz bilgileri ekranında TL seçilip kaydediliyor. Muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişi içerisinde cari hesap için TL gelmeli. Dövizli bir kasada, işlem dövizli olarak girilen cari hesap tahsilat fişinde F9 – Cari Döviz Bilgileri ekranında TL seçilerek kaydedildikten sonra oluşan mahsup fişinde cari hesap için döviz türünün TL gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103379 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Mamul alt malzeme tanımlarında satırlarda fire faktörü var ise, hızlı üretim fişi girip kaydettikten sonra tekrar değiştir ile girip hesapla yapıldığında ve kaydedildiğinde negatif seviye uyarısı vermemeli. Mamul alt malzeme tanımları satırlarında fire faktörü varsa; hızlı üretim fişi girilip kaydedildikten sonra aynı fiş için tekrar hesaplama yapılıp kaydedildiğinde negatif seviye uyarısı verilmemesi sağlanmıştır.
WINERP-103384 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Satış siparişi oluşturulan sabit kıymet için irsaliye ve fatura içerisine ilgili sipariş aktarıldığında sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirme yapıldığında sipariş içerisinde verilen birim fiyat değeri silinmemeli Satış siparişi oluşturulan sabit kıymet için irsaliye ve fatura içerisine ilgili sipariş aktarıldığında ve sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirme yapıldığında siparişten gelen birim fiyat değerinin silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-103467 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, İki tarih arası mizanda filtre ekranında hesap kodunda detaylı filtre alanında yıldız karakter ile filtre verildiğinde toplam alanında veri getirmemektedir. İki tarih arası mizanda filtre ekranında hesap kodunda detaylı filtre alanında yıldız karakter ile filtre verildiğinde toplam alanında veri getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-103468 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, İşlem dövizli ve ödemeli satış siparişi yerel para birimine çevrildiğinde f9 ödeme hareketleri penceresinde işlem dövizi ve ödeme tutarı alanları değiştirilememektedir. İşlem dövizli ve ödemeli satış siparişi fişinde Kullanılacak Para Birimi – Satırlar bölümünde değişiklik yapıldığında ‘İşlem dövizi değiştirilecektir’ mesajı verilmesi sağlanarak F9 ödeme hareketleri penceresinde işlem dövizi ve ödeme tutarı alanlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-103469 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Dövizli bir çekin işlem bordrosu bankada tahsil işleminde TL olarak provizyon masrafı yazılarak kaydedilidikten sonra değiştir ile içine girilip tekrar kaydedildiğinde provizyon masrafı satırı dövizli tutar alanı TL tutar olarak geliyor. Dövizli bir çekin işlem bordrosu bankada tahsil işleminde TL olarak provizyon masrafı yazılarak kaydedildikten sonra değiştir ile açılıp tekrar kaydedildiğinde provizyon masrafı satırı dövizli tutar alanı bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103510 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Edinim şekli sıfır oto(gider) olarak satın alınan sabit kıymete ait satınalma faturası muhasebe kodlarına ek vergi tutarı negatif değer atılıyor. Edinim şekli sıfır oto(gider) olarak satın alınan sabit kıymete ait satınalma faturasında KKEG tutarı ek vergiden büyük olduğunda , muhasebe kodlarında ek vergi satırı oluşmaması sağlanmıştır.

 

WINERP-103590 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Cari hesap kartlarında grup ağacında herhangi bir grup şirketine tıklanıp sağ taraftaki grid içerisinde f9 menüde ekle işlemi ile yeni cari hesap eklenmek istenildiğinde cari hesap kod bilgisi hatalı oluşmaktadır. Cari hesap kartlarında grup ağacında herhangi bir grup şirketine tıklanıp sağ taraftaki grid içerisinde f9 menüde ekle işlemi ile açılan yeni cari hesap kartında cari hesap kod bilgisinin doğru atanması sağlanmıştır.
Grup şirket tanımı altında daha önceden eklenmiş bir cari hesap kartı varsa yeni eklenecek ve aynı türdeki cari hesap için sıradaki numara atanmaktadır. Ancak ilgili türde bir alt cari hesap tanımı yoksa kart ilk açıldığında grup şirket kodu atanmaktadır.
WINERP-103636 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Satınalma emri fişi satır bazında onaylandığında satınalma emri F9 menüde teklif ekle seçeneği görünmüyor. Satınalma emri fişi satır bazında onaylandığında ve en az bir satır ‘Onaylandı’ durumunda olduğunda satınalma emri F9 menüde teklif ekle seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103655 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Çek senet karşılığı spot kredi tanımlamasında çek senet ödemesi yapıldıktan sonra yeni taksit hareketi girişi yapılamamalı. Çek senet karşılığı spot kredi tanımlamasında çek senet ödemesi yapıldıktan sonra yeni taksit hareketi girişi yapılamaması sağlanmıştır.
WINERP-103666 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Cari hesap kur farkı işlemi sonucu oluşan alınan hizmet faturasının statüsü e-Arşiv faturası oluşturulacak oluyor. Cari hesap kur farkı işlemi sonucu oluşan alınan hizmet faturasının statüsünün kağıt fatura olarak oluşması sağlanmıştır.
WINERP-103691 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Devir ile gelen kur farkı fişi ve açılış fişi haricinde hareketi olmayan cari hesap kartı için kur farkı fişi oluşuyor. Devir ile gelen kur farkı fişinin yeni hesaplanan kur farkı işlemine dahil edilmemesi sağlandı.
WINERP-103697 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, İngilizce arayüzünde faturanın tutarı yazı ile yazmak istediğimizde ondalık ayarlarında 3 hane yapılmasına rağmen sadece 2 hane yazıyor. İngilizce arayüzünde fatura tutarı yazı ile yazılmak istendiğinde kuruş hanesi 3 olarak güncellenip kuruş hanesine alt birim girildiğinde 3 hane yazılması sağlanmıştır.
WINERP-103727 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Kasadan eklenen fatura tutarı, cari hesap kart listesinde İD Bakiye tutarına eklenmemeli. Kasadan eklenen fatura tutarının cari hesaplar ekranındaki İD Bakiye tutarına eklenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-103733 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Kasa işlemlerinden oluşturulan faturalar tam ekran yapıldığında e-Fatura/e-Arşiv amblemi kayboluyor. Kasa işlemlerinden oluşturulan faturalar tam ekran yapıldığında e-Fatura/e-Arşiv amblemlerinin görünmesi sağlanmıştır
WINERP-103737 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3, Ambar sayımında, sayım miktarı alanına excelden kopyala yapıştır yapıldığında alt alta yapıştırması gerekirken miktarları ilk satırda yan yana yapıştırıyor. Ambar sayımında, sayım miktarı alanına excelden kopyala yapıştır yapıldığında alt alta yapıştırması sağlanmıştır.
WINERP-103777 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Satınalma faturasında seçilen malzeme kartının referans değeri ile aynı referans değerine sahip hizmet kartı bulunmadığında gelir gider tahakkuku işaretlenip kaydedilmek istendiğinde Invalid pointer operation hatası alınıyor. Satınalma / Satış fatura satırlarında seçilen malzeme kartları referansı ile ilgili datada aynı referansa sahip hizmet kartı bulunmadığında ve gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider dağıtımı yapılmak istenildiğinde faturaların kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-103905 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Kredi kartı fişi içerisinde satırlarda proje kodu seçilerek oluşturulmuş fiş kopyalandığında yeni fişte satırda proje kodları değiştirilse bile kaydedildikten sonra ilk fişteki proje kodlarına dönmektedir. Kredi kartı fişi içerisinde satırlarda proje kodu seçilerek oluşturulmuş fiş kopyalandığında yeni fişte satırda proje kodları değiştirildiğinde güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-103937 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Muhasebe işlem merkezinden alınan iki tarih arası mizan raporu tarih aralığı filtresine göre değer getirmiyor. Muhasebe işlem merkezinden alınan iki tarih arası mizan raporunun tarih aralığı filtresine göre değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-103938 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Mali dönem bağımsız firmada muhasebe işlem merkezi üzerinden iki tarih arası mizan alındığnıda giden sorguda tarih filtresine bakılmadan mali yıl bilgisi mali dönemin başlangıç yılı olarak gidiyor. Mali dönem bağımsız firmada muhasebe işlem merkezi üzerinden iki tarih arası mizan alındığında giden sorguda mali yıl bilgisinin tarih filtresine bakılarak gitmesi sağlanmıştır.
WINERP-103994 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Satış sözleşmesinde birim fiyat kontrolü yapıldığında ve malzemenin fiyatı kdv dahil fiyat olduğunda sipariş aktarımında birim fiyat sözleşme birim fiyatından düşük olamaz uyarısı alınıyor. Satış sözleşmesinde birim fiyat kontrolü yapıldığında ve malzemenin fiyatı kdv dahil fiyat olduğunda sipariş aktarımında birim fiyat sözleşme birim fiyatından düşük olamaz uyarısının alınması engellenmiştir.
WINERP-104068 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE, Toplu Reçete Güncelleme işleminde Alt Revizyonlar Güncellenecek seçildiğinde yarı mamul reçete revizyon satırlarının değişmesi Toplu reçete güncelleme işlemiyle girdi satırındaki yarı mamulün revizyon kodu güncellemesi sonucunda yarı mamul alt reçete revizyonuna ait herhangi bir değişiklik yapılmaması ve girdi satırındaki malzemelerin silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-104128 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Muhasebe fişlerinde işyeri bazında onaylama tarihi olduğunda toplu muhasebeleştirme de ilgili işyeri filtrelerde seçilmemesine rağmen onay tarihi öncesine işlem yapılamaz uyarısı alınıyor. Muhasebe fişlerinde işyeri bazında onaylama tarihi olduğunda, toplu muhasebeleştirme işleminde işyeri filtresine göre uyarı alınmadan muhasebeleştirme işleminin yapılması sağlanmıştır.
WINERP-104149 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS, Arayüz uyarlama ile browsera eklenen logicalref alanı için eklenen lookup listesinde referans değeri 1000 ve üzeri olduğunda karşılığı gelmiyor. Ara yüz uyarlama ile pencerelere eklenen lookup listesinde referans değerleri 1000 ve üzeri olanların karşılığı gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-104499 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Mahsup fişleri numaralandırma işlemi yapılırken kaynak fiş türü olmayan fişler için tarih kontrolü yapılmadan en son numaralandırılıyor. Mahsup fişleri numaralandırma işlemi yapılırken kaynak fiş türü olmayan fişler için tarih kontrolü yapılmadan en son numaralandırılma durumu giderilmiştir.
WINERP-105697 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Sabit kıymet kaydında F9 üretim miktarları penceresinde F9 çıkar işlemi yapıldığında Access violation mesajı alınmaktadır. Sabit kıymet kaydında F9 üretim miktarları penceresinden F9 çıkar işlemi yapıldığında Access violation mesajının alınması engellenmiştir.
WINERP-103064 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Sabit kıymet kartında yapılan değişiklik, değişiklik tarihçesine yansımıyor. Sabit kıymet kartında yapılan değişikliğin, sabit kıymet tanımları üzerinden F9- Değişiklik tarihçesi ekranında yansıması sağlanmıştır.
WINERP-103341 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Sabit kıymet satınalma faturası kopyalanarak satır açıklaması değiştiriliyor. Sabit kıymet kaydında açıklama değişmiyor. Sabit kıymet satınalma faturasının kopyalanması ile eklenen yeni sabit kıymet kaydı açıklama alanına kopyalanan faturanın satır açıklamasının gelmesi sağlanmıştır.

Faturadaki satır açıklaması değişirse bu yeni bilgi sk kaydına yansımamaktadır,  F9- Sabit kıymet kaydı ile ilişkilendir’ ile açılan ekrandan bilgi değiştirilmelidir.

 

WINERP-103362 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Amortisman tabloları raporu tablo olarak alındığında fonksiyon arttırıcı olarak eklenen satırlar listelenmiyor. Amortisman tabloları raporu tablo olarak alındığında fonksiyon arttırıcı olarak eklenen satırların listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-103547 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, Rotatif kredilerde kapanış tarihi vade sonu hesaplama tarihlerinden önceki bir tarih olduğunda faiz hesaplamasında vade sonu kredi alınış kapanış tarihleri arasında olmalıdır uyarısı alınıyor. Rotatif kredilerde kapanış tarihi vade sonu hesaplama tarihlerinden önceki bir tarih olduğunda faiz hesaplamasında uyarı alınmadan hesaplama yapılması ve vade sonu tarihinin kredi kapanış tarihi olarak atanması sağlanmıştır.
WINERP-105762 TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS, 7326 yeniden değerleme kapsamında kıst amortisman evet olduğunda değerleme sonrasında ki yılda dönemsel amortisman hatalı hesaplanmaktadır. 7326 yeniden değerleme kapsamında KIST amortisman evet olduğunda değerleme sonrasında ki yılda dönemsel amortisman tutarının doğru hesaplaması sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.