2022 Asgari Ücrete Bağlı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası

2022 Asgari Ücrete Bağlı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası

LOGO BORDRO PLUS 2022 Asgari Ücrete Bağlı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası Uygulaması

1.Kanunla ilgili içerikler 

 
2022 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonunun aldığı karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211217-8.pdf linkinden erişebilirsiniz.  
 
22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin  istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağının tamamına https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/gelir/gvktebtaslak319_07012022.pdf linkinden erişebilirsiniz. 

2.Versiyon geçişine yönelik genel uyarılar 

 • Versiyon geçişi öncesi Logo Bordro Plus ürününde kullandığımız veritabanının yedeği alınmalıdır.
 • Logo Bordro Plus v4.75.01.00 sürümüne geçilmelidir.
 • Bordro Plus ürünü içerisinde geçmiş dönem puantajlarınız “Onaylandı” durumunda olmalı ve Bordro/Kayıtlar/Dönem Bilgileri alanından geçmiş dönem kayıtları “Dönem Sonu” yapılarak kapatılmalıdır.
 • Ürün içerisinde Çalışma Tarihi 01.01.2022 olarak ayarlanmalıdır.
 • Bordro Plus ana menü üzerinde bulunan Dosya/Kanun Parametrelerini İndir seçeneği işaretlenerek, 2022 Kanun parametrelerinin ürünene aktarımı sağlanır.
 • Ana Menü/Ayarlar/Parametreler/Kanun Parametreleri alanından 01.01.2022 tarihli parametrenin oluştuğu kontrol edilir.

Not: Kanun Parametreleri; yayınlanan yeni yasal düzenlemelerle birlikte Logo servis sunucularında güncellenmekle birlikte bunların üründe tanımlanıp/ tanımlanmaması ve kontrolü (sektör bazlı ek parametrelerin tanımlanması) ürünü kullanan yetkililerin kontrolündedir.

Düzenlemeye ilişkin Logo Bordro Plus ürünü içerisinde yapılanlar

Konuya ilişkin gerekli düzenlemeler Logo Bordro Plus ürünü içerisinde hazırlanmıştır.

 • 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olan Kanun Parametrelerinde, “Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti” ve “Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti” parametreleri, Kanun Parametreleri içerisinde Diğer sekmesinin altına Evet ve Hayır seçenekleri ile eklenmiştir. 

Sicil Yönetimi/Tanımlar/Sicil Kartları/Ödeme Bilgileri alanına “Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti” ve “Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti” seçenekleri onay işaretleri alanı olarak eklenmiştir. Bu alanlar işaretli olarak gelmektedir. Puantaj hesaplamasına yönelik işlemler için de, personel kartlarında bu iki alanın işaretli olması gerekmektedir.Ana Menü/Sicil Yönetimi/İşlemler/Toplu Tabilik Düzenleme içerisinde değişiklikler kısmına “Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti” ve “Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti” seçenekleri eklenmiştir. Toplu tabilik düzenleme işlemi ile sicil kartlarındaki bu bilgiler toplu olarak güncellenebilmektedir.

01.01.2022 tarihi itibari ile Asgari Geçim İndirimi uygulaması kaldırılmıştır. Bu nedenle yeni açılan sicil kartlarında, Bordro Bilgileri kısmında Asgari Geçim İndirimi işaretli şekilde karşımıza gelmektedir. 01.01.2022 tarihi öncesi açılan personel kartlarında bu alan işaretsizdir. Bu düzenleme, Toplu Tabilik Düzenleme uygulaması ile değişiklikler kısmından, Geçerlilik tarihi 01.01.2022 yapılarak ve Asgari Geçim İndirimi işaretlenerek toplu olarak güncellenebilmektedir.

(Hesap Şablonlarında Asgari Geçim İndirimi alanı sürüm ile birlikte boş gelmektedir. İşaretli olduğu takdirde, diğer alanlardan yapılan AGİ işlemleri geçerli olmamaktadır.)

(Not: Yeni sürümde “Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti” ve “Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti” işaretli olarak geldiği için, toplu tabilik düzenlerken değişiklik kısmından önceki kısımlar işaretlenmelidir.)

01.01.2022 tarihi itibari ile sicil kartlarında yapılan değişikliklere ilişkin, sicil kartı içerisinden kanuni değişiklikler/bordro bilgileri alanında tutulan bilgilere “Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti” ve “Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti” seçenekleri eklenmiştir.

(Not: İşyeri değişikliklerinde Kümülatif Matrahın Aktarılması için, Muafiyetler alanında Kümülatif Matrah Aktarılmayacak seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.)


01/01/2022 itibariyle hesaplanan puantajlara “Gelir Vergisi” ve “Damga Vergisi” başlıkları altına hesaplanan muafiyet değerlerine ilişkin aşağıdaki alanlar eklenmiştir. 

Gelir Vergisine Yönelik;

 • Asgari Ücret Matrahı (İlgili aydaki asgari ücret matrahını gösterir.) 
 • Asgari Ücret Kümülatif Matrahı (Mevcut yıl içinde önceki aylardaki asgari ücret matrahları toplamlarını gösterir.) 
 • Ödenmiş Asgari Ücret Vergi İndirimi 
 • Uygulanacak Asgari Ücret İndirimi 

Damga Vergisine Yönelik;

 • Ödenmiş Asgari Ücret Vergi İndirimi
 • Uygulanacak Asgari Ücret İndirimi*Not: Yapılan son düzenlemeyle; Net anlaşmalı SGK statüsü Emekli olan asgari ücretli çalışanların, SGK prim hesaplamalarına bağlı olarak net ücreti 4572,41 olacaktır. 
 

Tahakkuk Listesi, Tahakkuk Toplamları ve Bordro Zarfı rapor tasarımlarına aşağıdaki değişkenler eklenmiştir.

 • 5123 Asgari Ücret Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
 • 5124 Asgari Ücret Gelir Vergsisi Matrahı
 • 5125 Asgari Ücret Gelir Vergisi İndirimi
 • 5126 Asgari Ücret Damga Vergisi Matrahı
 • 5127 Asgari Ücret Damga Vergisi İndirimi


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.