4.74 Logo Bordro Sürümde Yer Alan Yenilikler

4.74 Logo Bordro Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Borç kayıtları ekranına “İcra Kurumu, İcra Dosyası, alacaklı Bilgisi” alanlarının eklenmesi talebiBorç kayıtları ekranına ve puantaj kartı içerisinden borç kaydı seçerken açılan ekranlara “İcra Kurumu, İcra Dosya No ve Alacaklı Bilgisi” alanları eklenmiştir.
2İcra dosyasına ait faiz kaydının eklenebilmesi talebiBorç tanımlarına icra faizi tipi eklenerek icra faizi tipinde borç kayıtlarının oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
33294 sayılı kanun ile ilgili alanların eklenmesi talebiTahakkuk Listesi raporuna 3294 Sayılı İstihdam Geçerlilik Tarihi ve Aile ve Sosyal Pol. Bak. Karşılanacak İşveren Primi alanları, Tahakkuk Toplamları ve Bordro Zarfı raporlarına ise  Aile ve Sosyal Pol. Bak. Karşılanacak İşveren Primi alanı rapor tasarımına eklenmiştir. Sicil Kartı’na teşvik başlangıç tarihi ve süresi Excel ile aktarılabilmektedir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Tigerhr bağlantılı bordro ürününde dönem üzerinde güncelleme yapılması talebiTigerHR Entegreli BordroPlus da Dönem üzerinde güncelleme işlemi yapılması sağlanmıştır.
2Ay ortası işe giren asgari ücretli çalışanların, Muhtasar Beyannamesi işçi Sayıları raporuna yansıması talebiMuhtasar Beyannameleri İşçi Sayıları raporunda ay ortası işe giren asgari ücretli personellerin asgari ücretli olarak listelenmesi sağlanmıştır.
3Net ücret alan ve 27103/17103 kanununa tabi olan çalışanların gün sayılarının rapora doğru gelmesi talebiİstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda net ücret alan ve 1710/27103 sayılı kanunlara tabi çalışanlar için çalışılan gün değerinin doğru gelmesi sağlanmıştır. 
4Puantaj kartlarında “Toplu Puantaj Kartı Üret” işlemiyle Bes öndeğeri uygulatılınca özel kodların silinmemesi talebiPuantaj öndeğerinin filtrelerine eklenen “Öndeğerde Özel Kod Boş İse Puantaja: Yansıt/Yansıtma” seçeneği eklenmiştir. Bu filtrenin değeri yansıt olarak seçilmiş ve özel kod alanı boş olan bir bireysel emeklilik öndeğeri kullanıldığında puantaj kartı içerisinde yer alan özel kod değerinin değiştirilmesi engellenmiştir.
5Ar-ge’ye tabi olmayan ek mesaisi olan ve hesaplanan Sgk matrahı tavanı aşan çalışanlarda hak edilen ücret kolonuna doğru değerin gelmesi talebiAr-Geli çalışması ile SGK tavanını aşmış, ar-gesiz çalışması olmayan bir personele ar-gesiz fazla mesai yada ek ödeme verilmişse Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin doğru alınabilmesi sağlanmıştır.
6Ar-ge ücret bildirim raporunun yüz adetten fazla işyeri için alınabilmesi talebiAr-Ge Ücret Bildirim raporunun yüz adetten fazla işyeri seçilerek alınabilmesi sağlanmıştır.
7Hesaplar penceresinde net istihkak ile puantaj kartındaki net tutarların doğru olması talebiDevreden SGK Matrahı içeren puantaj kartında gelir vergisinden muaf bir ek ödeme yada sosyal yardım verilmesi durumunda gelir vergisi istisnasının tutarı ve hesaplanan net istihkak tutarı düzenlenmiştir.
8Fiili hizmet kapsamında olup 27103 sayılı kanundan yararlanan çalışanlarda 27103 sayılı kanun indiriminin hesaplanması talebiFiili hizmet kapsamında olup 17103 ve 27103 sayılı kanundan faydalanan çalışanlarda 17103/27103 kanun indirimlerinin hesaplanabilmesi sağlanmıştır.
9İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda brüt ücret kolonunun doğru gelmesi talebiİstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda sicilin eksik çalışması olması durumunda brüt ücret tutarının çalışma gününe göre hesaplanması sağlanmıştır.
10İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda çalışılan gün bilgisinin doğru gelmesi talebiİlgili ayda çalışana ek ödeme verildiği durumda “İstihdam Teşvik” raporunda tutarların doğru gelmesi sağlanmıştır.
11İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda mükerrer kayıtların engellenmesi talebiİstidam Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda mükerrer kayıt listelenmesi engellenmiştir.
12Sicil Kartı>İstihdam Yasası alanında 6322 sayılı ekonomi bakanlığı teşviki seçeneklerinin görüntülenmesi talebi3472 numaralı işaret açıkken ve kapalıyken 6322 sayılı ekonomi bakanlığı teşviki seçeneklerinin istihdam yasalarında gelmes sağlanmıştır.
13Kanun parametrelerinin indirilebilmesi talebiKanun parametrelerinin indirilebilmesi sağlanmıştır.
14Asgari ücret ile çalışan ve medeni hali bekar olan çalışanların net ücretlerinde oluşan kuruş farkının giderilmesi talebiİlave asgari geçim indirim miktarından dolayı net ücrette oluşan kuruş farkının giderilmesi sağlanmıştır.Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.