4.81 LOGO BORDRO VERSİYON GÜNCELLEME

4.81 LOGO BORDRO VERSİYON GÜNCELLEME

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Sicile aynı ay içinde ikinci kez işyeri değişikliği yapıldığında “açık döneme ait puantaj silinecektir” uyarısının gelmesinin engellenmesi talebiSicile aynı ay içinde ikinci kez işyeri değişikliği yapıldığında sicil kartı kaydet esnasında gelen “açık döneme ait puantaj silinecektir” uyarısının gelmemesi sağlanmıştır.
2Çırak ve stajyer statüsünde çalışan sicillere ödenen ücretin asgari ücreti aşan kısmına vergi uygulanması talebiSosyal güvenlik statüsü çırak ve stajyer olan personellerin puantajlarında önce çırak ve stajyer indirimlerinin daha sonra Asgari Ücret İndirimlerinin yapılması sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
3Excelden sicil bilgi aktarımı işlemi ile asgari ücret gelir vergisi muafiyeti ve asgari ücret damga vergisi muafiyeti alanlarının aktarılması talebiExcel ‘den sicil bilgi aktarımı işlemi ile sicil kartı ödeme bilgileri sekmesinde yer alan asgari ücret gelir vergisi muafiyeti ve asgari ücret damga vergisi muafiyeti alanlarının aktarılması sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
4Net ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda Kıdem-İhbar hesaplarında kullanılan günlük brüt ücretin doğru olması talebiNet ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda Kıdem-İhbar hesaplarında kullanılan günlük brüt ücretin doğru getirilmesi sağlanmıştır.
5Puantaj kartı üzerinden Asgari Ücret Kümülatif Vergi Matrahının girilebilmesi talebiSicil Kartı ve Puantaj Kartı üzerinden Asgari Ücret Kümülatif Vergi Matrahı girilebilmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
6Excelden sicil bilgi aktarımı işlemi ile, sicil kartı bordro bilgileri sekmesinde yer alan asgari ücret kümülatif vergi matrahı alanının aktarılabilmesi talebiExcelden sicil bilgi aktarımı işlemi ile, sicil kartı bordro bilgileri sekmesinde yer alan asgari ücret kümülatif vergi matrahı alanının aktarılabilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Ücret Bütçe Simülasyonu>Senaryo Kaydı>Analiz Grafiği yazdırıldığında kağıda tam sığması talebiÜcret Bütçe Simülasyonu>Senaryo Kayıtları ekranında analiz grafiği yazdırıldığında kağıda tam sığdırılması sağlanmıştır.
2Personelin çalışması olmadığı ayda ayni sosyal yardım verildiğinde tahakkuk listesinde net ödenecek tutarın çıkmaması talebiAyni olarak verilen tutarların Tahakkuk Listesinde net ödenen kısımda gelmemesi sağlanmıştır.
3İş Gücü Çizelgesi .xml olarak alındığında tarih bilgilerinin rapora gelmesi talebiİş Gücü Çizelgesi .xml olarak alındığında tarih bilgilerinin rapora gelmesi sağlanmıştır.
4Ay içerisinde kurum değişikliği yapılan personel için kurum değişikliğinden sonra eklenen puantaj kartlarının mesai günlerinin doğru gösterilmesi talebiAy içerisinde kurum değişikliği yapılan personel için kurum değişikliğinden sonra eklenen puantaj kartlarının mesai günlerinin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
5Tahakkuk listesi tablo olarak alındığında işten çıkmayan personellerin işten çıkış tarihinin boş gelmesi talebiTahakkuk listesi tablo olarak alındığında işten çıkmayan personellerin işten çıkış tarihinin boş gelmesi sağlanmışır.
6Bireysel emeklilik sözleşme tanımlarında ilk eklenen sözleşmede firma ismi Anadolu Hayat ise veri aktarımı açılırken gelen uyarının engellenmesi talebiBireysel emeklilik sözleşme tanımlarında ilk eklenen sözleşmede firma ismi Anadolu Hayat ise veri aktarımında alınan uyarının engellenerek veri aktarımı yapılması sağlanmıştır.
7Kıdem/İhbar yükü raporunda gruplamada kurum/işyeri/bölüm seçilmesi durumunda tüm işletmelerde ortak tanımlı bölümde çalışan personellere ait bilgilerin gelmesi talebiİhbar yükü raporunda gruplamada kurum/işyeri/bölüm seçilmesi durumunda tüm işletmelerde ortak tanımlı bölümde çalışan personellere ait bilgilerin gelmesi sağlanmıştır.
8Bordro zarfında standart alanlardaki çalışma kanunu alanına değer gelmesi talebiBordro zarfına  4763 – Çalışma Kanunu parametresi eklenmesi sağlanmıştır.
9Zamanlanmış görevlerde mail adresi alanındaki karakter sayının arttırılması talebiZamanlanmış görevlerde e-posta adresi eklnirken 80 karaktere kadar kayıt girilebilmesi sağlanmıştır.
10Excelden puantaj kartı aktarımında kayıt bilgisinin dolu gelmesi talebiAraçlar>İşlemler>Excel’den Veri Aktarımı>Puantaj Bilgi Aktarımı ile oluşan puantaj kartı üzerinde “sağ tuş – kayıt bilgisi” tıklandığında “Ekleyen” alanının dolu gelmesi sağlanmıştır.
11Kıdem ihbar yükü raporunda ihbar bedeline işten çıkış öncesi verilen puantajındaki ihbara dahil ek ödemelerin eklenmemesi talebiİşe geri alınan sicil için kıdem ihbar yükü raporu alındığında işten çıkış öncesi verilen ek ödemenin kıdem ihbar yükü raporunda hesaplanmaması sağlanmıştır.
12Asgari ücretli sicilin atama kaydına incele ile giriş yapıldığında ilgili alanın işaretli gelmesi talebiAsgari ücretli seçeneği seçili olan sicilin atama kaydı incele ile açıldığında “asgari ücretli” alanının seçili gelmesi sağlanmıştır.
13İşe giriş kayıtları ve işten çıkış kayıtları ekranında CTRL+A ile yapılan toplu seçimin kaldırılabilmesi talebiİşe giriş kayıtları ve işten çıkış kayıtları ekranında CTRL + A yapılan toplu seçimlerin ekran kapatıldığında kalkması sağlanmıştır.
14Sicil Kartları>Ödeme Bilgilerinde “Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti” ve “Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti” ve “Ana Bilgiler>Meslek Kodu” alanlarının xml’e alınabilmesi talebiSicil Kartları>Ödeme Bilgilerinde “Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti” ve “Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti” ve “Ana Bilgiler>Meslek Kodu” alanlarının xml’e alınabilmesi sağlanmıştır.
15Sakatlık indirimi bulunan sicilin puantaj kartına hesaplamadan incele ile girildiğinde indirim satırının listelenmesi talebiEngelli indirimine tabi sicilin puantaj kartı hesaplamadan incele  ile açıldığında sakatlık indirimi satırının gelmesi sağlanmıştır.
16İzin durum raporunda bölüm filtresinin doğru çalışması talebiİzin Durum Raporu ekranında sadece bölüm filtresi seçilerek rapor alındığında diğer bölümlere ait kayıtların gelmemesi sağlanmıştır.
17Ay içinde giren Ar-Ge li personelin işe başlama tarihinin, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine doğru yansıması talebiİşe giriş tarihi gün/ay bölümü tek hane olduğunda  Ar-Ge Ücret Bildirimi Raporu alınarak BDP’ye aktarıldığında “Ar-Ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim ” alanında  tarihin doğru gelmesi sağlanmıştır.
18Hesaplar penceresindeki net istihkak tutarındaki kuruş farkının oluşmaması talebiÖdeme tipi ay ve hesaplama şekli net olan puantajlarda net ve yüzdelik tipte verilen fazla mesailer için yuvarlama düzenlemesi yapılmıştır.
19Parametre aktarımı işlemi sonrasında bir önceki parametre tarihinde sicil kartı çocuk sayısı bilgisinin gelmesi talebiParametre aktarımı işlemi sonrasında bir önceki parametre tarihinde sicil kartı çocuk sayısı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
202022 yılı öncesinde yapılan işten çıkış hareketleri için alınan Kıdem/İhbar raporlarına asgari ücret indiriminin yansımaması talebi2022 öncesi işten çıkış kayıtları için alınan Kıdem-İhbar raporlarına Kıdem-ihbar değerlerinin asgari ücret indiriminin yansımaması sağlanmıştır.
21Tahakkuk listesi standart alan listesinde yer alan “SGK gün sayısı[2102]” alanının doğru değer getirmesi talebiTahakkuk listesinde “SGK gün sayısı[2102]” alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
22İşten ayrılan personelin puantajında asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi indiriminin tamamı kullanılmaması durumunda kıdem/ihbar hesaplamalarında kullanılması talebiİşten ayrılan çalışanın puantajında asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi indiriminin tamamı kullanılmadıysa kıdem ihbar hesaplamalarında kalan tutarların düşülmesi sağlanmıştır.
23İşten çıkış kaydındaki “ihbara esas süre bilgisi” değiştirildiğinde, ihbar tazminatı raporundaki ihbar günü bilgisinin değişmesi talebiİşten çıkışta ihbar süresi değiştirildiğinde, ihbar tazminatı raporu alındığında ihbar gününün değiştirilen süre olarak gelmesi sağlanmıştır.
24Fiili hizmete tabi personelin puantajında devreden SGK matrahı olması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde doğru gösterilmesi talebiFiili hizmete tabi personelin puantajında devreden SGK matrahı olması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
25Fiili hizmete tabi personele, fiili hizmete tabi olmayan ek ödeme verildiğinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde belge türü 29 olan satırdaki “hak edilen ücret” bilgisinin doğru hesaplanması talebiFiili hizmete tabi personele, fiili hizmete tabi olmayan ek ödeme verilip SGK tavanı aşıldığı durumda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde belge türü 29 olan satırda hakedilen ücret bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
26Excelden sicil kartı bilgi aktarımında “5510 Öncelikli(%5)”, “İstihdam Teşvik Süresi” ve “istihdam Teşvik Başlangıcı” alanlarının aktarılabilmesi talebiExcel’den sicil kartı bilgi aktarımı işleminde sicil kartı bordro bilgileri sekmesinde bulunan ‘5510 Öncelikli(%5)’, ‘İstihdam Teşvik Süresi’ ve ‘İstihdam Teşvik Başlangıcı’ alanlarının aktarılabilmesi sağlanmıştır.
2717103 kanununa tabi olan personelin puantajında devreden SGK matrahı olması durumunda işsizlik fonunca karşılanacak primlerin doğru hesaplanması talebi17103 kanununa tabi olan personelin puantajında devreden SGK matrahı olması durumunda teşvik hesaplamalarına devreden SGK matrahının dahil edilmesi sağlanmıştır.
28Net asgari ücret alan personelin önceki aydan devreden SGK matrahı olduğunda net istihkak tutarının doğru hesaplanması talebiNet asgari ücret alan personelin önceki aydan devreden SGK matrahı olması durumunda hesaplanan net istihkak değerinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
29Puantaj kartında gelir vergisi dilim değişikliği olduğunda engellilik indiriminden doğan tutarın net istihkaka eklenmesi talebiÇalışanın gelir vergisi matrahı çift dilimde ve asgari ücret kümülatif matrahı tek dilimde olduğu durumda engellilik indirimi hesaplamasının doğru olarak yapılması sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.