4.82 LOGO BORDRO VERSİYON GÜNCELLEMESİ

4.82 LOGO BORDRO VERSİYON GÜNCELLEMESİ

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Tahakkuk listesinde sicil detay metin alanlarının tarihe göre en son yapılan değişikliği getirmesi talebiSicil detay bilgilerinde metinsel alan değiştirildikten sonra tahakkuk listesinde sicil detay metin alanlarının tarihe göre en son yapılan değişikliği getirmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
2Puantaj kartı üret işlemi filtre seçeneklerine sicil kartı özel kod bilgisinin eklenmesi talebiPuantaj Kartı Üret>Filtreler ekranına ve Puantaj Ön Değerleri>Filtreler ekranına “Özel Kod” alanı eklenmesi sağlanmıştır. Özel kod alanı çalışma tarihine göre tarihçede varsa tarihçedeki değer yoksa sicil kartındaki değer kullanılacaktır.
 Video için tıklayınız.
3Muhtasar beyannamesi vergi bildirimleri raporunda SGK muaf/istisna sayısının doğru gösterilmesi talebiMuhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporunda yer alan SGK muaf/istisna sayısının doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
4Nakdi ve ayni yemek yardımının yeni düzenlemelere göre güncellenmesi talebiAyni ve nakdi yemek yardımının yeni düzenlemelere göre hesaplanması sağlanmıştır.İlgili dökümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=100664825  
5Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının günlük kdv dahil 55,08 TL olarak hesaplanması talebiAyni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının kdv dahil olarak hesaplanması sağlanmıştır.İlgili dökümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=102282266 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Ay içerisinde iş yeri değişikliği olan sicilde bir önceki aydan devreden sgk matrahı olduğu durumda oluşan ikinci puantajda matrahın doğru hesaplanması talebiAy içerisinde iş yeri değişikliği olan sicilde bir önceki aydan devreden sgk matrahı olduğu durumda oluşan ikinci puantajda matrahın doğru hesaplanması sağlanmıştır.
2Sicil kartında proje kodu değiştirildiğinde personelin sicil tarihçesinde proje kodu alanında proje konunun görüntülenmesi talebiSicil kartında proje kodu değiştirildiğinde personelin sicil tarihçesinde proje kodu alanında proje konunun görüntülenmesi sağlanmıştır.
3Kurum Çalışma Parametresi listesinde pasif olan kayıtların excel aktarımda gelmemesi talebiKurum Çalışma Parametresi listesinde pasif olan kayıtların excel aktarımda gelmemesi sağlanmıştır. 
4Fazla mesai saati 0,01 saatten az olması durumunda tahakkuk toplamları raporuna yansıması talebiFazla mesai saati 0,01 saatten az olması durumunda fazla mesai tutarının tahakkuk toplamları raporuna yansıması sağlanmıştır.
5Excel’e puantaj bilgi aktarımının çalışma tarihinde geçerli olan işyerine göre aktarılması talebiExcel’e puantaj bilgi aktarımının çalışma tarihinde geçerli olan işyerine göre aktarılması sağlanmıştır.
6İşten çıkış kayıtlarında işlem tarihi ve işten çıkış tarihi farklı tarihlerde ise ve işlem tarihinde personelin puantajı yoksa Sgk işten çıkış bildirgesinde ay bilgisinin doğru gelmesi talebiİşten çıkış kayıtlarında işlem tarihi ve işten çıkış tarihi farklı ayları kapsayacak şekilde ise ve personelin işlem tarihinde puantajı yoksa, Sgk işten ayrılış bildirgesinde ay bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
7Ayın son günü izin kaydı olan sicilin puantajına izin aktarım işlemi yapıldığında izin kaydında bordro durumunun doğru gösterilmesi talebiAyın son günü izin kaydı olan sicilin puantajına izin aktarım işlemi yapıldığında izin kaydında bordro durumunun uygulandı olması sağlanmıştır.
8İhbar tazminatı rapor tasarımına standart alan listesindeki “Ek Yardımlar(Yıllık)” alanı eklenerek rapor alınabilmesi talebiİşten çıkış kayıtları>F9 menü >İhbar tazminatı raporu tasarımına standart alan listesindeki “Ek Yardımlar(Yıllık)” alanı eklendiğinde raporun alınabilmesi sağlanmıştır.
9İzin planlama kaydı üret işleminde detaylı filtrenin çalışması talebiİzin planlama kaydı üret işleminde sicil numarası filtresinde detaylı filtre ile izin planı eklenmesi sağlanmıştır.
10Aile bireyinin engellilik derecesinin değişmesi durumunda puantaj içerisinde hesaplanan engellilik indiriminin doğru gösterilmesi talebiAile bireyinin engellilik derecesinin değişmesi durumunda puantaj içerisinde hesaplanan engellilik indiriminin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
1131 çeken aylarda ay içerisinde 1′ er günlük iki izin kaydı girildiğinde, puantaj kartına izin aktarımı işleminde çalışma gününden doğru düşülmesi talebiBordro parametrelerinde yer alan “SGK eksik gün hesaplama şekli” ve “Günlük brüt ücret hesaplama şekli” parametreleri ‘Ayın gün sayısı üzerinden’ seçili olduğu durumda izin aktarım işleminde ücretsiz izin sürelerinin puantaj doğru bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.
12Sicil kartında öğrenim durumu seçilip kaydedildiğinde işe giriş bildirgesi xml’ inde “öğrenim kodu” alanının doğru gösterilmesi talebiSicil kartında öğrenim durumu seçilip kaydedildiğinde işe giriş bildirgesi xml’ inde “öğrenim kodu” alanının doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
13Çalışma alanı işlem yetkileri F9 menüdeki yetki ver(incele) özelliğinin çalışması talebiBordro SYS’de kullanıcılar>çalışma alanları>işlem yetkileri F9 menüdeki “yetki ver(incele)” seçeneğinin doğru çalışması sağlanmıştır.
14Personel Listesi raporunda işten ayrılan personellerin listelenmesi talebiPersonel Listesi raporunda işten ayrılan personellerin listelenmesi sağlanmıştır.
15Net ücret alan personelin toplu sözleşme farkı puantajındaki brüt ücret ile APHB de toplam hak edilen ücretin doğru gösterilmesi talebiToplu Sözleşme Fark Puantajlarında SGK Matrahlarında düzenleme yapılmış ve toplam hak edilen ücretin doğru olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
16Yemek yardımı için toplu sözleşme farkı hesaplatıldığında oluşan fark puantajında sgk yemek yardımı istisnasının hesaplanmaması talebi‘Toplu Sözleşme Farklarında SGK Primi Hesaplama’ bordro parametresi ‘Fark Puantajının Oluşturulduğu Tarihe göre Hesaplansın’ seçildiğinde sosyal yardımların SGK, GV ve DV istisnalarının fark puantajında hesaplanmaması sağlanmıştır.
17Aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı oluşturulmasının engellenmesi talebiAra dönem, işten çıkış/giriş, işyeri değişikliği olmadığı durumlarda aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı eklenmesi engellenmiştir.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.