Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi)

Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi)

Enflasyon Muhasebesi uygulamasından önce işletmeler, satınalma gücünde meydana gelen düşüşler dolayısıyla, amortismana tabi duran varlıkları cari para birimi ile değerlemek amacıyla yeniden değerleme yapmakta ve bu değerleme farkını ilgili esaslara uygun olarak bilançoya yansıtmaktaydı. Ancak enflasyon muhasebesi uygulamaları ile bir maddi duran varlığın genel fiyat düzeyine göre düzeltilebilmesi mümkün olacağından herhangi bir maddi duran varlığın enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesi işleminden önce ilgili varlığın maliyetine eklenmiş yeniden değerleme artışlarının düşülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çifte değerleme işlemi ve hatalı düzeltme sonuçlarına ulaşılması söz konusu olacaktır.

Enflasyon muhasebesine uygun olarak amortisman tablosunu almak için sabit kıymet kayıtları listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi) seçeneği kullanılır. Bu tablo, amortisman tablo parametrelerinin bir çoğuna sahip olmakla birlikte yeniden değerleme işlemini kapsamayan bir tablodur. Böylelikle bir sabit kıymetin yeniden değerlemesi yapıldığı halde enflasyon muhasebesi uyarınca yeniden değerleme artışlarının dikkate alınmadığı bir tablo hesaplamasının yapılabilmesi mümkün olacaktır.

İlgili sabit kıymet kaydının üzerinden Enflasyon Muhasebesi Alternatif Amortisman Tablosu hesaplamalarında, sabit kıymet kaydına ilişkin değerleme parametreleri dikkate alınmaksızın hesaplama yapılabilir.Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.