E-Defter

 • 2020-2021 e-Defter ve berat dosyaları saklama kılavuzu

  2020-2021 e-Defter ve berat dosyaları saklama kılavuzu hakkında bilgi vereceğimiz bu yazımızda. Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğine göre, zorunlu olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen mükelleflerin e-Defter uygulamasına da geçme zorunluluğu söz konusu. Dolayısıyla bu mükelleflerin e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını aktarması önem taşıyor. Blog yazımızın devamında 2021 e-Defter ve berat dosyalarını aktarma tarihlerini bulabilirsiniz. 19.10.2019 tarihli ve

  Şubat 27, 2021
 • E-Defter Otomatik Yedekleme İşlemleri

  E-Defter Otomatik Yedekleme İşlemleri ile ilgili yazımızda saklamakla yükümlü olduğumuz defterlerin otomatik nasıl logo sisteme aktarılacağını göstereceğiz. E-Defter Otomatik Yedekleme İşlemleri Firmaların elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB’e) gönderdiği e-Defter dosyalarını 10 yıl süreyle saklama zorunluğu bulunmaktadır. e-Defter uygulamasına geçiş yapıldıktan sonra oluşturulan e-Defter’leri (Defteri Kebir, Yevmiye Defteri ve bu defterlere ait berat dosyaları) GİB’e

  Ocak 16, 2020
 • E-Defter geçiş tarihi ile bu ay arasında defterleri oluşturulmamış kayıtlar var

  E-Defter geçiş tarihi ile bu ay arasında defterleri oluşturulmamış kayıtlar var uyarısını aldığımızda yapmamız gerekenler. Bu hata ile karşılaşma nedenimiz daha çok devir işlemi sonunda yeni yıla ait e-defter verirken tarih bilgisinin ilgili alanlarda güncellenmemesindendir. Kullanmış olduğumuz Logo programında SYS kısmından ilgili alanları güncellemek gerekir. Edefter geçiş tarihini yılın ilk günü yapınız (örnek : 01.01.2019)

  Temmuz 19, 2019
 • Yevmiye ve Büyük Defter toplam borç ve alacak tutarları eşit olmadığından dosya oluşturulamadı.

  Yevmiye ve Büyük Defter toplam borç ve alacak tutarları eşit olmadığından dosya oluşturulamadı uyarısı neden olur,çözümü için ne yapmak gerekir bu yazımızda bundan bahsedeceğiz. Yevmiye ve Büyük Defter toplam borç ve alacak tutarları eşit olmadığından dosya oluşturulamadı. Öncelikle şunu belirtmek gerekir E-defter ile birlikte çalışma hayatımıza birçok uyarı ve hata girmiş, bu uyarıda bunlardan biridir.

  Haziran 15, 2019
 • Logo Yevmiye Defteri E-defter

  Logo Yevmiye Defteri E-Defter hakkında bilgi vereceğiz bu yazımızda. Logo Yevmiye Defteri E-Defter Yevmiye defteri, muhasebede kesilen bütün fişlerin dökümünden oluşan alınması zorunlu resmi defterlerden biridir. Bu defterin elektronik ortamda oluşturulması için Logo e-Defter uygulaması kullanılır. Bu uygulama kullanılarak “Ekle” seçeneği ile açılan Yevmiye Defteri formundaki alanlar şunlardır: Kontrol Numarası:  ,Yevmiye defteri dosya numarasıdır. Bu

  Haziran 9, 2019
 • Bu dizine dosya oluşturulamıyor dosyaya yazılamıyor

  Bu dizine dosya oluşturulamıyor ve dosyaya yazılamıyor hatasına yönelik çözümler sunacağız bu yazımızda. E-defter verirken karşılaştığımız bu sorunun kaynağını ve hatayla karşılaşmamak için neler yapılabilir bunları paylaşacağız. E-defter hataları nelerdir? Resmi evrakların elektronik ortamda oluşturulması gönderilmesi ve saklanması ile birlikte yevmiye ve kebir (büyük defter) Logo e-defter modülü ile gönderilmekte. Logo da e-defter oluştururken karşılaşılan

  Mayıs 29, 2019
 • Logo E-Defter Veri Tabloları Neler?

  Logo E-Defter Veri Tabloları Neler? Bu tabloların isimleri ve ne anlama geldiğini yazacağımız bu yazımızda sizlere yaşadığınız sorunlar sonunda veri tabanında nerelere bakacağınızı açıklayacağız. Logo E-defter Nedir? Logo e-defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlıyor. Logo E-Defter Veri

  Mayıs 25, 2019
 • The Message Expired WSSecurity Engine Invalid Timestamp The Security Semantics

  The Message Expired WSSecurity Engine:Invalid Timestamp The Security Semantics Of The Message Have Expired hatası neden oluşur? The Message Expired WSSecurity Engine Invalid Timestamp The Security Semantics Of The Message Have Expired Hatası Alınmaktadır. Logo muhasebe programında e-defter modülü üzerinden oluşturulan defter ve beratları otomatik olarak ilgili uygulama üzerinden gönderilmek istendiğinde bu hatayı almaktayız. İlgili

  Mayıs 23, 2019
 • gl-cor:periodCoveredEnd elemanı

  gl-cor:periodCoveredEnd elemanı gl-cor:periodCoveredStart elemanından büyük ve ya eşit olmalıdır. E-defter hata koduna ait çözümü yazımızda bulabilirsiniz. E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve

  Mayıs 11, 2019
 • gl-cor:enteredBy zorunlu bir elemandır

  XXXXXXXXXXXXXXX  nolu fiş : gl-cor:enteredBy zorunlu bir elemandır. XXXXXXXXXXXXXXX  nolu fiş : gl-cor:enteredBy elemanı en az iki karakter olmamalıdır. E-defter hata koduna ait çözümü yazımızda bulabilirsiniz. E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın

  Mayıs 11, 2019
 • gl-cor:lineNumberCounter zorunlu bir elemandır

  XXXXXXXXXXXXXXX  nolu fiş :gl-cor:lineNumberCounter zorunlu bir elemandır. E-defter hata koduna ait çözümü yazımızda bulabilirsiniz. E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde

  Mayıs 10, 2019
 • gl-cor:account elemanı içerisinde gl-cor:accountMainID

  XXXXXXXXXXXXXXX  nolu fiş :gl-cor:account elemanı içerisinde gl-cor:accountMainID zorunlu bir elemandır ve en az 3 karakter olmalıdır. E-defter hata koduna ait çözümü yazımızda bulabilirsiniz. E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün

  Mayıs 10, 2019
 • gl-cor:amount zorunlu bir elemandır

  XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş :gl-cor:amount zorunlu bir elemandır. E-defter hata koduna ait çözümü yazımızda bulabilirsiniz. E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat

  Mayıs 10, 2019
 • gl-cor:amount elemanı 0’dan büyük bir değer almalıdır

  XXXXXXXXXXXXXXX  nolu fiş :gl-cor:amount elemanı 0’dan büyük bir değer almalıdır.E-defter hata koduna ait çözümü yazımızda bulabilirsiniz. E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer

  Mayıs 10, 2019
 • gl-cor:lineNumber müteselsil bir değere sahip olmalıdır

  XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş :gl-cor:lineNumber müteselsil bir değere sahip olmalıdır.E-defter hata koduna ait çözümü yazımızda bulabilirsiniz. E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer

  Mayıs 10, 2019
 • gl-bus:totalCredit değeri gl-cor:entryDetail

  XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş : gl-bus:totalCredit değeri, gl-cor:entryDetail elemanı içerisindeki gl-cor:debitCreditCode değeri ‘C’ ve ya ‘credit’ olan gl-cor:amount değerlerinin toplamına eşit olmalıdır. XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş : gl-bus:totalDebit değeri, gl-cor:entryDetail elemanı içerisindeki gl-cor:debitCreditCode değeri ‘D’ ve ya ‘debit’ olan gl-cor:amount değelerinin toplamına eşit olmalıdır. E-defter hata koduna ait çözümü yazımızda bulabilirsiniz. E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve

  Mayıs 10, 2019
 • gl-bus:totalDebit elemanının değeri gl-bus:totalCredit

  gl-bus:totalDebit elemanının değeri gl-bus:totalCredit elemanının değerine eşit olmalıdır

  Mayıs 9, 2019
 • gl-cor:entryHeader elemanı en az iki gl-cor:entryDetail

  XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş : gl-cor:entryHeader elemanı en az iki gl-cor:entryDetail elemanı içermelidire-defter hatasını nasıl çözeriz ? E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve

  Mayıs 8, 2019
 • gl-cor:documentType eleman değerinin other olması

  XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş :gl-cor:documentType eleman değerinin ‘other’ olması durumunda gl-cor:documentTypeDescription zorunlu bir elemandır ve değeri boşluk olmamalıdıre-defter hatasını nasıl çözeriz ? E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının

  Mayıs 8, 2019
 • gl-cor:documentType elemanının değeri invoice

  XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş :gl-cor:documentType elemanının değeri ‘invoice’ (fatura) olması durumunda gl-cor:documentNumber ve gl-cor:documentDate elemanlarıda olmalıdır e-defter hatasını nasıl çözeriz ? E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun

  Mayıs 8, 2019
 • gl-cor:account elemanı içerisinde gl-cor:accountMainDescription

  XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş :gl-cor:account elemanı içerisinde gl-cor:accountMainDescription zorunlu bir elemandır e-defter hatasını nasıl çözeriz ? E-Defter e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer

  Mayıs 8, 2019