Doküman

 • Logo Exceltrans Veri Aktarma

  Logo Exceltrans Veri Aktarma işlemi nasıl yapılır? Logo excel ile veri aktarımı nasıl yapılır? Logo Exceltrans Veri Aktarma ExcelTrans Nedir? ExcelTrans, Excel dosyası aracılığıyla kart ve hareketlerini toplu bir şekilde kolayca LOGO’daki ilgili alanlara taşımaya olanak sağlayan kullanıcı dostu arayüze sahip bir aktarım aracıdır. ExcelTrans, kullanıcının belirlediği şablona göre verileri Excel’den okuyarak, SQL veritabanı üzerinden

  Mayıs 29, 2021
 • Logo Go 3 Ba Bs Excel Alma

  Logo Go 3 Ba Bs Excel Alma işlemi nasıl yapılır? Logo Go 3 Ba Bs Excel Alma Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bu kapsamda

  Mayıs 22, 2021
 • Logo Go 3 Yevmiye Defteri Yazdırma

  Logo Go 3 Yevmiye Defteri Yazdırma işlemi nasıl yapılır? Logo Go 3 Yevmiye Defteri Yazdırma Yevmiye Madde Numarası Verme Büyük Defter’de, her satırla ilgili yevmiye madde numaralarının görülmesi kanuni bir zorunluluktur. Bu nedenle Yevmiye Madde Numaralama işlemi ile her fişe yevmiye defteri basıldığı zaman alacağı numara program tarafından otomatik olarak kaydedilir. Yevmiye madde numaraları İşlemler

  Mayıs 22, 2021
 • Logo Go 3 Tahsilat Makbuzu İşleme

  Logo Go 3 Tahsilat Makbuzu İşleme nasıl yapılır? Logo Go 3 Tahsilat Makbuzu İşleme Cari hesap nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Cari hesap nakit ödeme ve tahsilat işlem bilgileri, nakit tahsilat ya da ödeme işlem fişi üzerinden girilir. İşlem fişinin üst bölümünde, işlemin ait olduğu kasanın kodu ve işlem numarası bilgileri yer alır.

  Mayıs 22, 2021
 • Logo Go 3 Muhasebeleştirme

  Logo Go 3 Muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır sorusunu cevaplayacağız bu yazımızda. Logo Go 3 Muhasebeleştirme Muhasebe dışındaki program bölümlerinde yapılan işlemler için kaydedilmesi gereken muhasebe fişleri, muhasebeleştirme işlemi ile doğrudan oluşturulur. Özellikle günlük faaliyetleri yoğun işletmelerde işlemlerin muhasebeleştirilmesi son derece kolaylaşmakta ve zaman kaybının önüne geçilmektedir. Tüm program bölümlerinde açılan kartların ve bunlara ait işlemlerin

  Mayıs 22, 2021
 • Logo GO 3 Muavin Alma

  Logo GO 3 Muavin Alma işlemi nasıl yapılır? Logo GO 3 Muavin Alma Muavin Defter, herhangi bir hesaba ait hareketlerin ayrıntılı olarak listelendiği rapordur. Muhasebe program bölümünde Defterler menüsü altında yer alır. Raporda, her hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Bu defter, tutulması kanuni olarak zorunlu resmi defterlerden biri değildir. Ancak hesap durumlarını takip etmek

  Mayıs 16, 2021
 • Logo Go 3 Cari Hesap Açma

  Logo Go 3 Cari Hesap Açma işlemi nasıl yapılır? Logo cari kart tanımlama işlemi nasıl yapılır ? Logo Go 3 Cari Hesap Açma Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta

  Mayıs 16, 2021
 • Logo Go 3 Stok Düzeltme

  Logo Go 3 Stok Düzeltme nasıl yapılır sorusu bizlere gelen belli başlı sorulardandır. Peki stok düzeltmek nedir, nasıl yapılır ? Logo Go 3 Stok Düzeltme Stok Kayıtları Alım ve satış işlemlerinde kullanılacak malzeme ve malzeme sınıfları, malzemeler için geçerli birim setleri, ek vergiler, malzeme özellikleri, malzemenin varyantlarını oluşturmada kullanılan özellik setleri, malzeme sınıfları ve bu sınıfların altında yer alacak malzemelerin kaydedildiği malzeme/malzeme sınıfı

  Mayıs 16, 2021
 • Logo Go3 Programı

  Logo Go3 Programı hakkında geniş bilgi vereceğiz bu yazımızda. Öncelikle Logo Go3 nedir? Logo Go3 Fiyat Listesi KOBİ’lere özel olarak geliştirilen Logo GO 3 ile stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçleri tek noktadan etkin bir şekilde yönetiliyor. Uçtan uca yönetim Logo GO 3; KOBİ’lerin muhasebe, sipariş, stok takibi, satış, satın alma, raporlama, borç

  Mayıs 16, 2021
 • Logo Go3 Fiyat Listesi

  Logo Go3 Fiyat Listesi hakkında geniş bilgi vereceğiz bu yazımızda. Öncelikle Logo Go3 nedir? Logo Go3 Fiyat Listesi KOBİ’lere özel olarak geliştirilen Logo GO 3 ile stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçleri tek noktadan etkin bir şekilde yönetiliyor. Uçtan uca yönetim Logo GO 3; KOBİ’lerin muhasebe, sipariş, stok takibi, satış, satın alma, raporlama,

  Mayıs 16, 2021
 • Logo Bağlantı Şeması

  Logo bağlantı şeması ne işe yarar? Logo bağlantı şemasında hangi bilgileri görebiliriz? Logo Bağlantı Şeması 2.71.00.00 sürüm ile fişlere Bağlantı Şeması özelliği eklenmiştir. Bu özellik ile fişlerin F9 menüsüne “Bağlantı Şeması” seçeneği eklenerek,fişin önceki ve sonraki bağlantılarının ekranda gösterilerek incele modunda açılabilmesi sağlanmıştır. Satınalma modülünde; talep,sipariş,irsaliye,fatura,muhasebe fişlerinde bağlı oldukları fişleri gösteren F9 menüye Bağlantı Şeması

  Mayıs 14, 2021
 • e-Defter Saklama Hizmeti Nedir?

  e-Defter Saklama Hizmeti Nedir? Hangi Yönetmelerle Saklama Yapılabilir? e-Defter Saklama Hizmeti Nedir? Hangi Yönetmelerle Saklama Yapılabilir? 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ’de belirtildiği gibi; “ e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan

  Nisan 29, 2021
 • e-Defter Nedir?

  e-Defter Nedir? sorusuna yanıtlar sunacağımız bu yazımızda, başvuru detaylarını sizlerle paylaşacağız. e-Defter Nedir? e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler

  Nisan 29, 2021
 • Logo Farklı Döviz Türlerine Ait Kasalarda Virman

  Farklı Döviz Türlerine Ait Kasalarda Virman işlemi yapacağız. 2.60 Versiyonu ile kasa kartında hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek seçili olsa dahi farklı döviz türleri arasında kasa virman işlemi yapılabilir. 2.60.00 versiyonu öncesinde farklı döviz türleri arasında virman yapılabilmesi için kasa kartında hareketlerde “döviz türü değiştirilmeyecek” seçeneğinin işaretli olmaması gerekiyordu. Ancak 2.60.00.00 versiyonu ile kasa kartı tanımında

  Nisan 25, 2021
 • İşyeri Bazında Fiyat Kartı Tanımlama

  İşyeri Bazında Fiyat Kartı Tanımlama hakkında bilgi vereceğiz. İşyeri Bazında Fiyat Kartı Tanımlama Bölge bazında fiyat çalışması yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu özellik kapsamında fiyat kartlarında işyeri- bölüm çoklu seçime tabi tutulabilir. İşyeri butonunda seçilen işyerlerinde geçerli olacak fiyat kartı tanımlamaları yapılabilir. Seçilen her işyeri için ilgili stokun ayrı ayrı fiyatları fiyat kartları liste ekranında listelenir. Hareketlerde

  Nisan 25, 2021
 • İthalatta Maliyet Dağıtımı

  İthalatta Maliyet Dağıtımı hakkında bilgi vereceğiz bu yazımızda. İthalat İşlemlerinde Masrafların Dağıtımı İthalat, yurt dışındaki bir firmadan, menşei yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kadar getirildikten sonra gümrük işlemlerinin tamamlanarak ülkeye girişinin yapılması işlemidir. İthalat işlemleri için yapılan masrafları programa Alınan Hizmet Kartı olarak girilmelidir.

  Nisan 25, 2021
 • Logo Emanet Stok Takibi

  Logo Emanet Stok Takibi Emanet stok takibi özelliği ile satışı veya satın alması yapılmış ancak henüz sevk edilmemiş/sevk alınmamış malzemelerin sevk durumları izlenir. Malzemelerin henüz sevk edilmediği veya sevk alınmadığı durumlarda, firma ambarında bekletildiği Satış/Satınalma Faturası’nda “Emanet” seçeneği ile belirlenir. Emanet seçeneğinin işaretlenmesi fatura içindeki malzemelerin sevk edilmeyeceği veya stoka alınmayacağını, emanet ambarında veya tedarikçinin

  Nisan 1, 2021
 • Logo 2.71 Versiyon Değişikliği

  Sürümde Yer Alan Yenilikler Sıra No Tanım Açıklama 1 Talep Fişi Formuna Malzeme Resmi Eklenebilmeli Talep fişi form tasarımına malzeme resmi 1 alanının eklenebilmesi sağlanmıştır 2 Tevkifat uygulaması cari hesap bazında yapılabilmeli,tevkifat oranları cari hesap bazında tanımlanabilmeli. Cari hesap kartı ticari bilgiler bölümüne ‘Tevkifat Uygulansın’ seçeneği eklenerek tevkifat uygulamasının cari hesap bazında yapılabilmesi sağlanmıştır. 3

  Nisan 1, 2021
 • e-Mutabakat Portalı Entegrasyonu

  Mutabakat İşlemlerin e-Mutabakat Portalına Gönderilmesi e-Mutabakat geliştirmeleri GO 3, GO 3 Wıngs, Tiger 3, Tiger Wings, Tiger 3 Enterprise ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde 2.66.00.00 sürümü ile birlikte kullanılır. eLogo tarafından geliştirilen ve Lbsload altyapısı üzerinden Diyalogo.dll ile çalışan e-Mutabakat ürününün, Diyalogo.dll in kullanılmadan e-Logo webservislerine gönderimi sağlanmıştır. Mutabakat yapılan BA-BS, Cari Mektup (Bakiye), Cari

  Mart 11, 2021
 • Logo Tanımlı Zorunlu Alanlar

    Logo Tanımlı Zorunlu Alanlar Hakkında. Zorunlu & Tanımlı Alanlar Sıkça Sorulan Sorular   Soru 1: Tanımlı alanlar databasede hangi tabloda tutuluyor?   Tanımlı alanlar L_DEFNFLDSD tablosunda tutulmaktadır. Kartlardaki tanımlı alanlar LG_XXX_DEFNFLDSCARDV tablosunda tutulmaktadır.(Malzeme Kartı, Cari Hesap Kartı, Muhasebe Hesap Kartı) Fiş ve fiş satırlarındaki tanımlı alanlar LG_XXX_XX_DEFNFLDSTRANV tablosunda tutulmaktadır. (Fatura, İrsaliye, Sipariş, Malzeme Fişleri, Muhasebe

  Mart 11, 2021
 • Logo İhracat İşlemleri

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden e-Fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00 versiyonu itibariyle GO Plus veGO 3 ürününe e-İhracat İşlemleri Modülü eklenmiştir. GO Plus/GO 3 ürünlerinde ihracat faturalarının e- Fatura olarak gönderilebilmesi için güncel LEM paketine sahip olunması, 2.42.00 sürümüne geçiş yapılması ve e-İhracat İşlemleri Modülünün satın alınması gerekir. Maliye

  Şubat 11, 2021
 • Logo Devir İşlemi %50 Kampanya

  Logo Devir İşlemi %50 Kampanya – Kullanmış olduğunuz muhasebe programının güvenle 2021 yılına devir işlemini yapıyoruz. Devir İşlemi Nedir? Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: Devir işleminin

  Aralık 14, 2020
 • Logo Muhasebe Programı Kampanya

  Değerli İş Ortağımız, Logo olarak dijital dönüşüm sürecindeki işletmeleri  sunduğumuz kampanyalarla desteklemeye devam ediyoruz.  25 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak kampanyaların detaylarını aşağıda bilgilerinize sunarız. LOGO ERP ÇÖZÜMLERİ ve FONKSİYONEL ÇÖZÜMLER YENİ MÜŞTERİ  KAMPANYASI: Logo ERP çözümlerinde ana paket ve beraberinde alınan modül ve kullanıcı artırımlarında geçerli olacak kampanya detayları için lütfen tıklayın.         

  Aralık 1, 2020
 • Logo Go3 Devir İşlemi Nasıl Yapılır

  Logo Go3 Devir İşlemi Nasıl Yapılır ? sorusunun cevabını bulacağız bu yazımızda. Devredilecek Dönem Numarası: Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.  Yeni Dönem Numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır.  Yeni Dönem Tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya

  Kasım 27, 2020
 • Logo Devir İşlemi Nasıl Yapılır?

  Logo devir işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabını bulacağız bu yazımızda. Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir. Devir öncesinde tüm verilerin

  Kasım 27, 2020
 • Logo Silinen Kayıtları Geri Getirme

  Logo Silinen Kayıtları Geri Getirme işlemi tüm kullanıcıların merak ettiği işlem türüdür. Bu yazımızda aslında bir kaç ufak ayarlama ile kullanmış olduğunuz Logo Muhasebe Programında yanlışlıkla silinen kayıtları nasıl görebileceğimizi sizlere anlatmış olacağız. Logo Silinen Kayıtları Geri Getirme Kayıt Revizyon Takibi Kayıt revizyon takip sistemi ile, program bölümlerinden kaydedilen tanım ve işlemler üzerinde yapılacak değişiklik

  Kasım 1, 2020
 • Logo E-SMM Geliştirmesi

  Logo E-SMM Geliştirmesi hakkındaki yazımız. Logo E-SMM Geliştirmesi Elektronik Serbest Meslek Makbuzu “e-SMM” 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil

  Ekim 1, 2020
 • Logo Hal Tipi Fatura

  Logo Hal Tipi Fatura hakkında geniş bilgi vereceğiz bu yazımızda. Logo Hal tipi fatura geliştirmesi GO 3, Go Wings, Tiger 3, Tiger Wings, Tiger 3 Enterprise ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde 2.65.00.01 sürümü ile kullanılmaktadır. Firmanın hal tipinde fatura düzenleyebilmesi için öncelikle e-Fatura/e-Arşiv mükellefi olmalıdır. Sistem İşletmeni-Firma-Detaylar-e-Devlet sekmesinde, e-Fatura/e-Arşiv penceresinde e-Fatura kullanıcısı ve e-Arşiv kullanıcısı

  Ekim 1, 2020
 • Logo E-Mutabakat Portalı Entegrasyonu

  Logo E-Mutabakat Portalı Entegrasyonu hakkında bahsedeceğiz bu yazımızda. Logo E-Mutabakat Portalı Entegrasyonu Mutabakat İşlemlerin e-Mutabakat Portalına Gönderilmesi e-Mutabakat geliştirmeleri GO 3, GO 3 Wıngs, Tiger 3, Tiger Wings, Tiger 3 Enterprise ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde 2.66.00.00 sürümü ile birlikte kullanılır. eLogo tarafından geliştirilen ve Lbsload altyapısı üzerinden Diyalogo.dll ile çalışan e-Mutabakat ürününün, Diyalogo.dll in

  Ekim 1, 2020
 • Logo Yüklenilen Kdv Listesi

  Logo yüklenilen kdv listesi hakkında geniş bilgi bulacaksınız bu yazımızda. 27.01.2009 tarih ve 53 seri numaralı KDV Sirkülerinde de belirtildiği üzere; mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerini, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış faturaları listeleri ile iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamelerini

  Eylül 20, 2020
 • Logo KDV Beyannamesi

  Bu yazımızda Logo KDV Beyannamesi nasıl verilir onu anlatacağız. Logo KDV beyannamesinin hazırlandığı ekran aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Matrah İndirimler İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar – Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri Ekler Genel Bilgiler: İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi, ay ve yıl bilgileri

  Eylül 20, 2020
 • Logo Go3 2.67 Versiyon Değişikliği

  Bu yazımızda Logo Go3 2.67 Versiyon Değişikliği hakkında bilgi vereceğiz. Sürümde Yer Alan Yenilikler Sıra No Tanım Açıklama 1 Muhtasar Beyanname 1003A İçin SGK Bildirimleri Sekmesinde Düzenlemeye Esas Kanun No Alanına 17103 ve 27103 Sayılı Kanunların Eklenmesi Muhtasar beyanname 1003A için SGK bildirimleri sekmesinde düzenlemeye esas kanun no alanına ‘17103’ ve ‘27103’ sayılı kanunlar eklenmiştir.

  Eylül 17, 2020
 • Logo GO3 Destek

  Logo Go3 destek bilgisi sunacağımız bu yazımızda, go3 programı hakkında kısaca bilgi verdikten sonra programın desteğini nasıl alacağınızı bildirmiş olacağız. Logo Go3 Programı Nedir? Go3 Logo Yazılım tarafından orta ölçekli firmalara yönelik sunmuş olduğu geniş içeriğe sahip muhasebe programıdır. Logo Go3 muhasebe programı entegre çalışan, işletmeler için çok yönlü bir programdır. Program ticari bölüm ve

  Ağustos 3, 2020
 • Logo 2.66 Versiyon Değişikliği

  Sürümde Yer Alan Yenilikler Sıra No Tanım Açıklama 1 Muhasebeleştirme İşlemi İçin Zamanlanmış Görevlerde Verilen Parametreler İçin Tarih Aralığını Daha Kapsamlı Verilebilecek Şeklide Seçenek Eklenmesi Ticari sistem bölümünde bulunan işlem ve ekranlardaki “Tarih” filtresi seçeneğinde, ‘Belirtilen Tarih’ seçim ekranında “Gün Önce/ Gün Sonra” seçeneği eklenmiştir. 2 e-Fatura Connect Tarafında Paketlendi Statüsünde İken e-İrsaliye Bilgilerindeki Sevk

  Temmuz 11, 2020
 • Logo Destek

  Logo Destek / Logo Çözümleri / Logo Muhasebe Programı / Logo Telefon Destek / Logo Kurumsal Çözüm Ortağı Logo Destek Nedir ? Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında sektöre giren Logo, Türkiye’nin en büyük yazılım kuruluşlarından biridir. Ürettiği çözüm, hizmet ve inovasyonlarla Türkiye’de yazılım sektörünün yenilikçi lideri konumuna gelmiştir. Logo yazılım, logo

  Haziran 28, 2020
 • Farklı Döviz Türlerine Ait Kasalarda Virman

  Farklı Döviz Türlerine Ait Kasalarda Virman 2.60 Versiyonu ile kasa kartında hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek seçili olsa dahi farklı döviz türleri arasında kasa virman işlemi yapılabilir. 2.60.00 versiyonu öncesinde farklı döviz türleri arasında virman yapılabilmesi için kasa kartında hareketlerde “döviz türü değiştirilmeyecek” seçeneğinin işaretli olmaması gerekiyordu. Ancak 2.60.00.00 versiyonu ile kasa kartı tanımında işaretli olsa

  Haziran 23, 2020
 • İşe Alım Süreci Anket

  Lütfen aşağıdaki linkten gerekli anketi doldurunuz. https://forms.gle/QxxQSDKHh59m5Xoq7

  Mayıs 19, 2020
 • Logo Go3

  Logo Go3 programı hakkında bilgi vereceğimiz bu yazımızda ,sizlere program almanız konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Logo Go3 genel özellikleri ve fiyat bilgisi hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Logo Go3 Programı Genel Özellikleri Nelerdir? Genel bakış KOBİ’lere özel olarak geliştirilen Logo GO 3 ile stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçleri tek noktadan etkin bir

  Mayıs 17, 2020
 • Logo 2.65 Versiyon Değişikliği

  Logo 2.65 Versiyon Değişikliği Logo 2.65 Versiyon Değişikliği Logo Tiger ERP, Logo GO, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 çözümleri için yeni sürüm Değerli İş Ortağımız, Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz. Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo

  Mayıs 12, 2020
 • Logo Tevkifat Uygulaması

  Logo Tevkifat Uygulaması Logo Tevkifat Uygulaması KDV tevkifatı uygulaması, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. Bu kapsamda programda malzeme kartı seçilerek yapılan sipariş-irsaliye ve fatura işlemlerinde tevkifat uygulaması gerçekleştirilebilmektedir.Malzeme kartlarında genel bilgiler tabında

  Mayıs 3, 2020
 • Logo Malzeme Kartları Toplu Ambar Parametreleri Güncelleme

  Logo Malzeme Kartları Toplu Ambar Parametreleri Güncelleme Logo Malzeme Kartları Toplu Ambar Parametreleri Güncelleme 23 Kasım 2009 tarihinde kullanıma sunulan Ek özellik 2 paketi ile birlikte , Malzeme ve Malzeme Sınıfları Browserına F9 Ambar Parametreleri Güncelle özelliği eklenmiştir . Bu özellik ile ambar parametreleri toplu şekilde güncellenebilecektir. Malzeme sınıfı ve malzemelere ait ambar parametrelerinin güncellenme

  Mayıs 3, 2020
 • Logo Connect FDA

  Logo Connect FDA Logo Connect FDA LOGO CONNECT – TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)  LogoConnect FDA ,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer firmaya doküman aktarımı yapabilmesini sağlamaktadır. LogoConnect FDA TigerEnterprise, TigerPlus, GoPlus ,Unity2, Tiger2, GO ürünlerimizde ek modül kurulumu seçeneği ile yüklenerek kullanılabilmektedir.

  Mayıs 3, 2020
 • Logo Kayıt Numaralama Şablonları Destek Dokümanı

  Logo Kayıt Numaralama Şablonları Destek Dokümanı Logo Kayıt Numaralama Şablonları Destek Dokümanı Kayıt numaralama özelliği; firmaya ait işlemlerde kullanılan belgelerin, firmaya özel numaralar ile kaydedilip izlenmesine imkan tanır. Ticari sistemde fiş ve faturalara ait bilgiler, yapılan işleme uygun fiş türü seçilerek kaydedilir. Her bir fiş türü kendi içinde ayrı sıra numarası ile izlenir. Program bölümlerinde

  Mayıs 3, 2020
 • Logo Karekod Uygulaması

  Logo Karekod Uygulaması Logo Karekod Uygulaması Kare barkod etiketler, özellikle sağlık ve ilaç sektöründe ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak için kullanılmaktadır. İlaç takip sistemi gereği ilaç ambalajlarında halen kullanılmakta olan barkodların yanı sıra, yine üretici firma tarafından seri numarası, her seri için yeniden başlayan sıra numarası ve son kullanma tarihi bilgilerini içeren Kare kod barkodlar kullanılmaktadır.Optik sektöründe ise son

  Mayıs 3, 2020
 • Logo Promosyon KDV Uygulaması

  Logo Promosyon KDV Uygulaması Logo Promosyon KDV Uygulaması PROMOSYON HAREKETLERİNİN KDV TUTARI 2.25.1.1 sürümünde sipariş – irsaliye – fatura işlemlerinde promosyon olarak girilen ürünlerin kdv tutarlarının fatura kdv tutarına yansıtılabilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda işlem yapabilmek için Ticari İşlem Grubu seçenekleri arasına ” Promosyon KDV Tutarı Fatura KDV Tutarını Etkiler ” kutucuğu eklenmiştir.  Kullanıcı seçimine bağlı olarak işlem

  Mayıs 3, 2020
 • Logo Fiyat Farkı Faturaları ve Maliyete Etkisi

  Logo Fiyat Farkı Faturaları ve Maliyete Etkisi Logo Fiyat Farkı Faturaları ve Maliyete Etkisi Faturalanmış malzeme ya da hizmetlerden bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca faturalanır. Satış/Satınalma işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının

  Nisan 29, 2020
 • Logo Muhasebe Hesap Kodu Şablon Kullanımı

  Logo Muhasebe Hesap Kodu Şablon Kullanımı Logo Muhasebe Hesap Kodu Şablon Kullanımı Muhasebe Hesapları Şablonu, Ticari Sistem modülünün Tanımlar menüsü altında yer alır. Muhasebe Hesapları Şablonu parametresiyle aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir: Program içerisinden veya Skonsol üzerinden cari hesap ve malzeme kartları eklendiğinde, her iki kart için belirtilen hesap türüne göre ilgili muhasebe hesap kartı otomatik olarak oluşturulur; İlgili

  Nisan 29, 2020
 • Logo e-Defter Uygulaması

  Logo e-Defter Uygulaması Logo e-Defter Uygulaması E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml

  Nisan 29, 2020
 • Logo Kampanya Kartında Fuinfoclc Fonksiyonu Kullanımı

  Logo Kampanya Kartında Fuinfoclc Fonksiyonu Kullanımı Logo Kampanya Kartında Fuinfoclc Fonksiyonu Kullanımı FUINFOCLC fonksiyonu içerisinde 3 parametre kullanılmaktadır. Bu parametrelere farkı değerler verilerek bu koşullara göre kampanya oluşturulabilir. FUINFOCLC fonksiyonu içerisinde kullanılacak parametreler ve karşılıkları aşağıdaki tabloda anlatılmıştır. FUINFOCLC (a,b,c)     a Parametresi     0 Malzeme Sınıfı1 Malzeme Grup2 Malzeme3 Malzeme Özel Kodu 14 Malzeme Özel Kodu

  Nisan 29, 2020
 • Logo Go3 e-İhracat İşlemleri

  Logo Go3 e-İhracat İşlemleri Logo Go3 e-İhracat İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden E-fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00 versiyonu itibariyle Go Plus veGo 3 ürününe e-İhracat İşlemleri Modülü eklenmiştir. GO Plus/GO 3 ürünlerinde ihracat faturalarının e- Fatura olarak gönderilebilmesi için güncel LEM paketine sahip olunması, 2.42.00 sürümüne geçiş yapılması

  Nisan 29, 2020
 • Logo GO3 Genel Kullanım

  Logo GO3 Genel Kullanım Logo GO3 Genel Kullanım GO3 kısayolu tıklanarak programa giriş penceresi açılır. Çarpı işaretine  basılarak giriş ekranından çıkılabilir. Kullanıcı kodu, şifresi,firma seçimi yapıldıktan sonra ok işareti  tıklanarak programa giriş yapılır. GO 3 programına giriş yapıldığında Logo Video ekranı açılarak ürün hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. “Bu videoyu bir daha gösterme” check inin seçilmesi ile programa girişte videonun açılması

  Nisan 29, 2020
 • Logo Fatura Üzerinde OKC Bilgilerinin Gösterimi

  Logo Fatura Üzerinde OKC Bilgilerinin Gösterimi Logo Fatura Üzerinde OKC Bilgilerinin Gösterimi 2.39.00.00 sürümünde Ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin e-Fatura ve e-Arşiv faturları ile birlikte gönderilebilmesi için e-fatura / e-arşiv faturaları içerisinde bulunan F9 menüye Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Bilgi Alanı eklenmiştir. Ödeme kaydedici cihaz bilgileri entegrasyon ile gelebileceği gibi fatura içerisinde bulunan F9 menüdeki Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Bilgileri alanından

  Nisan 29, 2020
 • Logo Kişisel Veri Yönetimi Destek Dokümanı

  Logo Kişisel Veri Yönetimi Destek Dokümanı Logo Kişisel Veri Yönetimi Destek Dokümanı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin sınırsız bir biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışında kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanır. Kişisel veri ise kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü

  Nisan 29, 2020
 • Logo Cari Hesap Kartı Hızlı Erişim Penceresi

  Logo Cari Hesap Kartı Hızlı Erişim Penceresi Logo Cari Hesap Kartı Hızlı Erişim Penceresi 2.63.00.00 versiyonu ile beraber cari hesap kartları ekranına seçimi kullanıcı bazında tutulmak üzere kısayol seçenekleri içerisine “Hızlı Erişim” ikonu  eklenmiştir. Hızlı erişim açık durumda kullanımlarda, cari hesap kartında gösterilen alanlar daraltılarak performans iyileştirmesine gidilmiştir. Bu sayede ekle,kopyala ve değiştir seçenekleri ile cari hesap kartının açılma süresi

  Nisan 29, 2020
 • Logo Kredi Kartı Fişi Ekleri

  Logo Kredi Kartı Fişi Ekleri Logo Kredi Kartı Fişi Ekleri Kredi kartı fişleri ilgili yeni alanlar 1.80.00 sürümü ile birlikte programa eklenmiştir. Kredi kartı slipinde yer alan Pos terminal no, Batch no ve Onay no alanları sistemde yer alan kredi kartı fişlerine eklenmiştir. Kredi kartı fişine eklenen bu alanlar aynı zamanda SKONSOL2 tarafında da mevcut

  Nisan 28, 2020
 • Logo Kasa Kur Farkı Hesaplama

  Logo Kasa Kur Farkı Hesaplama Logo Kasa Kur Farkı Hesaplama Kasa kur farkı hesaplaması ile kasadan yapılan dövizli işlemler için günün kuru üzerinden yerel para birimi karşılığı değerler hesaplanır. İşlem tarihindeki kurla hesaplanmış olan tutarın yeni hesaplanan tutardan farkı, kur farkı fişini oluşturur ve kasa kartı hesabı alacaklanır veya borçlanır. Kur farkı, işlem dövizi üzerinden hesaplanarak

  Nisan 28, 2020
 • Logo Fiyat Kartlarında Koşul Kullanımı

  Logo Fiyat Kartlarında Koşul Kullanımı Fiyat Kartlarında Ambar İşyeri Numarası ve Ticari İşlem Grubu Kullanımı 1.Ambar Bazında Fiyat Kartı Tanımlama Alış/Satış fiyat kartlarında “Koşul” penceresinde, ambar numarası kriteri verilebilmesi için, “Ambar numarası” seçeneği eklenmiştir.                           Ambar numarası koşulu, “X1” sembolü kullanılarak verilir. 1.1  Tek Bir

  Nisan 28, 2020
 • Logo Form Tanımlayıcı

  Logo Form Tanımlayıcı hakkında bilgi vereceğiz. Logo Form Tanımlayıcı Tanım yapmak için önce tanımın yapılacağı fiş türü seçilir. Daha sonra “Ekle” komutu kullanılır. Basım işlemlerinde kullanılan her form için standart bir tanım yapılmıştır. Yeni form tanımı bu standart tanım üzerinde değişiklik yapılarak ya da gibi boş şablon üzerinden yapılır. “Ekle” seçeneği ile açılan pencere iki

  Nisan 26, 2020
 • Online Eğitimlerimiz Başlıyor

  Online Eğitimlerimiz Başlıyor Neden Online Eğitim? Günümüz teknoloji cağında uzaktan eğitim ağı giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle bugünlerde Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok şirket uzaktan (remote) çalışma biçimine geçmiş, çalışanlar iş yerine  gitmeden günlük ofis işlerini evden çalışma (home office) şeklinde devam ettirmektedir. Aynı şey eğitim sistemi için de uygulanabilmektedir. Evosas olarak, online uzaktan muhasebe eğitimlerimiz başlamıştır. Online / uzaktan muhasebe eğitimlerimiz

  Nisan 26, 2020
 • Logo Kısayol Tuşları

  Logo Kısayol Tuşları nelerdir? Kısa yol tuşları ne işe yarar? Logo Kısayol Tuşları Logo muhasebe programı kullanırken daha hızlı veri girmek için kısayol tuşlarına ihtiyaç duyabiliyoruz. Mouse kullanımı hızlı veri girişlerini engellemektedir. Bu nedenle özellikle yoğun veri girişi yapan firmalarda çalışan arkadaşların en çok merak ettiği şeylerden biri de bu kısa yol tuşlarıdır. Aşağıda vereceğimiz

  Nisan 26, 2020
 • Logo Muhasebe Programı Fiyat 2020

  Logo Muhasebe Programı Fiyat 2020 bilgisi ürün araştırmalarında karşımıza en çok çıkan sorulardandır. GO 3 ürününe ait fiyat bilgisi vermeden önce ürüne ait ayrıntılı bilgi vermek gerekir. GO 3 ürünü nedir ? Özellikleri nedir ? sorularının cevabını vermekle başlayalım. Logo Go3 ürünü nedir? KOBİ’lere özel olarak geliştirilen Logo GO 3 ile stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine

  Nisan 26, 2020
 • Logo Connect Lisans Yenileme

  Logo Connect Lisans Yenileme nasıl yapılır sorusuna bu yazımızda yer vereceğiz. Logo start,goplus,go3,tiger gibi ürünlerde kullanıcıların en çok karşılaştığı sorunlardan biri programın zaman zaman lisans yenileme istemesidir.Bu işlemin nasıl yapılacağını kullanıcılar bilemediği için genelde geri sayım başlar ve program hizmeti durdurur. Peki Logo’da lisans yenileme işlemi nasıl yapılır ? sorusuna cevap vereceğimiz bu yazımızda öncelikle

  Nisan 26, 2020
 • Logo Programı İndir

  Logo Programı İndir Logo Programı İndir Genel bakış KOBİ’lere özel olarak geliştirilen Logo GO 3 ile stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçleri tek noktadan etkin bir şekilde yönetiliyor. Uçtan uca yönetim Logo GO 3; KOBİ’lerin muhasebe, sipariş, stok takibi, satış, satın alma, raporlama, borç takibi, çek senet takibi, e-Devlet uygulamaları gibi tüm iş

  Nisan 26, 2020
 • Logo Go Muhasebe Programı Demo İndir

  Logo Go Muhasebe Programı Demo İndir Logo Go Muhasebe Programı Demo İndir Genel bakış KOBİ’lere özel olarak geliştirilen Logo GO 3 ile stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçleri tek noktadan etkin bir şekilde yönetiliyor. Uçtan uca yönetim Logo GO 3; KOBİ’lerin muhasebe, sipariş, stok takibi, satış, satın alma, raporlama, borç takibi, çek senet

  Nisan 26, 2020
 • Logo Go 3 Demo İndir

  Logo Go 3 Demo İndir , Logo Go 3 Demo Kurulumu Logo Go 3 Demo İndir Genel bakış KOBİ’lere özel olarak geliştirilen Logo GO 3 ile stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçleri tek noktadan etkin bir şekilde yönetiliyor. Uçtan uca yönetim Logo GO 3; KOBİ’lerin muhasebe, sipariş, stok takibi, satış, satın alma, raporlama,

  Nisan 24, 2020
 • Logo muhasebe programı indir

  Logo muhasebe programı indir, Logo muhasebe programı demo kurulumu, Logo muhasebe programı versiyon değişikliği Logo muhasebe programı indir Logo Yazılım, müşterilerinin sürdürülebilir başarısına katkıda bulunan bir şirket olarak müşterileri, iş ortakları, çalışanları, yatırımcıları ve tüm paydaşlarıyla birlikte geleceği yazıyor. Müşterileri için iş birliği içerisinde tutku ve çeviklikle değer yaratıyor. Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım

  Nisan 24, 2020
 • Logo Start 3

  Logo start 3 programı nedir? Logo start 3 programında hangi modüller vardır? Logo start 3 programı fiyatı nedir? gibi sorulara cevap vereceğimiz bu yazımızı ayrıntılı okumanızı rica ederiz. Bu yazımıza öncelikle Ön Muhasebe nedir ? sorusunun cevabı ile başlayalım. Ön Muhasebe Sektörel farklılık gözetmeksizin faaliyet gösteren her firmanın bir muhasebe departmanı vardır. Muhasebe departmanları firmaların

  Nisan 23, 2020
 • Logo muhasebe programı yedek alma

  Logo muhasebe programı yedek alma konusunda sizlere bilgi vereceğiz. Yedekleme işlemini en güvenilir şekilde nasıl yaparız? Yedekleme takibini nasıl düzenli yaparız? gibi sorularımıza da ayrıntılı cevap vereceğimiz bu yazımızı ayrıntılı incelemenizi öneriyoruz. Veri yedekleme işlemi nedir? Yedekleme genel anlamıyla bilgisayar sisteminizi işlevsel kılan temel birimlerin, üzerinde çalışan yazılımların ve depolanan verilerin, arıza, hata ve hasar

  Nisan 18, 2020
 • Logo Destek Hattı

  Logo destek hattı nedir? Logo destek hattı nasıl çalışır? Logo destek hattından nasıl yardım alabilirim? Logo destek hattı ücretli mi? Destek hattına nasıl ulaşabilirim? gibi soruların cevabını vereceğiz bu yazımızda. Logo destek hattı nedir? Logo çözümleri ülkemizde en çok kullanılan paket programlardır. Muhasebe sektörü ve bunlara bağlı iş yeri süreçlerine ait sunmuş olduğu çözümler her

  Nisan 14, 2020
 • Logo Go 3 Eğitim

  Logo Go 3 Eğitim araştıranlar için başlıklar halinde açıklayıcı bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Go3 programını kısaca tanıtmak gerekecek. Logo Go3 Nedir? Logo Go3 Logo Yazılım tarafından çıkarılan ticari modülü ve muhasebe modülünü içinde barındıran sektörde yoğun kullanılan bir muhasebe programıdır. Logo Go3 entegre çalışan bir program olup kobilere uygundur. Logo ürünleri kendini gelişen teknolojiye

  Nisan 9, 2020
 • Satınalma Karşı Sipariş Oluşturma

  Satınalma Karşı Sipariş Oluşturma İşlemlerinin Nasıl Yapıldığına Dair Yazımızı Okuyarak İşlemlerinizi Yapabilirsiniz. Satınalma Karşı Sipariş Oluşturma Karşı sipariş oluşturma işlemi 1.89.XX.XX sürümüyle birlikte satınalma sipariş fişleri üzerinde F9 seçeneğine bağlı olarak da yapılabilir şekilde düzenlenmiştir. Bu seçenekle birlikte satış siparişlerindeki karşı sipariş oluşturma seçeneğine bağlı işlem adımları satınalma sipariş fişleri üzerinden de yapılabilir. Satınalma parametrelerine

  Nisan 8, 2020
 • Fiyat Kartlarında Koşul Kullanımı

  Fiyat Kartlarında Koşul Kullanımı . Fiyat Kartlarında Ambar İşyeri Numarası ve Ticari İşlem Grubu Kullanımı 1.Ambar Bazında Fiyat Kartı Tanımlama Alış/Satış fiyat kartlarında “Koşul” penceresinde, ambar numarası kriteri verilebilmesi için, “Ambar numarası” seçeneği eklenmiştir.                           Ambar numarası koşulu, “X1” sembolü kullanılarak verilir. 1.1  Tek Bir

  Nisan 8, 2020
 • Logo Ek İndirim Uygulama

  Logo Ek İndirim Uygulama İndirim Gizleme İşlemlerinin Nasıl Yapıldığına Dair Yazımız. Logo Ek İndirim Uygulama İndirim Gizleme Alt+5 Ek/Net İndirimleri Tüm Satırlara Uygulanması İle Alt+F7 İndirim Satırların Gizlenmesi Alt+5 Ek/Net İndirimleri Tüm Satırlara Uygulanması Sipariş, İrsaliye ve Fatura işlemlerinde satırda girilen sıralı indirimlerin fiş içerisindeki tüm satırlara uygulanması sağlanmıştır. Fiş içerisinde satırlar girildikten sonra F9

  Nisan 7, 2020
 • Logo Banka Kur Farkı Hesaplama

  Logo Banka Kur Farkı Hesaplama işlemi nasıl yapılır? Logo Banka Kur Farkı Hesaplama işlemi nasıl yapılır? Dövizli türdeki banka hesaplarında döviz kurunun değişmesi yerel para birimi üzerinden bakiyesinin artması ya da azalmasına neden olur. Bu artış ve azalışlar kur farkı hesaplanarak kaydedilir. Banka kur farkı hesaplaması ile banka dövizli hesaplarından yapılan işlem dövizli işlemler için

  Nisan 6, 2020
 • Logo A4 Formatına Uygun Tasarım

  Logo A4 Formatına Uygun Tasarım kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biriydi. Mevcut kullanımlarda standart dizayn eklendiğinde a4 formatına uygun olmadığı için alınan çıktılarda sorun olmaktaydı. Dizayn işlemlerinde gereksiz alanların çıkarılması ile a4 formatına uyumlu hale getirilmekteydi. Logo son çıkan 2,64 versiyon ile birlikte bu dizaynı standart olarak ekledi. Böylelikle a4 olarak yazdırma seçeneği oluşmuş oldu.

  Nisan 6, 2020
 • Logo Go 3 Fiyat

  Logo go 3 fiyat bilgisi ürün araştırmalarında karşımıza en çok çıkan sorulardandır. GO 3 ürününe ait fiyat bilgisi vermeden önce ürüne ait ayrıntılı bilgi vermek gerekir. GO 3 ürünü nedir ? Özellikleri nedir ? sorularının cevabını vermekle başlayalım. Logo Go3 ürünü nedir? KOBİ’lere özel olarak geliştirilen Logo GO 3 ile stoktan siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar

  Nisan 6, 2020
 • 7194 Sayılı KanunBinek Araç Giderleri

  7194 Sayılı Kanun Binek Araç Giderleri Kısıtlanması Yönünde Geliştirme Yapılması kapsamında Logo ürünümüzde yapılan değişiklikler? 7194 Sayılı Kanun Binek Araç Giderleri Kısıtlanması Yönünde Geliştirme Yapılması 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı. Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Dijital Hizmet Vergisi,

  Nisan 3, 2020
 • Lks Programı

  Lks programı nedir? Logo muhasebe programı hangi amaçla kullanılır? Lks muhasebe programı şuan kullanılıyor mu? bu sorulara cevap vermeye çalıcağız bu yazımızda. Logo Programı Nedir? Lks muhasebe programı Logo yazılım tarafından çıkarılmış bir muhasebe paket programdır. İçinde ticari modül bulunan bu program işletmelerin muhasebe süreçlerini yürütmede gayet başarılı bir programdır. Logo 1984 yılında kuruldu Kişisel

  Nisan 3, 2020
 • Logo Büyük Kampanya

  Değerli İş Ortağımız, 25 Şubat – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyaların detaylarını aşağıda bilgilerinize sunarız. LOGO KOBİ VE ERP ÇÖZÜMLERİ ANA PAKET KAMPANYASI: Logo KOBİ ve ERP çözümlerinde ana paket ve beraberinde alınan modül ve kullanıcı artırımlarında geçerli olacak kampanya detayları için lütfen tıklayın. LOGO KOBİ VE ERP ÇÖZÜMLERİ  ÜST ÜRÜNE GEÇİŞ KAMPANYASI:

  Şubat 25, 2020
 • Logo Farklı Veritabanında Çalışma

  Logo Farklı Veritabanında Çalışma Nasıl Olur Onu Anlatacağız Bu Yazımızda. Tiger ERP Çözümleri ve Logo GO3 Ürünlerinde Farklı Veritabanları ile Çalışma Firmalar zaman zaman farklı veritabanlarını aynı erp programında kullanmak isterler. GO 3, Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise ürünlerinde farklı veritabanı (database) bağlantısı yapılarak programa giriş yapılabilmektedir. Bunun için yapılması gereken işlem adımları aşağıda paylaşılmıştır:

  Ocak 16, 2020
 • GO3 Demo Kurulumu ve Ayarları

  GO3 Demo Kurulumu ve Ayarları hakkında yazımız. GO3 Demo Kurulumu ve Ayarları GO 3 demo setinin çalışması için öncelikle bilgisayarda veya sunucuda Microsoft Sql Server’ın kurulu olması gerekmektedir.Eğer mevcut değil ise aşağıdaki linklerden kurulum dosyası ve dökümanını indirerek kurulumu yapabilirsiniz: Link: {+}ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/SQL_Kurulum/SQL_2012_EXPRESS/+  Sql kurulumu yapıldıktan sonra demo kurulumunu başlatabilirsiniz. Bunun için talebiniz sonucu size gönderilmiş ve

  Haziran 9, 2019
 • START DEMO KURULUMU VE AYARLARI

  START DEMO KURULUMU VE AYARLARI HAKKINDA YAZIMIZ START demo setinin çalışması için öncelikle bilgisayarda Microsoft Sql Server’ın kurulu olması gerekmektedir.Eğer mevcut değil ise aşağıdaki linklerden kurulum dosyası ve dökümanını indirerek kurulumu yapabilirsiniz: Link: {+}ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/SQL_Kurulum/SQL_2012_EXPRESS/+  Sql kurulumu yapıldıktan sonra demo kurulumunu başlatabilirsiniz.Bunun için talebiniz sonucu size gönderilmiş ve aşağıda bir benzeri bulunan maildeki kurulum linkine tıklayarak START demo seti dosyalarını indireceğiniz

  Haziran 9, 2019