DespatchAdvice boş değer içermeyen cbc:CitySubdivisionName elemanı içermelidir

DespatchAdvice boş değer içermeyen cbc:CitySubdivisionName elemanı içermelidir.

İrsaliye gönderimi yapılırken alınan bu hatanın nedeni, irsaliyede bulunması gereken zorunlu alanlardandır.

Cari kart içindeki ilçe ve il kısmı dolu olmalıdır.

Zorunlu alanlar nelerdir?

1.       Fiili sevk zamanı zorunludur.  Sevk zamanı 0’dan farklı bir değer içermelidir.  

UBL: cbc:ActualDespatchTime

2.       Teslim adresi bilgisi zorunludur. Teslim adresi aşağıdaki bilgileri içermelidir.   Kurallarına yönelik aşağıdaki kontrol eklenmiştir.

•      UBL:  cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:CitySubdivisionName:  Teslim adresi  İLÇE BİLGİSİ BULUNMALI VE BOŞ DEĞER İÇERMEMELİ

•      UBL: cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cbc:CityName     :  Teslim adresi İL BİLGİSİ BULUNMALI VE BOŞ DEĞER İÇERMEMELİDİR.

•      UBL: cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:Name            :  Teslim adresi ÜLKE BİLGİSİ BULUNMALI VE BOŞ DEĞER İÇERMEMELİDİR.

•      UBL: cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone     :  Teslim adresi POSTA KODU BULUNMALI VE BOŞ DEĞER İÇERMEMELİDİR. GEÇERLİ DEĞER İÇERMELİDİR. POSTA KODU kontrol formatı: ((0[1-9])|([1-7][0-9])|(8[0-1]))[0-9]{3}

3.      Taşıyıcı bilgilerinden “Taşıyıcı firma” veya “Şoför” bilgisinden en az biri zorunludur.  “Şoför” bilgileri kullanılacak ise Şoför Adı ve Şoför Soyadı ve  Şoför milliyeti(TCKN veya yabancı kimlik numarası) alanlarının hepsi zorunludur.  

UBL:  Taşıyıcı firma:  cac:Shipment/cac:Delivery/cac:CarrierParty  (party bilgisi altında firma bilgileri eklenmelidir.) UBL: Şoför:

Adı: (cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:FirstName

Soyadı: cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:FamilyName

Milliyet: cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:NationalityID

4.      Plaka numarası alanında “PLAKA” attribute değeri kullanılmalıdır. “<cbc:LicensePlateID schemeID=”PLAKA”>06DR4077</cbc:LicensePlateID>”  Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.