Devir Sıkça Sorulan Sorular

Devir Sıkça Sorulan Sorular

1-Devir Nedir?

Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.2-Devir işlemi ile eklenecek yeni firma bilgilerinin, farklı bir veri tabanında oluşmasını sağlayabilir miyiz?

Devir işlemi ile oluşacak yeni firmanın bilgilerinin farklı bir veri tabanında tutulması sağlanabilir.

Bu işlem için devir.exe içerisinde firma kopyalama yapılmadan önce bağlantı ayarları bölümünde yeni firmanın tablolarının oluşacağı veritabanı bilgileri girilmelidir.

3-Mali dönem bağımlı veya bağımsız çalışmanın devir işlemlerine etkisi nedir?

Mali dönem bağımlı ya da bağımsız çalışmanın devir işlemlerine etkisinin nasıl olduğuna dair örnekler şunlardır:

 • Mali dönem bağımlı çalışan ve 2020 yılına ait mali dönemi örneğin 01.01.2020 – 31.12.2020 olan bir firmanın 2021 yılına ait hareketlerini sisteme işleyebilmesi için mali dönemi 01.01.2021 – 31.12.2021 aralığında olan yeni bir dönem ya da bu dönem tarih aralığında döneme sahip yeni bir firma oluşturması gerekir. Her iki durumda da devir işlemi yapılarak ön muhasebeye ait modüller ve muhasebe modülünün devir işleminin gerçekleştirilmesi gerekir.
 • Mali dönem bağımsız çalışmada ise sadece muhasebe modülünün devri yapılır. Bir önceki örneğe paralel olarak; mali dönem bağımsız çalışan ve mali dönemi 01.01.2018 – 31.12.2025 yılları arasında olan bir firma için 31.12.2020 tarihi sonrası 2021 yılına geçiş yapıldığında aynı firma ve dönem üzerinde çalışma yapılmaya devam edilir. Mevcut çalışılan firmada 2018 yılından itibaren işlenen tüm kayıtlar gözükmeye devam edecektir ve bu nedenle ön muhasebe için herhangi bir devir işlemi yapılmasına gerek kalmayacaktır. Sadece resmi muhasebenin devri yeterli olacaktır.

4-Mali dönem bağımsız firmada devir işlemi yapılmalı mı?
Mali dönem bağımsız firmada sadece muhasebe devri yapılır. Programın çalıştığı dönemin tarihleri mevcut yıl ve gelecek yılı da kapsadığı için ön muhasebe modülü için bir devir işlemine gerek yoktur. Devir işlemi sonucunda çalışılan mevcut dönem içerisinde kapanış ve açılış fişleri oluşur. Bu nedenle mali dönem bağımsız çalışan firma için devir işlemi başlatıldığında filtrelerde sadece muhasebe devri ile ilgili filtreler listelenir.
5-Mali dönem bağımlı çalışılan firmada hangi yöntemlerle devir yapılabilir?

Mali dönem bağımlı çalışan firmada; Dönem Devri ve Firma Devri olmak üzere iki farklı yöntem ile devir yapılabilir.

Dönem Devri, çalışılan mevcut firma tanımı içerisindeki dönemlere yeni bir dönem eklenerek devir işlemi yapılması yöntemidir. Dönem devri yöntemi kullanıldığında firma kopyalama işlemine gerek kalmaz. Devir filtrelerine bağlı olarak mevcut firmanın altına eklenen yeni döneme (2021) devir işlemi yapılır.

Firma Devri, çalışılan mevcut firmadan bağımsız olarak sistem işletmenine eklenecek yeni bir firmaya devir yapılması yöntemidir. Firma devri yöntemi kullanıldığında önce firma kopyalama işlemi yapılarak kartların -malzeme, cari, kasa, banka vb.- yeni firmaya kopyalanması sağlanır. Daha sonra devir filtrelerine bağlı olarak sistem işletmeninde eklenen yeni firmaya ait yeni döneme (2021) devir işlemi yapılır.

6-Mali dönem bağımlı çalışan firmada mevcut yıla ait fiş girişleri devam etmektedir, yeni yıl için devir işlemi yapmalı mıyız?

Mali dönem bağımlı çalışılan firmada mevcut yıla ait fiş girişleri devam ederken yeni yıl devrinin yapılmasıyla ilgili kurallar aşağıdadır:

 • Mali dönem bağımlı çalışılan firmada mevcut yıl içerisindeki kayıtların bitmediği fakat gelecek yıla ait kayıtlarında girilmesi gerektiği durumlar oluşabilir. Bu durumda eğer devir yöntemi  olarak firma devri yöntemi kullanılacaksa yeni yıla ait firma tanımı, firma kopyalama yöntemi ile oluşturulur ve devir işlemi yapılmadan (veya yapılarak) bu firma üzerinde yeni yıla ait kayıtlar girilmeye başlanabilir.
 • Mevcut yıla ait tüm fiş girişleri tamamlandığında, eğer yeni yıla ait firma oluşturulduktan sonra devir işlemi yapıldıysa mevcut devir fişleri silinerek yeniden devir yapılır ve güncel bakiyelere göre devir fişlerinin oluşması sağlanır. Eğer daha bu firmaya devir işlemi yapılmadıysa direk devir başlatılabilir.
 • Eğer devir yöntemi olarak dönem devri kullanılacaksa yeni döneme sistem işletmeninde tanımlanır. Bu döneme ait kayıtlar girilmeye başlanabilir. Mevcut döneme ait işlemler tamamlandığında devir işlemi başlatılır ve güncel bakiyelere göre devir fişlerinin oluşması sağlanır.

7-Devir işlemi sonrası oluşan malzeme açılış fişine yansımayan stoklar var, neden yansımamıştır?

Devir işlemi sonrası oluşan malzeme açılış fişlerine yansımayan stokların sebepleri şunlardır:

 • Devri işlemi sonrası oluşan açılış fişine yansımayan stokların mevcut dönem içerisindeki miktarı kontrol edilmelidir. Stok miktarı sıfır olan stoklar yeni döneme devredilmeyecektir.
 • Malzeme devir işlemi Maliyet Hesaplanacak seçimiyle yapıldıysa ve stok maliyet yöntemine göre mevcut mali yılda negatife düşen malzemeler varsa bu malzemeler açılış fişine yansımayacaktır.
 • Negatife düşen stokların devrinin yapılması isteniyorsa devir yönetimi olarak Sadece Miktarlar Devredilecek seçeneği kullanılmalıdır.


8-Devir işlemiyle oluşan malzeme açılış fişine birim fiyatlar neden gelmedi?

Malzeme devri için devir filtrelerinde iki filtre bulunur:

 • Maliyetler Hesaplanacak
 • Sadece Miktarlar Devredilecek

Maliyetler Hesaplanacak ile malzeme devri yapıldığında ise stoklar için ambar maliyet grubuna göre maliyet hesaplaması yapılarak son envanter tutarına göre devir işlemi yapılması sağlanır. Bu yöntemin sağlıklı çalışması için devir öncesi maliyetlendirme servisi çalıştırılmalıdır. İstenirse devir sırasında bulunan maliyetlendirme servisi filtresine bağlı olarak devir işlemi sırasında da maliyetlendirme servisinin çalışması sağlanabilir.

Sadece Miktarlar Devredilecek ile malzeme devri yapıldığında stokların mevcut dönem üzerindeki miktarları dikkate alınarak devir işlemi yapılır bu nedenle açılış fişinde sadece stoklara ait miktar bilgileri bulunur. Devir yöntemi olarak Sadece Miktarlar Devredilecek yöntemi kullanılmışsa açılış fişine birim fiyatlar yansımayacaktır.

Not: Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

9-Ödemeli siparişlerin devir işlemi nasıl oluyor?

Ödemeli sipariş fişlerinin devir sonrasında ödemeli olarak aktarımı yapılabilir. Aktarılan ödemeli siparişin değiştirilmemesi sağlandığı gibi silinmesi durumunda devirden geldiği uyarısı verilmektedir.

Eğer ödemeli siparişlerin silinmesi gerekirse bakiyede tutarsızlık olmaması açısından cari hesap açılış fişinden manuel olarak sipariş satırının silinmesi gerekmektedir.

Ödemeli sipariş ekranı ekle

10-Emanet olarak sattığımız ürünler var. Devri nasıl olacak, yeni yıla bu ürünleri nasıl devredeceğiz?

Emanet faturalara ait sevk edilmeyen stok miktarları yeni döneme devredilir. Emanet faturaların görüntülenmesi için satış faturaları ekranında bulunan filtrelerde Emanet Devrinden Gelenler Gösterilsin filtresi bulunmaktadır. Ön değeri hayır olan bu filtre evet yapılırsa fatura ekranında
devirden gelen emanet faturalar listelenecektir. Bu faturaların fatura numarasının başında alt tire işareti bulunur.

Emanet faturaların devri ile yeni döneme gelen faturalar üzerinde değişiklik işlemi yapılamaz ve bu faturalar silinmek istendiğinde sistem tarafından devir işlemiyle oluştuğuna dair uyarı mesajı verilir.
Emanet faturala ait irsaliyelerde yine irsaliye ekranında bulunan filtre ile listelenebilir, malzeme kartı üzerinden emanet malzemeler ekranı kullanılarak bu irsaliyelerin sevk işlemi gerçekleştirilebilir.


Devir olarak gelen emanet faturalar program içerisinde manuel olarak da işlenebilir. Faturanın detaylar tabında bulunan emanet ve devir kutucukları işaretlenerek emanet faturanın devir işlemi mantığı ile oluşması sağlanır.

11-Cari hesap devri sonrası oluşan açılış fişinde aynı cari hesap birden fazla kez listeleniyor, cari hesapları tek satır olarak görebilir miyiz?

Cari hesap devrinin son bakiye üzerinden yapıldığı durumda. cari hesabın işlem dövizli bakiyelerinin doğru devredilebilmesi için açılış fişi hesaplamaları işlem dövizine göre ayrıştırılarak yapılmaktadır. Bu nedenle mevcut mali yıl içerisinde işlem dövizi bazında bakiyeleri bulunan cari hesapların, açılış fişinde işlem dövizi kadar yeni satırı bulunur.

Aynı şekilde işyeri kullanımı olduğu durumda cari hesap bakiyelerinin işyeri bazında doğru takip edilebilmesi için işyeri bazında farklı açılış fişleri oluşturulur.

Bir örnek üzerinden anlatalım.

AS.001 kodlu cari hesabının USDEUR ve TL bakiyeleri mevcuttur. Bu cari hesap için son bakiye üzerinden devir yapıldığında açılış fişinde cari hesabın 3 satır halinde yansıdığı görülür;

12-Devir sonrası neden birden fazla cari hesap açılış fişi oluşur?

Devir sonrası birden fazla cari hesap açılış fişi oluşmasının sebebi, cari hesabın işyeri bazında farklı bakiyeleri olması durumunda işyeri sayısı kadar açılış fişi sayısının da artmasıdır.

Örneğin; AS.001 kodlu cari hesabın mevcut dönemdeki 25.000 TL tutarındaki bakiyesi 3 farklı işyerinde dağılım gösteriyorsa yeni yıla devir yapıldığında 3 farklı açılış fişi oluştuğu görülür.

Not: Devir filtrelerinde bulunan Devir Fişi Satır Sayısı filtresine bağlı olarak cari hesap ve malzeme fişleri için belirtilen satır sayıdan sonra yeni açılış fişi eklenir.

13-Sadece belirli cari hesaplar için devir işlemi yapabilir miyim?

Sadece belirli cari hesaplar için devir işlemi yapabilmek için izlenmesi gereken yol aşağıdaki gibidir:

 • Devir filtre seçeneklerine cari hesap kodu filtre seçeneği eklenmiştir.
 • Cari hesap kodu filtresi verilerek istenilen cari veya cariler için devir işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Burada Cari hesap kodu text (Metin) değer olarak ya da detay filtre olarak verilmektedir.

14-Tek başına banka ya da cari hesap fişlerinin devri yapılabilir mi?

Kasa, Banka, Cari, Çek/Senet fişleri tek tek devredilemez. Finans modülünde yer alan işlemlerin tümü seçilerek devir işlemi yapılmalıdır.15-Cari hesabın borç takip ekranındaki kapatılmamış hareketlerine göre devir işlemi yapabilir miyiz?

Cari hesabın borç takip ekranındaki kapatılmamış hareketlerine göre devir işlemi yapabilmek için Ödeme/Tahsilat kullanılmalıdır.

 • Devir işlemi Ödeme/Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamış işlemler için işyeri ve işlem dövizleri dikkate alınarak açılış fişinde satır oluşturulur.
 • Ödeme planları oluşturulmaz.
 • Ödeme tarihleri oluşturulur. Oluşan her hareketin satır açıklamasında geçmiş dönemdeki fişe ait tür, numara ve tarih bilgileri yer alır.
 • Ödeme/Tahsilat üzerinden devir işleminin sağlıklı olması için mutlaka devir öncesi borç kapama işlemi yapılmalıdır.
 • İşlem dövizli hareketler varsa 31.12.2020 tarihinde kur farkı hesaplanmalıdır.

2020 yılı cari hesap borç takip penceresi

2021 yılı cari hesap borç takip penceresi16-Cari hesaplara ait taksit işlemlerinin devri yapılabilir mi?

Taksit hareketi olarak oluşmuş borç takip hareketlerinin yeni döneme/yeni firmaya devri yapılmaktadır.

 • Taksit hareketlerinin devredilebilmesi için cari hesap devri ödeme tahsilat üzerinden gerçekleştirilmelidir.
 • Ödemesi gerçekleşmemiş taksit tutarları devredilecektir.
 • Kısmi olarak ödemesi yapılmış taksitlerin sadece ödenmemiş kısımları devredilecektir.
 • Vade tarihi eski ya da yeni yılda olan tüm ödenmemiş taksit hareketleri devredilecektir.

2020 yılı taksit hareketleri

2021 yılı taksit hareketleri

 

17-Cari hesaplara ait özel fişler yeni döneme/firmaya aktarılır mı?

Devir filtrelerinde yer alan Cari Hesap Özel Fişleri: Aktarılacak /Aktarılmayacak parametresi ile ödeme tahsilat üzerinden devir yapıldığında borç takibi etkileyen özel fişlerin açılış fişi olarak değil özel fiş olarak devredilmesi sağlanır.

Finans parametrelerinde; Cari Hesap Özel Fişi Borç Takibini Etkilesin parametresi “Evet” olmalıdır.

2020 yılı özel fiş
 
2021 yılı özel fiş


18-Programda devir türünde kredi kartı fişi oluşturulabilir mi?

Cari hesap fişlerinde bulunan kredi kartı ve firma kredi kartı fişlerindeki Devir seçeneği ile devir türünde kredi kartı fişi girilebilir.

19-Programda çek senet kartları devir olarak giriş yapılabilir mi?

Çek ve senet kartları, devir işleminde Finans modülü ile birlikte devredilebileceği gibi manuel devir girişi de yapılabilir. Finans/Ana Kayıtlar altında F9 menü seçeneklerinde yer alan Devir seçeneği kullanılır.

20-Mali dönem bağımsız firmada muhasebe fiş türlerinde kapanış fişi gelmiyor, muhasebe devrini nasıl yapabiliriz?

Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya geçilmiş firmada muhasebe fiş türlerinde kapanış fişi gelmez. Muhasebe devri yapılarak mali dönem için “açılış/kapanış” fişi oluşturulması sağlanır.

21-Üretim emirlerinin devir işlemleri nasıl olur?

Üretim emirlerinin devri ile ilgili ayrıntılı bilgiler şunlardır:

 • Üretim emirleri dosyaları dönem bağımsız olduğu için Dönem devri yapıldı ise aynen görülecektir.
 • Üretim emirlerine bağlı yeni döneme ait planda statüsündeki fişlerin yeni dönemde gözükmesi sağlanacaktır. Bu fişler eski dönemde listelenmeyecektir.
 • Firma kopyalamada ‘başlamadı’ statüsünde olan üretim emirleri devredilir.
 • Bu üretim emirlerinin tarihi ve bağlı planlanan malzeme fişlerinin tarihi mali yıl başlangıcı olarak getirilir.
 • Bu fişlerin üretim emirleri bağlantıları aynen taşınacaktır.
 • Planlama metodu geriye doğru olan üretim emirleri de ileri doğru olarak aktarılacaktır.

2020 yılı üretim emirleri2021 yılı üretim emirleri

Planlama için:

 • Öneri durumundaki üretim planlama önerileri ve karşılanıyor durumundaki üretim planlama öneri satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir.
 • Üretim planlama öneri fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” üretim planlama öneri fişlerinin devri yapılmayacaktır.
 • Devredilen üretim planlama öneri fişlerinin tarihi, yeni dönemin ilk tarihi olarak oluşacaktır. Teslim tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır.
22-İthalat ve ihracat operasyon fişlerini yeni yılda nasıl takip edebiliriz?

Devam eden dış ticaret işlemlerinin yeni döneme devri şu şekilde yapılır:

 • Devir filtreleri içerisine ;”Millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişleri-Aktarılacak/Aktarılmayacak” parametresi eklendi, öndeğeri Aktarılacak olarak gelmektedir.
 • Devredilecek bölümler alanında “Malzeme” seçimine bağlı olarak Dış Ticaret devri yapılmaktadır. Devir başladığında “Malzeme devir fişleri ve konsinye fişleri aktarılacak” seçimine bağlı olarak malzeme fişlerinin aktarılıp aktarılmaması belirlenmektedir.
 • Dış ticaret devri öncesinde Dağıtım fişleri ile dağıtımlar yapılmış olması gerekmektedir ve bir sonraki yıla devrederken Bekleyen millileştirilmemiş miktar ve maliyetler üzerinden devredilmesi sağlanmaktadır.

2020 yılında 2 ithalat dosyası mevcut.6 numaralı ithalat operasyon fişi açık olup 2021 devretmiştir.

23-Devir sonrası fatura browserında hangi faturalar listelenir?

Devir parametrelerine bağlı olarak Proforma faturalar devredilir. Devir sonrası Fatura browserında; Emanet faturalar, Proforma faturalar ve Satınalma faturaları listelenir.

Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan tutarların devrinin yapılabilmesi için kullanılır.

Devir.exe filtrelerinde “İndirilmemiş alış faturaları devredilsin: Evet-Hayır ” seçeneği bulunmaktadır. Bu filtreye bağlı olarak emanet faturaların devrinde olduğu gibi kalan hareketler beyannameye yansıyacak şekilde aktarılmaktadır. Yine satınalma fatura browser filtrelerine “Yüklenilen KDV devrinden gelenler: Listelensin-Listelenmesin” seçeneği eklenerek ilgili hareketlerin izlenebilmesi sağlanmaktadır.

Satınalma faturaları browserında emanet faturalar, İndirilecek KDV ye konu satınalma faturaları ve proforma faturalar listelenmektedir.Satış faturaları browserında ise emanet faturalar ve proforma faturalar listelenmektedir.24-Muhasebe devri tek başına yapılabilir mi? Hangi yöntemlere göre muhasebe devri yapılabilir?

Muhasebe modülünün diğer modüllerden bağımsız devrinin yapılabilmesi için Hareketler üzerinden (İşyeri Bazında), Toplamlar üzerinden (İşyeri Bazında), Hareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre) ve Hareketler Üzerinden (Genel) olmak üzere 4 farklı devir seçeneği bulunur.

Ayrıca İşyeri bazında muhasebe devri yapılabilir.

Bu amaçla Devir parametrelerinde yer alan ‘Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri’ parametresi kullanılabilir. Böylece Açılış ve Kapanış Fişleri seçilen işyerleri için oluşturulacaktır.

Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında)

Hareketler üzerinden işyeri bazında muhasebe devri şu şekilde yapılır:

 • İşyeri, İşlem türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir.
 • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez.
 • Her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturulur.
 • Bunun yanısıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem dövizi bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. (İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi/yerel para birimi olarak bulunur.)
 • Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde Proje Kodu bilgileri dikkate alınır.
 • Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.

2020 yılı muhasebe fiş detayları 

2020 yılı kapanış fişleri2021 yılı açılış fişleri


Toplamlar Üzerinden (İşyeri Bazında)

Toplamlar üzerinden işyeri bazında muhasebe devri şu şekilde yapılır:

 • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir.
 • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
 • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
 • Kapanış fişi, işyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, her hesap için tek bir işlem satırı olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.
 • Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.


2020 yılı kapanış fişleri

2021 yılı açılış fişleriHareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre)

Hareketler üzerinden kartın döviz türüne göre muhasebe devri şu şekilde yapılır:

 • Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında “Döviz türü” alanında yerel para birimi dışında döviz seçimi yapıldı ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” checkbox işaretlendiğinde; hesap kartındaki döviz türü dikkate alınarak devir yapılmaktadır.
 • Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında “Döviz türü” ypb dışında bir döviz seçili fakat “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” checkboxı işaretlenmedi ise Devir işlemi yapılırken tüm işlem dövizli tutarlar, yerel para birimi bazında borç/alacak şeklinde tek bir satır olarak toplanarak devredilir.

Kart içerisinde döviz türü Euro seçili. ‘‘Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek” işaretli olması durumunda hesap Euro olarak devredilir. İşaretli olmaması durumunda firmanın yerel para birimi TL ise yerel para birimi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

2020 yılı hesap kartı detayları

2020 yılı kapanış fişleri2021 yılı açılış fişleri
Hareketler Üzerinden (Genel)

Hareketler üzerinden genel muhasebe devri şu şekilde yapılır:

 • Farklı işyerlerinde hareketleri mevcut olan firma, Hareketler Üzerinden (Genel) filtresini seçerek devir yaptığında tek bir işyeri altında hareketler devredilmektedir.
 • Muhasebe devrinde devredilecek işyerleri filtresine seçilen işyerlerine istinaden devir yapılmaktadır.
 • Bu özellik ile e-Defter uygulaması firma bazında kullanılıyor ve farklı işyerlerinde hareketler varsa tek işyerine göre devir yapılması sağlanmıştır. Bunun için, Muhasebe devrinde devredilecek işyerleri filtresinde tüm işyerleri seçilerek, tek (merkez) işyeri altında devir yapılması sağlanır.

2020 yılı kapanış fişi


2021 yılı açılış fişi

Devir İçin Yapılan Güncellemeler

Devir işlemi için 2.69 sürümünde yapılan güncellemeler şunlardır:

 • Kredi kapatma işlemi ile kapandı durumunda ki kredilerin firma kopyalama işlemiyle hedef firmaya kopyalanmaması sağlanmıştır.
 • Çek karşılığı kredilerde teminata çıkılan çek/senet tahsil edilerek devir yapıldığında, kredi taksit hareketi durumlarının ‘Kapandı’ olarak gelmesi sağlanmıştır.
 • Devir filtrelerine “Devredilecek Siparişlerin Tarihleri” filtresi eklenerek sipariş devir işleminde devredilecek olan siparişler için başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenebilmesi sağlanmıştır.
 • Portföyde karşılığı yok durumundaki çek ve senetlerin devir olunan firmada bankadan portföye iade işleminde bankada karşılıksız çekler penceresinde listelenmemesi sağlanmıştır. 


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.