e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-SMM Uygulamaları Kapsamında Paket Güncellemesi

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-SMM Uygulamaları Kapsamında Paket Güncellemesi

Özet:Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 25 Haziran ve 26 Haziran tarihli duyurularda e-Fatura ve e-Arşiv Paketlerinin güncellendiği ve e-Fatura uygulaması için Schematron dosyasının, e-Arşiv uygulamaları için Schema dosyasının kullanımının 1/7/2021 tarihi itibariyle zorunlu hale getirileceği açıklanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı 30 Haziran tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv Paketleri ile yayınlanan Schema/Schematron dosyalarının kullanımının 1/9/2021 tarihine uzatıldığını duyurmuştur. 
Düzenlemeyi Yapan Kurum:Gelir İdaresi Başkanlığı
Yürürlük tarihi:01.09.2021

e-Fatura uygulaması, e-Arşiv Fatura ve e-SMM uygulamaları kapsamında özel entegratör olarak hizmet veren mükellefler ile uygulamadan bilgi işlem sistemlerinin (BİS) entegrasyonu yöntemi ile yararlanan mükellefler için 1.9.2021 tarihi itibariyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-İrsaliye uygulamalarında aşağıdaki değişiklikler zorunlu olacaktır.

  • Güncelleme kapsamında yabancı para birimi ile düzenlenen belgelerde (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-SMM) kur bilgisi kullanımı zorunlu kılınmış olup, girilen kur bilgisinin virgülden sonra en fazla 6 olması gerekmektedir.
  • Tüm e-irsaliyelerde teslimat adresi alanlarından, ülke, il, ilçe, posta kodu alanları zorunlu hale getirilmiştir.
  • Fiili sevk zamanında saat zorunlu hale getirilmiştir.
  • Taşıyıcı bilgileri veya şoför bilgileri zorunlu hale getirilmiştir.
  • Plaka bilgisinin doldurulduğu durumda, yalnızca DORSE ya da PLAKA değeri schemeID olarak kullanılabilecektir.

Aşağıda UBL formatında düzenlenen e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye belgeleri hakkında, yukarıda bahsedilen güncellemelere uygun örnekler verilmiştir. Firmaların belge düzenlerini ekte yer alan örneklere uygun olarak kullanmaları gerekmektedir.

– e-İrsaliye

UBL

Teslimat Adresi

<cac:DeliveryAddress>

<cbc:StreetName>Bakırköy sokak</cbc:StreetName>

<cbc:CitySubdivisionName>Bakırköy</cbc:CitySubdivisionName>

<cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName>

<cbc:PostalZone>34140</cbc:PostalZone>

<cac:Country>

<cbc:Name>Türkiye</cbc:Name>

</cac:Country>

</cac:DeliveryAddress>

Fiili Sevk Zamanı

<cac:Despatch>

<cbc:ActualDespatchDate>2021-07-16</cbc:ActualDespatchDate>

<cbc:ActualDespatchTime>10:23:05</cbc:ActualDespatchTime>

</cac:Despatch>

Taşıyıcı Bilgileri

<cac:CarrierParty>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:ID schemeID=”VKN”>6769842311</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>Gönderi Bilgileri İrsaliye Ltd Sti</cbc:Name>

</cac:PartyName>

<cac:PostalAddress>

<cbc:CitySubdivisionName>Fatih</cbc:CitySubdivisionName>

<cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName>

<cac:Country>

<cbc:Name>Türkiye</cbc:Name>

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

</cac:CarrierParty>

Şoför

<cac:DriverPerson>

<cbc:FirstName>Ad</cbc:FirstName>

<cbc:FamilyName>Soyad</cbc:FamilyName>

<cbc:Title>Şoför</cbc:Title>

<cbc:NationalityID schemeID=”TCKN”>80251326678</cbc:NationalityID>

</cac:DriverPerson>

PLAKA ve DORSE bilgisi girilecekse

<cac:RoadTransport>

<cbc:LicensePlateID schemeID=”PLAKA”>01AAA01</cbc:LicensePlateID>

</cac:RoadTransport>

<TransportHandlingUnit>

<HazardousRiskIndicator>false</HazardousRiskIndicator>

<TransportEquipment>

<ID schemeID=”DORSEPLAKA”>01ABC01</ID>

</TransportEquipment>

</TransportHandlingUnit>

Sadece DORSE bilgisi girilecekse

<TransportHandlingUnit>

<HazardousRiskIndicator>false</HazardousRiskIndicator>

<TransportEquipment>

<ID schemeID=”DORSEPLAKA”>01ABC01</ID>

</TransportEquipment>

</TransportHandlingUnit>

veya;

<RoadTransport>

<LicensePlateID schemeID=”DORSE”>01ABC01</LicensePlateID>

</RoadTransport>

– e-Fatura

UBL

<Invoice>

 <cac:PricingExchangeRate>

   <cbc:SourceCurrencyCode>CAD</cbc:SourceCurrencyCode>

   <cbc:TargetCurrencyCode>TRY</cbc:TargetCurrencyCode>

   <cbc:CalculationRate>12345678901.123456</cbc:CalculationRate>

 </cac:PricingExchangeRate>

</Invoice>

– e-Arşiv Fatura

UBL

<Invoice>

 <cac:PricingExchangeRate>

   <cbc:SourceCurrencyCode>CAD</cbc:SourceCurrencyCode>

   <cbc:TargetCurrencyCode>TRY</cbc:TargetCurrencyCode>

   <cbc:CalculationRate>12345678901.123456</cbc:CalculationRate>

 </cac:PricingExchangeRate>

</Invoice>

Bu kapsamda, yukarıda yer verilen değişikliklere, özel entegratörler ile BİS entegrasyonu yapan mükelleflerin 01.09.2021 tarihine kadar sistemlerini yeni schema/schematron kurallarına uyumlu hale getirmesi önem arz etmektedirBir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.