GO 3 Sürüm Yenilikleri

Ana Kayıtlar

1- Mükellef.exe Özelliklerinin Ürün İçerisine Alınması

Cari Hesaplar listesi F9 menüsüne ve İşlemler menüsüne “e-Fatura Mükellef Kontrol” seçeneği eklenmiştir. İşlemler menüsüne eklenen seçenekten toplu olarak kontrol yapılması sağlanmıştır. Zamanlanmış Görevler işlem seçeneklerine tanımlama yapılması sağlanmıştır.

2-Noterler Birliği Bağlantısının Ürün İçerisinden Yapılması

Noterler birliği entegrasyonu geliştirmeleri kapsamında ,Cari hesap kartlarından kimlik doğrulama sistemine bağlanılarak, mükellefin bilgileri(TCKN veya VKN bilgisi) sorgulanarak , cari karta otomatik olarak adres, unvan, ad soyad il, ilçe ve vergi dairesi bilgilerinin getirilmesi sağlanmıştır. Bunun için;

  • Cari hesap kartı Ticari Bilgiler sekmesine Bilgileri Getir butonu eklenmiştir.
  • Sistem İşletmeni-Firmalar-Detaylar-e-Devlet sekmesine Mali müşavir web servis bilgileri alanı eklenmiştir.

3-Kampanya Kart Tanımında Uygun Bir Üst Grubun Kontrol Edilmesi

Malzemeye ait geçerli bir kampanya tanımı bulunmuyorsa bağlı bulunduğu bir üst malzeme sınıfına tanımlanmış olan kampanyanın uygulanması sağlanmıştır.

4-Emanet Olarak Kesilen e-Arşiv/ e-Faturanın İrsaliyesi Sevkedilirken Sevkiyat Hesabının Düzenlenebilmesi

Emanet olarak kesilmiş e-Arşiv/ e-Fatura’ya bağlı irsaliye, malzeme kartı üzerinde F9- Emanet malzemeler ekranından yapılan ‘Sevket’ işlemi ile açıldığında “Sevkiyat Hesabı”nın değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

5-Malzeme Kartlarında F9 Menüde Bulunan ‘Malzeme Hareketleri ‘ne  Fiş Saat Kolonu Eklenmesi

Malzeme kartlarında F9 menüde bulunan ‘Malzeme Hareketleri ‘ne fiş saat kolonu eklenmiştir.

6-İş Akış Tanımı Başlangıç Koşullarında Talep Fişleri

İş Akış Yönetimi-İş Akış Tanımları-Başlangıç Koşulları seçeneklerine “Talep Fişleri” seçeneği eklenmiştir.

7-Perakende Özelliği Açık Olan ve Sınıf Ağacı Özelliğini Kullanabilen GO 3 Setlerinde Malzeme Listesinde Malzeme Ağacını Göster Seçeneği Gelmesi

Perakende özelliği açık olan ve sınıf ağacı özelliğini kullanabilen GO 3 setlerinde malzeme listesi F9 menüsünde Malzeme Ağacını Göster seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır. 

8-Grup Şirketleri İçin Logoconnect Sekmesindeki Zorunlu Alanların Kaldırılması

Cari hesap kartları Logo Connect tabında bulunan alanlar ‘Zorunlu Alan’ olarak tanımlandığında “Grup Şirketi” şeklinde tanımlanan hesap kartları için bu alanların zorunluluk kontrolü yapılmaması sağlanmıştır. 

9-Cari Hesap Kartı e-Posta Bilgisi Girişinde Format Kontrolü Yapılması

Cari  hesap kartında e-Posta bilgisi alanlarında format kontrolü yapılması sağlanmıştır.

10-Satınalma / Satış Siparişi F7 Önizleme Ekranına Hareket Özel Kodu Listelenmesi

Satınalma ve satış sipariş listeleri F7 (önizleme) ekranına sipariş fişi satırlarında yer alan hareket özel kodu alanı eklenmiştir.

11-Cari Hesap Risk Durumu Raporunun Cari Hesap Kartı F9 Menü Seçeneklerinden Alınması

Cari hesap kartları F9 menü seçeneklerine “Risk Durumu” seçeneği eklenmiş ve Cari hesap üzerinden cari hesap risk durumu raporu dökümünün alınabilmesi sağlanmıştır.

12-Tanımlı Malzeme Fiyat Kartları İçerisindeki Alanların Zorunlu Alan Yapılması

Sistem işletmeni içerisinde bulunan zorunlu alanlar menüsüne “Malzeme(Sınıfı) Fiyatları” seçeneği eklenerek fiyat kartları için zorunlu alan tanımı yapılabilmesi sağlanmıştır.

13-Malzeme Satınalma/Satış Fiyatları Listelerine Malzeme Kartı İçerisinde Başlıkta Yer Alan Açıklama 2 ve Açıklama 3 Alanlarının Eklenmesi

Malzeme ve Hizmet kartlarındaki ilgili alanların listelenebilmesi için malzeme fiyat kartları ekranına Açıklama 2 ve Açıklama 3 ,Hizmet Fiyat Kartları ekranına ise açıklama 2 sütunları eklenmiştir.

14-Malzeme (Sınıfı) Satış/Satınalma Fiyatları Listesinde Filtre Bölümünde İşyeri Seçeneği Eklenmesi

Malzeme (Sınıfı) ve Hizmet Satış/Satınalma Fiyatları Listesi filtre seçeneklerine “İşyeri” filtresi eklenmiştir.

15-Sipariş Çoklu Faturalama İşleminde Numara Verme

Sipariş ekranı üzerinden Çoklu Faturala işlemi ekranı F9 menüsüne “Numara Ver” seçeneği eklenmiştir.

16-Cari Kartı Üzerinde Hareketler Penceresinde Dövizli Tutar Kolonu Adının Raporlama Dövizli Tutar Olarak Değiştirilmesi

Cari hesap kartı üzerinden erişilen F9-Hareketler ekranında bulunan döviz tutarı kolonu “Raporlu Döviz Tutarı” olarak değiştirilerek alan altında fiş içerisindeki raporlu döviz tutar bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.

17-Alınan/Verilen Hizmet Ekstresinde İndirimler Filtresi 

Alınan Hizmet Ekstresi ve Verilen Hizmet Ekstresi Rapor filtrelerine “İndirimler=Tutardan Çıkartılacak/İşlem Görmeyecek” parametresi eklenmiştir.

18-Cari Hesap Kartları Listesi Filtrelerinde Tc Kimlik ve Vergi Numarası Filtreleri 

Cari hesap kartları listesi filtrelerine “T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası ” filtre seçenekleri eklenmiştir. 

19-Malzeme Kartı İçerisindeki Üretim Yeri Bilgisinin Excel İle Aktarılabilmesi

Malzeme kartları için Excel aktarım şablonu içerisine  “Üretim Yeri” alanı eklenmiştir. 

20-Malzeme Hareketlerinde İşlem Dövizi Ve Fiyatlandırma Dövizi Birim Fiyat Kolonları

Malzeme kartı üzerinden erişilen “Malzeme Hareketleri” ekranına “F.D Fiyat” ve “F.D Fiyat (Net)” alanları eklenmiştir.

Kasa

1-Kasa İşlemleri Listesi Filtrelerine Ek

Kasa işlemleri ekranı filtre seçeneklerine “İptal Durumu=İptal Edilmiş/İptal Edilmemiş” filtresi eklenmiştir.

2-Gider Pusulasında Belirtilen Fiş Açıklamasının Banka Fiş Listesinde Görüntülenmesi

Gider pusulasında belirtilen fiş açıklamasının banka fiş listesinde görüntülenmesi sağlanmıştır.

3-Kasadan Kredi Hesabına Yatırılan Tutarın Teminat Çeklerine Yansıması

Kasa işlemlerinde “Bankaya Yatırılan” ve “Bankadan Çekilen” fişleri içerisinde kredi hesabı seçildiği durumda hareket detayının seçilebilmesi için banka işlem fişindeki gibi hareket detay seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Stok

1-Malzeme Virman İşleminin Malzeme Fişleri Listesinden Görüntülenmesi

Malzeme fişleri listesine “Virman Fişi” kolonu eklenmiştir. İlgili fiş virman işlemi ile oluşmuşsa ,bu alanda karşı işlem numarası görünür. Virman işlemi sonucunda oluşan fişin Detaylar sekmesine Bağlı Virman Fişi alanı eklenmiştir.

2-Satınalma / Satış İrsaliyeleri Listeleri Filtrelerine Sevkiyat Adresi Kodu

Satış / Satınalma İrsaliye Listeleri filtre seçenekleri arasına Sevkiyat Adresi Kodu eklenmiştir.

3-Sipariş Form Dizaynında 2. Sayfa Başlangıcında Nakli Yekün Alanı

Sipariş form dizaynında 1. sayfadan sonraki sayfaların başlangıcına “Nakli Yekün” satırı eklenmiştir.

4-Gönderilen e-İrsaliye İçin F9 Parçala Yapılmaması

Gönderilen e-İrsaliye fişlerinin statülerine göre parçalama yapılıp yapılmaması sağlanmıştır.Gib’e Gönderilecek,Gib’e Gönderilemedi,Gib’de İşlenemedi,Alıcıya Gönderilemedi,Alıcıda İşlenemedi ve Sunucuda Hata Alındı statüleri haricinde kalan statülerde parçalama yapılabilmesi engellenmiştir.

5-Siparişlerin F9 Menüsünde e-Arşiv Bilgileri

e-Arşiv carilerine düzenlenmiş satış siparişleri F9 / sağ tuş menü seçeneklerine e-Arşiv Bilgileri seçeneği eklenmiştir. Siparişte girilen e-Arşiv bilgilerinin irsaliye ve faturalara aktarımlarında , irsaliye ve faturaya taşınması sağlanmıştır.

6-Malzeme Fiyat Kartı Güncelleme İşleminde Mevcut Fiyat Kartlarının Geçerlilik Bitiş Tarihinin Güncellenebilmesi

Güncelleme işlemi sonrası mevcut fiyat kartının bitiş tarihini de güncelleyebilmek için;malzeme ve hizmet fiyat kartı güncelleme işlemleri filtrelerine “Yeni Kart Eklemede Mevcut Fiyat Yeni Bitiş Tarihi” filtresi eklenmiştir.

7-Malzeme Yönetimi Fişlerinde Satırların İstenilen Veriye Göre Sıralanması

İzle seçenekler menüsünde fişlerde satırlar istenilen veriye göre sıralansın işaretli olduğunda malzeme yönetimi fişlerinde sıralama yapılması sağlanmıştır.

8-Satış İrsaliye listesinde “Faturalandırma durumu: Faturalanmamış irsaliyeler ” Seçiliyken İrsaliye Faturalandığında İmlein (cursor) Sonraki Kayda Konumlanması

Satış irsaliyeleri liste filtrelerinde “Faturalandırma durumu: Faturalanmamış irsaliyeler ” seçiliyken herhangi bir irsaliye faturalandığında imlecin sıradaki irsaliye üzerine konumlanması sağlanmıştır.

9-Envanter Raporu Excel Ya Da Ascii Formatta Alındığında Ortalama Değer Küsuratlı İse Envanter Tutarında Kuruş Hanesi

Sadece envanter raporu değil tüm raporlar için rapor Excel ve Ascii olarak alındığında tıpkı tablo olarak alındığında olduğu gibi sayı alan ondalıklarının iki hane olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

10-Satış Koşulu Uygulanmış İrsaliye Kaydedilip Kopyalandıktan Sonra Tekrar Satış Koşulu Uygulanmak İstendiğinde Uyarı Vermesi

Satış koşulu uygulanmış irsaliye kopyalandığında, açılan fişte tekrar satış koşulu uygulanırsa uyarı verilmesi sağlanmıştır.

11-Kullanıcı Firma Öndeğerlerinde Öndeğer Ambar Bilgisi Değiştirilip Kaydedildiğinde Malzeme Virmanı İşleminde Öndeğer Ambar Bilgisi Gelmesi

Kullanıcı firma öndeğerlerinde ambar bilgisi değiştrildiğinde, malzeme virmanı işleminde merkez ambar yerine seçili ambarın gelmesi sağlanmıştır.

12-İrsaliye Parçala İşlemi İle Oluşan İrsaliyeler Üzerinden Kaynak İrsaliye Bilgisine Ulaşma

İrsaliye parçalama işlemi yapıldıktan sonra kaynak irsaliye ve yeni oluşan irsaliyelere kolay şekilde erişebilmek için irsaliye ekranı F9 menüye “İrsaliye Parçalama Bağlantıları” seçeneği eklenmiştir.

13-e-Fatura Carisi Seçilen İrsaliyelerde Evrensel Kod 4171 Olarak Seçilmişse İrsaliye Tipi “Tevkifat veya SGK ” Seçilmelidir Uyarısı

e-Fatura olarak düzenlenmiş satış irsaliyelerinde ÖTV ek vergi uygulanmış malzeme satırları varsa ve Ek vergi kartında evrensel kod 4171 seçiliyse , faturalarda olduğu gibi irsaliye kaydedilirken , irsaliye tipi “Tevkifat veya SGK ” seçilmelidir uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

Fatura

1-Fatura Başlığında Girilen Satış Elemanı Kodunun Fatura Detaylarında Ödeme Tipi Nakit Seçildiğinde Açılan Kasa Fişinde Otomatik Olarak Gelmesi

Fatura başlığında girilen ‘Satış Elemanı Kodu’nun, fatura detaylarında Ödeme Tipi Nakit seçildiğinde açılan kasa fişine aktarılması sağlanmıştır.

2-Cari Hesap / Malzeme Dağılımı (Satış ve Satınalma) Raporlarına Eklenen Yeni Filtre

Cari Hesap / Malzeme Dağılımı (Satış) ve Cari Hesap / Malzeme Dağılımı (Satınalma) raporlarına “Malzeme Sınıfı Detay Satırları Listelensin: Evet / Hayır” filtresi eklenmiştir.

3-İrsaliyenin Kanuni Faturalanma Süresinin İrsaliyenin Kaydedildiği Tarihten İtibaren 7 Gün Olarak Hesaplanması

İrsaliyenin kanuni faturalanma süresi irsaliyenin kaydedildiği tarihten itibaren 7 gün olarak hesaplanması sağlanarak, fatura tarihi olarak 8. günden itibaren uyarı verilmesi sağlanmıştır.

4-Faturalar Listesinde Muhasebeleştirme İşareti Olan Ancak Mahsup Fişi Olmayan Kayıtların Filtrelenmesi

Satınalma / Satış Faturaları listelerinde ‘Muhasebeleştirme İşareti’ olan ancak mahsup fişi olmayan kayıtların filtrelenebilmesi için filtrelere ‘Sadece Mahsup Fişi Olmayanlar Gösterilsin : Evet / Hayır’ filtresi eklenmiştir.

5-Satınalma Faturası/Detaylar Sekmesinden Girilen “Dağıtılacak Toplam” Tutarının, Faturada Aynı Malzeme Birden Fazla Kere Seçilmişse Raporda Toplam Tutarı Kadar Listelenmesi

Fatura satırlarında aynı malzeme birden fazla girildiğinde detaylar sekmesinden girilen “Dağıtılacak Toplam” tutarı, özet maliyet analizi ve özet maliyet analizi (TFRS) raporlarında toplam tutarın listelenmesi sağlanmıştır. 

6-Satış Faturaları ve Gçb Listesi Beyannamesinde Veri Al İşleminde Gtip Numarası Gelmesi

Satış Faturaları ve GÇB Listesi beyannamesinde İhraç edilen malın cinsi alanına GTIP kodlarının malzeme kartında seçilmiş olan GTIP kodunun değil fatura satırlarında seçilmiş olan GTIP kodunun getirilmesi sağlanmıştır.

7-e-Arşiv Faturalarında Uyarı Mesajı

e-Arşiv olarak düzenlenen bir faturaya değiştir butonuyla girildiği sırada  Logo Connect aracılığı ile statüsü değiştirilmişse, ürün içinde fatura kayıt edilirken “‘e-Arşiv Statüsü’ alanı, başka bir uygulama tarafından güncellenmiştir.” uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

Cari Hesap

1-Cari Hesap Fişlerinde Girilen Özel Kod Bilgisinin  Borç Takip Ekranına Yansıması

Cari hesap fişlerinde girilen “Hareket Özel Kodu” bilgisinin Borç Takip ekranına yansıması sağlanmıştır.

2-Devir Olarak Girilen Kredi Kartı Fişlerinin Cari Hesap Ekstresinde Listelenmesi

Cari Hesap Ekstresi filtre seçeneklerine “Devir Kredi Kartı Fişleri Listelensin=Evet/Hayır” filtresi eklenmiştir.

3-Çalışma Tarihi Sabitlendiğinde Kopyalanan Gelen/Gönderilen Havale/EFT Fişinin Satırındaki İşlem Tarihinin Sabitlenmiş Tarih Olarak Gelmesi

Çalışma tarihi sabitlendiğinde kopyalanan Gelen/Gönderilen Havale/EFT fişinin satırındaki işlem tarihinin sabitlenmiş tarih olarak gelmesi sağlanmıştır.

4-Cari Hesap İşlem Merkezinde İptal Durumunu Gösteren Kolon

Cari Hesap İşlem Merkezi’nde fiş bilgilerinin listelendiği alana iptal edilmiş fişleri görebilmek için yeni bir sütun eklenerek İptal edilen fişler için “İ” yazması sağlanmıştır.

5-Cari Hesap Fişlerinden Kesilen Alınan Serbest Meslek Makbuzu Muhasebe Kodları Alanında F9 Menüde Hesap Dağıtım Detayları Seçeneğinin Eklenmesi

Cari hesap fişlerinden kesilen Alınan Serbest Meslek Makbuzu ve Verilen Serbest Meslek Makbuzu F9-muhasebe kodları penceresinde “Hesap Dağıtım Detayları” ve “Hesap Dağıtım Şablonu Uygula” seçenekleri eklenmiştir.

6-Cari Hesap Virman Fişi Satırlarında Hareket Özel Kodu 2 Alanı

Cari hesap fiş satırlarına “Hareket Özel Kodu 2” alanı eklenmiştir.

7-Gönderilen Havale / EFT Fişinde Banka Ve Cari Hesap Kartı Seçildiğinde Fiş Satırındaki IBAN Bilgisinin Otomatik Olarak Gelmesi

Gönderilen havale / eft fişine cari hesap kartı seçildiğinde, cari hesap kartına tanımlanan banka hesabından e-Bankacılık seçili hesabın IBAN bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. e-Bankacılık işaretli olmadığında ilk sıradaki bankanın IBAN numarası gelir.

8-Borç Takip Penceresinde Fatura/Proje Koduna Göre Arama Yapılabilmesi

Borç Takip penceresi Ctrl-F arama seçenekleri içerisine tüm hareketler (Fatura , Cari Hesap Fişleri , Sipariş , Kasa , Banka , Çek-Senet) için ayrı ayrı olmak koşuluyla proje kodu ile ilgili seçenekler eklenmiştir.

9-Cari Hesap Kredi Kartı Fişinde Detaylı Bilgi Alanı 

Cari hesap kredi kartı fişlerine “Detaylı bilgi” alanı eklenmiştir.

Çek ve Senet

1-Çek Girişi Yapılırken Yerel Para Birimi Seçili Olduğunda F9 Döviz Bilgilerinde İşlem Dövizi Bilgileri Girilememesi

Çek Senet Bordrolarında bulunan çek girişi ve senet girişi ekranlarında kullanılacak para birimi yerel para birimi olduğunda f9-Döviz Bilgileri ekranının açılmaması sağlanmıştır.

2-Çek/Senet Bordroları Muhasebeleştirildiğinde Seçilen Filtreler Alanına Özel Kod Seçeneği Eklenmesi

Filtrelerde Satır Açıklaması olarak ‘Özel Kod’ ve ‘Hareket Özel Kodu’ seçilebilmesi ve satır açıklamasına getirilebilmesi sağlanmıştır.

3-Müşteri Çek Senetleri Raporunda Ciro Seçeneği İşaretlenmiş Çeklerin Filtreye Bağlı Olarak Raporlanabilmesi

Müşteri çek senetleri raporuna ciro seçeneği işaretlenmiş çek/senetlerin raporlanabilmesi için “Ciro: Evet / Hayır / Hepsi” filtresi eklenmiştir.

4-Çek Senet Yaşlandırma Raporunda İş Yeri Filtresi

Çek Senet Yaşlandırma Raporu filtre seçeneklerine “İşyeri Numarası” filtresi eklenmiştir.

Muhasebe

1-Devirle Gelen Kapanış Fişlerinde Açılış Fişlerinde Olduğu Gibi Açıklama Alanında Dönem Tarih Bilgisinin Dolu Gelmesi

Kapanış fişlerinde açıklama alanında dönem tarih bilgisinin dolu gelmesi sağlanmıştır.

2-Kilitlenen Mahsup Fişi Üzerinde Değiştiren Bilgisinin Tutulmaması

Mahsup fişi kilitle ve kilidi kaldır işlemleri için kayıt bilgisinde değiştiren bilgisinin tutulmaması sağlanmıştır.

3-Muhtasar Beyanname Ve Bordrodaki Aylık Prim Hizmet Belgesinde Bulunan Muhtasar Prim Ve Hizmet Beyannamesinde Hizmet Dönem Ay,İşe Giriş Gün,İşe Giriş Ay,İşten Çıkış Gün,İşten Çıkış Ay Alanlarının İki Haneli Veri Listelemesi

Muhtasar beyanname ve bordrodaki aylık prim hizmet belgesi (Aphb)’de bulunan muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde hizmet dönem ay, işe giriş gün, işe giriş ay, işten çıkış gün ve işten çıkış ay alanları iki haneli veri listelemesi sağlanmıştır.

4-Muhasebe Hesap Kartı İçerisine Detaylı Bilgi TR ve Detaylı Bilgi EN Alanları Eklenmesi

Muhasebe hesap kartı içerisine detaylı bilgi (türkçe) ve detaylı bilgi (İngilizce) alanları eklenmiştir.

5-Excel’den Muhasebe Hesapları Aktarımında Özel Kod 2,3,4,5 Alanlarının Da Aktarılması

Excel aktarım şablonuna muhasebe hesap kartları için özel kod 2,3,4,5 alanları eklenmiştir.

6-Form Ba Ve Bs’de Veri Al Ekranında Mal Ve Hizmetlerin Toplam Bedeli Sütununun Genel Toplamının Alınması

Form Ba ve Bs’de ‘Veri Al’ ekranında “Mal Ve Hizmetlerin Toplam Bedeli” sütununa ait genel toplamın gösterilmesi sağlanmıştır.

7-Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 26.12.2018 Tarihli “KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan “102- Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” Satırına İlişkin Düzenleme 

KDV beyannamesinin indirimler sekmesinde yer alan indirim türlerinden 102 “ Bu döneme ait indirilecek KDV “ çıkartılarak yerine ‘108 – Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV’, ‘109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’ ve ‘110 – İthalde Ödenen KDV’ indirim türleri eklenmiştir.

8-KDV Muhasebe Bağlantı Kodları Filtrelerine Proje Kodu Filtresi Eklenmesi

KDV muhasebe bağlantı kodları filtrelerine proje kodu seçeneği eklenmiştir.

9-Sayım Eksiği/Sayım Fazlası Fişi Muhasebe Bağlantı Kodlarına Malzeme Özel Kod 2,3,4,5 Filtreleri Eklenmesi

Muhasebe bağlantı kodları seçeneklerinden sayım eksiği ve sayım fazlası muhasebe kodlarına, malzeme özel kodu 2,3,4,5 filtresi eklenmiştir.

10-Muhtasar Beyannamelerde Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu Ve Müstahsil Makbuzu İçin Ödemeye Ait Düzenlenen Belge Seri No Alanın Fiş Numarası Yada Belge Numarası Olmasının Parametrik Olması 

Muhtasar Beyannamelerde Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu ve Müstahsil Makbuzu için “Ödemeye Ait Düzenlenen Belge Seri No” alanına ‘Fiş Numarası’ ya da ‘Belge Numarası’ taşınabilmesi için veri al işlemine   “Veri Alma İşlemi = Fiş Numarasına Göre/ Belge Numarasında Göre” filtresi eklenmiştir. 

11-e-Beyanname Uygulamasında İhracat/İthalat Operasyon Fişlerindeki İntaç Tarihi/ Kapanış Tarihi Kur Bilgisinin Faturadan mı Yoksa Döviz Kullanım Parametrelerinden mi Alacağının Parametrik Olması

e-Beyanname uygulaması Ba/Bs form veri al işleminde İhracat/İthalat operasyon fişlerindeki İntaç Tarihi/ Kapanış Tarihine göre kur bilgisinin ilgili fiş İşlem Dövizi kurundan mı yoksa tarihe göre döviz kullanım parametrelerinden mi alınacağına dair filtre seçeneklerine “İthalat (Ba için) / İhracat (Bs için) Kur Bilgisi Veri Kaynağı= Döviz Kullanım Parametreleri/ Fatura/ Fiş ” seçeneği eklenmiştir.

12-Özet Fiş Listesi Filtrelerine” Kaynak Fiş Türü” Eklenmesi 

Özet fiş listesine ” Kaynak Fiş Türü” filtresi eklenmesi sağlanmıştır.

13-Fişlerde Masraf Merkezi Dağıtılmamış Satırlar Var Uyarısı Alındığında İlgili Satırların Renklendirilmesi

Muhasebe hesabı kartında bağlantılar/kontroller sekmesinde dağıtımda masraf merkezi kontrolü, kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacak seçili olduğunda, fişlerde masraf merkezi dağıtılmamış satırlar var uyarısı verilerek ilgili satırların kırmızı renkle gösterilmesi sağlanmıştır.

Dış Ticaret

1-Operasyon Fişlerinde Gümrük Kodu ve Banka Şubeleri Pencerelerinde Arama Yapılması

İhracat ve ithalat operasyon fişlerinde gümrükler ve banka kodları pencerelerinde Ctrl+F ile arama yapılması sağlanmıştır. Gümrük ve banka kodlarında CTLR+F ile arama yapıldığında listede ileri doğru arama yapılmaktadır. Banka şubelerinde arama yapılmadan önce şube listesinin yüklenmesi gerekmektedir.

2-İhracat Operasyon Fişinde Taşıma Tipi Kodu Yazıldığında Açıklamasının Gelmesi

İhracat operasyon fişinde taşıma tipi kodu ve KDV muafiyet kodu manuel girildiğinde açıklamasının da yazılması sağlanmıştır.

3-İhracat Operasyon ve İthalat Operasyon Fişlerinde “Düzenleme Tarihi” Alanı Eklenmesi

İhracat Operasyon Fişlerine Düzenleme Tarihi Alanı eklenmiştir. Satınalma ve Satış için kullanılan “Fiş tarihi değiştiğinde düzenleme tarihini de değiştir” parametresi bu fişler için de geçerlidir. İthalat ve İhracat Operasyon fişi ekle ve değiştir yetkileri altına “Tarih Değiştirme (Düzenleme Tarihi)” yetkisi eklenmiştir.

Diğer İşlemler

1-Talep Fişi İçerisinde Cari Hesap Seçildiğinde Cari Hesaba Ait Proje Kodunun Gelip Gelmemesinin Bir Uyarı Mesajı İle Belirtilerek Getirilmesi Parametrik Olması

Talep fişi satırında cari hesap seçildiğinde, talep fişi satırına cari hesaba ait proje kodunun atanıp atanmayacağı, Talep Yönetimi çalışma bilgilerine eklenen “Talep Fişlerinde Cari Hesap Seçildiğinde Proje Kodu Güncellensin : Evet / Hayır” parametresine bağlanmıştır.

2-Mahsup Fişi Satırlarında Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi Seçildiğinde Dövizli Borç/Alacak Kolonlarındaki Tutar Bilgisi İçin Parametre

Muhasebe çalışma bilgilerine “Mahsup Fişi Satırlarında Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi Seçildiğinde Dövizli Borç/Alacak Tutarı Girilmemişse=İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak” parametresi eklenmiştir.

3-Satış Faturası Ve Diğer Fişler Kopyalandığında Detaylı Bilgi Butonu İçerisinde Yer Alan Bilgilerin Kopyalanmasının Parametrik Olması

Fatura çalışma bilgileri içerisine öndeğer olarak evet gelecek şekilde “Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Detaylı Bilgi de Kopyalansın=Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.

4-Malzeme listesi Miktar Kolonunda Tam Sayı Olan Miktar Bilgilerinin Ondalıklı Gösterilmesi

Stok çalışma bilgilerine, “Malzeme Kart Browserında Tam Sayıları Ondalıklı Göster : Evet / Hayır” (Varsayılan Hayır) parametresi eklenmiştir. 

5-İhracat e-Fatura İçin Ayrı Kayıt Numaralandırma Şablonu 

İhracat fişlerinde e-Fatura, e-Arşiv ve E-Arşiv(İnternet) olarak oluşturulan fişlerde ayrı kayıt numaralandırma şablonu kullanılması sağlanmıştır. Stok çalışma bilgilerine, “İhracat e-Fatura , e-Arşiv, e-Arşiv(Internet) faturaları kendi numaralama şablonunu kullansın : Hayır / Evet” seçeneği eklenmiştir. Sistem işletmeni kayıt numaralama şablonlarına e-faturalar (ihracat) seçeneği eklenmiştir.

6-Satınalma Ve Satış Sözleşmesi Bitiş Tarihinden Sonra Faturaya Sözleşme Aktarılmak İstendiğinde Uyarı Verilmesi

Fatura Çalışma bilgilerine satınalma ve satış için ayrı ayrı olma üzere, “Sözleşme Bitiş Tarihinden Sonra Faturaya Sözleşme Aktarmak İstendiğinde:İşlem Yapılmayacak / Kullanıcı Uyarılacak / İşlem durdurulacak” parametresi eklenmiştir.

7-Faturada Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli Parametresinin Lot Takibi Yapılan Malzemeler İçin De Çalışması

Stok ve Fatura Çalışma bilgilerinde İrsaliye ve Faturalar için bulunan “,,, Seri Takipli Detay Satır Basım Şekli = Alt alta/ Yan yana” seçeneğinin Lotlu ve Seri Gruplu malzeme satır basımlarında da geçerli olması sağlanmıştır.

8-Durumu Sevk Edilmedi Olan İrsaliyelerin Faturalanmasının Parametrik Olması

Fatura çalışma bilgilerine Satış ve Satınalma parametreleri için “Durumu Sevkedilmedi Olan İrsaliyeler Faturalanabilsin : Evet / Hayır” parametresi eklenmiştir.

9-Cari Hesap Çalışma Bilgilerine Ek

Cari Hesap çalışma bilgilerine, yeni eklenen kartlar için “İrsaliye Yerine Geçer” kopyalama işlemi için “Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar” parametresine İrsaliye yerine geçer seçeneği eklenmiştir.

10-Zamanlanmış Görevler Penceresinde İşlem Seçeneği Alanına Rapor Üreteci İle Oluşturulmuş Raporların Gelmesi 
Zamanlanmış görevler penceresinde işlem seçeneği alanından ulaşılan erişim ağacına rapor üretici ile oluşturulmuş raporların program içerisinde menü ağacındaki yeriyle listelenmesi sağlanmıştır.

11-Faturayı Kaydederken Tevkifat Uygulanmış İse Sistem Tarafından Parametrik Olarak Bilgilendirme Uyarısının Parametrik Olması

Fatura çalışma bilgilerine “Faturada Tevkifat Uygulanmışsa: İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak parametresi eklenmiştir.

SKonsol2

1-Skonsol2 de Toplu Malzeme Seçimi Yapılabilmesi

Skonsol2’de malzeme seçiminde çoklu seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.

2-Skonsolda Kredi Kartı Ödemesi İçin Öndeğer Hesap Kodu Belirtilmesi

İzle kullanıcı seçenekleri menüsüne “Banka Kredi Kartı Hesap Kodu” seçeneğe eklenmiştir. Seçilen hesap kodunun satış işlemlerinde öndeğer gelmesi sağlanmıştır.

Banka

1-Otomatik Kayıt Ekleme Özelliğinin Bankadan Kesilen Alınan Ve Verilen Hizmet Faturaları İçin De Geçerli Olması

Bankadan kesilen Alınan/Verilen Hizmet Faturaları ve bankadan Müstahsil Makbuzu için otomatik kayıt ekleme özelliği eklenmiştir.

Genel

1Veritabanı/Lisans Sunucusu Ayarları Üzerinden Tanımlanan Rapor Sunucusu Ayarlarının , Rapor Üretici İle Eklenen Raporlar İçinde Geçerli Olması

Veritabanı lisans sunucusu ayarları üzerinden tanımlanan rapor sunucusunda, rapor üretici ile eklenen raporların da alınabilmesi sağlanmıştır.

2-Form Tanımlayıcıda İhracat Operasyon Fişleri İçin Serbest Bölge/Yabancı Bölge Seçeneklerinin Olması 

Araçlar-Form Tanımlayıcı menüsü formlar seçeneklerine “İhracat Operasyon Fişleri(Yabancı Ülke)” ve “İhracat Operasyon Fişleri(Serbest Bölge)” formları eklenmiştir.

3-Kullanıcı İzleme Raporuna Ek

Kullanıcı İzleme Raporu içine ‘Toplu İşlemler ve Raporlar’ filtresi eklenmiştir.

Yönetim Karar Destek

1-Rapor Üretici Raporu > Toplu Kullanıcı Hakları Ekranında Yapılan Yeni Geliştirme

Rapor Üretici raporlama aracından ulaşılan Toplu Kullanıcı Hakları ekranında toplu firma seçiminin yapılması sağlanmıştır.

Sistem İşletmeni

1-Sys’de Zorunlu Alanlarda Cari Hesapta Iban Olması

Sistem işletmeni kuruluş bilgilerinde yer alan zorunlu alan cari hesap seçeneklerine IBAN numarası zorunlu alanı eklenmiştir. IBAN numarası zorunlu alan yapıldığında, cari hesap kartı banka hesap bilgilerinde banka seçildiği durumda IBAN no alanı zorunluluğu aranmaktadırBir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.