Logo 2.66 Versiyon Değişikliği

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Muhasebeleştirme İşlemi İçin Zamanlanmış Görevlerde Verilen Parametreler İçin Tarih Aralığını Daha Kapsamlı Verilebilecek Şeklide Seçenek EklenmesiTicari sistem bölümünde bulunan işlem ve ekranlardaki “Tarih” filtresi seçeneğinde, ‘Belirtilen Tarih’ seçim ekranında “Gün Önce/ Gün Sonra” seçeneği eklenmiştir.
2e-Fatura Connect Tarafında Paketlendi Statüsünde İken e-İrsaliye Bilgilerindeki Sevk Tarihi, Zamanı ve Sürücü Bilgilerinin Değiştirilmesinin Sağlanmasıe-Fatura Connect tarafında paketlendi statüsünde iken e-İrsaliye bilgilerindeki sevk tarihi, zamanı ve sürücü bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
3Muhtasar Beyanname SGK Bildirimleri Sekmesindeki Eksik Çalışma Nedenleri Listesine 25, 26, 27, 28 ve 29. Nedenlerin EklenmesiMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (1003A ve 1003B) SGK bildirimleri sekmesinde bulunan “Eksik Gün Nedenleri” listesine 25, 26, 27, 28 ve 29 numaralı nedenler eklenmiştir.
430/01/2015 Tarih 67854564-1741-51 Sayılı Özelgeye İstinaden, Form BA-BS Veri Al Filtrelerinde “Bedelsiz Faturalar Belge Sayısını Etkilesin” Parametresinin Öndeğer “Evet” Olarak GelmesiForm BA-BS veri al filtrelerinde “Bedelsiz faturalar belge sayısını etkilesin” parametresinin öndeğer “evet” olarak gelmesi sağlanmıştır.
5e-İrsaliye Tiger XML Alanlarına SHIPLOC_DEF ve TOTAL_NET_STR Taginin Eklenmesie-İrsaliye XML şablonuna SHIPLOC_DEF, TOTAL_NET_STR, TR_NET_STR alanları eklenmiştir;
6Muhasebe Fişleri Toplu Basımında Alınan Uyarının KaldırılmasıMuhasebe fişleri toplu basım işleminde performans iyileştirilmesi sağlanmıştır.
7Fatura İçerisindeki Satırları Sabit Kıymetle İlişkilendir İşleminde İlk Satıra Verilen Kayıt Numarasının Sonraki Satırlara da Aynı Kayıt Numarasıyla Gelmesinin DüzeltilmesiFatura içerisinde birden fazla sabit kıymet satırı olduğunda her satır için ayrı ayrı sabit kıymet ilişkilendirme işlemi yapıldığında ve fatura kaydedildiğinde uyarı verilmeden tüm sabit kıymet kayıtlarının şablona göre numaralandırılarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
8Banka Fişlerinde Hareket Özel Kodu Girilen Fişler Muhasebeleştirildiğinde Oluşan Mahsup Fişinde Satıra İlgili Özel Kod Değerinin Yansımasının SağlanmasıBanka fişlerinde, hareket özel kodu girilen fişler muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişinin satırına ilgili özel kod değerinin yansıması sağlanmıştır.
9Banka Kredi Ekranı Arayüz ve İçerik GeliştirmeleriBanka kredileri ekranında hesaplama ve arayüz değişiklikleri yapılmıştır.2.66 sürümü öncesi eklenen İşletme ve Yatırım kredileri değiştir ile açılarak kredi tanımlama ekranında yeniden seçim ve/veya veri girişi yapıldığında tutarlar yeniden hesaplanmaktadır. Bu kredi türlerinde değişiklik yapılması gerekiyor ise, Hesap türü Spot ve Dönem sonu anapara + faiz ödemesi onay kutucuğu işaretlenerek değişiklik yapılmalıdır.
10Fatura Bağlantısı Olan İrsaliye Parçalandıktan Sonra Oluşan İrsaliyelerin Çıkarılabilmesinin SağlanmasıFatura bağlantısı olan bir irsaliyenin parçalanması sonucu oluşan irsaliyelerin çıkarılabilmesi sağlanmıştır.
11Toplu Basım Filtreleri Arasında İptal Durumu Filtresinin de Olmasıİrsaliye, Fatura, İthalat-İhracat Operasyon fişleri, İhraç Kayıtlı Satış-Satınalma Faturaları ekranları toplu basım filtre seçeneklerine “İptal Durumu=İptal Edilmiş/İptal Edilmemiş” filtresi eklenmiştir.
12Yevmiye Defteri Rapor Tasarımında Bulunan Fiş Açıklaması Alanının Tablo ve Excel Olarak da Raporlanabilmesinin SağlanmasıYevmiye defteri rapor tasarımında bulunan fiş açıklaması alanının, yevmiye defteri tablo ve Excel formatında alındığında da raporlanabilmesi sağlanmıştır.
13Cari Hesap Liste Ekranında Muhasebe Hesap Kodunun Kolon Olarak Yer Alması TalebiCari Hesap liste ekranına ‘Muhasebe Hesap Kodu’ kolonu eklenmiştir.
14Cari Kartta e-Fatura Kullanıcıları İçin Senaryo Tipinin Öndeğer Gelmesinin Parametrik OlmasıFinans parametrelerine “Cari Hesap e-Fatura Senaryo” tipi parametresi eklenmiştir. Yeni ve kopyalama işlemi ile cari hesap kartı eklemesi yapılırken öndeğer olarak seçilen tipin gelmesi sağlanmıştır.
15e-Mutabakat Arayüzlerinin diyalogo.dll Üzerinden Ürün Tarafına Alınması ve Geliştirilmesi TalebiTicari sistem ürününde Cari hesap kartı üzerinden ve işlemler menüsü ile Mektup, Ekstre, Ba/Bs Mutabakatları ve İhtarnamelerin e-Logo mutabakat portalına gönderilebilmesi sağlanmıştır.
16GO 3 Ürününde Malzeme Kartı İçin Kullanım Yeri Parametresi Eklenmesi TalebiGO 3 ürününde malzeme kartına ‘Kullanım Yeri’ alanları ve stok parametrelerine ‘Kullanım yeri’ seçeneği eklenmiştir.
17Çek Senet Kartları İçerisine Açıklama Alanı EklenmesiFinans/Ana Kayıtlar/Çek-Senet penceresi üzerinden “devir” seçeneğiyle kaydedilen “Kendi Çekimiz, Müşteri Çeki, Kendi Senedimiz, Müşteri Senetleri” kartlarının içerisine “detaylı bilgi” giriş butonu eklenmiştir.
18“Toplu Kayıt Çıkar” İşlemi ile Grup Şirketi Kayıtları Çıkarılmak İstendiğinde Gelen Uyarı Ekranına “Bir Daha Sorma” Seçeneği EklenmesiToplu kayıt çıkar işlemi ile Cari Grup şirketleri çıkarılmak istenildiğinde gelen uyarı mesajına “Bu mesajı bir daha gösterme” seçeneği eklenmiş ve seçenek işaretlenerek kaydet veya vazgeç yapıldığında uyarı mesajının bir daha gösterilmemesi sağlanmıştır.
19GO 3 Ürününde Satınalma/Satış Faturaları Muhasebeleştirilirken Fiş Özel Kodunun Muhasebe Fişinin Açıklamasına Gelmesinin SağlanmasıGO 3 Ürününde Satınalma/Satış Faturaları muhasebeleştirilirken Fiş Özel Kodu’nun muhasebe fişinin satır açıklamasına gelmesi sağlanmıştır.
20Cari Hesap Ekstresinde Detay Satırlarında İhracat Operasyon Fişleri İçin Navlun Ve Sigorta Bedelleri Listelenebilmesi TalebiCari Hesap Ekstresinde detay satırlarında İhracat Operasyon Fişleri için Navlun ve Sigorta Bedellerinin listelenmesi sağlanmıştır.
21Satışlar Tablosunun Borç/Alacak Toplamlarında Olduğu Gibi Cari Bazında Alınabilmesi TalebiCari hesapların aylık bazda toplam satış net tutarlarının raporlanabilmesi için “Cari Hesaplar Bazında Satış Dağılımı” raporu programa eklenmiştir.
22Teminat Bordrolarının Bitiş Tarihine Göre Sipariş/İrsaliye/Fatura İşlemlerinin Durdurulabilmesinin SağlanmasıTeminat risk takibi kapsamında, teminat risk takibi yapılan fişlerde ilgili cari hesapta teminat riski aşıldığında kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacak seçili ise, finans parametrelerine yeni eklenen “Teminatın Bitiş Tarihi Dolduğunda Fişlerde” parametresine bakılarak fiş tarihinde cariye ait süresi dolmuş ve işlem yapılmamış bir teminat mektubu var ise uyarı verilmesi veya işlemin durdurulması sağlanmıştır.Madde ile ilgili video için tıklayınız.
23İade Maliyeti Girilmesi Zorunluluğunun Fiş Türü Bazında YapılmasıSatış Dağıtım ve Satınalma parametrelerine “İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İşlemler=1-İrsaliye, 2-Fatura” parametresi eklenmiştir.
24Teklif Modülü Olmayan Setlerde Cari Hesap Kartı Üzerinde F9 Menüde Teklif Seçeneklerinin Gelmesinin EngellenmesiTeklif Modülü olmayan setlerde Cari Hesap Kartı üzerinde F9 menüde teklif seçeneklerinin gelmemesi sağlanmıştır.
25Start 3 Ürününde Yeni Cari Hesap Eklerken e-Fatura Senaryosunun Ticari Fatura Olarak Gelmesi TalebiStart 3 ürününde yeni Cari Hesap eklerken e-Fatura senaryosunun “Ticari Fatura” olarak gelmesi sağlanmıştır.
26Çek/Senet Bordrosu Yazdırıldığında Bordronun İçerisinde Çeklerin Vade Tarihine Göre Sıralanabilmesi TalebiFinans parametrelerine öndeğeri Giriş Sırası olmak üzere “Çek/Senet Bordrosu Yazdırma Fiş Satır Sıralaması=Giriş Sırası, Portföy, Vade, Seri No” parametresi eklenmiştir.
27Cari Hesap Hareketlerinin Kullanılan Özel Kod Renk Tanımına Göre Listelenmesinin SağlanmasıCari Hesap Hareketleri penceresinde ilgili cari hesap hareketlerinin kullanılan Özel Kod renk tanımına göre listelenmesi sağlanmıştır.
28Satınalma İrsaliyesinde Seri/Lot ve Stok Yeri Penceresine Excel’den Kopyalama Yapıldığında Her Satırda Alınan “Lot/seri numarası açıklaması değiştirilecektir” Mesajının KaldırılmasıSatınalma irsaliye ve faturaları Seri/Lot ve Stok Yeri penceresine kopyala/yapıştır ile seri/lot numara ve açıklamaları kopyalanmak istendiğinde her satır için ayrı ayrı gelen uyarı mesajının bir daha alınmaması için uyarıya “Bu mesajı bir daha gösterme” seçeneği eklenmiştir.
29Eski Tarihli Girilen Muhasebe Fişi Kopyalandığında Düzenleme Tarihinin Güncellenerek Otomatik Günün Tarihi Gelmesinin SağlanmasıEski tarihli girilen muhasebe fişi kopyalandığında düzenleme tarihinin otomatik günün tarihi gelmesi sağlanmıştır.
30KDV Muafiyet Kodlarına İçerisine 335 ve 336 İstisna Kodlarının Eklenmesi TalebiKDV muafiyet kodlarına 335 numaralı “Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri” ve 336 numaralı “UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler” muafiyet kodları eklenmiştir.
31Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Parametresi Evet Olduğunda Fatura İptal Edildiğinde ” Faturaya Bağlı İrsaliye İptal Edilecektir ” Uyarısı Gelmesinin SağlanmasıSatış&Dağıtım ve Satın Alma Parametreleri altında bulunan “Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Parametresi “Evet” olarak seçili ise fatura iptal edildiğinde “Faturaya Bağlı İrsaliye İptal Edilecektir ” uyarısının gelmesi sağlanmıştır.
32Toplu SMM Mahsubu Oluştur İşlemi SMM Mahsubu Tarih Ataması Filtresine “Muhasebeleşen Fişin İntaç Tarihi Atanacak” Seçeneği Eklenmesinin SağlanmasıSMM Mahsup İşlemleri ve SMM Mahsup İşlemleri (TFRS) işlemleri filtrelerindeki SMM Mahsubu Tarihi Ataması filtresine “Muhasebeleşen Fişin İntaç Tarihi Atanacak” seçeneği eklenmiştir.
33Cari Hesabın e-Fatura/e-Arşiv Bilgisinin Listeleneceği Kolon Eklenmesinin SağlanmasıCari hesap kartları ekranı F11 seçenekleri arasında öndeğer olarak gizlenen kolonlarda olmak üzere; “e-Fatura Kullanıcısı”,”e-Fatura Kamu”,”e-Fatura Gümrük”,”e-İrsaliye Kullanıcısı”,”e-Arşiv Perakende Cari Hesap” kolonları eklenmiştir.
34İrsaliye ve Fatura Liste Ekranı Filtrelerine Cari Hesap Özel Kodu Eklenmesinin Sağlanmasıİrsaliye ve Fatura liste ekranı filtrelerine Cari Hesap Özel Kodu filtreleri eklenmiştir.
35Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma İşlemi ile Açılan Pencerede Gerçek Stok, Rezerv Stok, Satınalma Sözleşme, Satış Sipariş ve Satınalma Sipariş Miktarı Kolonları Eklenmesi TalebiOtomatik Satınalma Siparişi Oluşturma ekranına “Gerçek Stok”, “Rezerv Stok”, “Satınalma Sözleşme Miktarı”, “Satış Sipariş Miktarı”, “Satınalma Sipariş Miktarı” kolonları eklenmiştir.
36Zorunlu Alanlara Banka Kredileri Özel Kod Alanı Eklenmesi TalebiKuruluş bilgileri altında bulunan zorunlu alan seçeneklerine Banka Kredileri için “Özel Kod”, “Yetki Kodu”, “Proje Kodu”, “Genel Kredi Sözleşme Numarası”, “E.F. Tutarı Ödemeden Düşülsün”,”Banka Fişi Oluşturulsun” alanları eklenmiştir.
37Malzeme Yönetimi Parametrelerindeki Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar Seçeneklerinde Açıklama 3 e-Mağaza ve Malzeme Özelliklerinin de Yer AlmasıMalzeme Yönetimi parametrelerindeki “Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar” parametresinin seçeneklerine “Açıklama 3”, “e-Mağaza” ve “Malzeme Özellikleri” alanları da eklenmiştir.
38Maliyet Dağıtım Fişi ve Satış Provizyon Dağıtım Fişi F9 Filtrele(Malzemeler) ve Filtrele(Dağıtılacak Hizmetler) Ekranlarına Masraf Merkezi Filtresi Eklenmesi TalebiMaliyet Dağıtım Fişi ve Satış Provizyon Dağıtım Fişi F9 Filtrele(Malzemeler) ve Filtrele(Dağıtılacak Hizmetler) ekranlarına Masraf Merkezi filtresi eklenmiştir. (Fatura fişleri satırlarındaki masraf merkezine göre filtreleme yapılır.)
39Form Tasarımlarına Cari Hesap Kartındaki Cari Hesap Resminin Eklenebilmesi TalebiSatış ve Satınalma Sipariş, İrsaliye Fatura formları için “Yaz” tasarımlarına “Cari Hesap Resmi” eklenmiştir.
40Rapor Üretici Sihirbazında Uygulama Kayıtlarından Seçim Alanına Fatura Numaraları, İrsaliye Numaraları, CH Özel Kod 2, 3, 4, 5 ve Malzeme Özel Kodu 2, 3, 4, 5 Filtrelerinin Eklenmesinin SağlanmasıRapor Üretici Sihirbazında uygulama kayıtlarından seçim alanına Satış ve Satın Alma Faturası Numaraları, Satış ve Satın Alma İrsaliye Numaraları, Satış ve Satın Alma Faturası CH Özel Kodu 2, 3,4, 5; Satış ve Satın Alma Faturası Malzeme Özel kodu 2, 3, 4, 5 filtreleri eklenmiştir.
41GTIP Kodlarında “ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA. İLK MADDELER; GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER” Başlığı Altında Yer Alan Kodların Güncellenmesinin SağlanmasıGTIP Kodlarında “ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA. İLK MADDELER; GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER” başlığı altında yer alan kodlar güncellenmiştir. 73.21.90.00.00.11 numaralı “Ocaklar İçin Dökme Demirden Izgaralar” kodları eklenmiştir.
42Özel Kod Tanımlarında Aynı Kodlu Özel Kod Tanımı Yapılmasının EngellenmesiÖzel kod tanımlama ekranında aynı özel kodun modül bazında birden fazla defa tanımlanması engellenmiştir.
43Seri/Lot Bilgileri Ekranında Yer Alan Kalan Miktarı Dolu Olanlar Seçiminin Kullanıcı Bazında Saklanabilmesinin Sağlanmasıİzle-Seçenekler menüsü altına “Lot/Seri Numaraları – Kalan Miktarı Dolu Olanlar” seçeneği eklenerek Lot/Seri Numaraları ekranında ilgili kutucuk seçiminin kullanıcı bazlı olarak saklanabilmesi sağlanmıştır.
44Entegrasyon Sırasında Açılan Muhasebe Fişinde F9 Belge Detayı Seçeneğinin Gelmesi TalebiFiş ve faturaların üzerinden muhasebeleştirme işlemi sırasında açılan muhasebe fişleri sağ tuş F9 menü seçeneklerine “Belge Detayı” seçeneği eklenmiş ve işlem sırasında e-defter belge detaylarının girilebilmesi sağlanmıştır.
45Konsinye Hareket Dökümü Raporunda Seri/Lot Numaralarının Listenmesi İçin Detay Filtre Eklenmesi TalebiKonsinye Hareket Dökümü Raporu filtre seçeneklerine öndeğeri “Hayır” olmak üzere “Seri/Lot Bilgileri Listelensin=Evet/Hayır” filtresi eklenmiştir.
46İhracat Operasyon Fişi ile Sabit Kıymet Çıkışı Yapılmak İstendiğinde Satırlara Ambalaj Kodu, Kap Adedi, Paket/Koli No Girilmesinin Sağlanmasıİhracat operasyon fişlerinde sabit kıymet türündeki satırlar içinde “Ambalaj Kodu”, “Kap Adedi”,” Paket/Koli No” alanlarına veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
47Borç Takip Penceresi Kolonlarında Ödeme Planı Kodu ve Fiş Detay Açıklaması Gelmesi TalebiBorç Takip penceresine fiş içerisindeki ödeme plan kodunu ve genel açıklamayı gösterebilmek adına “Ödemeler” ve “Açıklama” kolonları eklenmiştir.
48Sipariş Fişi ve Satınalma Emri İçerisinden Talep Hareketi Aktar İşlemi Yapıldığında Gelen Liste Ekranında Talep Fişi İçerisinde Girilen Satır Açıklaması, Talep Eden ve Proje Kodunun da Gelmesi TalebiTalep Hareketi Aktar seçeneği ile açılan Talep Hareketi Aktarma ekranında; talep fişinde girilmiş olan proje kodu, açıklama ve talep eden bilgilerinin listelenebilmesi sağlanmıştır.
49Banka Kredilerinde Erken ya da Geç Ödeme Takibi Yapılabilmesinin SağlanmasıBanka kredilerinde erken veya geç ödeme işlemi yapıldığında oluşan banka fişinde düzenlemeler yapılmıştır.
50Akbank İnternet Kurumsal Uygulamasının App Olarak KullanılmasıAkbank İnternet Kurumsal uygulamasının app olarak kullanılması ve bankacılık işlemlerinin app üzerinden yapılması sağlanmıştır.

Banka kredileri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
Sıra NoTanımAçıklama
1Tiger3 Uygulamasında Kullanıcının Malzemeler Altında Değiştir/Ürün Reçete İlişkisi Yetkisi Kapalıysa Daha Önce Kaydedilmiş Olan Ambar Fişini Değiştir ile Açtığında e-İrsaliye Bilgileri Seçeneğinin Gelmesinin SağlanmasıÜrün reçete ilişkisi yetkisi olmayan kullanıcıların ambar fişine değiştir ile girdiklerinde e-İrsaliye bilgilerine erişememe problemleri giderilmiştir.
2e-Beyanname Programında Muhtasar Beyannamesi 1003A İçin Öndeğer Kopyalandığında Versiyonun 36 Gelmesi ve Muhtasar Beyanname Oluşmasının Düzeltilmesie-Beyanname programında ‘Öndeğer Kopyala’ seçeneği ile yeni eklenen beyannamede, versiyon bilgisinin öndeğer belirlenen beyannamenin versiyon bilgisi gelmesi sağlanmıştır.
3İhraç Kayıtlı Faturalarda Masraf Satırı Olduğunda ve Masrafın Muhasebe Kodu Olduğunda Muhasebeleştirme Yapılmasının Sağlanmasıİhraç kayıtlı faturalarda masraf satırlarına ait ihraç kayıtlı vergi KDV muhasebe kodu alanına veri girişi yapılamıyordu , düzenleme yapılarak giriş yapılabilmesi ve bağlantı kodlarından okunabilmesi sağlanmıştır.
4“Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliyeler İptal Edilsin” Parametresi Evet Olduğunda, Faturaya Bağlı İrsaliye Tipi: Kağıt ise İrsaliyenin İptal Edilmesi, İrsaliye Tipi: e-İrsaliye ise İrsaliye İptali Yapılamamasının Sağlanması“Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin” parametresi evet olduğunda, faturaya bağlı irsaliyenin türü e-İrsaliye ise iptal edilmemesi sağlanmıştır.
5Satış Faturalarında Cari Değiştirildiğinde e-Fatura Bilgilerindeki “İrsaliye Yerine Geçer” Onayının İşaretli Kalmasının DüzeltilmesiSatış faturalarında cari değiştirildiğinde e-Fatura bilgilerindeki “irsaliye yerine geçer” onayının işaretli kalması durumu düzeltilmiştir.
6İhraç Kayıtlı Faturalarda İndirim Satırının Muhasebe Kodunun Boş Gelmesinin Düzeltilmesiİhracat ve ihraç kayıtlı faturalarda indirimlere ait muhasebe kodlarının dolu olarak gelmesi sağlanmıştır.
7Muhasebe Bağlantı Kodları-Personel Muhasebe Kodları-İşyeri Muhasebe Kodları Ekranında Kaydırarak Aşağı İnildiğinde Uyarı Alınmasının DüzeltilmesiMuhasebe Bağlantı Kodları-Personel Muhasebe Kodları-İşyeri muhasebe kodları ekranında uyarı alınması engellenmiştir.
8Kullanıcı Detaylarında Girilen Uygulamaya Giriş Sayısı Kontrolü Yapılmasının SağlanmasıLoad balancing yapıldığı durumda kullanıcı detaylarında bulunan uygulamaya giriş sayısı kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır.
9Kasadan Girilen CH Ödeme/Tahsilat Fişinin Borç Takip Ekranına Doğru Yansımasının SağlanmasıKasadan girilen CH ödeme/tahsilat fişi tutarının borç takip ekranına doğru yansıması sağlanmıştır.
10Alınan Hizmet Faturası Muhasebeleştirildiğinde Mahsup Fişi Belge Detayında Belge Türünün Fatura Olarak Gelmesinin SağlanmasıAlınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf kutucuğu işaretsiz ve belge detayı “Fatura” seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının “Belge Türü:Fatura” olarak gelmesi sağlanmıştır.
11Satınalma/Toplu Faturalama İşleminde Performans İyileştirmesi TalebiSatınalma işlemlerinden toplu faturalama yapıldığında giden sorguda iyileştirme yapılmıştır.
12GO 3 ve Start 3 Ürünlerinde Cari Hesap Parametreleri Altında Yer Alan Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar Parametresinde Girilen Değerin Kaydedilmesinin SağlanmasıGO 3 ve Start 3 ürünlerinde cari hesap parametreleri altında yer alan “Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar” parametresine girilen değerin kaydedilmesi sağlanmıştır.
13Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyesi e-İrsaliye Olarak Girildiğinde Çıkartılabilmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye olarak oluşturulmuş olan kullanıcı tanımlı irsaliyelerin çıkartılabilmesi sağlanmıştır.
14Satınalma İade İrsaliyesinde e-Arşiv Perakende Carisi Elle ya da Kopyalama ile Girildiğinde e-Arşiv Logosunun ve F9 e-Arşiv Bilgilerinin Gelmemesinin SağlanmasıSatınalma İade İrsaliyesinde e-Arşiv Perakende carisi manuel ya da kopyalama ile girildiğinde “e-Arşiv Logosu” ve F9 menüde “e-Arşiv Bilgileri”nin görüntülenmesi sağlanmıştır.
15Satış Siparişi Detaylar 2 Sekmesinde Fatura Tipi e-Arşiv İnternet Seçilip Faturalandığında Fatura Tipinin e-Arşiv Faturası Olarak Oluşmasının DüzeltilmesiSipariş ve irsaliye detaylarında seçilen fatura türlerinin, sevk ve faturalama işlemlerinde dikkate alınması ve oluşan fatura türünün fişlerde seçilen türe göre oluşması sağlanmıştır.
16Sipariş Girişi Yapılırken Ticari İşlem Grubunda “KDV Uygulanmayacak” Seçildiğinde KDV Uygulamasının EngellenmesiSipariş girişi yapılırken ticari işlem grubunda “KDV uygulanmayacak” seçildiğinde KDV uygulanmaması sağlanmıştır.
17Talep Fişi Üzerinden Oluşan Satınalma Siparişlerinin Satınalma İrsaliye ve Faturalarına Aktarılmasının SağlanmasıTalep fişi üzerinden oluşturulan satınalma siparişlerinin, satınalma irsaliye ve faturaları içerisine sipariş hareket aktar işlemi ile aktarılabilmesi sağlanmıştır.
18Banka Hareketleri Dökümü Raporunda İşyeri Numarası Filtresi Seçiliyken Delete Tuşu ile Filtre Temizlendiğinde İşyeri Numarası Filtresine İşlem Türlerinin Seçili Olarak Gelmesinin DüzeltilmesiBanka Hareketleri Dökümü raporunda iş yeri numarası filtresinde seçilen seçenekler “delete” tuşu ile silindiğinde, iş yeri numarası filtresine “işlem türlerinin” seçili olarak gelmemesi sağlanmıştır.
19Dövizli Satış Toplamları Raporuna İptal Edilen Faturaların Yansımasının EngellenmesiDövizli Satış Toplamları ve Dövizli Satınalma Toplamları raporlarında iptal edilmiş olan faturaların listelenmemesi sağlanmıştır.
20Tanımlı Malzeme Fişleri ile Hareket Gören Malzemeler Stok Miktarı Sıfır Olduğunda Malzeme Ambar Durum Raporu’na Yansımasının SağlanmasıTanımlı malzeme fişleri ile hareket gören malzemelerin stok miktarları “0” olduğunda Malzeme Ambar Durum raporuna yansıması sağlanmıştır.
21Binek Araç Kiralama/Gider İşlemleri İçin İşlem Dövizli Fatura Girildiğinde Muhasebe Fişindeki Döviz Borç Kolonunun Doğru Değer Getirmesinin SağlanmasıBinek araç gideri ve binek araç kiralama hizmetlerine ait işlem dövizli olarak kaydedilen faturaların muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişinde doğru tutarların oluşması sağlanmıştır.
22Teklif Üzerinden Rezerve Sipariş Oluşturulduğunda Malzemenin Gerçek Stok Miktarının Değişmesinin SağlanmasıTeklif üzerinden rezerve sipariş oluşturulduğunda malzemeye ait gerçek stok miktarının etkilenmesi sağlanmıştır.
23Özel Dönem Kullanılan Firmada Kar/Zarar Tablosunda Toplamların Doğru Listelenmesinin SağlanmasıÖzel dönem kullanılan firmada kar/zarar tablosunda toplamların doğru listelenmesi sağlanmıştır.
24Sevkedilebilir Durumunda Olan Bir Sipariş Kopyalandığında ORFLINE Tablosundaki STATUS Kolonundaki Değerin Kopyalanan Siparişten Gelmesinin DüzeltilmesiSipariş kopyalama işleminde, ORFLINE ve ORFICHE tablosunda STATUS bilgisinin parametrede belirtilen öndeğer bilginin gelmesi sağlanmıştır.
25İşyeri Bazlı İrsaliye Şablonu Kullanıldığı Durumlarda Fatura Başlığında İşyeri Değiştirildiğinde, Detaylar Sekmesinde Yer Alan İrsaliye Numarasının İşyeri Bilgisinin Güncellenmesinin Sağlanmasıİrsaliye için işyeri bazlı numara şablonu kullanıldığı durumda fatura içerisinde değiştirilen işyeri bilgisine istinaden detaylar sekmesinde irsaliye bilgileri alanında üç nokta ile açılan bağlı irsaliyeler listesi ekranında F9-Numara Ver işlemi ile irsaliye numarasının güncellenebilmesi sağlanmıştır.
26Cari Hesap F9 Menüden Risk Durumu Raporu Alındığında, Açık Hesap Limit Toplamı Hesaplanırken Kart İçerisindeki “Müşteri Çek/Senetleri Açık Hesaptan Düşülsün” Seçeneğinin Dikkate Alınmasının SağlanmasıCari hesap kartı üzerinden F9 menü ile erişilen risk durumu raporu alındığında, açık hesap limit toplamı hesaplanırken kart içerisindeki “Müşteri çek/senetleri açık hesaptan düşülsün” seçeneğinin dikkate alınması sağlanmıştır.
27e-Devlet Modülü e-İrsaliye Gönder Penceresi Onayla Butonu Kullanıcı Yetkisinin Düzenlenmesie-Devlet modülü e-İrsaliye gönder penceresi onayla butonu için alınan kullanıcı yetkisi uyarısı düzeltilmiştir.
28Banka Fişleri F9 Toplu Kayıt Ekleme İşlemiyle Döviz Alış Belgesi Eklenmek İstendiğinde Alınan “Fişin Kullanılabilir Tutarı Aşılamaz” Uyarısının KaldırılmasıBanka Fişleri F9-Toplu Kayıt Ekleme işlemiyle Döviz Alış Belgesi ve Döviz Satış Belgesi eklenmek istendiğinde alınan “fişin kullanılabilir tutarı aşılamaz” uyarısının alınmaması ve Cari Hesabın seçilebilmesi sağlanmıştır.
29Satınalma Teklifi Üzerinde F9 Menüden Sipariş Ekle Seçeneği ile Açılan Sipariş Fişi Penceresinde Doküman Eklenmek İstendiğinde Alınan Bu Özelliğin Kullanılabilmesi İçin Kets Doküman Yönetiminin Kurulu Olması Gerekir Uyarısının KaldırılmasıSatınalma teklif fişi üzerinden F9-Sipariş Ekle seçeneği ile açılan sipariş fişine kets doküman yönetim sistemi ile doküman eklenmesi sağlanmıştır.
30Muhtasar Beyannamede “SGK Bildirimleri” Kısmından Gelen Tutarsal Alanların Kuruş Hanesinin 2 Olmasının SağlanmasıMuhtasar Beyannamede “SGK Bildirimleri” kısmından gelen tutarsal alanların kuruş hanesi 2 olması sağlanmıştır.
31Alınan Hizmet Faturasında KDV Dahil Tanımlı Satınalma Fiyatı Otomatik Gelmesinin SağlanmasıAlınan hizmet kartlarına tanımlı KDV Dahil fiyat kartlarının, alınan hizmet faturasına KDV dahil olarak gelmesi sağlanmıştır.
32Ambar Fişleri Üzerindeki Toplu Durum Değiştir İşlemi ile Topluca Giriş Ambar Durumunun Değiştirilmesinin EngellenmesiÇıkış ambar durumu “gerçek”, giriş ambar durumu “öneri” olarak kaydedilen ambar fişlerinin toplu durum güncelleme işlemi ile giriş ambar durumlarının güncellenebilmesi sağlanmıştır.
33Mali Dönem Başlangıç Tarihinde Malzemenin Devir Fişi Dışında Farklı Fiş Türüne Ait Giriş Hareketi Bulunduğunda Yönetici Konsolunda Stok Devir Hızının Yanlış Hesaplanmasının DüzeltilmesiMali dönem başlangıç tarihinde malzemenin devir fişi dışında farklı fiş türüne ait giriş hareketi bulunması durumunda, bu hareketin dönem içi hareket olarak hesaplamada kullanılarak yönetici konsolunda stok devir hızının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
34Çek Girişi Yapılırken Belirtilen IBAN Bilgisi Kaydet/Değiştir Yapıldığında Son Rakamın Eksik Gelmesinin DüzeltilmesiFinans-Ana Kayıtlar üzerinden çek girişi yapılırken belirtilen IBAN bilgisi ilgili çek kaydet/değiştir yapıldığında IBAN numarasının son rakamı eksik görünmesi düzeltilmiştir.
35İrsaliyenin Detaylar Sekmesinde Fiyatlandırma Dövizi Aynen Kalacak Olmasına Rağmen Kur Bilgisi Güncellenmesinin Düzeltilmesiİrsaliye detaylar sekmesindeki fiyatlandırma dövizi kuru aynen kalacak olarak seçildiği durumda fatura aktarım işlemi sonrasında fiyatlandırma dövizi kur bilgisinin güncellenmemesi sağlanmıştır.
36Banka Fişlerinden Gider Pusulası Eklenip İçerisinde Masraf Merkezi Seçilmesine Rağmen Fiş Muhasebeleştirildiğinde Alınan Masraf Merkezi Girilmemiş Satırlar Var Uyarısının KaldırılmasıBanka fişlerinden gider pusulası eklenip içerisinde masraf merkezi seçilmesine rağmen fiş muhasebeleştirildiğinde masraf merkezi girilmemiş satırlar var uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
37Satış Kampanya Kartında Ödeme Plan Grup Kodu Tanımı Varsa, Satış Siparişinde Kampanya Uygulanmasının SağlanmasıKampanya kartında koşul olarak ödeme planı grup kodu tanımlaması yapıldığı durumda sipariş ve irsaliyelerde kampanya uygulanması sağlanmıştır.
38Sayım Eksiği Fişinde Sabit Kıymet Kartı Seçilip Kaydedildiğinde Sabit Kıymet Kaydı Oluşmasının DüzeltilmesiSayım Eksiği fişi üzerinde satır türü sabit kıymet seçildiği durumda F9 menüye “Sabit Kıymet Kayıtları İle İlişkilendir” seçeneği eklenmiştir.
39Satınalma İrsaliyesinde Malzeme Resmi 2 Alanının Yazdırılmasının SağlanmasıSatınalma İrsaliyelerinde “Malzeme Resmi 2” alanının yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
40Banka Fişinde Zorunlu Alan Olarak Seçilen Özel Kod Bilgisi Banka Kredisi Taksit Ödemesi Sonucu Oluşan Banka İşlem Fişinde Mevcut Değilse Uyarı Verilmesinin SağlanmasıSistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/Zorunlu Alanlar/Banka Kredileri için zorunlu alan olarak tanımlanan “Özel Kod” ve “Yetki Kodu” alanlarının banka kredisi taksit ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişlerine taşınması sağlanmıştır.
41Malzeme Sınıfı İçerisinde Tevkifat Uygulansın Seçeneği İşaretli ve Tevkifat Oranları 0 İken, Satış Faturasında Malzeme Sınıfı Seçildiğinde, Muhasebe Kodları Dolu Olmasına Rağmen Uyarı Alınmasının EngellenmesiMalzeme sınıfı kartı içerisinde “Tevkifat Uygulansın” kutucuğu işaretli ve tevkifat oranları “0” olarak tanımlanmışken bu malzeme sınıfının seçili olduğu satış faturası muhasebeleştirilmek istendiğinde “Hatalı Muhasebe Bağlantı Kodu” uyarısının alınmaması ve muhasebeleştirme işleminin gerçekleşmesi sağlanmıştır.
42Tıger Wings Web Uygulamasında Muhasebe Fişlerinde Toplu Basım Yapılmasının SağlanmasıWings web kullanımlarında muhasebe fişleri ekranında toplu basım özelliğinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.