Logo 2.71 Versiyon Değişikliği

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Talep Fişi Formuna Malzeme Resmi EklenebilmeliTalep fişi form tasarımına malzeme resmi 1 alanının eklenebilmesi sağlanmıştır
2Tevkifat uygulaması cari hesap bazında yapılabilmeli,tevkifat oranları cari hesap bazında tanımlanabilmeli.Cari hesap kartı ticari bilgiler bölümüne ‘Tevkifat Uygulansın’ seçeneği eklenerek tevkifat uygulamasının cari hesap bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.
3Satış faturaları dökümü raporuna intaç tarihi ve intaç kuru bilgisini raporlayacak standart alanlar eklenmeliSatış faturaları dökümü raporunda “İntaç Tarihi” ve “İntaç Kuru” standart alanlara eklenerek,intaç tarihi girildiğinde döviz kurları tablosunda ilgili tarih için tanımlanan döviz kurunun intaç kuru olarak getirilmesi sağlanmıştır  
4Yönetici Konsolu Tasarımında Geliştirme YapılmasıYönetici konsolu tasarımında geliştirmeler yapılmıştır
5Cari Hesap Kartında E-Posta Adresi Girişinde Format Kontrolünün Yapılıp Yapılmayacağı Parametreye Bağlanmalıdır.Cari hesap kartında e-Posta adresi  girişinde format kontrolünün finans parametrelerine eklenen “Cari hesap kartında e-posta adresi format kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır” seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.
6Skonsol Ürününde Parametrik Olarak Cari Hesabın E-Posta Adresinin Formatı Kontrol Edilebilmeli.Skonsol ürününden eklenen cari hesap kartındaki e-posta adresi format kontrolünün finans parametrelerine eklenen “Cari hesap kartında e-posta adresi format kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır” seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır. 
7Go3 fatura parametrelerinde “Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı” parametresinin eklenmesiGo3 ürünü Fatura Parametreleri’ne “Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı” seçeneği eklenmiştir.
8Çek /senet çıkış (banka teminat) bordrolarında fiş başlığında seçilen “Banka Kredi Kodu” satır bazında seçilebilmesi sağlanmalıÇek /senet çıkış (banka teminat) bordrolarında fiş başlığında seçilen “Banka Kredi Kodu” bilgisinin satır bazında değiştirilebilmesi sağlandı.
9Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde güncellemeYıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Bdp’ye uygun güncellemeler yapılmıştır.
10Stok seviye kontrolü parametresi malzeme bazında verilebilmeliStok seviye kontrolü parametresinin malzeme bazında verilebilmesi sağlanmıştır.
11E-irsaliyenin xml i oluştururken satırlar malzeme koduna göre birleştirilsin şeklinde parametre eklenmeli.e-İrsaliyenin xml ini oluştururken satırlar malzeme koduna göre birleştirilsin <Evet,Hayır> ve e-İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları<Birleştirmesin, Birleştirsin ve ortalama fiyat getirsin> şeklinde parametre eklenmiştir.
12Cari hesap browserinde bakiyelerin tutarları cari hesap kartındaki döviz türü göre listelensinCari hesap browserına “Bakiye (İD)” kolonu eklenerek,cari hesap kartındaki döviz türüne ait olan cari hesap hareketleri toplamının gösterilmesi sağlanmıştır
13CARINSTITUTIONLIST.XML içerisinde taxfree firmalarına “MR TURISTIK” ve “Planet Payment Turkey Turistik Hizmetler” firmasının eklenmesi sağlanmalıCARINSTITUTIONLIST.XML içerisinde taxfree firmalarına “MR TURISTIK” ve “Planet Payment Turkey Turistik Hizmetler” firmaları eklenmiştir.
14Muhasebe fişleri kur farkı hesaplama ekranında log ekranı gelsin ve kur farkının hangi kayıtlardan geldiği gözüksün.Muhasebe fişleri kur farkı hesaplama ekranında kur farkının hangi kayıtlardan geldiğini gösteren log ekranı açılması sağlanmıştır.
15Malzeme browserında f11 yapılıp stok miktarları ile ilgili alanlar kaldırıldığında malzeme browserına girildiğinde malzeme toplam sorgularının çalışması engellenmeli.Malzemeler penceresinde F11 seçeneğiyle stok miktarları ile ilgili kolonlar kaldırılıp malzemeler penceresine tekrar girildiğinde malzeme toplam sorgularının çalışması engellenmiştir.
16Muhasebe hesapları browserında alınan ekstre (muavin) mail olarak gönderilebilmeli.Muhasebe hesapları ekranında F9 menüye “Ekstre Gönder” ve “Toplu Ekstre Gönder” seçenekleri eklenerek,ekstrenin mail olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır
17Silinen kayıtlar penceresinde fişi çıkartan kullanıcı bilgisi listelenmeli.Silinen kayıtlar penceresine fişi çıkartan kullanıcı bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır
18Skonsol uygulamasında faturada malzeme miktarını ve malzeme birim fiyatını değiştirme yetkisi olmayan kullanıcının ekranına işlem sırasında yetkili kullanıcı tarafından müdahele edilerek ilgili değişiklikler yapılabilmelidir.SKonsol 3 uygulamasında sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde malzeme miktarını ve malzeme birim fiyatını değiştirme yetkisi olmayan kullanıcının ekranına işlem esnasında satış noktası yöneticisi tarafından müdahale edilerek ilgili değişikliklerin yapılabilmesi sağlanmıştır.
19Yevmiye madde numaralama işleminde performans artışı sağlanmalı.Yevmiye madde numaralama işleminde performans geliştirmesi yapılmıştır.
20Satış siparişleri browser filtrelerine durumu iptal olanlar filtresi eklenmeli.Sipariş browser filtrelerine iptal durumu filtresi eklenmiştir
21İrsaliyenin detaylar sekmesinde fatura no bilgisiyle birlikte e-Faturanın belge numarasının da ayrıca listelenmesi talep edilmektedir.İrsaliyenin detaylar sekmesinde fatura no bilgisiyle birlikte e-Faturanın belge numarasının da listelenmesi sağlanmıştır
22Kayıt revizyon takibi aktif olan firmada silinen kayıtlar ekranından faturayı silen kullanıcı bilgilerinin izleme raporunda görünmesi sağlanmalıKullanıcı izleme raporunda “Firmalara Göre” liste ekrana alındığında “Kullanıcı Adı” kolonuna kullanıcı bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır
23Sevkiyat adresi içerisindeki “İlgili” alanı karakter sayısı 50, “E-posta Adresi” alanı 250 karakter olmalıdır.Sevkiyat adresi içerisindeki “İlgili” alanı karakter sayısı 50, “E-posta Adresi” alanı 250 karakter olarak güncellenmiştir.
24Sistem işletmeni yönetim tabında yer alan web sayfası tasarımları seçeneğinin kaldırılması.Sistem işletmeni yönetim sekmesinde yer alan web sayfası tasarımları seçeneği kaldırılmıştır.
25Giriş ve genel arama ekranlarında Apostrof(‘) gibi sorun yaratabilecek karakterlerin yapıştır ile eklenmesi engellenmeli.Firma uygulama giriş ekranlarında kullanıcı adı, şifre bölümlerinde ve araçlar-genel arama ekranında yapıştır komutu ile sorun yaratabilecekkarakterlerin ( ‘ ) yapıştırılması engellenmiştir.
26Fişlere Bağlantı Haritası Eklenmeli ve Fişe Ait Bağlantılar Listelenmesi.Fişlerin F9 menüsüne “Fiş Bağlantı Haritası” seçeneği eklenerek,fişin önceki ve sonraki bağlantılarının haritada gösterilip, incele modunda açılabilmesi sağlanmıştır.
27ERP ürün grubuna ait ürünlerin içerisinde yer alan raporlar Json formatında kaydedilebilmeliERP ürün grubuna ait ürünlerin içerisinde yer alan  raporların servis aracılığıyla web de yayınlanması için json formatında kaydedilmesi sağlanmıştır
28Sipariş Değiştir ve Kaydet İşlemlerinde Performans Geliştirmeleri Yapılmalıdır.Sipariş penceresinin açılması, sipariş fişinin değiştir ile açılması, sipariş fişini kaydetme 
ve onay bilgisinin değiştirilmesi işlemlerinde performans artışı sağlanmıştır.
2916 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliklere göre KDV tevkifat oranlarında düzenleme yapılması.16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliklere göre KDV tevkifat oranlarında düzenleme yapılmıştır
30Fiyat kartı ekranına malzeme-hizmet açıklama 2 alanının getirilmesinin sağlanmasıFiyat Kartı ekranına Malzeme-Hizmet Açıklama 2 alanının getirilmesi sağlanmıştır.
31e-Fatura kapsamında “Kamu” tipli faturalarda “Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi VKN “girişinin yapılabilmesi sağlanmalıKamu faturalarında ikinci VKN girişi alanı eklenerek, kamu idarelerine kesilen faturalarda ödemeyi yapacak harcama birimi VKN girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
32“Kamu” tipli faturalarda “Ödemeyi Yapacak VKN ” bilgisinin fatura XML’ine yansıması sağlanmalı“Kamu” tipli faturalarda “Ödemeyi Yapacak VKN ” bilgisinin fatura XML’ine yansıması sağlanmıştır.
33Gelir vergisi beyannamesinde güncellemeGelir vergisi beyannamesinde güncellemeler yapılmıştır.
344691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden MUHSGK da yapılan düzenlemeler4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak Muhtasar Beyannamesi 1003A da güncellemeler yapılmıştır.
35Kaynak fiş üzerinden yapılan muhasebeleştirmelerde referans çakışması nedeniyle hatalı belge detayı oluşmasının önlenmesi için düzeltme sorgusu eklenmeli.Tabloları sürüme göre güncelleme işlemi ile EBOOKDETAILDOC tablosundaki kaynak fiş referansı ile muhasebe fişi referansı hatalı olan kayıtların düzeltilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Cloud Connect üzerinde gelen e-faturaya bağlı birden fazla e-irsaliye olduğunda; eşleştirme yapılamadı, e-faturada bulunan malzeme kayıtlı irsaliyede bulunamadı uyarısı alınmadan eşleştirme yapılabilmeliCloud Connect üzerinde gelen e-faturaya bağlı birden fazla e-irsaliye olduğunda; irsaliye eşleştirmesinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
2Sabit kıymete değer ataması yapıldığında sabit kıymet durum raporunda sabit kıymet değeri ve net defter değeri kolonlarına yansıması sağlanmalıSabit kıymete değer ataması yapıldığında sabit kıymet durum raporunda sabit kıymet değeri ve net defter değeri kolonlarına atama yapılan değerin yansıması sağlanmıştır.
3Perakende satış faturasındaki dip toplam ile sağ tuş iade al denildiğinde gelen dip toplam arasında kuruş farkı oluşmaması sağlanmalıPerakende satış faturası için iade işlemlerinde aktarım detayları parametresinde hiç bir seçim yapılmadığında perakende satış faturasıyla iade faturası arasında kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.
4Wings ürünleri web browserda açılmak istenildiğinde “kullanıcı sayısı aşılmıştır” uyarısının alınması engellenmeli Wings ürünlerinde programdan çıkış yapılmasına rağmen hala ürünü kullanıyormuş gibi gözüken  kullanıcı sebebiyle web tarafına girilmek istendiğinde “kullanıcı sayısı aşılmıştır” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
5Ayrıntılı satış raporunda varyant bazında listeleme filtresi evet seçilerek alındığında raporlama dövizi net satış tutarı hatalı geliyor.Ayrıntılı satış raporu varyant bazında listeleme filtresi evet seçilerek alındığında raporlama dövizi net satış tutarı alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
6e-İrsaliye tipindeki konsinye çıkış irsaliyesi üzerinden iade al seçeneği ile oluşturulan konsinye çıkış iade irsaliyesinin tipi kağıt tipinde gelirken e-İrsaliye numarası alıyor.e-İrsaliye tipindeki konsinye çıkış irsaliyesi üzerinden iade al seçeneği ile oluşturulan konsinye çıkış iade irsaliyesinin tipi kağıt irsaliye gelirken fiş numarasının da kağıt irsaliye şablonundan atanması sağlanmıştır.
7Negatif stok seviye kontrolü yapılan malzeme siparişten irsaliyeye aktarıldığında uyarı alınmasının sağlanmasıNegatif stok seviye kontrolü yapılan malzeme siparişten irsaliyeye aktarılıp kaydedilirken uyarı alınması  sağlanmıştır.
8Cloud Connect kullanımı varsa gelen e-Fatura, e-İrsaliyeler için fatura,irsaliye tarihi ve firma dönemi dikkate alınmadan aktarım yapılıyor.Cloud Connect özelliği ile belge Gönder/ Al işleminde belge tarihi ile firmanın dönem tarihlerinin kontrol edilerek gelen e-Fatura, e-İrsaliye ekranına kayıt gelmesi sağlanmıştır. 
9Satış faturaları dökümü raporunda ambar filtresi çalışmıyor.Satış faturaları dökümü raporunda ambar filtresine göre raporlama yapılması sağlanmıştır.
10İşyerleri arası işlem bodrosu (Müşteri çeki) girişi yapıldığında cari hesap bakiyesi çek girişinde ilgili işyeri için güncellenmeli.İşyerleri arası işlem bordrosu (müşteri çeki/senedi) girişi işleminden sonra ilgili cari hesabın işyerine ait bakiyesinin aktarılan çek ve senet tutarına göre güncellenmesi sağlanmıştır.
11Yetki ağacında satış siparişleri ekle ve değiştir altında yer alan teslim tarihini değiştir yetkisi olmayan kullanıcı sipariş fişi içerisinde teslim tarihini değiştirmemesi sağlanmalıYetki ağacında satış siparişleri ekle ve değiştir altında yer alan teslim tarihi, satınalma siparişleri ekle ve değiştir altında yer alan temin tarihi değiştir yetkisi olmayan kullanıcının sipariş fişi içerisinde teslim ve temin tarihlerini değiştirememesi sağlanmıştır.
12Borç takip raporunda cari ortalama gecikmesi hatalı hesaplanıyor.Borç takip raporunda cari ortalama gecikmesinin işlemlerin dikkate alınarak hesaplanması ve gösterilmesi sağlanmıştır.
13Varyant toplamları penceresinde ctrl+f ile arama yapılırken aramayı baştan başlat alanı işaretli ise uyarı alınıyor.Varyant toplamları penceresinde ctrl+f ile arama yapılırken aramayı baştan başlat alanı işaretli ise uyarı alınması engellenmiştir.
14Satış faturası birim fiyat hücresindeki üç noktada yer alan Son Satınalma Fiyatı(Net) seçeneğinin değer getirmesi sağlanmalıSatış faturası birim fiyat hücresindeki üç noktada yer alan Son Satınalma Fiyatı(Net) seçeneğinin değer getirmesi sağlanmıştır.
15Alacaklar ve Borçlar widget’ında hatalı görüntülenen toplamların düzeltilmesi.Alacaklar ve Borçlar widget’ında toplam değerlerin doğru gelmesi sağlanmıştır.
16Devirde İngilizce arayüzünde Devir yazısının gelmesi sağlanmalıDevirde  İngilizce ara yüzünde İngilizce devir yazısının gelmesi sağlanmıştır.
17Toplu mükellef kontrol işleminde firma bilgisinin tutulduğu L_CAPIFIRM tablosunda EARCENTDEFADDR kolonu eklenmeye çalışıldığında “Incorrect syntax near ” hatasının alınmasının engellenmesi.Toplu mükellef kontrol işleminde L_CAPIFIRM tablosuna EARCENTDEFADDR kolonu eklenmeye çalışıldığında “Incorrect syntax near ” hatasının alınmaması sağlanmıştır.
18Filtrelerde bordro detayı”evet” seçilip cari hesap ekstresi alındığında  durumu portföyde olan senetlerin de durum bilgisi listelenmeliFiltrelerde bordro detayı “evet” seçilip cari hesap ekstresi alındığında durumu  portföyde olan senetlerin durum bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
19Kağıt irsaliye kopyalandığında yeni oluşan irsaliyenin EINVOICEDET tablosundaki ESTATUS değeri faturalamada sorun yaşanmaması için kaynak irsaliye ile aynı olmamalıKağıt irsaliye kopyalanıp, yeni oluşan irsaliyenin check edilerek faturalandığında oluşan e-Fatura statüsünün kopyalanan irsaliye ile aynı olmaması sağlanmıştır.
20Firma bilgilerinde yer alan Cloud connect kullanıcısı kontrolünün entegratör bilgilerinde tanımlanan adres üzerinden yapılmasının sağlanmasıFirma bilgilerinde yer alan Cloud connect kullanıcısı kontrolünün entegratör bilgilerinde tanımlanan adres üzerinden yapılması sağlanmıştır.
21Personel ödemeleri muhasebeleştirilirken ek ödemeleri getiren P401-499 kod aralığının da değer getirmesi sağlanmalıPersonel ödemeleri muhasebeleştirme işleminde ek ödemeler 100 adetten fazla tanımlanabilmesi için  P2601-P2799 (Brüt) ve P2301-P2499 (Net)  formül aralıklarına tanımlanacak şekilde düzenlenmiştir.Daha önceki tanımlamayı ifade eden ilk 100 tanımın formülü olan  P401-499 kod aralığının da değer getirmesi sağlanmıştır.
22e-Defter parçaları oluşturulurken 999 parçadan fazla oluşturulabilmelie-Defter uygulaması kapsamında , Yevmiye ve Büyük Defter dosya parça sayısının 999 ‘dan büyük oluşturulabilmesi ve imzalanabilmesi sağlanmıştır.
23Cari hesap f9 menüdeki taksit hareketlerinden ödeme yapıldığında oluşan banka ya da kasa fişi otomatik basılmıyor.Cari hesap f9 menüdeki taksit hareketlerinden ödeme yapıldığında oluşan banka ya da kasa fişinin otomatik olarak basılabilmesi sağlanmıştır.
24Gib’e başarılı bir şekilde gönderilmiş e-irsaliye faturalaştırıldıktan sonra faturaya değiştir ile girilip hizmet satırı eklenemiyor.Gib’e başarılı bir şekilde gönderilmiş e-irsaliye faturalandırıldıktan sonra faturaya değiştir ile girilip hizmet satırı eklenmesi sağlanmıştır.
25Toplu mükellef kontrolünde daha önce mükellef kontrolü yapılıp güncellenen cari hesaplar tekrar ekrana gelmemeliToplu e-Fatura mükellef kontrolünde daha önce kontrolü yapılıp güncellenen cari hesapların tekrar e-Fatura mükellef kontrol ekranına gelmemesi sağlandı.
26İrsaliye yerine geçer işaretli olan cari hesap kartına ait satınalma faturası üzerinde F9 – iade et yapıldığında e-fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer işaretli gelmeliCari hesap kartı e-devlet sekmesinde irsaliye yerine geçer seçeneği işaretli olan cari hesaba ait satınalma faturası üzerinde f9 menüden iade et işlemi yapıldığında fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer kutucuğunun işaretli gelmesi sağlanmıştır.
27Ambar parametreleri penceresinde ambarlara ait öndeğer stok yeri seçimi yapılırken tüm ambarlarda 0 numaralı ambara ait stok yeri gelmemeliAmbar parametreleri penceresinde ambarlara ait ön değer stok yeri seçimi yapılırken tüm ambarlarda 0 numaralı ambara ait stok yeri geliyordu, düzeltildi.
28Satınalma fiyat farkı faturası girerken hizmet hareketi seçildiğinde ” Dönem kapatma yapılmış hareketler seçilemez ” uyarısı alınmamalıSatınalma fiyat farkı faturasına  hizmet hareketi seçildiğinde ” Dönem kapatma yapılmış hareketler seçilemez ” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
29Cari hesap kartında irsaliye yerine geçer işaretliyken e-irsaliye oluşturup üzerinden faturala işlemi yapıldığında “e-irsaliye yerine geçer ” seçeneğinin işaretli gelmemesi sağlanmalı.Cari hesap kartında irsaliye yerine geçer kutucuğu işaretliyken e-irsaliye oluşturup irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında e-fatura bilgileri ekranında irsaliye yerine geçer kutucuğunun işaretli gelmemesi sağlandı.
30İşlem dövizli banka virman fişinde tarih değiştirildiğinde masraf tutarı güncellenmeliİşlem dövizli banka virman fişinde tarih değiştirildiğinde masraf tutarının güncellenmesi sağlanmıştır.
31Azure da paas altyapısıyla Wings kullanımında programa girişte “Invalid object name sys.master_files” mesajı alınmamalıAzure da paas altyapısıyla Tiger Wings kullanımında programa girişte (web,masaüstü) ve lisans yenileme yapılırken uyarı mesajı alınmaması sağlanmıştır
32Program her çalıştırıldığında program kataloğu altında yer alan LOG adlı klasöre boş bir txt log dosyası oluşturuluyor, bu log dosyalarının oluşmaması sağlanmalıdır.Program her çalıştığında ürün kataloğu altında yer alan LOG klasörüne bir txt log dosyası oluşturuluyordu, oluşmaması sağlanmıştır.
33Verilen serbest meslek makbuzu işlem dövizli girilerek muhasebeleştirildiğinde ilgili mahsup fişinde işlem tutarında farklılık oluşmamalıİşlem dövizli girilen verilen serbest meslek makbuzu muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişindeki işlem tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır. 
34Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV), Matrah – Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler penceresinde İşlem türü tevkifat oranına göre vergi hesaplanmalıKatma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV),Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV) 2 de  tevkifat uygulanan işlemler penceresinde işlem türüne bağlı tevkifat oranına göre verginin hesaplanması sağlanmıştır
35KDV beyannamesi indirimler tabında 101- Önceki dönemden devreden indirilecek KDV türü için açılış dışında ocak ayında devreden kdv bakiyesi varsa şubat ayı için dikkate alınmalıKDV beyannamesi indirimler tabında 101- Önceki dönemden devreden indirilecek KDV türü için açılış dışında ocak ayında devreden kdv bakiyesinin  sonraki ay için dikkate alınması sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.