Logo 2.77 Bordro Versiyon Bilgisi

Logo 2.77 Bordro Versiyon Bilgisi

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Arge Ücret Bildirim Raporunda beyannamede yapılan değişikliklerin eklenmesi talebiArge kapsamında “Arge Ücret Bildirim Raporuna” beyannamede yapılan değişikliklerin eklenmesi sağlanmıştır.
2Borç kayıtları listesi raporunda filtre seçeneklerine kapananları listele/listelememe seçeneği eklenmesi talebiBorç-Avans Yönetimi / Raporlar / Borç Kayıtları Listesi’nde “Kapalı Borç” filtresinin eklenmesi sağlanmıştır.
3MUHSGK 2022 yılı SGK Bildirim düzenlemelerinin yapılması talebi2022 yılı Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. **Uyarı: Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi alınmadan önce Bordro>Kayıtlar>Dönem bilgileri alanında ilgili döneme ilişkin F9(sağ klik)>Güncelle işlemi yapılmalıdır.
4Bordro>Muhtasar Bildirimleri>Muhtasar Beyannamesi Vergi bildirimleri standart rapor tasarımının 2022 MUHSGK ya göre düzenlenmesiBordro>Muhtasar Bildirimleri>Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporunun MUHSGK’ya göre düzenlenmesi sağlanmıştır.
 Video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Sys firmalardan mevcut kurum içerisine değiştir/kaydet işlemi yapıldığında yeni bir bordro parametresinin oluşturulmaması talebiSYS>Kurumlar>Kurum tanımı’nda Değiştir-Kaydet işlemi yapıldığında yeni bordro parametresi oluşmaması sağlanmıştır.
2Ücretsiz izin girildiğinde puantajda normal mesai ve toplam çalışma gününden düşmesi talebiÜcretsiz izin girildiğinde puantajda normal mesai ve toplam çalışma gününden düşmesi sağlanmıştır.
3Azerice olarak giriş yapıldığında Sicil kartı içerisindeki Türkçe alanların Azericeye çevrilmesi talebiAzerice olarak giriş yapıldığında sicil kartındaki alanlarda düzenleme yapılması sağlanmıştır
4Ayın gün sayısı 30 dan farklı olduğunda puantaj kartı üretme işleminde net tutarların doğru hesaplanması talebiAylık net ücretle çalışan personellerde ayın gün sayısı 30 dan farklı olan aylar için puantaj kartı üretme işlemi yapıldığında oluşan puantaj kartındaki net tutarların doğru hesaplanması sağlanmıştır.
5Emekli personeller için puantaj kartı ve hesaplar penceresinde kuruş farkının oluşmaması talebiKanun Parametreleri>Diğer alanında “Emekli Personelde Yuvarlama Yapılsın” parametresi eklenmiştir.
6Ar-Ge kanununa tabi çalışanlar için “Hesaplanan Damga Vergisi” alanına doğru değerin gelmesi talebiAr-Ge kanuna tabi çalışanlar için eklenen puantajlarda hesaplar ekranında yer alan “Hesaplanan Damga Vergisi” alanına doğru değerin gelmesi sağlanmıştır.
7Sakatlık indirimi olan personel için ara dönem puantajı yapıldığında sakatlık indiriminin doğru hesaplanması talebiSakatlık İndirimi olan personelin dönemde içerisinde birden fazla puantajı oluduğu durumda kazanç toplamını göre oranlarak indirimin uygulanması sağlanmıştır.
8Engellilik indirimine sahip personellerin puantajlarında önce asgari ücret indiriminin daha sonra engellilik indiriminin yapılması talebiEngellilik indirimine sahip personellerin puantajlarında önce asgari ücret indiriminin daha sonra engellilik indiriminin yapılması sağlanmıştır.
9Arge’li çalışanlarda gelir vergisi ve damga vergisi hesaplamalarının düzenlenmesi talebiArge’li çalışanlar için hesaplanan gelir vergisi ve damga vergisi hesaplamalarında düzenleme yapılması sağlanmıştır.
10Net ücretli çalışanların puantaj kartı ve hesaplar penceresinde mesai türlerine ait net tutarlara Asgari ücret indirimlerinin yansımaması talebiNet ücret alan çalışanların puantaj kartı ve hesaplar penceresinde mesai türlerine ait net tutarlara asgari ücret üzerinden yapılan indirim tutarlarının yansımaması sağlanmıştır.
11Tam Ay Argeli çalışanlarda, Argesiz ek ödeme varsa 5510 satırında GV Matrahı, Hesaplanan GV ve Asgari Ücret istisnalarının oranlanarak yazılması talebiAsgari ücret gv istisnası muhtasarda arge satırına argeli gelir vergisi matrahı/gelir vergisi matrahı oranında yazılmaktadır ve arge istisnası hesaplanırken de bu değer düşülerek arge istisnası hesaplanmaktadır. Argesiz satıra ise argesiz gelir vergisi matrahı/gelir vergisi matrahı  oranında yazılır. Kazançlardan arge damga vergisi istisnası hesaplaması yapılacak seçili durumu için asgari ücret dv istisnası muhtasarda argeli satıra argeli damga vergisi matrahı/damga vergisi matrahı oranında yazılmaktadır ve argeli damga vergisi istisnasından bu değer düşülmektedir. Argesiz satıra ise argesiz damga vergisi matrahı/damga vergisi matrahı  oranında yazılır. Bordro parametresinde kazançlardan arge damga vergisi istisnası hesaplaması yapılmayacak seçiliyse argeli damga vergisi istisnası hesaplanmaz ve damga vergisi ile ilgili değerler muhtasarda sadece argesiz satıra yazılır. 
12AR-GE Gelir Verigisi istisnası tutarının doğru hesaplanması talebiAr-ge’li personele özel sigorta türünde ek kesinti veya sosyal yardım verildiğinde Arge gv istisnası tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
13Kıdem tazminatı raporuna veri alanlarından yeni alan eklendiğinde alınan uyarının engellenmesi talebiİşten Çıkış Kayıtları>Kıdem Tazminatı Raporu’nda Tanımlı Alanlar’dan  yeni alan eklendiğinde uyarı engellenmiş ve doğru değer gelmesi sağlanmıştır.
14Bordro Plus portal girişinde eş zamanlı kullanıcı limiti uyarısının engellenmesi talebiBordro Plus portal girişinde kullanıcı limiti uyarısı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
15Portal ekranındaki aile bireyleri bilgisinin doğru gelmesi talebiPortal’da görüntülenen aile bireyleri bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.