Logo 2.78 Versiyon Güncellemesi

Logo 2.78 Versiyon Güncellemesi

Logo 2.78 Versiyon Güncellemesi

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Sabit kıymet kaydı olan satınalma faturası, veri aktarımı ( xml) ile içeri aktarılırken sabit kıymet kaydının kendine ait kayıt kodu ile aktarılmalı.Sabit kıymet kaydı olan satın alma faturası, veri aktarımı ( xml) ile içeri aktarılırken sabit kıymet kaydının kendine ait kayıt kodu ile aktarılması sağlanmıştır.
23.37 ile başlayan sabit kıymet türleri arasına alt kırılımları da eklenmeli.3.37 ile başlayan sabit kıymet türleri arasına alt kırılımları eklendi.
3Proje kartı içerisindeki başlangıç ve bitiş tarihleri zorunlu alan olarak belirtilebilmeli.Proje kartları için zorunlu alan tanımı yapılabilmesi sağlanmıştır.
4Fonksiyonun üzerinde iken , fonksiyon açıklamalarının listelenmesi sağlanmalıERP ürünlerinde formül tanımlaması yapılan alanlar kullanılacak fonksiyonların üzerinde iken fonksiyona ait açıklamanın ve örnek tanımının listelenebilmesi sağlanmıştır.Ürün içerisinde kullanılan fonksiyonlardan bir örnek ile ifade edilecek olursa;DAYS için
Açıklama :
İki tarih arasındaki gün sayısını verir.
Örnek :
DAYS(DATE(13,10,2021), DATE(21,10,2021)) = 8
5Toplu Satınalma/Satış Fiyat Kartı giriş ekranında üst tarafta bulunan filtreler alanına işyeri filtresi eklenmeli.Toplu satın alma/satış fiyat kartı giriş ekranı başlık kısmında bulunan filtreler alanına işyeri filtresi eklenmiştir.
6Müstahsil borsa tescil% ve borsa kesintisi tavan değerinin işyeri ve ambar bazında tanımlanması sağlanmalıMüstahsil parametrelerinin işyeri ve ambar bazında tanımlanması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
7Satınalma siparişi sipariş hareketi aktar seçeneği ile satınalma irsaliyesine aktarılırken ambar kodunun son hanesi silinmemeli.Satınalma siparişi “Sipariş hareketi aktar” seçeneği ile satınalma irsaliyesine aktarılırken ambar kodunun son hanesinin görünmesi sağlanmıştır.
8Zamanlanmış görevlere TCMB ‘den kur aktarımı da eklenmeli.Zamanlanmış Görevler ile TCMB’den kur aktarımı yapılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
9Hal faturalarının cloud connect üzerinden gönder/al yapılmasının sağlanmasıe-Fatura / e-Arşiv uygulaması kapsamında ‘Hal faturası’ olarak ‘Komisyon’ tipinde düzenlenmiş satınalma faturalarının ve ‘Hal faturası’ olarak ‘Satış’ tipinde düzenlenmiş satış faturalarının Cloud Connect uygulaması üzerinden gönderilip , alınabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
10Excel aktarımında Malzeme Fiyat Aktarım işlemi yapılırken excel aktarım şablonunda başlangıç ve bitiş saati kolonu olmalı.Malzeme fiyat kartları excel aktarım şablonuna başlangıç ve bitiş saati kolonları eklenmiştir. Aktarım yapılabilmesi için formatın ” ss:dd:ss ” şeklinde girilmesi yeterli olacaktır.
11Satış ve satınalma fiyat kartı excel aktarımında hareket özel kodu aktarımı yapılabilsin.Satış ve satınalma fiyat kartı excel aktarımı şablonuna hareket özel kodu kolonu eklenerek hareket özel kodunun da aktarımının yapılabilmesi sağlanmıştır.
12Sipariş aktar ekranında taşıyıcı kodu bilgisi listelenmeli.Sipariş aktar ekranında taşıyıcı kodu bilgisinin listelenmesi sağlandı.
13Maliyet dağıtım fişine eklenen alınan hizmet faturasının iptali esnasında “bağlı bulunan dağıtım fişi var” şeklinde uyarı alınmalı.Maliyet dağıtım fişine eklenen alınan hizmet faturasının iptali esnasında “bağlı bulunan dağıtım fişi var” şeklinde uyarı alınması sağlandı.
14Maliyet Dağıtım ve Satış Provizyon Dağıtım fişlerinde “Dağıtılacak Hizmetler” alanına “Cari Hesap Kodu ve Unvanı” kolonu eklenmeli.Maliyet Dağıtım ve Satış Provizyon Dağıtım fişlerinde “Dağıtılacak Hizmetler” alanına “Cari Hesap Kodu ve Unvanı” kolonu eklenmiştir.
15GTB tarafından yayınlanan listeye göre GTIP kodları güncellenmeli.GTB tarafından yayınlanan listeye göre GTIP kodları güncellenmiştir.
16Malzeme kartına TSE No alanı eklenmelidir.Malzeme kartı genel bilgiler sekmesine TSE No alanı eklenmiştir.
17Seri numaralı malzemenin seçili olduğu fatura üzerinde iade al işlemi ile iade faturası oluşturulduktan sonra aynı satış faturasına iade al denildiğinde seri/lot stok yeri bilgileri penceresinde daha önce iade alınmış olan kayıtlar listelenmemeli.Seri numaralı malzemenin seçili olduğu fatura üzerinde iade al işlemi ile iade faturası oluşturulduktan sonra aynı satış faturasına iade al denildiğinde seri/lot stok yeri bilgileri penceresinde daha önce iade alınmış olan kayıtların listelenmemesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
18Banka havale fişleri içerisine seçimli ödeme türü alanı eklenmelidir.Gönderilen Havale/EFT fişlerine “Ödeme türü” alanı eklenmiştir.
Banka fişi işlem statüsü “Bankaya iletilecek” olduğunda ödeme türü seçimi yapılabilecektir. Fiş tutarının finans parametrelerinde belirtilen “FAST işlem tutar limiti” ne göre kontrolü sağlanarak ödeme türü seçenekleri listelenmektedir. Tutar limitin altında kaldığında bu alanda değer seçilmesi zorunludur.
19Satınalma irsaliyesi kağıt türünde oluşup üzerinden iade et denilerek oluşturulan iade irsaliyesi öndeğerde e irsaliye olarak gelmeli.Kağıt türünde oluşturulan satın alma iade irsaliyesi üzerinden iade et denilerek oluşturulan iade irsaliyesinin ön değer olarak e-İrsaliye olarak oluşması sağlanmıştır.
20Sabit kıymet kaydının net aktif değeri sıfır olduğunda hesaplama işleminde satır oluşmaması sağlanmalıSabit kıymet kaydının net aktif değeri sıfır olduğunda hesaplama işleminde satır oluşmaması sağlanmıştır
21Sabit kıymet kaydında sabit kıymet türü seçildiğinde hücreler üzerinde tab ile geçişte amortisman süresi güncellenmemeliSabit kıymet kaydında sabit kıymet türü seçildiğinde hücreler üzerinde tab ile geçişte amortisman süresinin güncellenmemesi sağlandı
22Yüklenecek KDV Listesinde Alış Faturaları Ve Satış Faturaları Bölümünde Fatura İçerisindeki Cari Hesaba Ait Vergi/T.C Kimlik Numaraları’da Listelenmeli.Yüklenecek KDV Listesinde Alış Faturaları ve Satış Faturaları bölümünde fatura içerisindeki cari hesaba ait Vergi Numarası / T.C Kimlik Numarası bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
23Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Beyannamesine Ait Tablar Kullanıcı Bazında Yetkilendirilebilmeli.Kullanıcı yetkilerinde e-Beyannameler altında yer alan e-beyanname türü başlığındaki Muhtasar 1003A ve Muhtasar1003B seçeneklerine ” Vergi Bildirimi – SGK Bildirimi ” yetkileri eklenerek kullanıcı bazında bu alanların kontrol edilebilmesi sağlanmıştırç
24E-Faturanın XML’i Oluştururken Satırlar Hareket Özel Koduna Göre BirleştirilsinE-Faturanın XML’i Oluştururken satırların Malzeme Kodu ile birlikte “Hareket Özel Kodu”na göre de birleştirilmesi sağlanmıştır.Parametre ismi “e-Faturanın XML’i Oluşturulurken Satırlar Birleştirilsin” ve seçenekleri “Hayır/ Malzeme Koduna Göre/ Malzeme Kodu ve Hareket Özel Koduna Göre” şeklinde değiştirilmiştir.e-Arşiv/e-Arşiv (İnternet) faturası, e-İrsaliye ve e-Müstahsil XML’i oluşturma parametreleri için de düzenleme yapılmıştır.
25Malzeme kartı üzerinden ulaşılan varyantlar ekranındaki malzeme alanı genişletilebilmeli.Malzeme kartı üzerinden ulaşılan varyantlar ekranındaki malzeme bilgilerinin gösterildiği alanda kullanıcının ekran boyutunu değiştirilebilmesi sağlanmıştır. 
26Banka kredi tanımına, valörlü / valörsüz seçim alanı eklenmeli.Banka kredi tanımına valörlü seçim alanı eklenerek banka kredi ödeme ve kapama işlemlerinde hareketten sonraki ilk iş günü için faiz hesaplanıp hesaplanmayacağının kullanıcı seçimine göre belirlenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
27Ürün içerisindeki önizleme ekranı çeviri işlemleriStok, cari ve muhasebe işlem merkezleri üzerinde yazdır ikonu ile ve tablo olarak alınan rapor sonrası ön izleme ikonu ile erişilen ekranda  alanların Türkçe çevirileri tamamlanmıştır.
287326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi hesaplamaları mayıs ayı baz alınarak da hesaplatılabilmeli.7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi hesaplamaları mayıs ayı baz alınarak da hesaplanabilmesi sağlanmıştır. Duran varlık yönetim parametrelerine “Yeniden değerleme yapılacak toplam birikmiş amortisman dönemi” parametresi eklenmiştir ve ön değeri Mart ayıdır. 
29Amortisman hesaplama işleminde muhasebe kodunun , muhasebe bağlantı kodlarından gelmesi parametrik olmalıAmortisman hesaplama işleminde muhasebe kodlarının muhasebe bağlantı kodlarından gelmesinin parametrik olması sağlanmıştır. Sabit kıymet parametrelerine “Muhasebe Kodları, Bağlantı Kodlarından Atanacak”  parametresi eklenmiş olup parametrenin ön değeri “evet” gelmektedir.
30Kdv1 Beyannamesinde Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler tablosunda Yüklenilen KDV alanı 0 olduğunda Xml e de 0 (sıfır) gelmeli.Kdv1 Beyannamesinde Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler tablosunda Yüklenilen KDV alanı 0 olduğunda Xml e de 0 (sıfır) gelmesi sağlanmıştır.
31Malzeme fişleri muhasebeleştirme ekranına mahsup fişi özel kodu seçeneği eklenmelidir.Malzeme fişleri muhasebeleştirme ekranı filtre seçeneklerine mahsup fişi özel kodu filtresi eklenmiştir. 
321 Nisan 2022 Tarihinde yapılan düzenlemeye istinaden geçici gelir vergisi indirimler tablosuna eklenen türlerin programdaki e-beyannameler başlığında da yer alması1 Nisan 2022 Tarihinde yapılan düzenlemeye istinaden geçici gelir vergisi indirimler tablosuna eklenen türler programdaki e-beyannameler başlığına eklenmiştir.
33Desktop uygulamasında masaüstü kısayolları çift tık yerine tek tık ile açılıyor, çift tıkla açılmalı.Dokunmatik ekranlarda ürünler desktop uygulamasından açıldığında masaüstünde kısayollar tek tıkla açılıyordu, düzenleme yapılarak çift tık ile açılması sağlanmıştır.
34Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 1 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan düzenlemelerin ürün tarafına eklenmesiKurumlar Vergisi Beyannamesinde 1 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan düzenlemeler ,e-beyannameler başlığında yer alan Kurumlar Vergisi beyannamesine eklenmiştir.
35Ambar fişinde ambarlar arası transfer yapılırken fiş numarası otomatik olarak e-İrsaliye şablonundan gelmeli.Ambar fişinde ambarlar arası transfer yapılırken fiş numarasının otomatik olarak e-İrsaliye şablonundan gelmesi sağlandı.
36Kurumlar vergisi beyannamesi bdpye aktarıldığında bdp üzerinde vergi bildirimi sekmesindeki damga vergisi yanlış geliyor.Kurumlar vergisi beyannamesi bdpye aktarıldığında bdp üzerinde vergi bildirimi sekmesindeki damga vergisi için güncel değerler gelmesi sağlanmıştır.
371 Mayıs 2022 tarihinden itibaren demir çelik ürünlerinin satışında 4/10 tevkifat oranı uygulanmalı.1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren demir çelik ürünlerinin satışında 4/10 tevkifat oranı uygulanması sağlandı. Mal Hizmet Bilgisinde yer alan “KDV Tevkifat kodu” alanına 627 ile 801-825 kodları eklendi. Mal Hizmet Bilgisinde yer alan “KDV İstisna Muafiyet Bilgisi” alanına ve geneldeki “KDV Muafiyet Bilgisi alanına 338 kodu eklendi.
38GİB e-arşiv özelliği aktif olduğunda birim setlerinde evrensel kod seçeneği gelmelidir.GİB e-arşiv özelliği aktif olduğunda birim setlerinde evrensel kod seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
39Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde 22.04.2022 Tarihinde Yayınlanan Değişikliklerin Ürün Tarafına EklenmesiGelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22.04.2022 tarihinde yayınlanan Kurum Geçici Vergi Beyannamesindeki değişiklikler ürünlerimizde de yapılmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Çok birimli ambar durum raporunda hareket görmeyenler filtresi listelenecek seçilerek rapor tabloya alındığında hareket görmeyen malzemeler listelenmiyor.Çok Birimli Ambar Durum raporunda hareket görmeyenler filtresi listelenecek seçilerek rapor tabloya alındığında hareket görmeyen malzemelerin listelenmesi sağlandı.
2Skonsol3 / satış faturasında yeni müşteri kayıt ederken E-Posta adresi boş bırakılamaz (e-Arşiv) mesajı gelmektedir.Skonsol3 satış faturasında yeni müşteri kayıt ederken Logoconnect tabında gönderim şekli kağıt seçildiğinde e-Posta adresi girmeden kayıt yapılabilmesi sağlandı.
3Değişiklik yapılan fişte tarih ve saat için değişiklik yapılmamasına rağmen düzenlenen fişin tarihi ve/veya numarası kayıtlı fişten küçük olamaz uyarısı alınıyor, eklenen fişin tarih ve saatine göre fiş numarası sıralı gidiyor ise uyarı vermemelidir.Değişiklik yapılan fişte tarih veya numara değişikliği yapılmadığında “Düzenlenen fişin tarihi ve/veya numarası kayıtlı fişten küçük olamaz.” uyarısı alınması engellenmiştir.
4Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde önceki çalışma dönemi seçilip arkada açık olan browserda fiş girişi yapıldığında fişin başlık bilgisi güncel döneme, satır bilgileri önceki çalışma dönemi tablosuna yazılmaktadır.Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde önceki çalışma dönemi seçilip arkada açık olan browserda fiş girişi yapıldığında fişin başlık ve satır bilgilerinin doğru çalışma dönemi tablosuna yazılması sağlanmıştır.
5Ödemeli satış /satınalma siparişinde ve satış/satınalma faturasında vade varsa ödeme tipi olarak seçilen çek ya da senedin bordro tarihine ödemeli siparişin ya da faturanın vade tarihini atmaktadır.Ödemeli satış /satınalma siparişinde ve satış/satınalma faturasında vade varsa ödeme tipi olarak seçilen çek ya da senedin bordro tarihine ödemeli siparişin ya da faturanın tarihinin gelmesi sağlanmıştır.
6Cari hesap işlem merkezinde çok fazla hareketi olan cari hesaba tıklanıldığında ekran donuyor ve program kapanıyor.Cari hesap işlem merkezinde çok fazla hareketi olan bir cari hesap seçildiğinde programın donup kapanmaması sağlanmıştır.
7Firma bazlı veritabanı kullanımında kredi taksit ödemesi yapılırken invalid object name l_userdef hatası alınmaktadır.Firma bazlı veri tabanı kullanımında firma kopyalama sonrasında kredi taksit ödemesi yapılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır.
8İhracat operasyon fişi kaydedildiğinde ihracat bilgileri sekmesindeki rejim şekli, gümrük kodu, aracı banka şubesi ve ödeme şekli gibi alanlarda yapılan seçimler siliniyor.İhracat operasyon fişi kaydedildiğinde ihracat bilgileri sekmesindeki rejim şekli, gümrük kodu, aracı banka şubesi ve ödeme şekli gibi alanlarda yapılan seçimlerin silinmemesi sağlanmıştır.
9Go ürünlerinde malzeme kartı içerisinden fiyat girilmesi durumunda LG_FFF_PRCLSTDIV tablosuna kayıt yazılmıyor.Go ürünlerinde malzeme kartı içerisinden fiyat girildiğinde LG_FFF_PRCLSTDIV tablosuna kayıt yazılması sağlandı.
10Seri-Lotlu bir malzemede; stok yeri takibi ve Seri-Lot takibi yapılıyor ise ambar fişinde seri/lot yeri bilgileri lot çıkışı ekranında F9 menüde birim çevrimi geliyor fakat ekran açılmıyor.Stok yeri takibi yapılan lot ve seri izleme yöntemine sahip malzemeler için ambar fişinde birim çevrimi seçeneğinin çalışması sağlanmıştır.
11Muhasebe fişi içerisine Değiştir ile girilip F10 seçeneği ile herhangi bir muhasebe hesabının tablo olarak ekstresi alınarak ve ilgili ekstre ekranı simge durumuna küçültüldüğünde program donuyor.Muhasebe fişi içerisine Değiştir ile girilip F10 seçeneği ile herhangi bir muhasebe hesabının tablo olarak ekstresi alındığında ilgili ekstre ekranının simge durumuna sorunsuz şekilde küçültülebilmesi sağlanmıştır.
12Dövizli doğrudan borçlandırma sistemi (dbs) kullanımında gelen havale / eft fişi eklendiğinde cari hesap kartında dbs toplamı yanlış etkilenmektedir.Dövizli doğrudan borçlandırma sistemi (DBS) kullanımında gelen havale / eft fişi eklendiğinde cari hesap kartı DBS toplamı alanına döviz bakiyesinin yansıması sağlanmıştır.
13Sabit kıymet değer düşüklüğü / artışı girilip muhasebeleştirildikten sonra oluşan mahsup fişinde seçilen borç hesabı ile alacak hesabı yer değiştirmektedir.Sabit kıymet değer düşüklüğü / artışı değerinin muhasebeleştirirlmesi ile oluşan mahsup fişinde borç ve alacak hesabının doğru olarak yansıtılması sağlanmıştır.
14Firma bazlı veritabanın da çalışan ve firma çalışma bilgilerinde ayrı döviz kurları tablosu seçilen firmada rapor tasarımlarında CURRNUM2 fonksiyonu kullanıldığında “Microsoft OLE DB Provider for SQL Server : …”uyarısı alınıyor.Firma bazlı veritabanı kullanımında firma çalışma bilgilerinde ayrı döviz kurları tablosu seçili olarak çalışıldığında rapor tasarımlarında CURRNUM2 fonksiyonunun sonuç getirmesi sağlanmıştır.
15İşlem bordrosu (müşteri çeki/senedi) ile bankadan portföye iade yapıldığında banka kur farkı hesaplamasında çek/senet banka tahsil durumu filtresinde banka tahsil edildi seçilmesine rağmen portföye iade alınan çek/senet içinde kur farkı hesaplanıyor.Banka kur farkı hesaplamasında ‘Çek/senet banka tahsil durumu’ filtresinde seçilen durumlardaki çek ve senetler için kur farkı hesaplanması sağlanmıştır.
16İhracat operasyon fişlerinde cari hesap bilgisi seçimi cari hesap kodu alanında üç noktaya tıklanarak listeden cari seçilerek yapıldığında ilgili ihracat operasyon fişi İhracat İstatistik Raporuna gelmemektedir.İhracat operasyon fişlerinde cari hesap bilgisi seçimi cari hesap kodu alanında üç noktaya tıklanarak listeden cari seçilerek yapıldığında ilgili ihracat operasyon fişi İhracat İstatistik Raporuna gelmemekteydi, düzeltildi.
17Satış dağıtım parametrelerinde “Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur” parametresi “İşlem Durdurulacak” seçilmesine rağmen satış irsaliyelerinde son kullanım tarihi kontrolü yapılmıyor.Satış dağıtım parametrelerinde “Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur” parametresi “İşlem Durdurulacak” seçildiğinde satış irsaliyelerinde son kullanım tarihi kontrolünün yapılmaması sağlanmıştır.
18Satış siparişinde malzemenin içindeki menşei(kamu) alanı satıra yansımıyor.Satış siparişinde malzemenin içindeki menşei(kamu) alanının satıra yansıması sağlandı.
19Fatura kopyala işlemi yapılıp yeni cari hesap, unvanı alanından seçildiğinde sevkiyat adresini boşaltmalıFatura kopyala işlemi yapılıp yeni cari hesap, unvanı alanından seçildiğinde sevkiyat adresini boşaltması sağlandı.
20Ayrıntılı satış raporu alınırken performans sorunu yaşanıyor.Ayrıntılı satış raporu alınırken yaşanan performans sorunu düzeltilmiştir.
21Perakende satış fatırası içinden konsinye aktar (parçalı) seçilerek konsinye çıkış irsaliyesi aktarılıyor. Fatura kaydedildiğinde görünen tutar ile faturaya incele ile girildiğinde görünen tutar farklı geliyor.Konsinye Çıkış İrsaliyesinin Toptan Satış Faturası içerisine aktarılması uygun olduğundan perakende satış faturası içerindeki F9 listesinden Konsinye Aktar (parçalı) ve Konsinye Hareket Aktar (Parçalı) seçenekleri çıkarılmıştır.
Toptan satış faturası içine aktarılan konsinye çıkış irsaliyesinde tutar farklılıkları olmadığı görülmüştür.
22Cari hesap kartında teslim şekli CIF seçili olan cari hesap ihracat operasyon fişine seçildiğinde fatura satırlarında navlun ve sigorta girilemiyorCari hesap kartında teslim şekli CIF seçili olan cari hesap ihracat operasyon fişine seçildiğinde fatura satırlarında navlun ve sigorta girilebilmesi sağlanmıştır.
23Hareket Gören Muhasebe Hesap Kartı Kullanım Dışı Yapılabilsin parametresi hayır olarak işaretli olduğu hesap planı üzerinde toplu güncelleme yapıldığında kullanım dışı yapılabilmektedir.Hareket Gören Muhasebe Hesap Kartı Kullanım Dışı Yapılabilsin parametresi hayır olarak işaretli olduğunda hesap planı üzerinde toplu güncelleme yapıldığında kullanım dışı yapılamaması sağlanmıştır
24İhraç kayıtlı satış faturasında malzeme içerisinde GTIP kodu seçiliyor ve fatura kaydediliyor, oluşan satış faturasında GTIP kodu gelmemekte.GO 3 ürününde GTIP kodlu malzeme seçilip kaydedilen İhraç kayıtlı satış faturası ile oluşan satış faturasında GTIP kodunun gelmesi sağlandı.
25Satır sayısı yüksek faturalarda f9 menüden ek indirim uygulandığında performans sorunu yaşanmaktadır.Satır sayısı yüksek olan faturalarda F9 menüden ek indirim uygulandığında yaşanan performans sorunu düzeltilmiştir.
26Kullanıcı yetkilerinden satış faturalarının ekle ve değiştir yetkilerinden fiş tarihi kaldırılmasına rağmen irsaliye üzerinde faturala yapıldığında gelen ekranda fiş tarihi değiştirilebiliyor.Kullanıcı yetkilerinden satış faturalarının ekle ve değiştir yetkilerinden fiş tarihi kaldırıldıktan sonra irsaliye üzerinde faturala yapıldığında gelen ekranda fiş tarihi değiştirilememesi sağlanmıştır.
27İşlem dövizli olarak girilen ihraç kayıtlı satış faturasının xml dosyasında işlem dövizinin yazı ile tutar alanı yanlış gelmektedir.İşlem dövizli olarak girilen ihraç kayıtlı satış faturasının xml dosyasında işlem dövizinin yazı ile tutar alanının doğru gelmesi sağlanmıştır.
28İşyeri bazında satınalma muhasebe kodu tanımlı olmasına rağmen ambar fişinde farklı işyeri seçiminde giriş muhasebe kodu hatalı gelmektedir.179 nolu flag değeri 128 iken işyeri bazında satınalma muhasebe kodu tanımlı olduğunda ambar fişinde farklı işyeri seçiminde giriş muhasebe kodunun doğru gelmesi sağlandı.
29Muhasebe fişleri, fatura, fişlerde tutar ve Kurumlar vergisi beyannamesinde ekler/tek düzen hesap planı/gelir tablosunda 100 000 000 tl den daha büyük bir rakam girilmek istendiğinde virgülden sonra girilen rakam değişiyor.Fiş ve faturalarda 9 hane ve üstü rakamlarda virgülden sonra girilen kuruşlu rakamların girildiği şekilde kaydedilmesi sağlanmıştır.
30İşlem dövizli irsaliyenin listeden seçilerek faturalama ya da toplu faturalama işleminde açılan faturada dövizli birim fiyat ve genel bölümde işlem dövizli tutarlar gelmiyor.İşlem dövizli irsaliye için listeden seçim ile faturalama ya da toplu faturalama işleminde açılan fatura fişinde dövizli birim fiyat ve genel bölümde işlem dövizli tutarların gelmesi sağlanmıştır.
31Farsça dilinde tercüme hataları mevcut.Fars dilindeki tercüme hataları düzeltildi.
32Form tasarımlarına arka plan resmi eklenemiyor.Form tasarımlarına arka plan resmi eklenebilmesi sağlanmıştır.
33Windows 11 işletim sistemi kullanılan terminallerde sayfa sayısı uzun olan raporlar excele alındığında “OLE error 800A03EC” uyarısı alınıyor.Windows 11 işletim sistemi kullanılan terminallerde sayfa sayısı fazla olan cari hesap listesi raporu Excel formatında açılmak istendiğinde hata alınmaması sağlandı.
342.77.00.00 versiyonda e-Defter uygulaması ile büyük defter oluştururken kuruş hatası alınıyor.e-Defter uygulamasında, büyük defter (Defter-i Kebir) dosyası için defter dosyası oluşturulurken “totalDebit” veya “totalCredit” virgülden sonra 2 haneden fazla olamaz uyarısı alıyor ve dosya oluşturulamıyordu, düzenleme yapılarak uyarı alınmadan dosyaların oluşturulması sağlanmıştır.
35Muhtasar Beyanname/Ödemeler sekmesinde Gayrisafi Tutar ve Kesilen Gelir V.Tutarı değerleri 2 ondalıktan fazla geliyor, 2 ondalıklı gelmeliMuhtasar Beyanname/Ödemeler sekmesinde Gayrisafi Tutar ve Kesilen Gelir V.Tutarı değerlerinin 2 ondalıklı gelmesi sağlanmıştır.


Bir cevap yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.