Logo 2.79 Versiyon Güncellemesi

Logo 2.79 Versiyon Güncellemesi


Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Seri/Lot Envanter raporunda performans iyileştirmesi yapılmalı.Seri/Lot Envanter raporunda son envanter tarihinin dönem sonu olmadığı durumlarda envanter tarihi sonrasındaki hareketlerin kontrollerinde süre iyileştirmesi yapılmıştır.
2Cari hesap fişleri muhasebeleştirilirken Hareket Özel kod 2 alanında yazılan değerin tamamı Muhasebe fişindeki Hareket Özel Kod2 alanına yansımıyor.Cari hesap fişleri muhasebeleştirilirken “Hareket Özel kod 2” alanında yazılan değerin tamamının ilgili muhasebe fişindeki “Hareket Özel Kod 2” alanına yansıması sağlanmıştır
3Muavin defter raporunda performans iyileştirmesi yapılmalı.Muavin Defter raporunda performans iyileştirmesi yapılmıştır.
4Ambar fişlerinde sevkiyat adresi zorunlu alan olarak belirtilebilmeli.Sistem işletmeni kuruluş bilgileri altında yer alan malzeme fişleri zorunlu alan tanımlama seçeneklerine cari hesap “Sevkiyat Adresi” seçeneği eklenmiştir. Tanım aktif edildiğinde ambar fişleri için zorun alan kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır.
5Fatura içerisinden ulaşılan irsaliye aktarma ekranında doküman izleme numarası koşulu da eklenmeli.Fatura içerisinden sağ tuş (f9) menüden ulaşılan irsaliye aktar seçeneğinin seçilmesiyle gelen ekranda doküman izleme numarası koşulu da filtre olarak eklenmiştir.
6Satış ve satınalma fiyat kartlarında aynı malzemeye ait birden fazla fiyat tanımlarken cari hesap filtresinde * (yıldız) karakteri kullanarak içerisinde geçenler,ile başlayan,ile biten şeklinde koşul verilebilmelidir.Satış ve Satınalma Fiyat Kartlarında aynı malzemeye ait birden fazla fiyat tanımlarken filtrelerde * (yıldız) karakteri kullanarak içerisinde geçenler, ile başlayan, ile biten şeklinde koşul verilebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
7Senet ve çek girişi ekranlarında bulunan portföy no alanının karakter sayısı artırılmalıdır.Çek ve senet girişi ekranlarında bulunan portföy no alanının karakter sayısı artırıldı. Çek ve Senet kayıt numaralama şablonu karakter sayısı 16 olarak güncellenmiştir.
8Özet maliyet analizi raporunda sol taraftaki filtrelerde malzeme özel kodu 2 -3 ve 4 eklenmek istenmektedir.Özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları filtre seçeneklerine malzeme özel kodu 2,malzeme özel kodu 3,malzeme özel kodu 4 ve malzeme özel kodu 5 filtreleri eklenmiştir.
9Otomatik birim fiyat güncelleme parametresi işlem yapılmayacak seçili iken satış fiyatı kullanım dışı yapılan malzemeye ait sipariş kopyalandıktan sonra F9 menüden birim fiyat güncelle bütün kodlar seçildiğinde birim fiyat alanını güncellenmeliOtomatik birim fiyat güncelleme parametresi işlem yapılmayacak seçili iken satış fiyatı kullanım dışı yapılan malzemeye ait sipariş kopyalandıktan sonra F9 menüden birim fiyat güncelle bütün kodlar seçildiğinde birim fiyat alanının güncellenmesi sağlanmıştır.
10Türmob entegrasyonu ile birlikte adreslerde ki kapı numaralarının aktarımı sağlanabilmelidir.TÜRMOB entegrasyonu geliştirmeleri kapsamında ,Cari hesap kartlarından kimlik doğrulama sistemine bağlanılarak, ilgili mükellefin adres bilgileri getirilirken dış kapı numarası ve iç kapı numarasının da getirilmesi sağlanmıştır.
11Bankadan verilen / alınan hizmet faturasında kdv muafiyet sebebi seçimi alanı eklenmelidir.Bankadan Verilen/Alınan Hizmet faturasına kdv muafiyet sebebi seçimi için alan eklenmiştir.
12Perakende e-arşiv faturasında f9 menüde yer alan e-arşiv bilgilerinde ticari şirket checkbox ı işaretli ise unvanı alanının zorunlu olup olmaması parametreye bağlanmalı.e-Arşiv uygulaması kapsamında perakende cari hesap işaretli cariler için fatura düzenlenirken, faturaların e-Arşiv bilgilerinde ticari şirket seçilmiş ise “Unvan” alanı bilgisi zorunlu tutulmuş ve boş kaydedilememesi sağlanmıştır.
13Satış ve satınalma fiyat farkı faturalarında sevkiyat adresi seçilebilmeli.Satış ve Satınalma Fiyat Farkı Faturaları’nda sevkiyat adresi seçilebilmesi sağlanmıştır. Detaylar tabına Sevkiyat Adresi Kodu ve Açıklaması alanları eklenmiştir.
14Kasa işlemleri altından girilen faturalar içerisine satır numaraları eklenmelidir.Finans / Hareketler / Kasa İşlemleri / İşlemler / Faturalar’dan eklenen faturaların içerisine satır numaraları eklenmiştir.
15Cari hesap kartı açılışında seçili gelecek döviz türü parametrelerde belirlenebilmeli ve otomatik gelmeli.Finans parametreleri ön değerler altına cari hesap döviz türü eklenmiştir ve parametrenin ön değeri yerel para birimi döviz cinsi olacaktır. Cari hesap kartı ekleme işleminde döviz türü alanı buradaki seçime bağlı olarak cari hesap kartına yansıyacaktır.
16“Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka / Kasa Fiş Tutarları Değiştirilebilsin” parametresi evet olarak ayarlandığında kredi kartı tahsilatı ile oluşan banka işlem fişine yeni satır eklenebilmeli.“Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka / Kasa Fiş Tutarları Değiştirilebilsin” parametresi değeri evet olarak seçildiğinde kredi kartı tahsilatı ile oluşan banka işlem fişine yeni satır eklenebilmesi sağlanmıştır.
17Cari hesap kartında diğer sekmesi altında yer alan E-İş ortamında erişilebilir seçeneğinin öndeğer olarak gelmesi parametrik olmalıdır.Cari hesap kartında diğer sekmesi altında yer alan E-İş ortamında erişilebilir ve Satış Noktalarında Erişilebilir seçeneklerinin öndeğer olarak gelmesi parametrik olarak sağlanmıştır. Finans parametrelerine “E-İş Ortamında Erişilebilir. Hayır-Evet ve Satış Noktalarında Erişilebilir Hayır-Evet seçenekleri eklenmiştir.
18Muhasebe hesap kartları açılırken parametrik olarak öndeğer kullanım dışı açılabilmesi sağlanmalı.Kullanım dışı statüsünde muhasebe hesap kartı eklenmesi sağlanmıştır. Muhasebe parametrelerine “Muhasebe hesap kartları kullanım dışı olarak eklensin: Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir. Parametrenin ön değeri “Hayır” seçeneğidir. Parametre değeri “Evet” olduğunda muhasebe hesapları ekranında statü filtresine bakılmaksızın her durumda “kullanım dışı” olarak hesap kartı eklenecektir.
19Satınalma faturası üzerinde F9 menüde “Satış Faturası Oluştur” seçeneği yetkilendirilebilmeli.Satınalma faturası üzerinde F9 menüde “Satış Faturası Oluştur” seçeneği yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
20Satış sözleşmelerinde üretici kodu alanı eklenmelidir.Satış sözleşmesi satırlarına üretici kodu alanı eklenmiştir.
21İthalat ve ihracat operasyon fişinde cari hesap seçimi yapıldığında ithalat/ihracat bilgileri sekmesindeki verilerin cari hesap kartı içerisinde dış ticaret bilgileri sekmesinden okunup okunmaması parametreye bağlanmalı.İthalat ve ihracat operasyon fişinde cari hesap seçimi yapıldığında ithalat/ihracat bilgileri sekmesindeki verilerin cari hesap kartı içerisinde dış ticaret bilgileri sekmesinden okunup okunmaması parametreye bağlanmıştır.Bu kapsamda Satış ve Satınalma Parametreleri’ne İthalat ve İhracat için ayrı olarak “Dış Ticaret Bilgileri Cari Hesap Kartından Okunsun=Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.
228481.90.00.00.11 Gtip kodu eklenmelidir.84.81.90.00.00.11 ve 84.81.90.00.00.19 no’lu Gtip kodları eklenmiştir.
23Satış /satınalma irsaliyelerinde F9 menüde yer alan faturalama işlemi yapılmak istenildiğinde kaynak belge detayı belge türünde fatura seçeneğinin de gelmesi sağlanmalıdır..e-Defter uygulaması kapsamında , “Fiş Girişlerinde Belge Detayı Zorunlu Girilsin” parametresi aktif iken satış ve satınalma irsaliyeleri üzerinden faturalama yapılıp kaydedilmek istenildiğinde açılan kaynak belge detayı ekranında yer alan belge türü seçeneklerine “Fatura” türününde gelmesi sağlanmıştır.
24Personel muhasebe kodlarında yeni düzenlemeye ilişkin asgari ücret gelir vergisi istisnası ve asgari ücret damga vergisi istisnası formüllerinin eklenmesi talep edilmektedir.Personel muhasebe kodlarına yeni düzenlemeye ilişkin asgari ücret gelir vergisi istisnası ve asgari ücret damga vergisi istisnası formülleri eklenmiştir.
25Go ürünlerinde kasa hesap özeti rapor filtrelerine tutarlar filtresi eklenmeli.GO 3 ve GO Wings ürünlerinde Kasa Hesap Özeti filtre seçeneklerine tutarlar filtresi eklenerek işlem dövizi ve yerel para birimi cinsinden rapor alınabilmesi sağlanmıştır. 
26e-İrsaliye olarak düzenlenip gibe başarılı bir şekilde gönderilmiş konsinye çıkış irsaliyesi üzerinde f9 menüden faturala yapıldığında miktar alanının değiştirilmesi engellenmelidir.e-İrsaliye olarak düzenlenip GİB’e başarılı bir şekilde gönderilmiş konsinye çıkış irsaliyesi üzerinde f9 menüden faturala yapıldığında ya da fatura içerisinde f9 menüden irsaliye aktar ile faturaya aktarıldığında miktar alanının değiştirilmesi engellenmiştir.
27Kasa işlemlerinde toplu kayıt ekle ile eklenen banka işlemlerinde farklı tarihler için de veri girişi yapılabilmesi için satırlarda tarih girişi yapılabilmelidir.Kasa işlemlerinde toplu kayıt ekle ile eklenen banka,cari hesap ve muhasebe işlemlerinde farklı tarihlerde veri girişi yapılabilmesi için satırlarda tarih girişi yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
28Ambar sayımında barkod okutma işleminde imlecin, barkodu okutulan malzemeye odaklanması sağlanmalı.Ambar sayımı ekranı barkod okutma işleminde imlecin barkodu okutulan malzemeye odaklanması sağlanmıştır.
29Skonsol3 te ön ödemeli satışta ve satışta müşteri kodu alanındaki üç noktaya tıklanarak açılan müşteri seçim ekranında TCKN kolonu eklenmeli.Skonsol3 Ön Ödemeli Satış , Satış ve Sevkiyat ekranlarından ulaşılabilen müşteri kodu alanı üzerinden üç nokta ile açılan müşteri seçim ekranına “T.C. Kimlik No” alanı eklenmiştir.
30Browserlarda Ctrl+F ile açılan arama browserında arama yapılacak kriterlerden kaç tane seçim yapılabileceği parametrik olarak sınırlandırılabilmeli.Ctrl+F ile açılan arama ekranlarında arama yapılacak kriterlerden kaç tane seçim yapılabileceğinin parametrik olarak sınırlandırılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Genel Parametreler altına “Ctrl-F Arama Penceresinde Seçilebilecek En Fazla Alan Sayısı” parametresi eklenmiştir.Öndeğer olarak gelen 0 değeri herhangi bir kısıtlama yapılmayacağı anlamına gelmektedir.
31Banka alınan-verilen hizmet faturalarında satırda mal sahibi ve vkn/tckn alanları eklenmeliBanka Alınan/Verilen Hizmet Faturaları satırlarına mal sahibi ve vkn/TCkn alanları eklenmiştir.
32Malzeme kartları ekranına Marka Kodu alanı eklenmelidir.Malzeme kartları ekranına “Marka Kodu” kolonu eklenmiştir.
33e-Defter parametrelerinde banka fişleri için 1,2,3,4 seçilmiş ise ilgili banka fişi içerisinde F9 menüde yer alan e-Defter belge detayı ekranında belge tarihi ve belge no (numara) gelmeli.Banka fişleri içerisinde e-Defter belge detayı açıldığında , için e-Defter parametrelerinde belge no değeri (Fiş No / Belge No) seçimine göre ilgili değerin öndeğer olarak dolu gelmesi sağlanmıştır.
34Döviz türü Usd seçili ve hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek işaretli olan muhasebe hesabı, yerel para birimi seçili olan mahsup fişinde seçildiğinde kaydediliyor.Döviz türü seçili olan muhasebe hesabı mahsup fişi satırında seçildiğinde ve fiş satırlarının yerel para birimi seçili olarak kaydedilmesi için kur bilgisi ile birlikte ilgili satırda işlem döviz tutarının hesaplandığının kontrolü eklenmiştir.
35Maliyet dağıtım fişinde dağıtılacak hizmetler ve malzemeler alanındaki kolonlara ayrıca hareket özel kodu alanı eklenmesi istenmektedir.Maliyet dağıtım fişi dağıtılacak hizmetler ve malzemeler bölümlerine “Hareket Özel Kodu” alanı eklenmiştir.
36Borç dağılım raporunda satış elemanı kodu eklenebilsin istenmektedir.Borç dağılım raporuna satış elemanı kodunun eklenebilmesi ve “Rapor Detay” filtresi “Evet” olduğunda satış elemanı kodunun listelenmesi sağlanmıştır.
37Cari hesap üzerinde F9 menüde bulunan ch döviz değerleme raporunda standart alanlardaki ortalama vade tarihi alanı bütün fiş türlerinde değer döndürmelidir.Cari hesap üzerinde F9 menüde bulunan ch döviz değerleme raporunda standart alanlardaki ortalama vade tarihi alanının bütün fiş türlerinde değer döndürmesi sağlanmıştır.
38Satış/Satınalma siparişleri browserında kolonlara ticari işlem grubu eklenmesi talep edilmektedir.Satış Siparişleri ve Satınalma Siparişleri ekranlarına ticari işlem grubu kolonu eklenmiştir.
39Yönetici konsolunda yer alan değerler listelenirken çalışma tarihi dikkate alınarak listeleme yapılması sağlanabilmeli.Yönetici Konsolu uygulamasında yer alan değerler listelenirken çalışma tarihi dikkate alınarak listeleme yapılması sağlanmıştır.
40Araçlar/Veri Aktarımı (Excelden) alanından malzeme kartı aktarımında malzeme birim seti zorunlu alan olmalıdır.Araçlar/Veri Aktarımı (Excel’den) alanından malzeme kartı aktarımında malzeme birim setinin zorunlu alan olması sağlanmıştır.
41Otomatik satış siparişi oluşturma ile oluşan sipariş parametrelerde seçilen kullanılacak para birimine göre oluşmalı.Otomatik satış siparişi oluşturma işlemiyle eklenen siparişlerin para biriminin satış ve dağıtım  parametrelerinden seçilen “kullanılacak para birimi” türlerine göre oluşması sağlanmıştır.
42Toplu muhasebeleştirme işleminde performans iyileştirmesi yapılmalıSatış ve Dağıtım toplu muhasebeleştirme işleminde , “Muhasebeleştirme Şekli” filtre seçeneği “Birebir” olarak kullanıldığı durum için performans iyileştirmesi yapılmıştır.
43Alınan/verilen hizmet kartı browserlarında özel kod 2-3-4-5 e göre renklendirme yapılabilmesi sağlanmalı.Malzeme yönetimi parametreleri / Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği parametresinden browsera yansıması istenen özel kod seçildikten sonra alınan ve verilen hizmet kartlarının içine girilen senk seçimi yapılmış özel kodun browsera yansıması sağlanmıştır.
44Dövizli kredi tanımlamasında günlük döviz kurları tablosunda değer yok ise, döviz kur girişi ekranında kur değeri boş gelmeliDövizli kredi tanımlamasında günlük döviz kurları tablosunda değer yok ise, döviz kur girişi ekranında kur değerinin boş gelmesi sağlanmıştır.
45Kredi tanımı sonrası oluşan banka virman fişi ve işlem fişlerinde açıklama alanlarına kredi bilgisi gelmeliKredi tanımı sonrası oluşan banka virman ve işlem fişlerinde satır ve genel açıklama alanlarına kredi kodu ve açıklamasının yazılması sağlanmıştır.
46Cari Hesap Vade Takibi Gün Veya Gün+Tutar Bazında Yapılabilmeli.Cari hesap vade takibi’nin Gün, Tutar veya Gün+Tutar bazında yapılabilmesi sağlanmıştır. Finans parametrelerine Cari Hesap Vade Takibi Yöntemi parametresi eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
47Defter-i Kebirde Satır Açıklamasının 50 Karakterden Sonrası Listelenmemektedir.Muhasebe fişi satır açıklaması 50 karakterden fazla olduğunda Defter-i Kebir raporu satır açıklaması alanında listelemesi sağlanmıştır.
48Malzeme Kartları Browserında Toplu Güncelleme Filtrelerine GTIP Kodu ve Veri Oranları Seçenekleride EklenmeliMalzeme Kartları browserında Toplu Güncelleme filtrelerine GTIP Kodu ve Vergi Oranları seçenekleri eklenmiştir.
49Cari Kart Üzerinden Ulaşılan Yaz Mektup Filtrelerine Özel Kod 2,3,4,5 Filtereleride Eklenmeli.Cari kart üzerinden ulaşılan Yaz Mektup filtrelerine Özel Kod 2,3,4,5 filtreleri eklenmiştir.
50Sipariş Fişindeki Detay Açıklama, Sipariş Doğrudan Faturalandığında İlgili İrsaliye Ve Faturaya Otomatik AktarılmalıdırSipariş fişleri içerisinden girilen detaylı açıklamanın faturalanırken oluşan irsaliyeye yansıması sağlanmıştır.
51Fatura İçerisinde İrsaliye Aktar Seçeneği İle Gelen İlk İrsaliye Tarihi İçin Parametre OlmalıFatura içerisinde İrsaliye Aktar seçeneği ile gelen ilk irsaliye tarihi için “Satınalma İrsaliye Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi” ile “Satış İrsaliye Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi” parametreleri eklenmiştir. Parametrelerin öndeğeri Günün Tarihi olarak gelmektedir.
52Dosya/Bakım İşlemleri İçerisinden Çalıştırılan Cari Hesap Toplamlarında Cari Hesap Özel Koduna Göre Filtreleme Yapılabilmeli.Dosya menüsü bakım İşlemleri İçerisinden yer alan “Cari Hesap Toplamları” bakım işlemi filtre seçeneklerine ” Cari Hesap Özel Kodu” filtresi eklenmiştir. Cari Hesap Özel Kodu filtresi verilerek işlem çalıştırıldığında ilgili özel kod seçili cari hesaplar için işlemin çalıştırılması sağlanmıştır.
53Fiyat değiştirme üst limit kontrolü ve fiyat değiştirme alt limit kontrolü parametreleri GO3 ürününe de eklenmeliFiyat değiştirme üst limit kontrolü ve fiyat değiştirme alt limit kontrolü parametreleri GO3 ürününe eklenmiştir.
54Muhtasar Aylık ve Prim Hizmet Beyannamesi Vergiye Tabi İşlemler Tabında Ödemelerin Tür Kodu 11 (Asgari Ücretliler) ve 12 (Diğer Ücretliler) Olarak Ayrıştırılabilmelidir.Muhtasar Aylık ve Prim Hizmet Beyannamesi Vergiye Tabi İşlemler sekmesinde Ödemelerin Tür Kodu 11 (Asgari Ücretliler) ve 12 (Diğer Ücretliler) olarak ayrıştırılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
55Cloud connect uygulaması kapsamında e-Devlet menüsü içerisinde fatura üzerinden F9 yazdır yazıcı ayarlarına kopya sayısı alanı eklenmelidir.Cloud connect uygulaması kapsamında e-Devlet menüsü içerisinde fatura üzerinden F9 yazdır yazıcı ayarlarına yazdırma sayısı alanı eklenmiştir.
56Malzeme browser ekranındaki “Toplu Güncelle” işlemi ile tevkifat pay ve payda değerleri güncellenebilmeliMalzeme browser ekranı üzerinden seçilen malzemelerin toplu güncelle ile tevkifat kodu filtresi ile tevkifat pay ve payda değerinin değiştirilmesi sağlanmıştır.
57Cloud Connect kullanımında e-fatura gelen kutusunda önce onaya gönderilip onayla yapılması sağlanmalı.Cloud Connect kullanımında e-fatura gelen kutusundaki belgeler için onaya gönderilip onaylama işleminden sonra kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
e-Faturalar penceresi Gelen Kutusu, Onay Bekliyor ve Onaylandı olarak ayrıştırılmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
58Cari hesap kartında bulunan internet adresi excel aktarım şablonu ile aktarılabilmeli.Araçlar ,veri aktarımı excel’den işlemi “Cari Hesaplar” aktarım excel şablonuna “İnternet Adresi” alanı eklenmiştir.
59e-devlet menüsü giden kutusunda tekrar gönderilecek işlemi toplu yapılabilmelie-Devlet menüsü giden kutusunda tekrar gönderilecek işleminin toplu yapılabilmesi sağlanmıştır.
60Thinfinty client printer geliştirmesiWings web ürünlerinde yazdırma işlemlerinin client üzerinde tanımlı yazıcılar içerisinden seçim yapılarak masaüstü kullanımı ile aynı şekilde yazdırılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda özelliğin kullanılablmesi için https://download.logo.com.tr/#/Windows/ERP/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/ORTAK/WINGS_PRINTER/ adresindeki uygulamanın client bazında kurulum yapılması gerekmektedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
61Cari hesap kartında diğer sekmesindeki form gönderim formatı öndeğer türü parametrik olmalı.Finans parametrelerine “Cari Hesap Kart Gönderim Formatı” parametresi eklenmiştir.Parametre değerleri Html,Rtf ve Pdf şeklindedir.İlgili parametre ile cari hesap kartları diğer sekmesindeki tüm form gönderim seçimlerinin öndeğerinin kontrol edilmesi sağlanmıştır.
62Kilitli irsaliyelerde de iade al işleminin yapılması sağlanmalı.Kilitli irsaliyelerde de iade al işleminin yapılabilmesi sağlandı.
63Geçici Vergi Beyannamesi(Kurumlar) düzenleme bilgileri sekmesinde beyannameyi gönderen/ymm bilgileri boş gelmektedir.Geçici Vergi Beyannamesi(Kurumlar), Geçici Vergi Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan beyannamelerinde düzenleme bilgileri sekmesinde beyannameyi gönderen/ymm bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
64U-ETDS sefer ve yük bildiriminde alıcı kısmında cari hesap seçimi yapılabilmeli.U-ETDS sefer ve yük bildirimi ekranında alıcı unvanı alanına üç nokta seçimi eklenerek tıklandığı durumda açılan cari hesap kartları ekranından direkt olarak cari hesap seçiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.Seçim yapılmadan da cari hesap adı yazılarak işlem yapılabilmeye devam edecektir.
65İade faturalarında iade maliyeti seçili olduğunda parametrik olarak iade maliyetine birim fiyat tutarı getirilmelidir.Satış ve Dağıtım Parametrelerine “İade Maliyeti Tutarı Birim Fiyattan Getirilsin” parametresi eklenmiştir.
Parametre “Evet” seçildiğinde irsaliye ve faturada kaydetme işleminde İade Maliyetine Birim Fiyatın gelmesi sağlanmıştır.
66Genel dağıtım şablonu satırlarına satır açıklaması eklenmelidirGenel Dağıtım Şablonu satırlarına 100 karaktere kadar veri girişi yapılabilen satır açıklaması kolonu eklenmiştir.
67Genel dağıtım şablonuna statü alanı eklenmelidir.Genel dağıtım şablonları ekranına statü alanı eklenmiştir.
68Maliyet dağıtım fişinde dönem kapama tarihi öncesi fişlere maliyet dağıtımı yapılmamalıdır.Maliyet dağıtım fişi dağıtılacak malzemeler işlemi filtrelerine dönem kapama öncesi kayıtlar listelensin: Evet/Hayır parametresi eklenmiştir. Parametre değeri hayır olduğunda ilgili malzemeler için dönem kapatma dikkate alınarak kapatma yapılmış fişler ekrana getirilmeyecektir. Parametre değeri evet olduğunda dönem kapatma tarihi dikkate alınmadan eski versiyonlarda olduğu gibi tüm fişler listelenecektir.
69Dönem geri alma işleminde geri alınacak dönem bilgisi seçilebilir olmalı.Dönem geri alma filtrelerinde dönem geri alma işlem filtre seçeneklerine ‘Başlangıç tarihi ve Sonrası Tüm Dönemler’ seçeneği ve dönem geri alma ekranı filtrelerine de ‘Dönem Geri Alma Başlangıç Tarihi’ filtresi eklendi. Dönem geri alma tarihi filtresindeki tarihten itibaren sonraki tüm dönem kapamaları geri alınacaktır. ( Bu tarih filtresi sadece yeni eklenen seçenek için geçerlidir. )
70Kasa işlemlerinde f9 menüde bulunan toplu basım işleminde sadece ilgili kasaya ait hareketlerin basılabilmesi sağlanmalı.Kasa işlemleri ekranı F9 menüde bulunan toplu basım işleminde sadece ilgili kasaya ait hareketlerin basılabilmesi sağlanmıştır.
71Cari hesap seçimi yapılan banka fişlerinde banka hesabının döviz türü ile cari hesap kartındaki döviz türünün aynı olduğunun kontrolü yapılabilmeli.Cari hesap seçimi yapılan banka fişlerinde banka hesabının döviz türü ile cari hesap kartındaki döviz türünün aynı olduğunun kontrol edilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Finans parametrelerine “Banka İşlemlerinde Döviz Türü Aynı Olmadığında: İşleme Devam Edilecek/ Kullanıcı Uyarılacak/ İşlem Durdurulacak” seçeneği eklenmiştir.
Gelen/ Gönderilen Havale, Döviz Alış / Satış Belgesi işlemlerinde fiş kaydederken kontrol sağlanarak, uygunsuz satırlar kırmızı renkte gösterilmektedir.
Banka Alınan/ Verilen hizmet faturası, Bankadan Müstahsil Makbuzu ve Gider pusulası fişlerinde kaydet aşamasında kontrol sağlanmaktadır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
72Cloud Connect uygulamasında onay gruplarının tanımlanmasıCloud Connect uygulamasında, belgenin onay işlemini yapacak kullanıcıları belirleyen onay gruplarının tanımlanabilmesi sağlanmıştır.e-Devlet menüsü altında Tanımlar bölümüne “Onay Grupları” seçeneği eklenmiştir.
73Dövizli borçlu cari (rotatif) kredide girilen ek kredilerde ek kredinin alınış tarihine göre kur gelmeli.Dövizli borçlu cari (rotatif) kredide, ek kredi için kur bilgisinin, ek kredinin alınış tarihindeki kur bilgisi olarak gelmesi sağlanmıştır.
74Muhasebe bağlantı kodlarında ihraç kayıtlı alımlar muhasebe kodları ekranında malzeme özel kodu 2,3,4,5 alanları eklenmeli.Muhasebe bağlantı kodlarında “İhraç kayıtlı alımlar muhasebe kodları” ekranına “Malzeme özel kodu 2/ 3/ 4/ 5” filtre seçenekleri eklenmiştir.
75Gib e-Arşiv fatura da fatura tipi seçilebilmelidir.Gib e-Arşiv faturada F9 e-Arşiv Bilgileri menüsünden fatura tipinin seçilebilmesi sağlanmıştır.
76Banka hesap kartı içerisindeki IBAN alanı uzatılmalı.Bankalar hesap kartı içerisinde girişi yapılan IBAN numarası alanının boyutu genişletilerek tüm karakterlerinin tam olarak görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
77Genel Dağıtım Şablonu dağıtım katsayısı %100 kontrolü yapılabilmelidir.Genel Dağıtım Şablonu dağıtım katsayısı %100 kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Genel Muhasebe Parametreleri’ne Dağıtım Şablonu Dağıtım Katsayısı Toplamı %100 olmadığında parametresi eklenerek katsayı toplamı 100’den küçük olduğu durumlarda seçime göre kontrol sağlanabilecektir.
78Öndeğerleme işlemi başlatıldıktan sonra gelen ekrandaki fiş no/tarihi alanında karakter sayısı arttırılmalı.Öndeğerleme işlemi başlatıldıktan sonra gelen ekrandaki fiş no/tarihi alanında karakter sayısı artırılmıştır.
79Gib e-Arşiv fatura da irsaliye yerine geçer seçeneği kullanılabilmeli.Gib e-Arşiv faturada irsaliye yerine geçer seçeneğinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.
80Fişlerde 10/10 tevkifat uygulandığında kdv muafiyet sebebi zorunlu olmamalıSatış siparişi , satış irsaliyesi (toptan, perakende ve konsinye çıkış), satış faturası ( perakende, toptan satış ve hizmet) ve satın alma iade faturasında malzeme için 10/10 tevkifat uygulandığında KDV muafiyet sebebi alanın zorunlu olmaması sağlanmıştır.
81Malzeme bazında muhasebe bağlantı kodu tanımı olduğunda fişlerde muhasebe kodlarının  doldurulması işleminde performans geliştirmesi yapılmalı.Malzeme bazında muhasebe bağlantı kodu tanımı olduğunda fişlerde muhasebe kodlarının  doldurulması işleminde performans geliştirmesi yapılmıştır.
82MUHSGK 1003A Beyannamesinde Vergiye Tabi İşlemler tabında Vergi Kesintisi Tutarı alanı 0 olduğunda Xml e de 0 (sıfır) yansımalı.MUHSGK 1003A /1003B Beyannamesinde Vergiye Tabi İşlemler tabında Vergi Kesintisi Tutarı ve Ödemelerin Gayrisafi Tutarı alanı 0 olduğunda Xml’e de 0 (sıfır) gelmesi sağlanmıştır.
831003a 1003b muhtasar beyannamesinde sgk bildirimleri sekmesinde gelir vergisi kesintisi ve damga vergisi kesintisi xml de boş olarak oluşmaktadır.MUHSGK 1003A /1003B Beyannamesi Sgk Bildirimleri sekmesinde Gelir Vergisi Kesintisi ve Damga Vergisi Kesintisi alanı 0 olduğunda Xml e de 0 (sıfır) gelmesi sağlanmıştır.
841 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan mevzuatsal değişiklikleri içeren KDV beyannamesi, KDV2 ve KDV9015 güncellenmelerinin ürün tarafında da yapılması1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan mevzuatsal değişiklikleri içeren KDV beyannamesi, KDV2 ve KDV9015 güncellenmeler, ürün içerisinde yer alan e-beyannameler içerisine de eklenmiştir.
85GİB tarafından 13.05.2022 tarihinde yayınlanan istisna kodları güncellemesiGİB tarafından 13.05.2022 tarihinde yayınlanan istisna kodları güncellenmiştir. 
86e-Defter dosyalarının microsoft edge browserında görüntülenebilmesi sağlanmalı.e-Defter uygulaması kapsamında oluşturulan yevmiye ,büyük defter ,berat ve defter rapor beratı dosyalarının ürün içerisinden açılması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1LGCONFIG.exe INFO eki ile çalıştırılarak şifre eklendikten sonra aynı yöntemle şifre ile giriş yapılmak istendiğinde açılmıyor.LGCONFIG.exe INFO eki ile çalıştırılarak şifre eklendikten sonra aynı yöntemle şifre ile giriş yapılması sağlanmıştır.
2Banka gelen havale/eft fişinde F2 kaydet butonuna 3-4 kez basıldığında “Çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu”, “Access violation” mesajı alınıyor.Program genelinde hareketlerin (fiş-fatura) kayıt işlemleri yapılırken , F2-kaydet seçeneğine hızlıca birden fazla arka arkaya basılması durumunda sorun yaşanmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
3Zamanlanmış görev ile mükellef kontrolü yapıldığında görev tamamlandıktan sonra farklı bir kullanıcı ile mükellef kontrolü yapılmak istendiğinde başka bir kullanıcı işlem yapıyor uyarısı alınıyor.Zamanlanmış görev ile mükellef kontrolü yapıldığında görev tamamlandıktan sonra farklı bir kullanıcı ile mükellef kontrolü yapılmak istendiğinde başka bir kullanıcı işlem yapıyor uyarısı alınıyordu, düzeltildi. ( Yeni işlem öncesinde DLG_NETLOCK tablosunun temizlenmesi gerekmektedir.)
4Gelen faturadaki irsaliye tarihi, sistemde kayıtlı olan ve eşleştirme yapılan irsaliye tarihinden önce ise negatif seviye uyarısı alınıyor.Satınalma parametrelerinde e-Fatura irsaliye eşleştirmesi açık, ilgili malzemelerde de negatif stok seviye kontrolleri aktif olduğunda ve gelen faturadaki bağlı irsaliye tarihi sisteme daha önce kayıt edilmiş olan irsaliye tarihinden önce ise ilgili fatura kaydedilirken eşleştirme başarılı olduktan sonra tekrar kaydete basıldığında hatalı olarak negatif seviye uyarısı alınıyordu , uyarı alınmadan faturanın kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
5Cloud connectte e-Fatura bölümünde arşiv gelen(uygulama yanıtları),arşiv(gelen faturalar), gelen e-faturalar ekranlarında uygulama yanıtı filtresi çalışmıyor.Cloud Connect Gelen e-Faturalar, Arşiv Gelen(Faturalar) ve Arşiv Gelen(Uygulama Yanıtları) ekran filtrelerinde yer alan “Uygulama Yanıtı” filtresinin seçilen filtre değerine göre ekranda sorgulama yaparak ekranda filtreleme yapması sağlanmıştır.
6Tevkifat uygulamasında cari hesap kartına bakılsın parametresi evet olduğunda tevkifatlı faturada detaylar/detaylar II sekmelerine girilip sonrasında tekrar fatura sekmesinde satır seçildiğinde tevkifat oranları değişmektedir.Tevkifat uygulamasında cari hesap kartına bakılsın parametresi evet olduğunda tevkifatlı faturada detaylar/detaylar II sekmelerine girilip sonrasında tekrar fatura sekmesinde satır seçildiğinde tevkifat oranlarının değişmemesi sağlanmıştır.
7Kullanıcı işlem yetkilerinde e-Devlet menüsü altından sadece e-İrsaliye yetkisi verildiğinde programda e-İrsaliye ekranı açılmıyor.Kullanıcı işlem yetkilerinde e-Devlet menüsü altından sadece e-İrsaliye yetkisi verildiğinde programda e-İrsaliye ekranının açılması sağlanmıştır.
8Onaylama ve toplu onaylama işlemleri zamanlanmış görevler ekranından ulaşılan erişim ağacından kaldırılmalıdır.Onaylama ve toplu onaylama işlemleri zamanlanmış görevler – işlem seçenekleri ekranından ulaşılan erişim ağacından kaldırılmıştır.
9Karma koli kartında karma koli satırları tabında seçili olan malzemelere miktar ve tutar girildiğinde işlem dövizli faturaya id birim fiyat yansımıyor.Karma koli kartında karma koli satırları tabında seçili olan malzemelere miktar ve tutar girildiğinde işlem dövizli faturaya id birim fiyatın yansıması sağlanmıştır.
10Satınalma irsaliyesinde başlıkta yetki kodu seçilip satırda sabit kıymet seçildiyse irsaliye faturalandıktan sonra irsaliyedeki yetki kodu silinmektedir.Satırda sabit kıymet girişi yapılan satınalma irsliyesi faturalandığında, irsaliye fiş başlığında girilen yetki kodunun silinmemesi sağlandı.
11Miktar ve ortalama maliyet üzerinden malzeme devri yapıldığında miktarlar ilgili ambarlara devredilmiyor ve maliyet tutarları farklı devrediliyor.Miktar ve ortalama maliyet üzerinden malzeme devri yapıldığında miktar ve tutarların ilgili ambarlara devredilmesi sağlanmıştır.
12Ek vergili malzemesi olan tanımlı satış irsaliyesi faturaya aktarıldığında faturada ek vergi tutarı gelmiyor.İçerisinde ek vergi uygulanmış malzeme olan tanımlı satış irsaliyesi faturaya aktarıldığında faturada ek vergi tutarının gelmesi sağlanmıştır.
13Seri lot takipli malzemeye düzenlenen konsinye çıkış irsaliyesi iade alındıktan sonra rapor üretici raporlarında ki seri lot kalan miktar update işlemi çalıştırıldığında konsinye irsaliyenin REMAMOUNT,REMLNUNITAMNT kolonları eksi değer alıyor.Seri lot takipli malzemeye düzenlenen konsinye çıkış irsaliyesi iade alındıktan sonra rapor üretici raporlarında ki seri lot kalan miktar güncelleme işlemi çalıştırıldığında ilgili irsaliyenin bazı alanlarının eksi değer almaması sağlandı. ( Seri lot kalan miktar güncelleme raporunun versiyonun 2.79 versiyon olarak güncellenmesi gerekmektedir.)
14Konsinye çıkış irsaliyeleri faturalandıktan sonra lot/seri numaraları browserından hareketlere girildiğinde satış miktarları listelenmiyor.Konsinye çıkış irsaliyeleri faturalandıktan sonra lot/seri numaraları browserından hareketlere girildiğinde veya fatura içerisinden konsinye aktar/konsinye hareketi aktar işlemi yapıldıktan sonra kullanılan malzeme üzerinde f9/lot seri numaraları/hareketler/seri lot işlemler özeti ekranında satış miktarlarının listelenmesi sağlanmıştır.
15İndirilecek KDV listesinde tevkifat uygulanmamış tutarları kullan filtresi evet olduğunda KKEG uygulanan fatura için KDV tutarı yanlış listelenmektedir.İndirilecek KDV listesinde KKEG uygulanan fatura için, tevkifat uygulanmamış tutarları kullan filtresi evet ve hayır olduğunda KDV tutarının değişmemesi sağlanmıştır.
16Genel mizan raporunda Mizan Ayı filtresi kullanıldığında kapanış fişleri rapora yansımıyor.Genel mizan raporu filtre seçeneklerinden “Mizan Ayı” filtresi kullanıldığında kapanış fişlerinin rapora yansıması sağlanmıştır.
17Aynı ay içerisinde sabit kıymet alımı ve iadesi yapılıp, değer düşüklüğü hesaplatıldıktan sonra sabit kıymet mizanında net defter değeri negatif değer getirmektedir.Aynı ay içerisinde alımı ve iadesi yapılan sabit kıymet için değer düşüklüğü hesaplatıldıktan sonra sabit kıymet mizanı raporu net defter değeri negatif değer getirmekteydi, düzeltildi. Negatif değer getiren ay yeniden hesaplatıldıktan sonra rapor alınmalıdır.
18Hizmet türünde girilen siparişler faturalanıp kapandı durumuna geldikten sonra verilen hizmet faturası içerisinden sipariş aktar ile tekrar faturalandırılmaktadır.Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak parametresine bağlı olarak hizmet türünde girilen siparişler parçalı faturalanıp kapandı durumuna geldikten sonra verilen hizmet faturası içerisinden sipariş aktar ile tekrar faturalandırılabiliyor. Siparişte KDV dahil girilen hizmet satırları verilen hizmet faturasına aktarıldıktan sonra verilen hizmet faturası içinden tekrar çağırılarak faturalandırılabiliyordu, düzeltildi.
19Satış faturasında f9 e-Fatura bilgileri/ e-Fatura tipinde çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınmaktadır.Satış faturasında f9 e-Fatura bilgileri/ e-Fatura tipi alanında uyarı mesajı alınmaması sağlanmıştır.
20FAYRNUM Fonksiyonunda return type toplam maliyet değeri hatalı geliyor.FAYRNUM fonksiyonunda return type “Toplam Maliyet” değerinin doğru raporlanması sağlanmıştır.
21Cari hesap kartı üzerinden açılan hareketler penceresinde listelenen virman fişine incele ile girildiğinde başlık kısmındaki satış elemanı boş geliyor.Virman fişi içerisinde başlıkta seçilen satış elamanı kodu cari hesap kartı üzerinde hareketlerde incele ya da değiştir ile girildiğinde alanın dolu gelmesi sağlanmıştır.
22Çek karşılığı kredi için teminata verilen çekler bankada tahsil edildikten sonra devir işlemi yapıldığında tahsil edildi durumundaki çekler yeni döneme devir oluyor ve cari hesap özetinde çeklerin bakiyesi hatalı oluşuyor.Çek karşılığı kredi için teminata verilen çekler bankada tahsil edildikten sonra devir işlemi yapıldığında cari hesap özetinde çeklerlerin bakiyesinin doğru yansıması sağlanmıştır.
23Alınan hizmet faturasında stopaj ve ek vergi indirimi seçeneği işaretli olmayan indirim kartı ile birlikte işaretli olan indirim kartı seçildiğinde muhtasar beyannamede kesilen gelir v. tutarı alanına toplam indirim tutarını yansıtıyor.Alınan hizmet faturasında uygulanan indirimin, indirim kartındaki stopaj ve ek vergi indirimi seçeneği işaretine göre, muhtasar beyannamede kesilen gelir v. tutarı alanına gelmesi sağlanmıştır.
24Programa İngilizce girildiğinde cari hesap işlem merkezinde bazı alanlar Türkçe olarak geliyor.Program İngilizce olarak açıldığında cari hesap işlem merkezi ekranındaki çeviriler güncellenmiştir.
25Çek çıkış banka tahsil işleminde seçilen farklı carilere ait çekler için muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişi borç satırlarının açıklama bilgisi yanlış gelmektedir.Çek çıkış banka tahsil işleminde seçilen farklı carilere ait çekler için muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişi borç satırlarının açıklama bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
26Bağlantı şemasında talep fişi F9 incele ile açılarak Doküman seçildiğinde Bu özellik Doküman Yönetim Sistemi KETS Doküman Yönetimi veya LBS Doküman Arşivi seçildiğinde çalışmaktadır mesajı alınmaktadır.Talep fişi üzerinden ulaşılan bağlantı şemasında talep fişi F9 incele ile açılarak doküman butonuna basıldığında hata alınmaması sağlanmıştır. 
27Hızlı veri girişi ekranından açılan mahsup fişi girişinde f11 kolon ekle/kaldır özelliği ile yapılan değişiklikler kaydedilmiyor.Hızlı veri girişi ekranından açılan mahsup fişi girişinde F11 menü/ “Kolon Ekle/Kaldır” özelliği ile yapılan değişikliklerin kaydedilmesi sağlanmıştır.
28İhracat operasyon fişleri browser ında f9 menü toplu smm mahsubu oluştur seçeneği çalışmamaktadır.İhracat operasyon fişleri ekranında F9 menü Toplu SMM Mahsubu Oluştur seçeneği ile mahsup fişinin açılması sağlanmıştır.
29Alınan serbest meslek makbuzunda fiş kopyalandığında fiş tarihi güncelleniyor, ödeme işlemlerindeki tarih güncellenmiyor, aynı kalmaktadır.Alınan serbest meslek makbuzu kopyalandığında ödeme işlemlerindeki tarihin güncellenmesi sağlanmıştır.
30Fatura içerisinde F9 menüde indirim uygula işleminde indirime tanımlı masraf merkezi gelmiyorFatura içerisinde F9 menüde indirim uygula işleminde ,uygulanan indirim içinde tanımlanan masraf merkezi kodunun fatura satır masraf merkezi alanına yazılması sağlanmıştır.
31Cari hesap kur farkı hesaplamasında kuruş farkı oluşmaması sağlanmalıCari hesap kur farkı hesaplama işleminde kur farkı fişi oluşturularak cari hesap bakiyesi kapatıldığında, cari hesaplar için tekrardan kur farkı hesaplama işlemi çalıştırıldığında tekrardan fiş oluşmaması sağlanmıştır.
32Tek satırlı sipariş faturalandıktan sonra oluşan faturaya değiştir ile girilerek satır silinip farklı malzeme eklenerek kayıt edildikten sonra incelendiğinde silinen satır faturaya geri gelmektedir.Tek satırlı sipariş faturalandıktan sonra oluşan faturaya değiştir ile girildiğinde satır silinerek farklı malzeme eklenip kaydedildiğinde silinen satırın faturada gösterilmesi sorunu giderilmiştir.
33Fişlerde fiyatlandırma dövizi seçiliyken satırda fiyatlandırma döviz kuruna göre giriş yapıldığında, malzemeye indirim uygulanır ise indirim fiyatlandırma döviz kuruna göre değil, günlük döviz kuruna göre yapılmaktadır.Fişlerde fiyatlandırma dövizi seçiliyken satırda fiyatlandırma döviz kuruna göre giriş yapılıp malzemeye indirim uygulandığında indirimin fiyatlandırma döviz kuruna göre yapılması sağlanmıştır.
34İşlem dövizli çek bankada tahsile çıkılırken açılan ekranda tutar bilgisinin başında döviz ikonu gelmektedir.İşlem dövizli çek bankada tahsile çıkılırken açılan ekranda tutar bilgisinin başında döviz ikonunun gelmemesi sağlanmıştır.
35Yansıtma şablonunda Gider hesap aralığı verildiği durumda aralık dikkate alınmadan sadece başlangıç hesabı için yansıtma yapılıyor.Yansıtma şablonunda gider hesap aralığı verildiği durumda verilen aralık dikkate alınmadan sadece başlangıç hesabı için yansıtma yapılıyordu, düzeltildi.
36Özel dönem firmada değer artışı olan sabit kıymetin amortisman hesaplamasında değer artışı (ekspertiz) tutarını hesaplamıyor.Özel dönem tarihleri kullanılan firmalarda değer artışı olan sabit kıymetin amortisman hesaplamasında değer artışı (ekspertiz) tutarının da hesaplanması sağlanmıştır.
37Ambar fişi içerisinde cari hesap seçimi cari hesap ünvanı alanından yapılır ise ambar fişi e-İrsaliyeye dönüşmemektedir.e-İrsaliye uygulaması kapsamında çalışan firmalarda ; ambar fişi içerisinde cari hesap seçimi “Cari Unvanı” alanından yapıldığında da irsaliye tipi alanının “e-İrsaliye” olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
38Günlük döviz kurları tablosunda sağ tık menüsünde kayıt bilgisi seçeneği bulunmuyor.Dosya – Günlük döviz kurları tablosu F9 menü seçeneklerine kayıt bilgisi eklenerek listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
39Malzeme üzerinde f9 menüde bulunan talep hareketleri browserında talep fişi özel kodu filtresi verildiğinde listeleme yapılamıyor.Malzeme üzerinde f9 menüde bulunan talep hareketleri browserında talep fişi özel kodu filtresi verildiğinde listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
40Malzeme ambar durum raporunda lot çıkış miktarları hatalı gelmektedir.Malzeme ambar durum raporunda seri/lot stok yeri bilgisi filtresi kullanıldığında çıkış miktarlarının doğru gelmesi sağlanmıştır.
41Mali dönem bağımsız firmada Müşteri Çek ve Senetleri Raporunda ciro edilen cari bilgisi hatalı gelmektedir.Mali dönem bağımsız firmada müşteri çek ve senetleri raporunda ciro edilen cari bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
42İrsaliye değiştir ile açıldığında farklı bir kullanıcı tarafından faturalanmasının engellenmesi sağlanmalıdır.Kullanıcı tarafından açılmış irsaliye üzerinde farklı bir kullanıcı ile giriş yapılarak işlem yapılmak istendiğinde başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığı uyarısının alınması sağlanmıştır.
43Sabit kıymet kartında masraf merkezi tanımlı olmasına rağmen sabit kıymet amortisman ve değerleme işlemlerinden toplu muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişine masraf merkezi yansımamaktadır.Sabit kıymet kartında masraf merkezi tanımlı olduğunda sabit kıymet amortisman ve değerleme işlemi ardından toplu muhasebeleştirme yapıldığında ilgili masraf merkezinin mahsup fişine yansıması sağlanmıştır.
44Vade ay sonunda hesaplanacak check box işaretli olmadığında ilk hesaplamaya +1 valör ekleniyor., devam eden her ayda +1 eklendiğinden faiz tutarı hatalı hesaplanıyor.Vade ay sonunda hesaplanacak check box işaretli olmadığında ilk hesaplamaya +1 valör ekleniyordu, devam eden her ayda faiz tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
45Finans ana kayıtlar altında teminatlar browserında kendi teminatımız eklenip browserdan çıkış yapmak istenildiğinde Invalid pointer operation hatası alınmaktadır.Finans/Ana Kayıtlar altında teminatlar penceresinde kendi teminatımız eklenip pencere kapatıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.
46Toplu amortisman değerleme hesaplamaları işleminde tükenmiş sabit kıymetlerde değerleme amortismanı evet ise eklenen yeni satırda tutarlar yeniden değerlenip hesaplanıyor.Amortisman tablosunda net aktif değeri ve dönemsel amortisman değeri sıfır olan satır var ise, sonraki hesaplamalarda yeniden değerleme yapılmaması sağlanmıştır.
47Genel mizan excele alındığında hesap kodunda 1. seviye hesaplarını arasını virgüllü oluşturuyor.Genel Mizan Excel’e alındığında hesap kodunda 1. seviye hesaplarının arasında nokta getirilmesinin yanı sıra Malzeme Hareket Dökümü raporu Excel’e alındığında başında 0 olan verilerin aynı şekilde aktarılması sağlanmıştır.
48Maliyet dağıtım fişi hizmet filtrelerinde olduğu gibi malzemeler filtre seçeneklerine de “Hareket Özel Kodu” filtre seçeneği eklenmelidir.Maliyet dağıtım fişi ekranında filtrele (malzemeler) seçeneklerine “Hareket Özel Kodu” filtre seçeneği eklenmiştir.
49Malzemenin biriminde bölünebilir işareti olmamasına rağmen Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak parametresi evet ise birim bölünüyor.Malzemenin biriminde bölünebilir işareti olmadığı durumda “Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak” parametresi evet iken birimin bölünmemesi sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.