Logo 2.93 Versiyon Güncellemesi

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Stok kartı icerisinde yer alan ISO No. alanında yapılan veri girişinin parametrik olarak listeden seçilme kontrolü yapılabilmeli.Ticari Sistem Yönetimi/Genel Paremetreler’de bulunan “özel kod \ yetki kodu \ ticari işlem grubu \ gtip koduna veri girişlerinde kontrol=yapılacak/yapılmayacak” parametresi  “Veri girişlerinde kontrol yapılacak alanlar” olarak güncellenmiştir.  Parametrede seçilen alanlarda malzeme kartı eklenirken manuel olarak ekleme yapılmasına izin verilmeyip üç noktadan seçim yapılması sağlanmıştır.Eski parametre tanımında yapılacak seçili olduğunda ve yeni versiyona geçiş yapıldığında yeni parametrede özel kod,yetki kodu,ticari işlem grubu,gtip kodu değerlerinin seçili gelmesi sağlanmıştır. 
2Personel ödemeleri muhasebe bağlantı kodlarında bulunan ek kesinti formülleri(P501-P599) 100 den fazla tanımlanabilmelidir.Personel ödemelerinde ek kesintiler 100 den fazla tanımlandığında, Ek Kesintilerin muhasebeleştirilmesi için muhasebe bağlantı kodları formüllerine  P2500-2599 : Ek Kesintiler parametresi eklenmiştir.
3Fişlerde F9 sağ mouse menüde yer alan seri lot stok yeri bilgileri ekranına toplu stok yeri güncelleme seçeneği eklenmelidir.Fiş içerisinde kullanılan malzeme de seri/lot takibi ve stok yeri takibi takibi yapıldığında açılan seri lot stok yeri bilgileri ekranında toplu stok yeri güncelleme yapılması sağlanmıştır.
4Muhasebe hesap kartında açıklama(2) alanına girilen verinin mahsup fişi içinde kolonlarda açıklama (2) alanının görüntülenebilmesi sağlanmalı.Alacak Hesabı Adı 2 ve Muhasebe Hesap Kartında yer alan Açıklama (2) alanlarının Mahsup Fişi içerisindeki tablo kolonları arasında görüntülenmesi sağlanmıştır.Ayrıca ilgili alanlara göre satırlar arasında sıralama yapılabilmektedir.
5Malzeme sınıfında birimler alanındaki boyut bilgileri değiştirildiğinde malzeme sınıfına bağlı malzemelerde de boyut bilgilerinin güncellenmesi sağlanmalıdır.Malzeme sınıfında birimler alanındaki boyut bilgileri değiştirildiğinde sınıf bağlantıları ekranında birimler seçili olduğunda malzeme sınıfına bağlı malzemelerinde boyut bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
6Sipariş/irsaliye/fatura kur güncelleme işleminde cari hesap kodu filtresi verilebilmeli.Dosya/Kur Güncelleme işleminde sipariş/irsaliye/fatura kur güncelleme filtrelerine cari hesap kodu filtresi eklenmiştir.
7Satış fiyat kartlarında hareket özel kodu seçildiğinde faturaya hareket özel koduna göre otomatik olarak geliyorlar. Ancak, daha sonra hareket özel kodu değiştirildiğinde fiyat güncellenmiyor.Satınalma ve satış sipariş,irsaliye ve faturalarda seçilen hareket özel koduna göre satırlarda birim fiyatın güncellenmesi sağlanmıştır.
8Banka kredisi erken kapatıldığı durumda banka kredisinde kalan tutar görünmeye devam etmektedir.Banka kredisi erken kapatıldığında, Kredi tanımında ve Kredi Taksit Hareketleri ekranında “Kalan Tutar” ve Kredi taksit hareketi üzerinde F9 menüsü ile açılan “Ödemeler” ekranında “Eksik Ödeme” alanınında tutar gösterilmemesi sağlanmıştır.
9Fatura giriş penceresi içerisinde satır ve alt bilgilerde fatura tevkifat toplamı alanı olmalı ve hesaplanan tevkifat toplamı yer almalı.Satırda malzeme bazında hesaplanan tevkifat tutarının, Tevkifat bilgileri penceresinde tevkifat koduna göre gruplanarak hesaplanan tevkifat tutarının gösterilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. 
10Mali dönem bağımsız çalışmada muhasebe işlem merkezinde bakiye yılı girilebilmeli.Mali dönem bağımsız çalışmada Muhasebe İşlem Merkezi ekranına Bakiye Yılı eklenerek verilerin bu seçeneğe göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
11Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur parametresi sarf fişleri için de çalışmalı.Seri/Lot No son kullanma tarihine göre çıkış işleminin kontrol edilmesi fiş seçeneklerine sarf fişleri de eklenmiştir. Bu kapsamda malzeme yönetimi parametrelerine; “Sarf fişlerinde Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdur ” ve “Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdurma Gün Sayısı” seçenekleri eklenmiştir.Sarf fişlerinde Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdur : İşleme devam edilecek
Kullanıcı uyarılacak
İşlem durdurulacak
Filtre öndeğeri İşleme devam edilecek olarak gelmektedir.Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdurma Gün Sayısı filtre seçeneğinin öndeğeri 0 olarak gelmektedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
12Sipariş fişindeki hizmet satırları için de kdv güncelleme yapılabilmeli.Satınalma Siparişlerinde KDV Güncelleme ve Satış Siparişlerinde KDV Güncelleme işlemlerinin filtre ekranına Hizmet Kodu, Hizmet Açıklaması, Hizmet Grubu, Kodu Hizmet Özel Kod,  Hizmet Yetki Kodu filtreleri eklenmiştir.
13Kasa yetkisi olmayan kullanıcıların fatura detayında ödeme tipi nakit seçtiklerinde kasa işlem fişi oluşturmaları engellenmeli.Sistem işletmeninden kullanıcıda cari hesap tahsilat ve cari hesap ödeme yetkileri kapatıldığında ve ticari üründe ödeme tipi nakit seçildiğinde veya ödeme tipi nakit olan ödeme planı seçildiğinde cari hesap tahsilat ve cari hesap ödeme fişinin açılmaması buna bağlı olarak “Yetkiniz bulunmadığı için ödeme/tahsilat fişi oluşturulamadı !” uyarısı alınması sağlanmıştır.
14Satış faturası içerisinde satırda F9 menü irsaliye aktar seçeneği ile ekrana gelen aktarılacak irsaliye listesinde sevkiyat adresi kodu ve açıklamasına göre sıralama yapılması isteniyorSatış faturası içerisinde satırda F9 menü irsaliye aktar seçeneği ile ekrana gelen aktarılacak irsaliye listesinde fiş no, fiş tarihi, belge no, sevkiyat kodu ve sevkiyat açıklamasına göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
15Dönem kapama tarihleri arasında bulunan virman fişinde maliyetlendirme servisi ile giriş fişine maliyet ataması yapılmalıdır.Dönem kapama tarihleri arasında bulunan virman fişine maliyetlendirme servisi ile maliyet ataması yapılması sağlanmıştır.
16Payer üzerinden gelen malzemelerin eşleme işleminde malzeme türü seçilebilmeliPazar yeri üzerinden erp sistemine aktarılan malzeme kartları için eşleme işlemi esnasında malzeme bazında kart türünün seçilebilmesi sağlanmıştır.
17Kredi kartı sihirbazı ile kredi kartı hareketleri toplu olarak seçildiğinde her hareket için ayrı ayrı banka fişi oluşturulabilmeli.Kredi Kartı Sihirbazı ile kredi kartı hareketleri toplu olarak seçildiğinde her hareket için ayrı ayrı banka fişi oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Kredi Kartı Sihirbazı ekranına “Birebir banka fişi oluştur” seçeneği eklenmiştir.
18Sipariş browser ekranında sevkiyat adresi kodu, açıklaması kolonu eklenmeli.Satınalma ve Satış Siparişleri ekranlarına sevkiyat adresi kodu, açıklaması kolonu eklenmiştir.F11 gizlenen kolonlarda gelmektedir.
19Malzeme Virmanı İşleminde Sarf ve Üretimden Giriş Fişlerine Aktarılacak Açıklama Alanı Olmalıdır.Malzeme virmanı ekranına açıklama alanı eklenerek virman işlemi sonrası oluşan sarf ve üretimden giriş fişleri detaylar sekmesinde bulunan açıklama alanına aktarılması sağlanmıştır.
20Geri kazanım katılım payı beyannamesi geliştirmesie-Beyanname türleri arasına “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)” eklenmiştir.Poşet Beyannamesi; plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usulde verilmesine ilişkin beyannamedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
21Otomatik ödeme/tahsilatta kullanılacak bölüm parametresi ticari sistem yönetimi olduğunda taksit ödemesi yapılırken kasa kodu uyarısı alınmaması sağlanmalı.Satış ve dağıtım parametrelerinde Otomatik ödeme/tahsilatta kullanılacak bölüm parametresi ticari sistem yönetimi olarak seçildiğinde taksitli olarak girilen bir satış faturası üzerinde f9 menüden taksit hareketlerine girilip taksit üzerinde f9 menüden ödeme yap seçeneğine tıklanıp ödeme tipi nakit seçildiğinde “ödeme tipi nakit olup kasa kodu girilmemiş satırlar var” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
22İhracat operasyon fişlerinde bulunan dosya adı, varış ülke kodu ,gümrük kodu, kap adedi, ambalaj kodu zorunlu alanlara eklenmeli.İhracat operasyon fişlerinde bulunan Dosya Adı, Varış ülke kodu, Gümrük kodu, Kap Adedi, Ambalaj kodu alanları, ithalat operasyon fişlerinde bulunan Dosya Adı, Gümrük Kodu, Çıkış Ülke Kodu alanları sistem işletmeninde zorunlu alanlara eklenmiştir.
23e-Fatura onay grubunda bekleyen işlem olduğunda yeni kullanıcıların eklenmesi sağlanmalıe-Fatura onay grubunda bekleyen işlem olduğunda yeni kullanıcıların eklenmesi sağlanmıştır. 
24e-İrsaliye senaryo tipine “Hal Tipi İrsaliye” senaryosu eklenmesi talep edilmektedir.e-İrsaliye senaryo tipi seçeneklerine “Hal İrsaliye” seçeneği eklenmiştir.İrsaliyelerin hal tipi senaryo ile gönderip alınabilmesi sağlanmıştır.
25Cari hesap kartları üzerinden ekstre tablo olarak alındığında bordro detayı filtresi evet seçildiğinde raporda bordro detayları listelenebilmeli.Cari hesap kartı üzerinden alınan ekstre ekranında ve cari hesap ekstresi raporunda bordro detayı filtresi evet olarak seçilip tablo olarak listelendiğinde bordro detaylarının gösterilmesi sağlanmıştır.Eski tasarımlar için Kolonlar Bordro Detayı 6 ve Satırlar Bordro Detayı 9  bölümlerinde alanların tabloya aktarılması gerekmektedir.
26E-fatura gelen kutusu ekranlarında yer alan filtrelere TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, cari ünvanı ve cari kodu alanları eklenmeli.e-Fatura gelen kutusu ekranlarında filtrelere “Gönderen VKN / TCKN”, “e-Fatura Tipi”, “Saat” ve “Belge Döviz Türü” seçenekleri eklenmiştir.
27Malzeme Yönetimi/Varyantlı malzeme üzerinde f9 menüde varyantlar sekmesinde müşteri/tedarikçi tabında paketleme miktarı alanına ondalıklı giriş yapılabilmeli.Varyantlı malzeme kartı üzerinde F9 menüden erişilen varyantlar penceresinde bulunan müşteri/tedarikçi sekmesinde paketleme miktarı alanına ondalıklı veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
28Cari hesap kartında kullanım yerinde seçili olmayan alanlara göre cari hesap işlem merkezinde fiş eklenmek istendiği anda uyarı alınmalı.Cari hesap kartında Kullanım Yerinde seçili olan alanlara göre Cari Hesap İşlem Merkezinde işleme basıldığı anda satış, satınalma ve finans için izinler kontrol edilip uyarı verilmesi sağlanmıştır.
29KDV2 Beyannamesinde tam tevkifat uygulanan fatura değeri tam tevkifat uygulanan işlemler bölümüne gelmelidir.KDV2 Beyannamesi’nde tam tevkifat uygulanan fatura değerinin “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” bölümüne gelmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
30Borç takip ekranında sözleşme no ayrı bir kolonda listelenebilmeli.Borç takip penceresinde “sözleşme numarası” kolonunun listelenmesi sağlandı. Satış ve satın alma parametrelerinde bulunan “Ödeme hareketleri satır bazında oluşturulsun” parametresi “evet” seçiliyse, faturaya F9 menüde bulunan sözleşme aktar seçeneğiyle satırlara aktarılan sözleşme numarası gösterilecektir. İlgili parametre “hayır” seçiliyse fatura detaylar sekmesinde bulunan “sözleşme numarası” alanı gösterilecektir.
31Azerbaycan mevzuatına göre takip edebilmek için borç takip ekranında anapara ve KDV tutarının yanında anapara ve KDV tutarı olduğu bilgisini yazan bir kolon eklenmeli.Borç takip ekranına “Açıklama” kolonu eklenerek ödeme planında oluşan satırın açılama bilgisinin yansıması sağlanmıştır.Ödeme planında P3 ile hesaplanan tutar satırına KDV metin bilgisi otomatik gelmektedir.
32Azerbaycan mevzuatı kullanıldığında ödeme/tahsilat işlemleri yapılırken satırda yazılan tutarın anapara tutarı ya da KDV tutarına ait olduğu seçilebilmeli.Azerbaycan mevzuatı kullanıldığında ödeme/tahsilat işlemleri yapılırken satırda yazılan tutarın KDV tutarına ait olduğunun belirtilmesi için Gelen/Gönderilen Havale fiş satırına “KDV Satırı” kolonu checkbox olarak eklenmiştir.
Ticari Hesap ve Dövizli Ticari Hesap banka hesaplarına eklenen “KDV Hesabı” checkbox işaretlerek satırda seçildiğinde “KDV Satırı” alanı otomatik işaretlenerek Açıklama kolonuna KDV bilgisi yazılmaktadır.
Ayrıca Borç Takip ekranına yansıyan bu satır hareketi için açıklama bilgisi KDV olması ve filtre seçeneklerine eklenen “Banka Havale/EFT Fiş Tutarı= Hepsi/ KDV Hariç Tutar / KDV Tutarı” filtresi ile filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
33Toplu amortisman/değerleme hesaplamaları işleminde performans sorunu yaşanıyor.Toplu amortisman/değerleme hesaplamasında performans iyileştirilmesi yapılmıştır.
34Skonsol 3’de cari hesap kartı kayıt işleminde açılan müşteri bilgileri ekranına masraf merkezi alanı eklenmeli.Skonsol 3 uygulamasında cari hesap kartı kayıt işleminde açılan müşteri bilgileri ekranına masraf merkezi alanı eklenmiştir.
35Bankadan alınan hizmet faturası kağıt fatura olarak kesilebilmeli.Bankadan alınan hizmet faturasında e-Fatura özellikli cari hesap seçildiğinde kağıt fatura olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
36Pazar yeri/payer entegrasyonu sipariş aktarımında şahıs şirketi olan cari hesap kartındaki ad soyad bilgisi aktarılabilmeli.Pazar yeri entegrasyonu sipariş aktarımında şahıs şirketine ait ad ve soyad bilgisinin cari hesap kartına aktarılabilmesi sağlanmıştır.
37Enflasyon Muhasebe Fişine Yevmiye Madde Numarası Atanmalı ve defterlere yansımalı.Enflasyon muhasebe fişlerine yevmiye madde numaralama işlemi ile numaralandırma yapılabilmesi sağlanmış ve ilgili fişlerin raporlarda listelenip ,e-defter dosyalarına yansıması sağlanmıştır.
38Hepsiburada bnpl sipariş düzenlemesiHepsiburada üzerinden gelen şimdi al sonra öde tipindeki sipariş açıklamalarının da aktarılması sağlanmıştır.
39Çek-Senet bordroları ekranında çıkış işlemi yapılmak istenildiğinde açılan müşteri çekleri ekranında yetki kodu listelenmeli.Çek-Senet bordroları ekranında çıkış işlemi yapılmak istenildiğinde açılan müşteri çekleri ekranına yetki kodu kolonu eklenerek listelenmesi sağlandı.
40Fişlerde kampanya uygulama işleminde performans iyileştirilmesi yapılmalıFişlerde kampanya uygulama işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.
41e-Tahsilat uygulaması ile cari ve satış fişleri üzerinden ödemelerin alınması sağlanmalıCari hesap kartı ve satış fişleri üzerinden e-tahsilat işlemlerinin yapılması için F9 menü seçeneklerine “e-Tahsilat ile Ödeme Al” seçeneği eklenmiştir. Anlık ve linkli ödeme taleplerinin oluşturulması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
42Muhasebe raporlarında enflasyon muhasebesi sonucunda oluşan fark fişinin listelenmesi filtreye bağlanmalı.Muavin defter, iki tarih arası mizan , devirli iki tarih arası mizan ve iki tarih arası mizan (tfrs) rapor filtrelerine ” Fark mahsubu listelensin : Evet- Hayır ” seçeneği eklenmişitr.Öndeğeri evet olarak gelen filtre seçeneğine göre ilgili raporlarda enflasyon fark mahsubu olarak kaydedilmiş fişlerin listelenip-listelenmemesi sağlanmıştır.
43Enflasyon muhasebesi için olumlu, olumsuz farkların izlenmesinde kullanılmak üzere 502 ve 503 hesapları tanımlanmalıdır.Muhasebe hesap kartı Bağlantı/ Kontroller sekmesine eklenen “Olumlu Fark Hesabı” ve “Olumsuz Fark Hesabı” alanlarına tanımlanan hesap kodlarının, enflasyon farkı sonucu oluşan mahsup fişine yansıması sağlanmıştır. Enflasyon farkı Borç çıkarsa Olumsuz Fark Hesabı’na, Alacak çıkarsa Olumlu Fark hesabına aktarılmaktadır.Olumlu ve Olumsuz Fark Hesapları alanlarında hesap seçimi yapılmadığında Enflasyon Fark Hesabı alanında seçilan hesaba aktarılmasına devam edilecektir.
44Go ürünlerine malzeme, cari hesap kartları kod ve açıklama alanları için dünya dilleri özelliği eklenmeli.Go 3 ve Go Wings ürünlerinde malzeme, cari hesap ve banka kartları için farklı dillere ait açıklama bilgilerinin girilebilmesi sağlanmıştır.
45Malzeme devir fişlerine daha önce endeks ataması yapılmamışsa toplu olarak endeks ataması yapılabilmeli.Malzeme devir fişlerine daha önce endeks ataması yapılmamışsa maliyetlendirme servisi ile endeks atanması sağlanmıştır.
46Çek senet bordroları browserına banka hesap kodu filtresi eklenmeli.Çek senet bordroları browserında filtre seçeneklerine “Banka Hesap Kodu” filtresi eklenmiştir.
47Bağlantı kodları dökümü standart alanlarına, malzeme bağlantı kodlarında seçilen Malzeme Grup Kodu alanı eklenmelidir.Bağlantı Kodları Dökümü raporu standart alanlarına, Muhasebe bağlantı kodlarında malzemeler için seçilen Malzeme Grup Kodu alanı eklenmiştir
48Sipariş fişi içerisinden rezerve durumunun toplu olarak değiştirilebilmesi sağlanmalıSipariş fişi içerisinden rezerve durumunun toplu olarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
49İhracat istatistik raporu standart alanlarına ihracat bilgileri alanlarıda yer alan tüm alanlar eklenmelidir.İhracat İstatistik Raporu penceresinde rapor tanımı standart alan olarak ihracat bilgileri kısmında yer alan dosya kodu, dosya adı ,ödeme şekli, aracı banka şubesi, rejim şekli, banka referans no, dosya referans no, bilgilendirilecek firma unvanı, bilgilendirilecek firma kodu, gümrük müşaviri unvanı, gümrük müşaviri kodu, nakliyeci firma unvanı, nakliyeci firma kodu, teslim şekli, taşıyıcı kodu, taşıma tipi, taşıma açıklaması, araç kodu alanları eklenmiştir.
50İrsaliye yerine geçer seçeneğinin fatura türü bazında öndeğer gelmesi sağlanabilmeli.İrsaliye yerine geçer seçeneğinin fatura türü bazında öndeğer gelmesi sağlanmıştır. Satınalma/Satış ve Dağıtım Parametreleri’ne eklenen “İrsaliye yerine geçer seçeneğinin fatura türü bazında öndeğer geleceği faturalar” seçeneği ile fatura tipleri belirlenebilmektedir.
51Sipariş üzerinde çoklu sevket seçeneğinde açılan ekranına “sevk tarihi” ve “sevk zamanı” seçenekleri eklenmelidir.Sipariş üzerinde ki çoklu sevket işlemi ile açılan ekrana “sevk tarihi” ve “sevk zamanı” seçenekleri eklenmiştir.
52Borç takip ekranına bölüm kodu kolonu eklenmeli.Borç takip ekranına bölüm kodu kolonu eklenmiştir.
53Sipariş sevkedilmediğinde ve satır statülerini kapandı işaretlendiğinde program sipariş sevkedilmedi olarak uyarı vermelidir.Sevkedilmemiş sipariş üzerinde “Satır Statülerini Kapandı Yap” işleminde ‘Sipariş Sevk Edilmemiş Devam Etmek İstiyor musunuz?’ uyarısının verilmesi sağlanmıştır
54Enflasyon muhasebesi kapsamında 698 düzeltme hesabına alt kırılım tanımlanabilmeli.Enflasyon muhasebesi kapsamında 698 düzeltme hesabına alt kırılım tanımlanması sağlandı. Hesap kartı Bağlantılar/Kontroller sekmesine “Enflasyon Düzeltme Hesabı” alanı eklendi. Bu alanda seçim yapıldığında düzeltme tutarları seçili hesaba, seçilmemişse parametrelerde tanımlı enflasyon düzeltme hesabına aktarılacaktır.
55Envanter raporunda ambar sayısı artışına bağlı olarak oluşan raporun tamamlanma süresinde performans iyileştirimesi yapılmalı.Ambar sayısı fazla olan firmalarda envanter raporunda performans iyileştirilmesi yapılmıştır.
56Günlük tevkifat limiti aşıldığı durumda daha önce kesilen e-faturanın statüsüne bağlı tevkifat uygulanması parametrik olmalı.Günlük tevkifat limiti aşıldığı durumda daha önce kesilen e-faturanın statüsüne bağlı tevkifat uygulanmasının parametrik olması sağlanmıştır. .Bu kapsamda Satış ve Dağıtım parametrelerine “Gönderilen e-belgelerde tevkifat uygulansın” parametresi öndeğeri hayır olarak eklenmiştir.
57Sabit kıymet enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde Enflasyon düzeltme hesabı muhasebe kartı üzerinden okunmalıSabit kıymet enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde enflasyon düzeltme hesabı muhasebe kartı içerisinde tanımlı ise karta tanımlanan muhasebe kodundan okunması sağlanmıştır. Karta tanımlı değil ise muhasebe parametrelerine tanımlanan muhasebe kodu okunmaya devam etmektedir.
58Enflasyon düzeltme sonrası ilk ayda sk satışı yapıldığında düzeltilen tutarların üzerinden muhasebe tutarları oluşmalıEnflasyon düzeltmesi yapılan aydan sonraki ayda sabit kıymetin satışı yapıldığında düzeltme rakamlarının satış faturası muhasebe kodlarına yansıması sağlanmıştır.
59Geri kazanım katılım payı beyannamesinde dönem güncellenmesi yapılmalı.Geri kazanım katılım payı beyannamesinde dönem 7 olarak güncellendi.
60Sabit kıymet için Enflasyon muhasebesi fark mahsuplaştırması yapılırken işyeri bazında yapılabilmesi sağlanmalı.Sabit kıymet için enflasyon muhasebesi fark mahsuplaştırması işleminin işyeri bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.
61KGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan güncellemeler e-beyannamede de yapılmalıKGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan güncellemeler e-beyannamede yapılmıştır.
62GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemlerin e-beyannamelere eklenmesiGGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemeler e-beyannamelere eklenmiştir.
63Kurumlar Vergisi beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemelerin e-beyannamelere eklenmesiKurumlar Vergisi beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemeler e-beyannamelere eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Zamanlanmış görevlerde Bakım İş Emri Raporlarının mail olarak gönderimi sağlanamıyor.Zamanlanmış Görevler menüsünde Bakım İş Emri Raporları’nın mail olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır.
2Borç takip ekranında kapaması yapılan banka fişi içerisinde incele ile girildiğinde f9 menü döviz bilgileri ekranı açılmıyor.Borç takip ekranında kapaması yapılan banka fişi içerisinde incele ile girildiğinde F9 menü döviz bilgileri ekranının açılabilmesi sağlanmıştır.
3Cari hesaplar browserında sağ barda kasa tahsilat seçilerek açılan pencerede kasa kodu değiştirildiğinde iş yeri bilgisi görsel olarak güncellenmiyor, güncellenmeliCari hesaplar penceresinde sağ barda bulunan hızlı işlemler menüsünden kasa tahsilat seçilerek açılan pencerede kasa kodu değiştirildiğinde kasa kartına bağlı iş yeri bilgisine göre iş yeri alanının güncellenmesi sağlandı.
4Satış ve dağıtım parametreleri altındaki KDV muafiyet sebebi açıklaması alanındaki değer fatura içerisindeki muafiyet sağlanan tüm satırlar için güncellenmeliSatış ve Dağıtım parametreleri altındaki KDV muafiyet sebebi açıklaması alanındaki değerin fatura içerisindeki muafiyet sağlanan tüm satırlar için güncellenmesi sağlanmıştır.
5Finans/hareketler/kiralama işlemi eklenerek f9 menü satınalma siparişi ödemeli olarak kaydedildiğinde Access violation at address 03664AF3 in module LENGINE3.EXE. Read of address 00000000. Uyarısı alınıyor.Finans/Hareketler menüsü altından eklenen kiralama işlemi üzerinden f9 menü ile açılan satınalma siparişinin ödemeli olarak uyarı alınmadan kaydedilmesi sağlanmıştır.
6Malzeme satış raporunda malzeme (sınıf) kodu filtresi kullanıldığında raporlanacak kayıt bulunamadı uyarısı alınmakta.Malzeme Satış Raporu’nda malzeme (sınıf) kodu filtresi kullanıldığında raporun doğru çalışması sağlanmıştır.
7Talep fişinde karşılama ambarı (giriş ve çıkış ambarı) aynı oldğunda tek bir ambar fişinin oluşturulması sağlanmalı.Talep fişinde karşılama ambarı (giriş ve çıkış ambarı) aynı olduğunda tek bir ambar fişinin oluşturulması sağlanmıştır.
8Muhasebe fişleri penceresinde en alttaki fiş üzerinde f9 menü kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneğine tıklandığında fiş listesinde satır imleci 7-8 fiş yukarısındaki bir fişe konumlanmaktadır.Muhasebe fişleri penceresinde fiş üzerinde f9 menü ‘Kontrol edildi işareti koy/kaldır’ seçeneğine tıklandığında fiş listesinde imlecin doğru satırda konumlanması sağlanmıştır.
9Form Ba Beyannamesinde veri al işlemlerinde banka fiş türleri filtreleri delete ile silindiğinde gelen havale hareketi listeleniyor.Form Ba Beyannamesinde veri al işlemlerinde banka fiş türleri filtre seçeneğinin delete ile aktifliğinin kaldırılması durumunda banka fişlerinin beyannameye aktarılmaması sağlanmıştır.
10Muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde bağlı olduğu mahsup fişi parametreye bağlı olarak otomatik silindiğinde silinen kayıtlar ekranında f9 menü incele işlemi yapılamıyor.Muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde bağlı olduğu mahsup fişi parametreye bağlı olarak otomatik silindiğinde silinen kayıtlar ekranında f9 menüden incele işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.
11Muhasebe hesap kartında enflasyon dışı seçeneği evet seçili olmasına rağmen bir sonraki dönemin açılış fişine enflasyon dışı seçeneği hayır olarak geliyor..Muhasebe hesap kartında enflasyon dışı seçeneği evet seçili olmasına rağmen devir işlemi sonrasında bir sonraki dönemin açılış fişine enflasyon dışı seçeneğinin evet olarak yansıması sağlanmıştır.
12Cari hesap ekstre tasarımında faturanın LOGICALREF’i tanımlı alan yapılıp ekstre alındığında gelen havaleler için de değer döndürmektedir.Cari hesap ekstre tasarımında faturanın referans değeri tanımlı alan yapılıp ekstre alındığında aynı referans değerine sahip fişlerin listelenmemesi sağlanmıştır. 
13Detaylar tabındaki açıklama alanı farklı olan irsaliyeler toplu olarak faturalanırken toplu faturalama filtrelerinde Kaydederken Sorgula filtresi Hayır seçildiğinde açıklama alanları boş olarak aktarılıyor.Detaylar sekmesindeki açıklama alanı farklı olan irsaliyeler toplu olarak faturalanırken toplu faturalama filtrelerinde Kaydederken Sorgula filtresi Hayır seçildiğinde açıklama alanları boş olarak aktarılıyordu. “Fatura öndeğerleri” ekranına “İrsaliyedeki açıklama taşınsın” kutucuğu eklenerek işaretlendiğinde irsaliyedeki açıklamanın faturaya taşınması sağlanmıştır.
14İhracat operasyon fişine irsaliye aktarılıp fatura iptal edildikten sonra irsaliye yeni bir ihracat operasyon fişine aktarıldığında ihracat istatistik raporunda mükerrer kayıt geliyor.İhracat operasyon fişine irsaliye aktarılıp fatura iptal edildikten sonra irsaliye yeni bir ihracat operasyon fişine aktarıldığında ihracat istatistik raporunda mükerrer gelmemesi sağlanmıştır.
15Enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltme katsayısı hesaplanırken virgülden sonraki 6.hane dikkate alınarak yuvarlama yapılmalıEnflasyon muhasebesi kapsamında düzeltme katsayısı hesaplanırken virgülden sonraki altıncı hane dikkate alınarak yuvarlama yapılması sağlanmıştır.
16Firma kopyalama ile devir yapıldığında kredi kartı sihirbazı ekranında tahsil edilmemiş kredi kartı fişleri listelenmemektedir.Firma kopyalama ile devir yapıldığında kredi kartı sihirbazı ekranında tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerinin listelenmesi sağlanmıştır.
17Satış iade faturasında iade tipi güncel maliyet seçildiğinde endeks farklı atanıyor.Satış iade faturasında iade tipi güncel maliyet seçildiğinde fiyat endeks atamasının doğru hesaplanması sağlandı.
18Sabit kıymet için kıst ve normal amortisman varsa enflasyon değerleme sonrası sabit kıymet için dönemsel amortisman tutarı yanlış geliyor.Sabit kıymet amortisman hesaplamasında kıst ve normal amortisman türündeki kayıtlar için enflasyon değerlemesi sonrası dönemsel amortisman tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
19Sabit kıymet azalan ve kıst amortisman varsa 2. yeniden değerlemede dönemsel amortisman tutarı yanlış geliyor.Sabit kıymet türü “azalan bakiyeler” ve kıst amortisman kullanımı olduğunda ikinci yeniden değerlemede dönemsel amortisman tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
20Enflasyon düzeltmesi sonrası sk satış yapıldığında amortisman hesaplama devam ediyorEnflasyon düzeltmesi sonrası sabit kıymet satışı yapıldığında amortisman hesaplanmaması sağlanmıştır.
21Değerlemeye dahil sabit kıymet gideri olan duran varlıkta ekspertiz sabit kıymet değer düşüklüğü/artışı girildiğinde hesaplamalar yanlış oluşmaktadır.Değerlemeye dahil sabit kıymet gideri olan duran varlıkta ekspertiz sabit kıymet değer düşüklüğü/artışı birden fazla girildiğinde amortisman hesaplamasında ilk değer düşüklüğü/artışı tutarınında hesaplamaya dahil edilmesi sağlanmıştır.
22Enflasyon muhasebesi fark mahsuplaştırması işleminde sabit kıymet kayıt kodu filtresi verilirken açılan sabit kıymet kayıtları ekranında sadece merkez işyerine ait kayıtlar listelenmektedir.Duran Varlık Yönetimi – İşlemler – Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması ile açılan Enflasyon Düzeltme Fark Mahsuplaştırması ekranında “Sabit Kıymet Kayıt Kodu” filtresi ile açılan sabit kıymet kayıtları ekranında tüm işyerlerine ait sabit kıymet kayıtlarının listelenmesi sağlanmıştır.
23Satış sipariş fişinde F9 kampanya uygula yapıldığında çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınarak program kapanmaktadır.Satış sipariş fişinde F9 kampanya uygula işlemi yapıldığında fişin düzgün olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
24Satılan Malın Maliyeti Mahsubun Oluşturulduktan Sonra Stoklara Endeks Atanmış İse SMM Mahsubuna İlgili Endeks AtanmalıEndeks atama işlemi yapılmadan oluşturulan satılan malın maliyeti mahsuplarına muhasebe fiyat endeksi atama işlemi çalıştırıldığında, faturaya bağlı endeksin gelmesi sağlanmıştır.
25Yevmiye madde numaralandırma işleminde enflasyon muhasebe fişine kapanış fişinden önce numara atanmalıAynı güne girilen kapanış fişi ve enflasyon muhasebe fişine yevmiye madde numaralama işlemiyle atama yapıldığında öncelikli numaranın enflasyon fişine gelmesi sağlanmıştır.
26Cari hesaplara göre satış/satınalma dağılımı raporunda iade olduğunda net satış tutarı hatalı hesaplanıyor.Cari hesaplara göre satış/satınalma dağılımı raporunda iade edilmiş fatura olduğunda net satış tutarının hatasız hesaplanması sağlanmıştır.
27Döviz türleri tablosunda max 7 kuruş hanesi kullanıldığında maliyet dağıtım fişine tutarlar dağılmak istendiğinde ” dağıtılacak toplam dağıtılacak tutara eşit değildir ” mesajı alınıyor ve kayıt yapılamıyorDöviz türleri tablosunda ilgili para birimi için kuruş hanesindeki değer “7” hane olarak kullanıldığında; maliyet dağıtım fişinde tutarlar dağılmak istendiğinde “dağıtılacak toplam dağıtılacak tutara eşit değildir ” mesajı alınıyor ve kayıt yapılamıyordu, düzeltildi.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.