Logo Ba Bs Mutabakatı Nasıl Yapılır?

Logo ba bs mutabakatı nasıl yapılır? Sorusuna cevap vereceğimiz bu yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

BA BS nedir?

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki -Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) -Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

BA BS verme süresi nedir?

Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler. Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Logo Ba Bs Mutabakatı Nasıl Yapılır?

Logo muhasebe programında ba bs mutabakatı 2 şekilde yapılabilir.

  1. BA BS mutabakatı her ay yapılma zorunluluğu vardır. İsteyen firmalar BA BS mutabakatını telefonla isteyen firma ise daha garanti olsun istiyorsa yazılı mutabakat yapmalıdır. Logo GO3 muhasebe programınızda yazılı ba bs mutabakatı yapmak için ANAKAYITLAR – CARİ HESAP-CARİ HESAPLAR yoluyla geldiğiniz ekranda her hangi bir cari kart üzerinde YAZ MUTABAKAT BA/BS deriz. Gelen ekranda HEPSİ seçeneğini seçelim. Karşımıza rapor filtre ekranı gelecek bu ekranda dikkat edilmesi gereken basamaklar FORM LİMİTİ: 5000 TL olmalıdır. ALINIŞ TARİHİ: Rapor alınacak aya ait tarih aralığı olmalıdır. Tamam dediğimizde raporu yazdırabilir veya pdf olarak mail atabiliriz. TIGER3 serisinde ise FİNANS başlığı altından yapabiliriz.
  1. BA BS mutabakatını toplu olarak liste şeklinde exele alabileceğimiz ve gerekli ayarlar yapıldığı takdirde BA/BS mutabakatını verebileceğimiz bir diğer ekran ise GO3 için ANAKAYITLAR-MUHASEBE-EBEYANNAMELER başlığı altında FORM BA ve FORM BS seçenekleridir. FORM BA veya FORM BS seçeneklerinden birini seçtiğimizde karşımıza gelecek ekrandan ilgili AY seçeneğinden hangi ay BA BS formunu hazırlıyorsak onu seçeriz. İkinci sekme olan FORM BA veya FORM BS kısmında sağ alt köşeden VERİ AL deriz. Gelecek olan filtre ekranında FORM LİMİTİ:5000 TL olmalıdır. Mevcut satırlar silinecektir uyarısına tamam dersek o aya ait BA BS rakamları tarafımıza gelecektir. İlgili ekrandaki verileri exele aktarmak için F12 tuşundan yardım alabiliriz.

NOT: Beyanname ekranında BA ve BS için ayrı ayrı işlem yapılmalıdır.

NOT: Filtre ekranında tarafımıza gelen 30000 TL BA/BS limiti parametrelerden sabit bir şekilde 5000TL gelecek şekilde düzenlenebilir.

Sorun yaşamaya devam ettiğiniz takdirde bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.