Logo Banka Kredisi Tanımlama

Logo Banka Kredisi Tanımlama işlemi için banka kredisine ait bilgileri kaydetmek için banka kredileri listesinde yer alan “Ekle” seçeneği kullanılır.

Logo Banka Kredisi Tanımlama – Kredi tanım bilgileri şunlardır:

Kredi Kodu: Banka kredisi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir.

Kredi Açıklaması: Banka kredisi kaydının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Genel Kredi Sözleşmesi No: Kredi sözleşme numarasıdır.

Özel Kod: Banka kredisi özel kodudur. Banka kredilerini firmaya özel belirli kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Banka kredi kaydı yetki kodudur. Detaylı yetkilendirme ile veri güvenliğini saplama amaçlı kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.

Durumu: Banka kredi tanımının durumunu belirtir. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Bu alanın “Kapandı” statüsünde olabilmesi için kredi geri borçlarının tamamının ödenmiş olması gerekir.

Kredi Türü: Banka kredisi tanım türünü belirtir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • İşletme Kredisi
  • Yatırım Kredisi
  • Ticari Kredi

Tanımlanan banka kredisi için geçerli olacak tür seçilir.

Kredi türü alanında Ticari Kredi seçiminin yapılması durumunda, kapanış tarihi ve geri ödeme planı alanlarına bilgi girilemez. Kredinin kaç ayda kapatılacağını Vade (ay) alanında belirtilir. Taksit hareketleri burada belirtilen vade sayısına ve faiz oranına göre, geri ödeme planına bağlı olmadan oluşturulur. Böylelikle alınan krediler azalan bakiyelere göre belirli bir faiz oranı üzerinden izlenebilir.

Hesap Türü: 

Banka kredisi için geçerli olacak hesap türünün belirlenmesinde kullanılır. Kredi için geçerli olacak hesap türü seçilir. Hesap türü alanı aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • Spot Kredi: Kullanım süresince tespit edilmiş olan faiz oranı değiştirilmez. Faiz, vergi ve diğer kesintiler üzerinde anlaşılmış olan dönemlerde ödenir. Spot kredide BSMV ve KKDF tutarları faiz üzerinden hesaplanır. Anapara ödemesi ise kredi vadesi sonunda tek seferde ödenir. Bu yüzden spot krediye geri ödeme planı bağlanamaz. Rotatif kredilerden temel farkı banka ile müşterisi arasında kredi kullanımına dair sürenin sınırlandırılmasıdır. Dolayısıyla, bu sürenin tamamlanmasından önce kredinin geri çağrılması ya da müşterice erken ödenmesi sözkonusu değildir. Krediye uygulanacak faiz işlemin başında belirlenir ve vade sonunda bankaca müşteriden tahsil edilir. Bu kredi türü, müşterinin kısa süreli gereksinimlerinin karşılanması amaçlanır.
  • Borçlu Cari Kredi (Rotatif) Krediler: Tespit edilen bir limit çerçevesinde, müşteriye dilediği zaman para çekme ve yatırma olanağı sağlayan teminatlı veya teminatsız kredilerdir. Vade önceden sabit bir süre ile kısıtlanmaz. Bu kredilerde, faiz tahsilatı dönemsel olarak (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları) gerçekleştirilir. Müşteri kullanmış olduğu kredi tutarını istediği an geri ödeyebilir. Ya da sözkonusu kredi hesabında dinamik bir süreç (bir gün kredi kullanmak ertesi gün daha az bakiye ile kapatma yapmak, üçüncü gün ise limitinin sonuna kadar kredi kullanmak gibi) izleyebilir. Hamburg metoduna göre her işlemin sonunda hesabın bakiyesi bulunarak bir sonraki işleme kadar faizi hesaplanır.
  • İskonto-İştira Krediler: Ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine imkan veren kredi uygulamasıdır. Esas itibariyle, müşterinin kısa süreli alacaklarının finansmanında kullanılan bir yöntemdir. Kredi verilmesine neden olan kıymetli bir evrak sözkonusudur (yasal tanımıyla senet ancak uygulamada çek de olmaktadır). Buradaki kredi kullanım şekli, bir anlamda bir menkul değerin banka tarafından satın alınarak karşılığında nakit ödeme yapılmasıdır.

Logo Banka Kredisi Tanımlama

Banka Fişi Oluşturulsun: Önceki yıllarda alınmış ve kalan kredi tutarlarının programda takip edilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. “Banka Fişi Oluşturulsun” seçeneği işaretlenmediğinde devir olarak kalan kredi tutarları tanımlandığında banka virman ve banka işlem fişleri oluşmayacak böylelikle ilgili banka hesaplarının toplamları etkilenmeyecektir.

E.F. Tutarı Ödemeden Düşürülsün: Erken Faiz Tutarı Ödemeden Düşürülsün seçeneği işaretlenen kredilere ait yapılan taksit ödemelerinde erken faiz tutarı varsa bu faiz tutarı kredi hesap bakiyesinden düşülür.

İşyeri: Kredinin ilgili olduğu işyerini belirtir.

Proje Kodu: Teminatın ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje tanımları listelenir ve ilgili proje seçilir.

Banka Kodu (Kredi): Kredi için geçerli olacak banka hesap kodudur. “…” simgesi tıklanarak kayıtlı banka hesapları listelenir ve kredi için geçerli olacak banka hesabı seçilir.

Banka Kodu (Ticari): Kredi için geçerli olan banka ticari hesap kodudur. “…” simgesi tıklanarak kayıtlı banka hesapları listelenir ve kredi için geçerli olacak banka ticari hesabı seçilir.

Banka hesap kodları seçildiğinde, banka hesap tanımında belirtilen hesap numaraları ve döviz türleri ilgili alanlara aktarılır.

Alınış Tarihi: Kredinin alınış tarihini belirtir.

Kapanış Tarihi: Kredi ödemelerinin tamamlanıp bittiği tarihi belirtir. Spot kredi ve İskonto-İştira hesap türlerinde kapanış tarihi belirtilmeden tanım kaydedilemez.

Ödeme Başlangıcı: Banka kredisinin ödeme başlangıç tarihidir. Öndeğer olarak günün tarihi gelir. Tüm kredi türlerinde taksit hareketlerinin tarihleri (geri ödeme planına göre oluşan taksit hareketleri dahil) bu tarih baz alınarak hesaplanır.

Geri Ödeme Planı: İskonto-İştira Kredi hesap türündeki banka kredileri için, geri ödemelerin hangi plana göre yapılacağı bu alanda belirtilir. Kayıtlı geri ödeme planları listelenir ve ilgili plan seçilir.

Kredi türündeki banka hesapları için geri ödeme planları, banka hesapları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Geri Ödeme Planları seçeneği ile kaydedilir.

Rotatif kredi türündeki kredilerin ödeneceği belli olmadığından; spot kredide ise taksitlendirme yapılmadığından bu iki kredi türünde geri ödeme planı seçimine izin verilmeyecektir.

Tanım kartının alt bölümündeki alanlardan alınacak kredi tutarı ve seçilen kredi tipine göre, uygulanacak faiz, BSMV, KKDF oranları ile masraf ve komisyon tutarları kaydedilir.

Kredi tanımı kaydedilirken kredi için seçilen banka hesap tanımında belirtilen Kredi Limiti Tutarı ve Kredi Marjı bilgileri dikkate alınır.

Çek karşılığı kredi alındığında, çek kredi limitine ve çek kredi marjına, senet karşılığında kredi alındığında, senet kredi limiti ve senet kredi marjına bakılır ve bu değerlere göre teminat hesaplanır.

Banka kredi tanımında belirtilen tutar, banka hesap kartındaki kullanılabilir kredi ile karşılaştırılır. Kullanılabilir kredi tutarının aşılması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır.

Logo Banka Kredisi Tanımlama – Örnek:

Banka Hesap Kartı – Kredi Bilgilerinde:

Kredi Marjı: 20 
Kredi Limiti: 1.000.000
Teminata Çıkılan Çek Tutarı: 500.000

Teminat Limiti= (Kredi Limiti /(100-Marj))*100

Örneğe göre teminat limiti= (1.000.000 /80 *100) = 1.250.000

Teminata verilecek tutar bellidir ve ona göre ne kadar kredi alınabilir hesaplaması yapılmak istendiğinde:

Kullanılabilir Kredi= (Teminata Verilen *(100 – Marj)) /100

Örneğe göre kullanılabilir kredi= (500.000 x80 /100) = 400.000

Kredi tutarına göre ne kadar teminat verilmesi gerektiğini hesaplamak için:

Teminata Verilecek Tutar= (100 * Kullanılacak Kredi) / (100 – Marj)

Örneğe göre kullanıcı bankadan 100.000 TL tutarında bir kredi kullanmak isterse, teminata verilecek tutar= (100* 100.000)/ 80 = 125.000

Banka için kullanılabilir kalan teminatı hesaplamak istendiğinde: 

Kalan Teminat= Teminat Limiti – Teminata Verilen

Örneğe göre eğer kullanıcı 500.000 TL teminata çek çıkışı yaptıysa:

Kalan Teminat= (1.250.000-500.000) =750.000

Banka için kullanılabilir kalan kredi hesaplaması için: 

Kalan Kredi= Kredi Limiti – Kullanılabilir Kredi

Örneğe göre kullanıcı 100.000 TL kredi kullandıysa, kalan kredi = 1.000.000 – 100.000 = 900.000 olacaktır.

Banka kredi tanımında belirtilen tutar, banka hesap kartındaki kullanılabilir kredi ile karşılaştırılır. Kullanılabilir kredi tutarının aşılması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır.

Logo Banka Kredisi Tanımlama – Kredi Tanımının Kaydedilmesi

Banka kredisi için gerekli bilgiler girilip “Kaydet” düğmesi tıklandığında kredi için bankaya verilecek çek ya da senetlerin belirleneceği çek ya da senet çıkış (banka teminat) bordrosu açılır. 
Bordro satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Bankaya Çıkış seçeneği ile bankaya teminata verilecek çek ya da senetler belirlenir. 
Müşteri Çekleri ya da Senetleri penceresinde alınan kredi tutarına karşılık bankaya teminat verilecek çek ya da senetler işaretlenerek seçilir ya da Toplu Seçim seçeneği kullanılarak topluca seçilir ve bordroya aktarılır.

Bordro, “Kaydet” düğmesi tıklanarak kaydedilir ve banka kredi tanım penceresine geri dönülür. Kredi tanımı “Kaydet” düğmesi tıklanarak kaydedilir. Banka kredi kayıt işlemine ait banka işlem fişi program tarafından otomatik oluşturulur.

Banka kredileri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Bağlı Çek/Senetler seçeneği ile teminat olarak bankaya verilen çek ve senetler listelenir. Bu listede F9 menüde yer alan “Değiştir” seçeneği kullanılarak çek çıkış (banka teminat) bordrosu ekrana gelir. Bordrodaki müşteri çeki satırlarında herhangi bir çekin kredi ile olan bağlantısı kopartılabilir. Bunun için F9 / “Satır Çıkart” seçeneği kullanılır. Başka bir çeki banka kredisine bağlamak için yine F9 menüde yer alan “Bankaya Çıkış” seçeneği kullanılır.

Bankada teminata gönderilmiş müşteri çeki 9 numaralı işlem bordrosu ile “Bankada Tahsil” yapıldığında, banka kredisine bağlı çekin kredi ile bağlantısı koparılamaz.

Banka kredi tanımının kaydedilmesiyle birlikte tanımda belirtilen ödeme planına göre ödeme hareketleri de otomatik olarak oluşur. Bu hareketler, banka kredileri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kredi Taksit Hareketleri seçeneği ile listelenir. Krediye ait ödeme işlemleri bu hareketler üzerinden kaydedilir.

Bizimle iletişime geçmek için kurumsal hattımız olan 0850 840 36 38 nolu numaramızdan arayabilirsiniz.
Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.