Logo Borç Takip İşlemi

Logo Borç Takip İşlemi Nedir? Logo borç takip işlemi nasıl yapılır? Logo borç takip işlemi nasıl geri alınır?

Logo Borç Takip İşlemi

Bir cari hesaba ait borç, alacak, ödeme ve tahsilat işlemleri, Logo uygulaması içinde “Borç Takip” sistemi ile izlenir ve kontrol edilir. Cari hesapla ilgili her türlü ödeme ve tahsilat hareketleri borç takip sistemine yansır. Borç takip penceresi ile cari hesaba ait borç ve alacak tutarları, ödeme/tahsilat tarihleri izlenir ve borç kapama işlemleri çeşitli yöntemlere göre gerçekleştirilir.

Borç Takip Penceresi

Borç Takip penceresi, bir cari hesaba ait borç ve alacakların vade tarihi yada işlem tarihi (fatura tarihi, çek giriş tarihi vb.) sırasına göre listelendiği ve bu borç ve alacaklar üzerinde borç kapama, geri alma, takipten düşme vb. işlemlerin yapılabildiği bir araçtır.

Bir cari hesaba ait borç takip penceresi ekrana geldiğinde, o cari hesaba ait işlemler döviz türlerine bakılmaksızın aynı pencerede Tarih, Fiş No, İşlem (fatura, çek vb.), Borç, Alacak, Bakiye, Belge Numarası, Ticari İşlem Grubu, İhtar, Vade Farkı, Satış Elemanı, Özel Kod, Devir İşlem Tarihi, İşyeri ve İthalat/İhracat Dosya Kodu kolonlarıyla listelenirler.

Pencerenin sol alt köşesindeki alanlardan yada F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile cari hesaba ait borç ve alacaklar çeşitli yöntemler arasından yapılan seçime göre kapatılır.

Farklı döviz türleri ile işlemlerin birbirlerini kapatabilmeleri için, cari hesap tanımında “Ödeme İzleme” alanında “Değişik Dövizli İşlemlerle” seçilmelidir. Bu seçim yapıldıktan sonra Borç Takip penceresinde döviz türlerine bakılmaksızın listelenen hareketler birbirini kapatabilecektir. Cari hesap tanımlarında bu seçim yapıldıktan sonra açılan borç takip penceresinde yer alan birbirinden farklı dövizlerle yapılmış işlemler kendi aralarında kapatılabileceklerdir.

Borç takip ekranında işlem dövizi üzerinden kesilen fiş olması durumunda

Borç takip ekranında işlem dövizi üzerinden kesilen fiş olması durumunda, ilgili fiş için borç kapama yapılırken hangi kur bilgisinin dikkate alınacağı Finans Parametreleri’nde yer alan Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur parametresine göre belirlenir. Günün Kuru seçiminde, işlem dövizli fiş için borç kapama yapılırken hesaplama o anki kur bilgisine göre yapılır. Fişin Kuru seçiminde, işlem dövizli fiş için borç kapama yapılırken hesaplama ilgili fişin kesildiği tarihteki kur bilgisine göre yapılır. 

Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır. Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmışsa, fatura, Borç Takip penceresinde ödeme sayısı kadar parçalara ayrılarak yer alır. Tarih kolonunda her ödeme için hesaplanan ödeme tarihi görülür. Ödeme planına bağlı olmayan faturalar Borç Takip penceresinde tek bir satır olarak listelenir. Faturalar Borç Takip penceresine kapanmamış işlem olarak yansır.

Herhangi bir ödemeyle kapatılan ya da bir kısmı kapanan işlem satırları bir bağlaçla birbirine bağlı olarak listelenir. Böylece hangi ödeme ya da tahsilatın hangi işlemi kapattığı, kapatılan ve kalan tutar bilgileri ile izlenir.

Borç Takip penceresinin yapılan işlemler sonunda otomatik olarak açılması ve kapatma işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için, Ticari Sistem Finans Parametreleri’nde yer alan Borç Kapama Penceresi filtresi kullanılır. Bu filtre satırı, Faturalar, Cari Hesap İşlemleri, Çek/Senet Bordroları, Banka Havale, Kasadan Ödeme / Tahsilat seçeneklerini içerir. Fiş kaydedilir kaydedilmez Borç Takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.

Borç takip penceresinden, cari hesabın işlem sayısı ile toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini almak mümkündür.

Borç takip penceresinden, cari hesabın işlem sayısı ile toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini almak mümkündür.  Bunun için Toplamlar seçeneği kullanılır. Toplamlar ile o ana kadar ki işlem sayısı, bu işlemler sonucunda oluşan borç, alacak ve bakiye toplamları görüntülenir.

Doküman İzleme Numarası alanına alış ya da satış faturalarına bağlı ödeme hareketleri için ilgili faturanın doküman izleme numarası aktarılır ve değiştirilemez. 

Borç takip penceresinin alt bölümünde ödeme detayları listelenir ve bu alanlara bilgi girilemez. Borç Ortalama Vade, Borç Ortalama Gün, Alacak Ortalama Vade ve Alacak Ortalama Gün alanları açıkta kalan işlemlerin ortalama vadesinin görüntülendiği alanlardır. Ortalama vade hesabı borç/alacak tutarları ve günleri için ayrı ayrı hesaplanır. Borç takip penceresinde işaretlenmiş bir veya birden fazla satır varsa, yalnızca seçilen satırların ortalama vadeleri hesaplanır. 

Ortalama Vade Hesabı

İşlem Tarihi + ((İşlem Tarihi – Vade Tarihi ) * Tutar 1) + ((İşlem Tarihi –Vade Tarihi ) * Tutar 2) + ….. n / Tutar1 + Tutar2 + … Tutarn

Ayrıntılı destek almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM : 0850 840 36 38

Evosas https://www.logo.com.tr/ bayisi.



Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.