Logo Bordro 2.67 Versiyon Değişikliği

Bu yazımızda Logo Bordro 2.67 Versiyon Değişikliği ile bilgi vereceğiz.

Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Muhtasar Beyanname> Ekler> İstihdamın Teşvikine Ait Bildirim Raporunun Oluşturulması Bordro modülünde Muhtasar Bildirimleri sekmesi altına “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim Raporu” eklenmiştir.
2 Ücret Bütçe Simülasyonu> Senaryo Kaydı Sonuç Ekranında Ek Ödeme, Sosyal Yardım, Ücret Değişikliği ve Ek Kesinti Kolonlarının Eklenmesi Ücret Bütçe Simülasyonu> Senaryo Kaydı sonuç ekranına Ek Ödeme, Sosyal Yardım ve Ek Kesinti kolonları eklenmiştir.
3 Bordro Zarfı Tasarımına Argeli SGK, Argeli Gelir Vergisi ve Argeli Damga Vergisi Matrahlarının Standart Alan Olarak Eklenmesi Bordro zarfına Argeli SGK Matrahı, Argesiz SGK Matrahı, Argeli GV Matrahı, Argesiz GV Matrahı, Argeli DV Matrahı, Argesiz DV Matrahı değişkenleri eklenmiştir.
4 Boş Puantajı Olan Sicil Eksik Gün Nedeni Seçilmediğinde APHB’ye Parametrik Olarak Yansıması Talebi “SGK Günü ve Eksik Gün Nedeni Olmayan Siciller” filtresi eklenmiştir. Bu filtre, e-Bildirge Excel/XML/SGK Gönder seçenekleri için desteklenmektedir; “E-Bildirge: Hayır” için desteklenmemektedir.
5 Belge Türü 29-32 Olanlar İçin Ek Ödeme Rakamlarının Fiili Çalışma Günü Kadar SGK Matrahına Eklenmesi Bordro Parametreleri> Diğer sekmesine “Fiili Ek Ödemeler Güne Göre Dağıtılsın” parametresi eklenmiştir. Bu parametrenin öndeğeri, “Hayır” seçeneğidir. Ek ödemelerin bu parametreye bağlı olarak fiili çalışma günü kadar dağılımı sağlanmıştır.
6 Kanun 4447 Geçici 26. Madde Seçeneğinin Desteklenmesi 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 26. Madde ile işverene sağlanan prim desteğinin hesaplanması ve raporlanması sağlanmıştır. Bunun için sicil kartı İstihdam Yasası seçeneklerine 4447 Geçici Madde 26 eklenmiştir. Bu seçenek ile teşvik başlangıç tarihi ve kaç ay faydalanılacağı belirlenir. Çalışanın teşvikten faydalanacağı ortalama gün sayısı, puantaj kartı/sicil bilgileri sayfasından girilebilir. Bu alana girilen gün sayısı ve günlük asgari brüt ücret üzerinden hesaplanan teşvik tutarı, hesaplar ekranında ve tahakkuk listelerinde gösterilir.
7 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Muhtasar Seçeneği ile Alındığında Aynı Vergi Kimlik Numarasına Sahip İşyerleri İçin Tek Dosya Oluşturulması Talebi Muhtasar ve Hizmet Belgesi “Aynı vergi numarasına sahip işyerleri” filtresinde tek sayfa ve “İndirim Kanunu Tabi Değil Olan Siciller filtresi” tek sayfa olarak alındığında, aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerlerine tüm kanun numaraları ve belge türleri için tek dosya oluşturulması sağlanmıştır. “Aynı vergi numarasına sahip işyerleri” filtresinde “Tek Sayfa” seçildiğinde, “Aynı SGK numarasına sahip işyerleri” filtresinde yapılan seçime bakılmaksızın vergi numarasına göre kümülasyon yapılacaktır. “Aynı vergi numarasına sahip işyerleri” filtresinde “Ayrı Sayfa” seçildiğinde ise, “Aynı SGK numarasına sahip işyerleri” filtresinde yapılan seçime göre dosya oluşturulur.

İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Aynı Ay İçinde Aynı İşyeri İçin Birden Fazla Puantaj Olması Durumunda APHB Oluşturulduğunda Tek Satır Listelenmesinin Engellenmesi Aynı ay içerisinde aynı işyeri için birden fazla puantaj olması durumunda puantajların ayrı satırlarda listelenmesi sağlanmıştır.
2 SGK Eksik Gün Nedenlerine 25, 26, 27, 28, 29 Maddeleri Eklenip Aylık Prim Hizmet Belgesi Filtrelerinde E-bildirge, Excel, SGK Sayfasına ya da XML Seçilerek Alındığında “Eksik Gün Nedeni 01-24 Arasında Numerik Değer Olmalıdır.” Uyarısının Engellenmesi Eksik gün nedenlerine 25,26,27,28,29 maddeleri seçildiğinde, geçici veri kataloğunda oluşan hata.txt dosyası içerisinde “Eksik Gün Nedeni 01-24 Arasında Numerik Değer Olmalıdır” mesajının gelmesi engellenmiştir.
3 Yabancı Uyruklu Çalışanlar 4a-Normal Statüsünde Kaydedildiğinde Bireysel Emeklilik Katılımcı Listesine Gelmemesinin Sağlanması Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları > Sağ Tuş > Toplu Katılımcı Ekle > Sağ Tuş > Filtrele ekranına TC Kimlik No filtresinin eklenmesi sağlanmıştır.
4 Eski Personel Kartında Çalışma Bilgileri Sekmesinde Yer Alan Akademik Unvan Bilgisinin Kıdem İhbar Ödemesi Olarak Değiştirilmesi Talebi Eski Personel Kartı içerisinde Çıkış Bilgileri sekmesinde yer alan “Akademik Unvan” alanının ismi “Kıdem/İhbar Ödemesi” olarak değiştirilmiştir.
5 Bordro Plus Programında Tip Tanımlamalarındaki 3 Çocuklu (Çalışan, Çalışmayan) Olan Personelde AGİ Oranında Doğru Değer Gelmesi Ayarlar> Tip Tanımları> AGİ Oranları düzenlenmiştir.
6 Kullanıcının Yetkisi Olmadığı Kurumda Kayıtlı Olan Sicil Kartlarını Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Ekranında Görmesinin Engellenmesi Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranında sicillerin yetkisine göre listeleme yapılması sağlanmıştır.
7 SGK Tavan Matrahını Aşan Ar-Ge Kapsamında Çalışan Sicilde Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Excel, XML, SGK Sayfasına Olarak Alındığında Sicilin Çift Listelenmesinin Engellenmesi Ar-Ge kapsamında çalışan sicilde SGK tavan matrahı aşılıyorsa, aylık prim ve hizmet belgesi “e-Bildirge Filtresi: Excel, XML, SGK” sayfasına seçenekleri ile aktarıldığında sicile ait bilgilerin tek satır gelmesi sağlanmıştır.
8 İki Sicil İçin Giriş Bildirgesi Alındığında Sicillerden Biri Nakil Diğeri Nakil Olmadığında Ekrana Gelen Raporda İkinci Personel İçin de Nakil Geldiği İşyeri Sicil No Basılmasının Engellenmesi İşe giriş bildirgesinde birden fazla personel listelendiğinde personele ait olması gereken işyeri sicil numarasının basılması sağlanmıştır.
9 Bordro Parametrelerinde ARGE Teşvik Tutarı Hesaplamaları Etkilemeyecek Seçildiğinde ve Puantajda Dilim Değişikliği Olması Durumunda Uygulanacak AGİ Hesaplamasının Düzeltilmesi Bordro parametrelerinde ARGE Teşvik Tutarı Hesaplamaları: “Etkilemeyecek” seçildiğinde ve puantajda dilim değişikliği olması durumunda, uygulanacak AGİ tutarlarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.


Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.