Logo Bordro 2.83 Versiyon Güncellemesi

Logo Bordro 2.83 Versiyon Güncellemesi

Logo Bordro 2.83 Versiyon Güncellemesi

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Excel ile Teşvik aktarımının yapılabilmesi talebiAraçlar>İşlemler>Excel’den Veri Aktarımı ekranına “Teşvik Aktarımı” seçeneği eklendi. Teşvik Aktarımı ile çalışanların “İndirim Kanunu” değiştirilerek/güncellenerek yeni kanuni değişiklik kayıtlarının oluşması veya güncellenmesi sağlanmıştır.
2Teşviklerin detaylı listelenebilmesi talebiTahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarına “5137:Hazine Kanun Teşviği (%100)”, “5138:6111 Torba Kanun Teşviği” alanları eklenerek çalışanın yararlanmış olduğu teşvik/teşvikleri yasa bazında toplam tutarların gösterilmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Puantaj kartları onaylama işlemi sonrasında dönem kapama işlemi yapıldığında puantaj bilgileri ekranında dönem sonu tarihinin oluşması talebiDönem kapatıldığında durumu onaylandı olan puantajlar için de sicil kartı – puantaj bilgileri ekranında dönem sonu tarihi atılması sağlanmıştır.
2Kullanıcı için tanımlanan yetki kodunun kullanılabilmesi talebiSicil yetki kodu ekranında “Sicil no (değiştir)” ve “Sicil no (incele)” yetkisi verilirse, Sicil kartları ekranında sadece yetkisi verilen siciller listelenmesi sağlanmıştır.
3SGK tavan matrahı aşıldığı durumda vergi istisnasının sgk priminin doğru hesaplanması talebiÖzel sigorta olarak şahıs sigortası ve bireysel emeklilik türünde sosyal yardım verilen puantajda, SGK tavan matrahı aşıldığında vergi istisnasının sgk priminin doğru olarak hesaplanması sağlanmıştır.
4Taksitli borç kaydının geri ödemesi yapıldığında borç kayıtları listesi raporunda toplam borç alanının doğru değer getirmesi talebiTaksitli borç kaydının geri ödemesi yapıldığında “Borç Kayıtları Listesi ve Personel Borç Dökümü” raporunda toplam borç alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
5Kıdem/ihbar yükü raporunda “[2000] PntCardRec” veri alanının değer getirmesi talebiKıdem/ihbar yükü raporunda “[2000] PntCardRec” veri alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
6İşgücü çizelgesinin .xml olarak alındıktan sonra manuel olarak Sgk’ ya yüklenebilmesi talebiİşgücü çizelgesinin .xml olarak alındıktan sonra manuel olarak Sgk’ ya yüklenebilmesi sağlanmıştır.
7Net ücret alan ve son puantajında eksik günü olan sicillerin işten çıkışı sonrası kıdem ve ihbar raporlarında gelen bürüt tutarların doğru listelenmesi talebiNet ve brüt ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda kıdem/ihbar tazminatı raporlarındaki tutarlar ile puantaj kartına yansıyan tutarların birbirleri ile aynı gelmesi sağlanmıştır.
8Bordro zarfı tahakkuk şekli filtresinin doğru çalışması talebiBordro zarfı tahakkuk şekli filtresinin doğru çalışması sağlanmıştır.
9Tahakkuk listesi standart alan listesindeki “Eksik gün sayısı[5134]” alanının doğru çalışması talebiTahakkuk listesi rapor tasarımındaki standart alan listesinde bulunan eksik gün sayısı alanının, ay içerisinde işe girişi olan veya işten çıkışı olan personel için eksik gün sayısı listelememesi sağlanmıştır.
10Net ücret alan personelin puantajından sendika aidatı türünde ek kesinti yapıldığında aylık brüt ücretin doğru hesaplanması talebiBordro Parametrelerine “Sendika Aidatı Vergi İstisnası Brüt Ücrete Yansısın / Yansımasın” parametresi eklenmiştir. Parametre değeri “yansımasın” seçili olduğunda sendika aidatı kesintisinin net ücretli çalışanlarda bürüt ücreti değiştirmemesi sağlanmıştır.
11Saatlik net ücret alan personelin çıkışı yapılan ayda eksik çalışması durumunda kıdem/ihbar hesaplamasında kullanılan aylık brüt ücretin doğru gelmesi talebiSaatlik/Net Ücret alan personelin çıkışı yapılan ayda eksik çalışması durumunda kıdem/ihbar hesaplamasında kullanılan aylık brüt ücretin doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.
12Nakdi brüt yemek yardımı verilen personele, ek ödeme verilmesi durumunda nakdi yemek yardımının netinin doğru gösterilmesi talebiNakdi brüt yemek yardımı ile birlikte ek ödeme verildiğinde yemek yardımının netinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
13Ayni ve nakdi yemek yardımı net ödemelerin bürütünün doğru hesaplanması talebiAyni ve nakdi yemek yardımı net ödemelerin bürütünün doğru hesaplanması sağlanmıştır.
14Net ücret alan ve işten çıkışı yapılan ayda eksik çalışması olan personelin işten çıkış kaydında hesaplanan ihbar tazminatı ile ihbar tazminatı raporundaki rakamların doğru gelmesi talebiNet ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda işten çıkış kaydında hesaplanan ihbar tazminatı ile ihbar tazminatı raporundaki net tutarların birbirleri ile aynı gelmesi sağlanmıştır.
15Aile bireyi engelli olan personelin puantajında engellilik indiriminin doğru hesaplanması talebiBirden fazla aile bireyinin engelli olması durumunda puantaj kartında indirimin doğru hesaplanması sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.