Logo Bordro 4.86 Versiyon Güncelleme

Logo Bordro Plus 4.86 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Excelden puantaj kartı aktarımında excel’e otomatik gün hesaplama ile ilgili seçenek eklenmesi talebiAraçlar>işlemler>Excel’den Veri Aktarımı ekranında filtreler tabına ”Otomatik Gün Hesapla” filtresinin eklenmesi sağlanmıştır.
2İşten çıkış kaydı eklendiğinde sicil kartında izin bilgileri ekranındaki izin bakiyesinin sıfırlanması talebiBordro Parametreleri-Diğer Parametreler ekranına “İşten Çıkış Kartı Eklendiğinde İzin Bakiyesi Sıfırlanacak” Evet/Hayır parametresi eklenmesi sağlanmıştır.
3Bordro parametrelerinde bulunan “Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları” parametresinin gelir vergisi ve damga vergisi tutarları için ayrı çalışması talebiBordro Parametreleri>Diğer parametreler altında bulunan  “Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları”  seçeneklerine “DV etkilenecek” parametre seçeneği eklenmiştir. Bu parametre seçimleri yapıldığında Ar-ge gelir vergisi istisnası gelir vergisinden düşürülmeyecek ama Ar-ge damga vergisi istisnası damga vergisinden düşürülecektir. Diğer seçenekler eskisi gibi çalışmaya devam edecektir.Bordro parametresi seçimleri bu düzenleme için aşağıdaki gibi yapılmalıdır.”Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları” : Damga vergisi etkilenecek
“Ar-Ge’li kazançlardan damga vergisi istisnası” : Yapılacak
“Ar-Ge’li kazançlardan damga vergisi” : Hesaplanacak
4BES hesaplama işleminin otomatik yapılabilmesi talebi“Bordro Parametresi” içine eklenen “Öndeğersiz BES Hesaplama” seçeneği ile puantaj öndeğeri kullanılmadan Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım kesintisinin hesaplanabilmesi sağlanmıştır.
5İşlem yetkilerine, borç kaydı F9 menüdeki icra faizi seçeneğinin eklenmesi talebiİcra Faizi SYS içerisinde kullanıcıların yetkilerine eklenerek yetki verilen kullanıcılarda gelmesi sağlanmıştır.
6MPHB ’de ‘Adı’ kolonuna sicil kartı adı bilgisi ile ikinci adı bilgisinin yansıması talebiSicil kartındaki ikinci ad bilgisi alanındaki değerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde adı kolonuna basılması sağlanmıştır.
7Askerlik ve doğum borçlanmasına ait indirimin hesap özetinde tek satırda gösterilmesi talebiAskerlik ve doğum borçlanmasına ait indirimin hesap özetinde tek satırda gösterimi sağlanmıştır.
8Statü değişikliğinde devreden SGK Matrahının aktarılmaması talebiBordro parametreleri içerisinde yer alan “İşyeri Değişikliklerinde Ay İçi Devreden SGK Matrahı Aktarılsın” ve “İşyeri Değişikliklerinde Önceki Aylardan Devreden SGK Matrahı Aktarılsın” seçenekleri “İşyeri/Sgk Statü Değişikliklerinde Ay İçi Devreden SGK Matrahı Aktarılsın” ve “İşyeri/Sgk Statü Değişikliklerinde Önceki Aylardan Devreden SGK Matrahı Aktarılsın”  olarak güncellenmiştir. Ayrıca parametrelerin seçilmesi durumunda SGK statüsü değişmiş personel için SGK matrahının aktarılmaması sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
9MPHB>SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına getirilen sınırın uygulamaya eklenmesi talebiMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına 01.06.2023 tarihi itibariyle sınırlama getirilmiştir.Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname sisteminde yayımlanan duyuruya göre; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde “SGK Bildirimleri” bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısı, her ayın 1 ila 20’nci (20’si dahil) günleri arasında 5.000 satır, ayın 21’i itibariyle ay sonuna kadar 2.000 satır olarak uygulanacaktır.Satır sayıları ayın 1 ila 20’si arası 5.000’i, ayın 21’i itibariyle 2.000’i aşan mükellefler, beyannamelerinin vergiye ilişkin bölümlerinde değişiklik yapmaksızın, “SGK Bildirimleri” bölümüne ek bildirimler yapmak suretiyle düzeltme beyannamesi şeklinde beyannamelerini tamamlayabilecektir.https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.htmlBu değişikliğe istinaden, Aylık Prim ve Hizmet belgesi>Filtreler alanına “SGK bildirimleri satır sayısı “ filtresi eklenmiştir.“SGK bildirimleri satır sayısı ” = Belirtilmemiş seçilir ise eski çalışma şekli ile çalışacak ve satır sayısına göre bölünmeyecektir.“SGK bildirimleri satır sayısı ” = 5000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 5000 satır için asıl belge türü ile diğer 5000 lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.“SGK bildirimleri satır sayısı ” = 5000 EK seçilir ise 5000′ lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır.  Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.“SGK bildirimleri satır sayısı ” = 2000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 2000 satır için asıl belge türü ile diğer 2000 lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.“SGK bildirimleri satır sayısı ” = 2000 Ek seçilir ise 2000′ lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.Bildirge Mahiyeti  şayet ek yada toplu sözleşme olarak seçilir ise seçilen bildirge mahiyeti ne ise ona göre çalışmaya devam edecektir. 
10Kanun parametrelerine KDV oranı alanı eklenmesi talebiKanun parametresi>Gelir Vergisi alanına  “Yemek Yardımı Kdv Oranı” parametresi eklenmiştir. Bu alan geçmiş parametrelerde ve yeni oluşturulan parametrede ön değer olarak 8 gelecektir. Temmuz ayında oluşturulan kanun parametresinde oranın 10 olarak düzenlenmesi gerekmektedir. LAWPAR tablosunda MEALADDEDTAXRATIO alanında değer tutulacaktır. Veri tabanı ve veri güncelleme işlemleri mutlaka yapılmalıdır.  Video için tıklayınız. 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Excel’den Puantaj Bilgileri Veri Aktarım ekranında filtrelerde “Aktarım Kontrolü” ön değeri “İş yerine” göre olacak şekilde gelmesi talebiExcel’den Puantaj Bilgileri Veri Aktarım ekranında filtrelerde “Aktarım Kontrolü” ön değeri “İş yerine” göre olacak şekilde gelmesi sağlanmıştır.
2Bordro zarfı birden fazla kurum için pdf yazma yöntemi “her bordro ayrı dosyaya yazılsın” parametresinin doğru çalışması talebiBordro zarfı birden fazla kurum için pdf yazma yöntemi “her bordro ayrı dosyaya yazılsın” parametresi ile alındığında tüm kurumlar için pdf dosyalarının oluşması sağlanmıştır.
3Kıdem/ihbar yükü raporu standart alan listesinde bulunan “sigorta başlangıç tarihi (67)” alanının değer getirmesi talebiKıdem/ihbar yükü raporu standart alan listesinde bulunan “sigorta başlangıç tarihi (67)” alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
4Sicil detay basımı filtresi evet seçilip ücret bütçe simülasyonu sonuçları raporu alındığında senaryo toplamları satırına doğru değerlerin gelmesi talebiSicil detay basımı filtresi evet seçilip ücret bütçe simülasyonu sonuçları raporu alındığında senaryo toplamları satırına doğru değerlerin gelmesi sağlanmıştır.
5Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranında verilen filtrenin sicil kartları ekranında gelmemesi talebiBireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranında verilen filtrenin sicil kartları ekranında gelmemesi sağlanmıştır.
6Personel devir raporunda nakil etkisi filtresi ‘Hayır’ seçildiğinde dönem başı bilgisinin doğru listelenmesi talebiPersonel devir raporunda nakil etkisi filtresi ‘Hayır’ seçildiğinde dönem başı bilgisinin doğru listelenmesi sağlanmıştır.
7Kurum değişikliği olan çalışanda personel listesi kurum filtresinin doğru çalışması talebiKurum değişikliği olan çalışanda personel listesi kurum filtresinin doğru çalışması sağlanmıştır.
8Personel atamalar listesi raporunda sicil numarası filtresinin doğru çalışması talebiPersonel atamalar listesi, personel durum değişiklikleri, personel kanuni değişiklikleri, personel hak ve ödemeler Listesi raporlarında detaylı filtrenin doğru çalışması sağlanmıştır.
9Puantajda brüt verilen ayni sosyal yardım olması durumunda banka ödeme emri raporuna yansıyan kuruş alanının iki haneye çıkartılması talebiBanka ödeme emri raporunun Excel formatında alınması halinde tutar alanı için kuruş düzenlemesi yapılmıştır.
10Aynı ay içerisinde iki kez işe giriş ve çıkış işlemi yapılan çalışanda puantaj listesi ekranında ilk puantajında çıkış tarihinin doğru olarak gelmesi talebiAynı ay içerisinde iki kez işe giriş ve çıkış işlemi yapılan çalışanda puantaj listesi ekranında ilk puantajında çıkış tarihinin doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.
11İşten çıkışı yapılan personelin fark bordrosunun bordro zarfı raporuna yansıması talebiFark bordrosunun iki tarih arası seçilip dönem gösterimi ayrı seçildiğinde bordro zarfına yansıması sağlanmıştır.
12Ay içerisinde sosyal güvenlik statüsü değişen personele, aynı dönem içerisinde iki puantaj oluşmasının engellenmesi talebiAy içerisinde sosyal güvenlik statüsü değişen personele, aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı eklenmemesi sağlanmıştır.
13Yönetici grubunda olmayan kullanıcılarda F11 kolon gizle ve göster özelliğinin gelmesi talebiYönetici olmayan kullanıcılar ile programa giriş yapılıp F11 tuşuna basıldığında kolon ayarlarının gelmesi sağlanmıştır.
14Kanun parametreleri indirilmek istendiğinde alınan uyarının engellenmesi talebiKanun parametrelerinin uyarı almadan indirilebilmesi sağlanmıştır.
15Asgari ücret alan emekli personele ait verilerin, vergiye tabi işlemler raporunda 011 tür kodunda listelenmesi talebiEmekli sicil kartındaki Asgari Ücretli işaretli ise ve sicilin günlük asgari ücreti, parametrelerdeki asgari ücret (günlük) tutarından fazla değilse Asgari ücretli (011) satırında listelenmesi sağlanmıştır.
16Kanuni değişiklik ile emekli olan eyt’li sicil için MPHB verildiğinde emekli satırında o puantaja ait SGK tavan kontrolünün yapılması talebiKanuni değişiklik ile emekli olan Eyt’li sicil için MPHB verildiğinde emekli satırında o puantaja ait SGK tavan kontrolünün yapılması sağlanmıştır. Bu kontrol ‘’İşyeri/Sgk statü değişikliğinde ay içi devreden Sgk matrahı aktarılsın’’  parametresi işaretlenmediğinde yapılacaktır.
17Ek ödeme alan asgari ücretli personele ait verilerin “Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri” raporunda “Diğer ücretli” alanında listelenmesi talebiEk ödeme alan asgari ücretli personele ait verilerin “Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri” raporunda “Diğer  ücretli” alanında listelenmesi sağlanmıştır.
18Sosyal güvenlik statüsü değişen personel için Muhtasar Prim Hizmet Belgesi alındığında işten çıkış ve işe giriş tarihlerinin basılması talebiSosyal güvenlik statüsü değişen personel için Muhtasar Prim Hizmet Belgesi alındığında işten çıkış ve işe giriş tarihlerinin basılması sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.