Logo Bordro Plus Kısa Çalışma Ödeneği

Logo Bordro Plus Kısa Çalışma Ödeneği

Logo Bordro Plus Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Uygulaması
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde,işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler” İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.Uygulama 3 ay ile sınırlıdır. Bu süreyi aşmayacak şeklide sigortalı çalışanlara çalışmadıkları süre için gelir desteği sağlanmaktadır. İşkur ödemeleri ve uygulama detayları için işkurun web sayfasına erişebilirsiniz. https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi Kısa çalışma için başvuran iş yerlerinin öncelikle başvurularının İŞKUR tarafından onaylanması gerekir. Onaylanmasının ardından işveren kısa çalışma yapılan ilk haftanın ücretini işçiye yarım ücret olarak ödeyecek. Kalan süreler ise eksik gün olarak gösterilecektir.

Logo Bordro Plus Kısa Dönem Çalışma Ödeneği Ayarlaması

Uygulamanın yapılabilmesi için Bordro Plus Ürününde yapılması gereken işlem adımları şunlardır; Ayarlar / Parametreler/ Çalışma Parametrelerinden “Kısa çalışma ödeneği” şeklinde işlem türü“ normal mesai “ olarak yeni bir çalışma parametresi eklenir.

Eklenen çalışma parametresi Ayarlar/parametreler/Kurum Çalışma Parametrelerine eklenir.Burada dikkat edilmesi gereken husus katsayı oranının 0,5 olarak tanımlanmasıdır. S.G. Primine Tabi oran, Damga Vergisine Tabi Oran ve Gelir Vergisine Tabi Oran %100 olarak tanımlanmalıdır.

Logo Bordro Plus Kısa Dönem Çalışma Ödeneği Ayarlaması

Tanımlanan yeni parametre personellerin tabi olduğu mesailer seçeneğine eklenir.Örneğin 3 Nisan’dan itibaren faaliyetini tamamen durdurması şeklinde kısmi çalışmaya geçen
bir kurum için puantaj oluşturulması yapalım. Örnekte 3 Nisandan itabaren kısa çalışmaya geçileceği için 2 günlük normal ücret 7 günlük süre için de kısa çalışma ödeneği olarak puantajı oluşturalım, personel asgari ücretli olarak çalışmaktadır.

Puantak kartının sicil bilgileri tabından eksik çalışma nedeni 18 olarak belirlenir.

Alt sınırın altında kalan brüt yarım ücret ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.
Programda şu anda asgari ücretin altında kalan kesintilerin farkı “yüklenilen Sgk matrahı ” olarak işverene yüklenmektedir. Sigortalının brüt yarım ücreti (49,05 TL) ile prime esas kazanç alt sınırının (98, 10 TL) arasındaki fark olan 49,05 TL’ye ait sigorta priminin 49,050,375= 18,39 TL7 gün= 128,73 TL’nin ödenmesinden işveren sorumlu olacaktır.
Yapılan örnek üzerinden detaylı hesaplama;

Logo Bordro Plus Kısa Dönem Çalışma Ödeneği Ayarlaması

Sgk Prime Esas Ödemeler : 539,55
Sgk taban matrahı : 882,90
İşçi Prim Kesintileri Toplamı: 539,550,15= 80,93 İşveren Kesintileri: 882,900,225=198,65+ (İşçiden yüklenilen sgk matrahı)343,35*0,15= 51,50
Toplam İşveren Kesintileri : 198,65+51,50= 250,15
Sgk Prim Toplamı: 80,93 İşçi+ 250,15 İşveren= 331,08
Aylık Prim Hizmet Belgesi beyanında sgk taban matrahı altında bildirim yapılamaz. Bordro Plus
ürününde taban matrahına tamamlanarak aylık prim hizmet belgesi hazırlanır.

Sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde sadece kısa çalışma ödeneğinden dolayı eksik gün bulunması halinde “18-Kısa çalışma ödeneği” kodu sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde kısa çalışma ödeneği ile birlikte ayrıca başka eksik gün olması halinde eksik gün nedeni olarak “27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler kodu” seçilmelidir.Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.