Logo Bordro Sicil Kartları Muafiyetler

Logo Bordro Sicil Kartları Muafiyetler hakkında ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz yazımız.

Logo Bordro Sicil Kartları Muafiyetler

Personelin muaf olduğu uygulamalar bordro bilgileri penceresinde Muafiyetler alanında belirlenir. 

Tasarruf Teşvik Fonu: Eğer personel için TTF kesintisi sözkonusu olamayacak ise kutu işaretlenir. 

Savunma Sanayi Fonu: Personelin savunma sanayii destekleme fonundan muaf olup olmadığı bu alanda belirtilir. Eğer personelin maaşından SSDF için kesinti yapılmayacaksa ilgili kutu işaretlenir. 
Gelir Vergisi: Bu alanda yabancı personelin gelir verisinden muaf olup olmadığı belirlenir. Eğer personelin maaşından gelir vergisi kesilmeyecekse ilgili kutu işaretlenir. 
Damga Vergisi: Personelin damga vergisinden muaf olup olmayacağını belirtir. Personel damga vergisine tabi olmayacaksa ilgili kutu işaretlenir. 
Özel Vergi İndirimi: Personelin özel vergi indirimi uygulamasından muaf olup olmayacağını belirtir. Personel özel vergi indirimi uygulamasına tabi olmayacaksa ilgili kutu işaretlenir.
Asgari Geçim İndirimi: Personelin asgari geçim indirimden yararlanıp yararlanmayacağını belirtir.
  
Puantaj hesaplaması yapılırken hesaplama yapılan ayda geçerli olan kanuni değişikliklerde AGİ muafiyeti bilgisine bakılır.  Sicil kartı bordro bilgilerinde bu alan işaretlenmişse  o kişi ve ailesi  için hesaplama yapılmaz, işaretlenmemişse hesaplama yapılır. 

Tabilikler

Çalışma Kanunu: Personelin hangi çalışma yasasına tabi olduğunu belirtir. Bu alan

 • Basın İş Yasası
 • Deniz İş Yasası
 • İş Kanunu seçeneklerini içerir.

İndirim Kanunu: Personelin hangi çalışma yasasına tabi olduğunu belirtir. İndirim kanunu seçenekleri listelenir ve personelin tabi olduğu kanun seçilir. 
Belge Türü: Personelin tabi olduğu belge türünün seçildiği alandır. 
İstihdam Yasası: Personelin istihdam yasasından yararlanma oranının belirlenmesinde kullanılır. 

5921 Sayılı Kanun

Bordro bilgileri penceresinde bu başlık altındaki alanlardan işsizlik sigortasından faydalanan sigortalıların işverenler tarafından işe alınmasını teşvik etmek için yapılan kanuni düzenlemelere ilişkin bilgiler;

 • İndirim Kanunu (Fiili Olmayanlar İçin)
 • İstihdam Yasası (Fiili Olmayanlar İçin)
 • İşsizlik Ödeneği Gün alanlarında girilir. 

Bu yasal düzenleme kapsamında işsizlik ödeneğinden faydalanan bir sigortalının, SGK’ya karşı herhangi bir borcu bulunmayan ve son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işçi alan bir işveren tarafından işe alınması durumunda, bu işveren bordroya bağladığı yeni personele ait SGK priminin hem çalışan hem de işveren hisselerinin belli bir kısmını ödemekten muaf olacaktır. Bu tutar işsizlik ödeneğinden para alacağı kalan günler için ilgili şahıs adına işsizlik fonundan tahsis edilecektir. 

6111 Sayılı Kanun

6111 Sayılı Torba Yasa’da yer alan istihdam teşvikleriyle, işverenin, aynı çalışan için %5 hazine teşvik ve işsizlik fonu işveren payı desteklerini birlikte alması sağlanmıştır. Bir çalışan için %5 hazine teşviği yanında sadece ikinci bir ek teşvik de uygulanabilir. 

Yeni Yasa ile birlikte gelen 2 ayrı teşvik sözkonusudur;

 • %5 Hazine Yardım Önceliği
 • Ek İstihdam Teşviği

Her iki teşvik de Bordro Bilgileri penceresinde 6111 Sayılı Kanun alanında yer alan alanlardan girilen bilgiler doğrultusunda sistemde tanımlanır. 

%5 Hazine Yardım Önceliği

Bordro Bilgileri penceresinde, bu başlık altında yer alan alanlardan, yeni yasayla sağlanan teşviklerin uygulanabilmesi için yapılan kanuni düzenlemelere ilişkin bilgiler girilir. 
Bu bölümde yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır: 

5510 Öncelikli (%5): Yıllardır uygulanmakta olan “tek teşvikten faydalanabilir” kanununun yerine %5 hazine yardımı uygulamasının gerçekleştirildiği alandır. Böylece sicil kartlarında bu alanı işaretli olan tüm personelin bordrolarında İstihdam Yasası öncesinde %5 hazine yardımı hesaplanır. 
Ancak şunu unutmamak gerekir ki; bu alanda yapılan seçimin geçerli olması için, yasanın yürürlüğe girdiği 1 Mart 2011 tarihinden sonra puantajın düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bunun anlamı, 1 Mart 2011 öncesi puantajlarda, bu alan seçili olsa da öncelikli hazine teşviği (%5) hesaplanmayacak demektir. 
Bu alan işaretli değilse, sadece, istihdam yasası alanında seçili olan istihdam teşvik hesabı uygulanır. 
İstihdam Teşvik Süresi (Ay): Hazine yardım önceliğinin uygulanacağı süre bu alanda belirlenir. 
İstihdam Teşvik Başlangıcı: Hazine yardım önceliğinin başlangıç bilgisi bu alanda belirlenir. 


Torba Yasa (6111) Ek İstihdam Teşviği

6111 Sayılı Kanunun getirdiği ikinci teşvik, işsizlik sigortası fonunca yeni alınan personellerin işveren priminin karşılanmasını öngörmektedir. 
Ek İstihdam teşviğinden yararlanan bir personelin kaydını oluşturulabilmek için yine Sicil Kartı – Bordro Bilgileri sayfasında yer alan 6111 Sayılı Kanun bölümündeki alanlar kullanılır.
Ancak öncelikle Bordro Bilgileri sayfasındaki İstihdam Yasası alanında “6111 Torba Kanun Ek İstihdam” seçimi yapılmalıdır. Böylece Sicil kartında tanımlı personelin yeni yasadan yaralandığı sisteme girilmiş olur. 

Ek İstihdam Teşviği doğrultusunda bu bölümde yer alan alanlardan girilen bilgiler şöyledir: 
5510 Öncelikli (%5): Hazine yardımı teşvik uygulamasının belirtildiği alandır. Bu alan mutlaka işaretli olmalıdır. 
İstihdam Teşvik Süresi (Ay): Sicil kartında bilgileri bulunan personelin bu teşvikten yararlanacağı süre, ilgili kanunun detaylarında gösterildiği şekilde hesaplanarak girilir. 


Bu durumda teşviğin uygulanacağı süre;

 • Çalışanın yaşına
 • Cinsiyetine
 • İşkur Kurumunda kaydının olup olmamasına
 • Mesleki yeterlilik belgesi olup olmamasına göre değişmektedir.

İstihdam Teşvik Başlangıcı: Bu alanda yapılan tarih seçimiyle istihdam teşviğinin hangi aydan itibaren uygulanacağı belirtilir.

Yeni istihdam teşviği, SGK Matrahı üzerinden uygulanır. 

6322 Sayılı Kanun “Ekonomi Bakanlığı Teşviği”

6322 Sayılı kanunda yeralan Ekonomi Bakanlığı yatırım teşvikleri kapsamında, kanunda belirtilen şartları sağlayan işyerleri için Asgari Ücret Matrahı üzerinden işveren SGK payı ilgili bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

6111 Sayılı kanun için kullanılan %5 Hazine Teşviği, Süre ve Teşvik Başlangıç Tarihi alanları 6322 Sayılı Kanun için de kullanılır. Hesaplanan teşvik tutarı, Hesaplar penceresi üzerinde Ekonomi Bakanlığınca Karşılanan işveren primi şeklinde gösterilir.

6111 – 6322 Sayılı Teşvik Kanunları alanında girilen bilgiler şunlardır: 

5510 Öncelikli (%5): Hazine yardımı teşvik uygulamasının belirtildiği alandır. Bu alan mutlaka işaretli olmalıdır. 

İstihdam Teşvik Süresi (Ay): Sicil kartında bilgileri bulunan personelin bu teşvikten yararlanacağı süre, ilgili kanunun detaylarında gösterildiği şekilde hesaplanarak girilir. İstihdam teşvik süresi sona ermişse hesaplama yapılmaz. 

İstihdam Teşvik Başlangıcı: Bu alanda yapılan tarih seçimiyle istihdam teşviğinin hangi aydan itibaren uygulanacağı belirtilir.

Yeni istihdam teşviği, Asgari Ücret SGK Matrahı üzerinden uygulanır. Bu yasanın ilgili personele uygulanabilmesi için İstihdam Yasası alanında “6322 Sayılı Kanun Ekonomi Bakanlığı Teşviği” seçilmelidir.

6322 Sayılı Kanun ile hesaplanan teşvik tutarına İşsizlik Sigortası Fonu dahil değildir. Bu nedenle kullanıcı tarafından programda Ayarlar / Parametreler / Bordro Parametreleriekranında Diğer Parametreler sayfasında “İstihdam Yasasına İşsizlik Oranı Dahil” filtre satırında “Hayır” seçimi yapılmalıdır. 

Azeri Mevzuatına Göre Çalışma Durumunda Bordro Bilgileri Penceresinde yer alan diğer alanlar

Azeri mevzuatına göre, vergi indirimlerinin bordro bilgileri üzerinden hesaplatılması söz konusudur. Vergi indirimine ait bilgiler, Vergi İndirimi alanından kaydedilir ve izlenir. Vergi İndirimi alanı yalnızca Azeri mevzuatına uygun çalışma sözkonusu ise Bordro Bilgileri sayfasında yer alır.

Vergi indirimi alanı 4 seçeneklidir. Bu alanda yer alan seçenekler, yine Azeri mevzuatına göre çalışma sözkonusu ise, programın Ayarlar bölümünde Kanun Parametreleri penceresinde yer alan Gelir Vergisi sayfasında tanımlanır. Puantaj hesaplanırken, bu alanda yapılan seçime göre kanun parametrelerindeki vergi indirim tutarı dikkate alınır.

Logo Bordro Sicil Kartları Muafiyetler hakkında daha geniş bilgi almak için kurumsal destek hattımız

0850 840 36 38Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.