Logo Bordro Sicil Ödeme Bilgileri

Logo Bordro Sicil Ödeme Bilgileri ve içeriği hakkında geniş bilgi vereceğiz bu yazımızda.

Logo Bordro Sicil Ödeme Bilgileri

Personelin ücret bilgileri, sicil kartında Ödeme Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Ödeme bilgileri programı kullanan kişinin yetki koduna göre sicil kartında yer alır.

Ücret

Ücreti: Personelin aldığı ücrettir. Bu alanda asgari ücretin altında bir değer girildiğinde gelen uyarı mesajı, Uyarı Parametreleri’nde “Ücret Bilgisi Asgari Ücretin Altındaysa (Devam Et, Kullanıcıyı Uyar, İşlemi Durdur) parametresinde yapılan seçime göre gösterilir. 
Para birimi : Personele ödenen ücretin hangi para birimi üzerinden ödeneceği, hesaplama şekli ile ücretin ne şekilde ödeneceği ücret alanında kaydedilir.
Ücretin ödeneceği para birimi seçilir. Ücretin yerel para birimi dışında farklı bir döviz türü üzerinden ödenmesi durumunda döviz türleri listelenir ve ilgili döviz türü seçilir. 
Ödeme Tipi: Ücret alanında girilen tutarın hangi mesai süresini içeren çalışma sonucunda ödeneceği ücret birimi alanında belirlenir. Ücret birimi ay, gün, saat olmak üzere üç seçenek içerir. Burada yapılacak seçim ücret hesaplamalarını etkileyecektir. Programda öndeğer olarak ay seçeneği işaretlidir.
Personele ücreti saat veya gün üzerinden ödenecekse ilgili tip seçilir. 
Hesaplama Şekli: Ücret türü Brüt ve Net olmak üzere iki seçeneklidir. 
Net seçiminde ücret alanında girilen tutar, personelin aldığı net tutardır. Hesaplamalar sırasında brüt ücret, bütün kesintilerden sonra sicil kartında belirtilen net ücrete dönüşecek şekilde program tarafından hesaplanır. 
Brüt seçiminde ise ücret alanında girilen tutar kesintilerin yapılmadığı brüt tutardır. Hesaplamalar yapılırken burada belirlenen brüt ücret üzerinden kesintiler hesaplanır ve personele verilecek net ücret bulunur. Programda öndeğer olarak brüt seçeneği seçilidir. 

Yetki Kodu: Kullanıcının yetki kodudur. Ücret ve adres bilgileri penceresi, programı kullanan kişinin programı kullanım yetkisine göre ekrana gelir. 
Ödeme Şekli: Personele ücretinin ne şekilde ödeneceği Ödeme Şekli alanında belirlenir. Ödeme şekli;

  • nakit
  • çek
  • banka olmak üzere üç seçeneklidir.

Programda öndeğer olarak banka seçilidir. 

Banka Bilgileri

Banka bilgileri: Ödeme şekli banka ise, banka bilgileri bölümünde, personele yapılacak ödemenin hangi bankaya yapılacağı ve hesap numarası kaydedilir. 
Banka adı: Personelin hesabının bulunduğu bankanın adıdır. 
Şubesi: Personelin hesabının bulunduğu banka şubesidir. 
Şube Kodu: Ödemenin yapılacağı banka şubesinin, bankadaki kodudur. 
Hesap numarası: Personelin bankadaki hesap numarasıdır. 
IBAN Numarası: Banka hesabı IBAN numarasıdır.

Personele ödemelerin elektronik bankacılık aracılığıyla yapılması durumunda, bankanın istediği formatta hazırlanan dosyaya bilgiler aktarılır. Banka aktarımlarında her banka için hazırlanan dosya ve bu dosyadaki bilgiler farklı olabilir. Ödeme dosyası oluşturulurken, personel sicil kartında belirtilen banka bilgileri dikkate alınır. 

Masraf Merkezi: Ödemenin izleneceği masraf merkezini belirtir. Masraf merkezi raporlarda filtre olarak kullanılır.

Dağıtım Şablonu Personelin tabi olduğu masraf merkezlerinin tarihsel bazda tutulabilmesi ve programda oluşan maliyetlerin(puantaj vs) masraf merkezlerine dağıtılabilmesini sağlayan dağıtım şablonu kodudur. Kayıtlı şablon tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu bilgi sicil tarihçesinde de tutulmaktadır.

Proje Kodu: Personelin ilgili olduğu proje kodudur. Proje tanımları ile yapılan işlemlerin proje bazında Ticari Sistem uygulamasına entegrasyonu sağlanır. Kayıtlı proje listelenir ve ilgili proje seçilir. 

Devreden Yuvarlama Farkı Sıfırlaması: Devreden yuvarlama farklarının sıfırlanması istenmiyorsa bu alan işaretlenir.

Kümülatif Matrah Aktarımı: Personel kümülatif matrah aktarımından muaf olacaksa bu seçenek işaretlenir. 

Eski Hükümlü: Çalışanın eski hükümlülük durumunun olması durumunda bu seçenek işaretlenir. Bu bilgi sadece Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi için kullanılır. 

Terör Mağduru: Çalışanın terör mağduru olması durumunda bu alan işaretlenir. İş Kur Bildirgelerinden biri olan İşgücü Çizelgesinde terör mağduru kişi sayısının tespitinde kullanılır.Bir cevap yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.