Logo Devir İşleminde Fiyat Endeksi Atama

Logo Devir İşleminde Fiyat Endeksi Atama

Devir işlemiyle oluşan açılış fişinde, ilgili hareketlerin fiyat endeksi hesaplanarak otomatik olarak gelir. Ancak hesaplanan endeks kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Ayrıca kullanıcı tarafından eklenen fiş ve hareketler için de endeks girişi yapılır.

Endeks hesaplamasında, parasal olmayan hesaplar için hesabın karakteri önemlidir. Hesap karakteri borç ise alacak bakiyesi veren, alacak ise borç bakiyesi veren hareketler için endeks hesaplanmaz. Hesap karakterine uygun bakiye veren hareketler için ise LIFO’ya göre tutar eşleştirmesi yapılır ve bu eşleştirme sonucu yukarıda anlatılan formüllere uygun olarak endeks atanır.

Örneğin borç karakterli bir parasal olmayan hesabın 2023 hareketleri şöyle olsun: 

2024 Açılışında ilgili hesabın bakiyesi 250.000 (B) olacaktır. Hesap borç verdiği için ilgili açılış hareketinin endeksi şöyle hesaplanır: 

En geç tarihli borç hareketi bulunur. Örneğimizde bu hareket 01.06.2023 tarihindeki 200.000 (B) hareketidir. Öyleyse 250.000 TL’nin, 200.000 kısmı bu hareketten gelmektedir. Geriye “250.000-200.000=50.000” kalmaktadır. Bir sonraki en geç tarihli harekette 01.02.2023 tarihli 100.000 (B) hareketidir. Geriye kalan 50.000 lik tutarın ise bu hareketle ilişkilendirilmesi gerektiği açıktır. Öyleyse endeks; 

1/F.E = ((1/1000)*50.000) + ((1/2500)*200.000)) / (50.000 + 200.000)

F.E. = 1923,0769 bulunur. 

Parasal hesaplar için ise bakiyenin ne olduğu önemlidir. İlgili parasal hesap dönem sonu borç bakiyesi veriyorsa borç hareketleri, alacak bakiyesi veriyorsa alacak hareketleri tespit edilerek LIFO’ya göre tutar eşleştirmesi yapılır ve bu eşleştirme sonucu yukarıda anlatılan işlem adımlarına uygun olarak endeks atanır. Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.