Logo E-Müstahsil Makbuzu

Logo E-Müstahsil Makbuzu Nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Uygulaması, müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

Firma ve İşyeri Tanımında e-Müstahsil Makbuzu Kullanıcı Bilgilerinin Girilmesi

Firmanın e-Müstahsil sistemini kullanacağı firma tanımı Detaylar penceresinde e-Devlet başlığı e-Müstahsil sekmesi altında yer alan “e-Müstahsil Kullanıcısı seçeneği” işaretlenerek belirlenir.

Firmanın e-Müstahsil kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda Genel ve İşveren Bilgileri sekmelerinde zorunlu olan bilgiler şunlardır:

 • VKN/TCKN ve şahıs/tüzel bilgisi
 • İletişim Bilgilerinde Ülke Kodu ve Adı
 • Şahıs firmalarında Ad ve Soyad, tüzel firmalarda Ticari Unvanı
 • Vergi dairesi

e-Müstahsil Makbuzu Numara Şablonları

e-Müstahsil makbuzu numarasının GİB’ in belirlediği formata uygun üretilebilmesi için kayıt numaralama şablonu sistemde öndeğer olarak tanımlıdır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama Şablonları seçenekleri asında e-Faturalar başlığı altında yer almaktadır.

Bu şablonda e-Müstahsil No için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir.

 1. Sabit 3 karakter : “EMM”
 2. Sabit 4 karakter yıl seçimli : YYYY
 3. Kalan 9 hane numerik artan olarak üretilir.

Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle “1” rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.

e-Müstahsil Makbuzu Oluşturma

Müstahsil makbuzu ürün içerisinde 3 farklı bölümden girilir.

            1-Satınalma Faturaları

            2-Banka Fişleri

            3-Kasa İşlemleri

Makbuzda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Makbuz Numarası, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Zamanı, Müşteri / Cari Bilgileri (Müşteri TCKN/VKN, Şahıs ise Ad / Soyad Tüzel ise Ticari Unvanı, Adres-İl,İlçe,Ülke), Tutar, Malzeme/Hizmet Açıklaması, Adet ve Gönderim Şekli.

Gönderim Şekli alıcıya belgenin teslim şeklini ifade eder. Kağıt ve Elektronik değerlerini içerir. Elektronik seçiminde alıcının e-Posta adresi bilgisi zorunludur.

e-MM Tipleri

Kâğıt

Firma ya da İşyeri e- Müstahsil Makbuzu kullanıcısı değilse, Müstahsil makbuzları kâğıt tipinde oluşur.

e-Müstahsil

Firma ya da İşyeri e- Müstahsil Makbuzu kullanıcısı ise, Müstahsil makbuzları elektronik tipte ve durumu “Sunucuya Gönderilecek” olacak şekilde oluşur.

Firma / İşyeri, e- Müstahsil Makbuzu kullanıcı olsa bile “Kâğıt” tipinde makbuz düzenleyebilir. Belirtilen elektronik belgeleri düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur. Elektronik uygulamaya geçildikten sonra üç ay itibariyle kâğıt makbuz düzenlenebilir.

e-Müstahsil Bilgileri

Fiş içerisinde F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Fatura tipi “e-Müstahsil” olan Müstahsil Makbuzlarında / İrsaliyelerinde bulunur. Genel, Perakende Cari Bilgileri ve Adres Bilgileri sekmelerinden oluşur.

e-Müstahsil Makbuzu Statüleri

e- Müstahsil Makbuzu durumu sorgulandığında listelenecek statüler aşağıdaki gibidir:

 • e-Makbuz Oluşturulacak (İptal edilemez, değiştirilebilir, silinebilir)
 • e-Makbuz Oluşturuldu (İptal edilemez, değiştirilemez, silinemez)
 • e-Makbuz Paketlendi (İptal edilemez, değiştirilemez, silinemez)
 • Sunucuya İletildi- Henüz sonuçlanmadı (İptal edilemez, değiştirilemez, silinemez)
 • Başarılı (Değiştirilemez, silinemez)
 • Hatalı (İptal edilemez, değiştirilebilir, silinemez)
 • İptal edildi (Değiştirilemez, silinemez, iptal geri alınamaz)

Logo E-Müstahsil Makbuzu Hakkında Daha Geniş Bilgi Almak İçin

0850 840 36 38

www.logo.com.trBir cevap yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.