Logo E-Serbest Meslek Makbuzu

Logo E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? Logo E-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Oluşturulur?

Logo E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

Firma Tanımında e-SMM Kullanıcı Bilgilerinin Girilmesi

Firmanın e-SMM sistemini kullanacağı firma tanımı Detaylar penceresinde e-Devlet başlığı e-SMM sekmesi altında yer alan “e-SMM Kullanıcısı seçeneği” işaretlenerek belirlenir.

Firmanın e-SMM kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda Genel ve İşveren Bilgileri sekmelerinde zorunlu olan bilgiler şunlardır:

 • VKN/TCKN ve şahıs/tüzel bilgisi
 • Ülke Kodu/Adı, İl ve İlçe
 • Şahıs firmalarında Ad / Soyad, Tüzel firmalarda Ticari Unvanı

İşyeri Tanımında e-SMM Kullanıcı Bilgilerinin Girilmesi

Firmanın e-SMM kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-SMM’lerin firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Firma-Detaylar-e-Devlet-Genel sekmesi Kontrol Tipi alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında “İşyeri Bazında” seçilirse, e-SMM kullanacak olan işyerleri, firmaya ait işyeri tanımlarında Detaylar penceresi e-Devlet / e-SMM sekmesinde yer alan “e-SMM Kullanıcısı” alanı işaretlenerek belirlenir. Bu durumda, Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi alanlarının doldurulması zorunludur. 

e-Serbest Meslek Makbuzu Numara Şablonları

Serbest Meslek Makbuzu Numarasının GİB’ in belirlediği formata uygun üretilebilmesi için kayıt numaralama şablonu sistemde öndeğer olarak tanımlıdır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama Şablonları seçenekleri asında e-Faturalar başlığı ile yer almaktadır.

Bu şablonda e-Serbest Meslek Makbuz No için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir.

 1. Sabit 3 karakter : “SMM”
 2. Sabit 4 karakter yıl seçimli : YYYY
 3. Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir.

Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle “1” rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.

e-Serbest Meslek Makbuzu Oluşturma

Serbest Meslek Makbuzu ürün içerisinde 2 farklı bölümden oluşturulur:

1-Cari hesap fişleri

2- Kasa işlemleri

Makbuzda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Makbuz Numarası, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Zamanı, Müşteri / Cari Bilgileri (Müşteri TCKN/VKN, Şahıs ise Ad / Soyad Tüzel ise Ticari Unvanı, Adres-İl,İlçe,Ülke), Tutar, Malzeme/Hizmet Açıklaması, Adet ve Gönderim Şekli.

Gönderim Şekli alıcıya belgenin teslim şeklini ifade eder. Kağıt ve Elektronik değerlerini içerir. Elektronik seçiminde alıcının e-Posta adresi bilgisi zorunludur.

e-SMM Tipleri

Kâğıt

Firma ya da İşyeri e-Serbest Meslek Makbuzu kullanıcısı değilse, smm makbuzları kâğıt tipinde oluşur.

e-SMM

Firma ya da İşyeri e-Serbest Meslek Makbuzu kullanıcısı ise, smm makbuzları elektronik tipte ve durumu “Sunucuya Gönderilecek” olacak şekilde oluşur.

Firma / İşyeri, e-Serbest Meslek Makbuzu kullanıcı olsa bile “Kâğıt” tipinde makbuz düzenleyebilir. Belirtilen elektronik belgeleri düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur. Elektronik uygulamaya geçildikten sonra üç ay itibariyle kâğıt makbuz düzenlenebilir.

e-SMM Bilgileri

Fiş içerisinde F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Makbuz tipi “e-SMM” olan Alınan / Verilen Serbest Meslek Makbuzlarında bulunur. Genel, Perakende Cari Bilgileri ve Adres Bilgileri sekmelerinden oluşur.

e-Serbest Meslek Makbuzu Statüleri

e-Serbest Meslek Makbuzu durumu sorgulandığında listelenecek statüler aşağıdaki gibidir:

 • e-Makbuz Oluşturulacak  (İptal edilemez, değiştirilebilir, silinebilir)
 • e-Makbuz Oluşturuldu  (İptal edilemez, değiştirilemez, silinemez)
 • e-Makbuz Paketlendi  (İptal edilemez, değiştirilemez, silinemez)
 • Sunucuya İletildi – Henüz sonuçlanmadı  (İptal edilemez, değiştirilemez, silinemez)
 • Başarılı (Değiştirilemez, silinemez)
 • Hatalı (İptal edilemez, değiştirilebilir, silinemez)
 • İptal edildi (Değiştirilemez, silinemez, iptal geri alınamaz)

Logo E-Serbest Meslek Makbuzu Hakkında Daha Geniş Bilgi Almak İçin
0850 840 36 38
www.logo.com.trBir cevap yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.