Logo Form Tanımlayıcı

Logo Form Tanımlayıcı hakkında bilgi vereceğiz.

Logo Form Tanımlayıcı

Tanım yapmak için önce tanımın yapılacağı fiş türü seçilir. Daha sonra “Ekle” komutu kullanılır. Basım işlemlerinde kullanılan her form için standart bir tanım yapılmıştır. Yeni form tanımı bu standart tanım üzerinde değişiklik yapılarak ya da gibi boş şablon üzerinden yapılır. “Ekle” seçeneği ile açılan pencere iki seçeneklidir:

  • Standart Tasarım
  • Boş Tasarım

Standart Tasarım seçildiğinde programda bu form için hazırlanmış standart form ekrana gelir. Form tasarım penceresinden basımda kullanılacak form tanımlanır. Tasarımda öncelikle parametre bilgileri kaydedilir. Daha sonra formda yer alması istenen alanlar ilgili bölümlere yerleştirilir. 

Form ve Tasarım Parametreleri

Form tasarımının geneline ilişkin bazı parametrik ve izleme amaçlı bilgiler ile form bölümlerine ait başlangıç bilgileri Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Parametreler menüsü iki seçeneklidir:

  • Tasarım
  • Form

Tasarım Parametreleri

Tasarıma ait genel parametrik bilgilerin kaydedildiği seçenektir. Parametrik bilgiler şunlardır:

Ölçüm: Form geneline ilişkin ölçüm birimi kaydedilir. Ölçüm alanı inch ve cm olmak üzere iki seçeneklidir.

Adı / Açıklama: Bu alanlarda form adı ve açıklayıcı bilgisi kaydedilir.

Tarih: Formun hangi tarihte tasarlandığını belirtir. Günün tarihi alana öndeğer olarak gelir.

Sayfa Genişliği: Form sayfasının genişliği belirtilir.

“Sayfayı Enine Kullan” seçeneği ile sayfa kullanım şekli (enine, boyuna vb.) belirlenir.

Tasarım yaparken geçerli olacak bazı öndeğerler Tasarım penceresinde Çizgiler bölümünde belirlenir. Aşağıdaki seçenekler işaretlenir:

  • Form şablonu oluşturulurken çizgilerin gösterilmesi isteniyorsa çizgileri göster,
  • Yazıcı sayfa sınırının gösterilmesi isteniyorsa Yazıcı sayfa sınırını göster

Düşey ve yatay çizgi aralıkları ilgili alanlarda kaydedilir.

Mektup ve Etiket Basımları

İş sürecinde kullanılan mektup ve etiket formları tanımlanır ve istenen formatta bastırılabilir. Ana Kayıtlar program bölümünde yer alan cari hesap kartları, banka hesap kartları ve stok kartları için etiket formu tanımlanır ve kart bilgilerini bu etiketler üzerine yazdırılır.

Mektup ve etiket form tanımları program bölümlerinde Araçlar menüsü altında yer alan Form Tanımlayıcı seçeneği ile kaydedilir.

Her program bölümünde, kullanılan mektup ve etiketler için standart form tanımları yer almaktadır. Yeni form tanımı bu standart form üzerinde değişiklik yaparak kaydedilebileceği gibi tamamen boş form üzerinden de yapılabilir.

Tanım yapmak için önce tanımın yapılacağı form türü (etiket ya da mektup) seçilir. Daha sonra “Ekle” komutu kullanılır. Basımda kullanılacak her form için standart bir tanım yapılmıştır. Yeni form tanımı bu standart tanım üzerinde değişiklik yapılarak kaydedilebileceği gibi boş tanım şablonu üzerinden de yapılabilir. Standart tanım seçildiğinde programda bu form için hazırlanmış standart tanım ekrana gelir.

Etiket Sayfa Düzeninin Belirlenmesi

Etiket tanımı yapılırken sayfada yer alacak etiket sayısı, kullanılan etiketlerin yükseklik ve genişlik ölçülerine göre değişecektir. Bunun için genel Form Parametreleri penceresinde Etiketler seçeneği kullanılır.

Etiket genişliği, yüksekliği, etiketler arasındaki yatay ve dikey boşluklar cm olarak belirlenir. Sayfada basılacak yan yana ve üst üste basılacak etiket sayısı ilgili alanlarda belirtilir. “Tamam” düğmesi tıklandığında yapılan tanıma uygun etiket formu ekrana gelir.  Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.