Logo GO3 2.58 Versiyon Yenilikleri Dokümanı

Logo GO3 2.58 Versiyon Yenilikleri Dokümanı

Genel

1-Logo App Alanından Ulaşılan Son İşlemler Penceresinde Fiş Tarihi Kolonu Olması

Son yapılan işlemler Widget ekranına “Fiş Tarihi” alanı eklenmiştir.

2-Alınan ve Verilen Hizmet Fiyat Kartlarının Excel’den Aktarılması Talebi

Araçlar menüsü altında bulunan Veri Aktarımı (Excelden) işlemi ile alınan ve verilen hizmet fiyat kartlarının aktarılabilmesi için kart türü seçeneklerine ‘Alınan/ Verilen Hizmet Fiyatları’ seçeneği eklenmiştir. 
Excel’den aktarım şablonunda “Fiyat Kartları” bölümünde ‘Malzeme Açıklaması/ Kodu’ kolonlarına ‘Hizmet Açıklaması / Kodu’ yazılarak aktarım yapılabilmektedir.

3-Kullanıcı İzleme Kayıtlarında Malzeme Kartları,Cari Hesap Kartları ve Muhasebe Hesap Kartları Öncelikli Olmak üzere Kartların Kullanımda ya da Kullanım Dışında Eklenmesinin Loglanması Talebi

Kullanıcı izleme raporunda Malzeme Kartları, Cari Hesap Kartları, Muhasebe Hesap Kartları, Satınalma/Satış Kartları ‘Kullanımda’ ve ‘Kullanım Dışı’ kart durumlarının loglanması sağlanmıştır.

Stok

1-Sipariş Fişinde Fatura ve İrsaliyede Olduğu Gibi Maliyetler Penceresi İhtiyacı

Sipariş Fişi F9 seçeneklerine fatura ve irsaliyede olduğu gibi “Maliyetler” seçeneği eklenmiştir.

2-Maliyet Dağıtımı Yapılmış Olan Fiş Üzerinden İlgili Maliyet Dağıtım Fişine Ulaşılabilmesi Talebi

Maliyet dağıtım fişlerinde kullanılan fişler (malzeme fişleri, irsaliyeler, faturalar, cari hesap fişleri, banka fişleri, kasa işlemleri, millileştirme, dolaşım fişleri, ihraç kayıtlı faturalar  üzerinde F9 menü seçeneklerine “Maliyet Dağıtım Fişleri” seçeneği eklenerek fişin kullanıldığı ilgili maliyet dağıtım fişine erişilmesi sağlanmıştır.

Logo GO3 2.58 Versiyon Yenilikleri Dokümanı

Teminat

1-Teminat Bordroları Liste Ekranında Muhasebeleşme Durumu Filtresi Talebi

Teminat bordroları liste ekranına muhasebeleşme durumu filtresi eklenmiştir.

Uygulamalar

1-Excel’den Veri Aktarımı Yapılırken Hizmet Kartlarının  Muhasebe Kodunun Aktarılması Talebi

Excel’den veri aktarımı – Hizmet kartları bölümünde ‘Hizmet Kartlarının Muhasebe Kodu’nun da aktarılabilmesi sağlanmıştır.

Cari Hesap

1-Kredi Kartı Fiş Tahsilatında Hesap Kodu Filtresi Verildiğinde Türleri Farklı Olmasına Rağmen Hesap Kodu Aynı Olanları Filtrelemesi Sorunu

‘Kredi Kartı Fiş Tahsilatı’ ekranında aynı hesap kodlu  fakat türleri farklı hesaplara ait kayıtların filtrelenmesi için  filtre seçeneklerine “Hesap Tipi’ seçeneği eklenmiştir.

2-Cari Hesap Kartında İçerisinde Satır İçin İndirim Oranı Tanımlandığında Faturada Girilen Hizmet Satırına da İndirim Uygulanması

Cari hesap kartı içerisinde satıra tanımlanmış olan indirimin fiş içerisindeki hizmet satırlarına da uygulanabilmesi sağlanmıştır.

3-Kredi Kartı Fişi İçerisinden F9 Seçeneklerde “Döviz Girişi” Eklenerek Oluşturulan Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirildiğinde Sadece Cari Hesap İçin Seçilen Döviz Üzerinden Dövizli Tutarın Gelmesi Talebi

Dövizli olarak tutar girilmiş olan Kredi Kartı Fişi muhasebeleştirme ekranında sadece cari hesabın dövizi fiyat olarak gelmesi ve “Kredi Kartı Bloke” satırı için dövizli fiyat bilgisinin gelmemesi sağlanmıştır.

4-Tahsilat Raporlarında DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi ) Filtre Eki

Ödeme/tahsilat raporlarına (tahsilat listesi, ayrıntlı tahsilat listesi, borç takip raporu, özet adat raporu, borç yaşlandırma raporu, borç dağılım raporu, ödeme listesi ve ayrıntılı ödeme listesi) DBS Listelensin Evet/Hayır filtresi eklenmiştir.

5-Kur Farkı Faturası Olarak Oluşturulan Verilen Hizmet Ve Alınan Hizmet Faturalarında Cari Hesap Türü Kontrolü Yapılmasının Engellenmesi

Kur farkı faturası olarak oluşturulan Alınan Hizmet Faturası ve Verilen Hizmet Faturası’nda alıcı veya satıcı cari hesap kontrolünün yapılmaması sağlanmıştır.

Skonsol

1-Skonsol Üzerinden Kesilen e-Faturaların Mükellef P.Kutusu Etiketi ve Gön.Birim Etiketi Bilgilerinin Alınabilmesi İçin Vergi Numarası Üzerinden Sorgu Yapan Mükellef Arama Butonu Eklenmesi 

Skonsol üzerinde müşteri seç ekranına e-Fatura Mükellef Kontrol butonu eklenerek cari hesapların etiket bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.

Sistem

1-İşyeri Bazlı Defter Gönderiminde e-Defter Dosyasında Mali Müşavir Sözleşme Numarası Alanı Ana Firmadan Değer Getiriyor Bu Bilginin İşyerinin Mali Müşavir Sözleşme Numarasından Okunmasının Sağlanması

Firma detaylarında yer alan e-Devlet / e-Defter tabına “Mali müşavir bilgileri işyerinden alınsın” kutucuğu eklenmiştir. e-Defter dosyaları oluşturulurken, mali müşavir bilgilerinin, bu alan işaretliyse işyerinden, işaretli değilse firmadan okunarak doldurulması sağlanmıştır.

2-GO 3 Ürününde Kullanıcı İşlem Yetkileri Ağacında e-Devlet Menüsünde Yetkilendirme Yapılması

Üründe e-Devlet modülünün yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.

Diğer İşlemler

1-Mahsup Fişi Üzerinden Hesap Türü Cari Hesap veya Banka Hesap Seçildiğinde, Öndeğer Gelen Bağlı Muhasebe Kodunun Değişmesinin Parametrik Olması
Mahsup fişinde hesap türü seçeneklerinden cari hesap, banka hesabı ve kasa seçildiğinde karta tanımlı gelen muhasebe kodunun değiştirilmesi parametreye bağlanmıştır. Muhasebe parametrelerine “Mahsup fişi içerisinde hesap türü cari/banka/kasa satırları için hesap kodu değiştirilebilsin : Evet/ Hayır” seçeneği eklenmiştir.

2-Sipariş Fişinde Belirtilen Teslim Tarihi Günü Geçen Fişlerin Sevkedilip Sevkedilmemesinin Parametreye Bağlanması

Fatura  parametrelerine ; “Teslim\Temin Tarihi Geçen Siparişlerin Sevkinde=İşlem Yapılmayacak/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak” parametresi eklenmiştir. Parametrede öndeğer olarak “İşlem Yapılmayacak” olarak gelecektir.

3-e-Arşiv Faturası Türündeki e-Arşiv Bilgileri Ekranındaki Ödeme Şekli Seçeneğinin Öndeğer Olarak Tanımlanabilmesi Talebi
e-Arşiv Faturaları, e-Arşiv bilgileri ekranında yer alan ödeme şekli alanının öndeğer olarak gelmesi için , fatura satış dağıtım parametrelerine “e-Arşiv Faturası Ödeme Şekli : (Kredi Kartı/Banka Kartı – EFT / Havale – Kapıda Ödeme – Ödeme Aracısı – Diğer ) ” parametresi eklenmiştir.

4-Çek Bordrosunda Çek Satırları İçin Ayrı Muhasebe Satırları Oluşuyor Bu İşlemde Çek Satırlarında Proje Kodu Kullanıldığında  Cari Hesaplar  İçin De Ayrı Satır Oluşması Talebi

Çek/senet giriş ve çek/senet cari hesaba çıkış bordrolarında muhasebe kodlarında girilen çek satırı kadar cari satırının oluşması ve cari satırı için proje kodlarının satırdan okunması sağlanmıştır. Çek / Senet parametrelerine “Çek/Senet Bordroları Muhasebeleşmesinde Her Çek/Senet İçin Ayrı Cari Satırı Oluştur : Evet / Hayır” seçeneği eklenmiştir.

5-Onaylama Ekranında, Filtre Seçeneği Talebi

Onaylama ekranına, ‘İşyeri’, ‘Onay Tarihi’, ‘Kullanıcı Tipi’, ‘Kullanıcı /Grup No’ filtreleri eklenmiştir.

6-Stok Parametrelerinde” Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar” Parametresine “GTİP Kodu” Seçeneğinin Eklenmesi

Stok parametrelerinde” Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar” parametresine “GTİP Kodu” seçeneği eklenmiştir.

7-Fatura Kaydedilirken Yapılan Masraf Merkezi Kontrolünde Cari Hesap Satırının Kontrol Edilmemesi Talebi

Muhasebeleştirme Kontrol Parametrelerine “Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Cari Hesap Satırı İçin Masraf Merkezi Kontrolü=Yapılacak/Yapılmayacak” parametresi eklenmiştir. Bu parametre ile sipariş,irsaliye ve fatura muhasebe kodları ekranında cari hesap satırları için masraf merkezi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı belirlenir.

8-e-Defter Uygulaması Kapsamında Ön Muhasebe Modüllerinden Fiş Girişi yapılırken Belge Detayı Girişinin Zorunlu Tutulması Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında, fişlerde “e-Defter Belge Detayı” zorunluluğu parametreye bağlanmıştır. Ticari Sistem Yönetiminde e-Defter parametrelerine “Fiş Girişlerinde Belge Detayı Zorunlu Girilsin : Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir, öndeğeri “Hayır” olarak gelmektedir. 

9-Zamanlayıcı Görevlere Tanımlanan e-Devlet Mükellef Kontrol İşleminde Güncellenmeyen Cari Hesaplar İçin Log Atılması

Zamanlayıcı görevlere tanımlanan e-Devlet mükellef kontrol işlemi sonucunda güncellenmeyen cari hesaplar için detay bilgi penceresi açılarak, cari hesap ve durum bilgilerinin yazılması sağlanmıştır. 

Logo GO3 2.58 Versiyon Yenilikleri Dokümanı

Fatura

1-Faturada Tanımlı Satış Fiyat Kartı Koşuluna Göre Birim Fiyatın Güncellenmesi Talebi

Tanımlı satış ve tanımlı satınalma fiyat kartları içerisindeki koşullara göre birim fiyat alanının güncellenmesi sağlanmıştır.

2-Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere  Müstahsil Makbuzuna Tür Kodu Alanı Eklenmesi

Muhtasar beyannamede ödemeler sekmesinde veri al ile gelen tüm fiş türlerine tür kodu alanı eklenmiştir. (Satınalma Müstahsil Makbuzu, Banka Müstahsil Makbuzu, Kasa Müstahsil Makbuzu Banka Gider Pusulası, Banka Alınan Hizmet Faturası, Kasa Alınan Hizmet Faturası, Kasa Satınalma Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Satınalma Faturası). Serbest Meslek Makbuzlarına tevkifat kodu alanı eklemiştir.

3-Barkod Girişi Ekranındaki Seri No Ara Özelliğinin İlgili Serinin Açıklama Alanı İçin De Çalışması

Satış irsaliye ve faturalarında barkod girişi ekranına “Seri Açıklama Ara” seçeneği eklenerek seri açıklamasına göre malzemenin girişi sağlanmıştır.

4-Sabit Kıymet Satınalma Yapıldığında Sabit Kıymet Kaydı Oluşmuyorsa Uyarı Verilmesi Talebi

Satınalma işlemlerinde sabit kıymet girişi yapıldığında sabit kıymet kaydı oluşmuyorsa uyarı verilmesi sağlanmıştır.

5-Sipariş, İrsaliye, Fatura Detaylar (II) Sekmesinde Bulunan Teslim Şekilleri Penceresinde F9 Teslim Şekillerini Oluştur Seçeneğinin Kaldırılması Talebi

Sipariş, irsaliye, fatura fişleri içerisinden ulaşılan teslim şekli kodları ambalaj kodları ve taşıma tipi kodlarına müdahale edilmesi engellenmiştir.Açılan pencerelerde sadece incele işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır. Ekleme, kopyalama, çıkarma ve öndeğer oluşturma işlemleri sistem işletmeni program menüsünden yapılacaktır.

6-Gönderilmiş Olan e-Arşiv Faturalarında Belge Numarasının Değiştirilebilmesi

Statüsü ‘1- e-Arşiv Faturası Oluşturuldu’ dışındaki e-Arşiv faturalarının “Belge Numarası”nın değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

7-Fiyat Farkı Faturasında, Fiyat Farkı Kesilen İlgili Faturadaki Malzeme Miktar ve Birim Fiyatlarının Kolonlarda Gelmesi Talebi

Satış ve Satınalma Fiyat Farkı Faturaları satırlarına “Fatura Miktarı”,”Fatura Fiyatı”,”Fatura Tutarı” alanları eklenmiştir.

8-GO 3 Fatura/Analizler/ Satış Karlılık Analizi Raporu Programın Standardında Olması Talebi

GO 3 ürününde Fatura modülü altında bulunan “Analizler-Satış Karlılık Analizi” raporunun görüntülenmesindeki kısıtlar kaldırılarak programın standardında olması sağlanmıştır.

Ana Kayıtlar

1-Perakende Modülü Olmayan Setlerde Malzemeler Üzerinde Yaz Etiket Denildiğinde Malzeme Kodu Filtresinde Sadece Seçilen Malzemenin Gelmesi

Perakende modülü olmayan GO 3 üründe malzemeler üzerinde F9 menüsünde bulunan “Yaz Etiket” işleminde malzeme kodu filtresinde tüm malzemelerin gelmesi engellenerek sadece seçilen malzemenin gelmesi sağlanmıştır

2-Üretimden Giriş Fişinde Sabit Kıymet Girişi Yaparken, Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendir Seçeneğinde Kayıt No Alanının Aktif Gelmesi Talebi

Üretimden giriş fişinde sabit kıymet girişi yapılarak F9 Sabit Kıymet Kaydı ile ilişkilendir seçeneğinde kayıt kodu alanının aktif gelmesi sağlanmıştır.

3-Alış ve Satış İndirimleri Muhasebe Bağlantı Kodlarında Fiş Özel Kodu Filtreleri Talebi

Satınalma, Satış indirimleri muhasebe bağlantı kodlarında fiş özel kodu filtresi eklenmiştir.

4-Malzeme Satış ve Alış Fiyatları Liste Ekranında Satış Ve Satınalma Fiyat Kartlarındaki Erişim Bilgilerine(E-İş Ortamında Erişebilir, E-Mağazada Erişebilir, Satış Noktalarında Erişebilir) Göre Filtreleme Yapma Talebi

Satış/Satınalma fiyat kartları içerisinde bulunan E-İş Ortamında Erişebilir, E-Mağazada Erişebilir, Satış Noktalarında Erişebilir seçeneklerine göre Malzeme Satış ve Alış Fiyatları liste ekranında “Erişim Bilgileri”ne göre filtreleme yapılması sağlanmıştır.

Muhasebe

1-Kdv Muhasebe Kodları Altına  Satınalma İade KDV Masrafları Muhasebe Kodları/ Satış İade KDV Masrafları Muhasebe Kodları Seçenekleri Eklenmeli

Muhasebe bağlantı kodları; Kdv Muhasebe Kodları altına “Satınalma/ Satış İade Masraf KDV Muhasebe Kodları” seçenekleri eklenmiştir.

2-Hesap Planı Liste Ekranında, Bakiye Kolonu Gibi Borç ve Alacak Kolonlarının Eklenerek Borç ve Alacak Toplamlarının Getirilmesi İhtiyacı

Muhasebe Hesapları ekranına borç ve alacak, raporlama dövizi borç ve alacak, işlem dövizi borç ve alacak kolonları eklenmiştir.

3-Üretimden Giriş Muhasebe Bağlantı Kodlarına Malzeme Özel Kod 2,3,4,5 Filtreleri Eklenmesi

Üretimden Giriş Muhasebe Kodları ekranı filtre seçeneklerine Malzeme Özel Kod 2,3.4.5 filtreleri eklenmiştir.

4-KDV Muhasebe Kodları Altına Satınalma İade KDV Masrafları Muhasebe Kodları/ Satış İade KDV Masrafları Muhasebe Kodları Seçenekleri Eklenme Talebi

Muhasebe bağlantı kodları, KDV Muhasebe Kodları altına “Satınalma / Satış İade Masraf KDV Muhasebe Kodları” seçenekleri eklenmiştir.

5-Katma Değer Vergisi Beyannamesinde 3065 Sayılı Kanununda 7104 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Hükümlerinin Uygulamasına Yönelik Olarak Yapılan Düzenlemelerin Eklenmesi

Katma değer vergisi beyannamesine 3065 sayılı Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır.

Kasa

1-Kasa Kartlarına  Doküman Eklenmesi

Doküman yönetim sistemi özelliğinin kasa kartları içerisinde de kullanılabilmesi sağlanmıştır.

e-Defter

1-e-Defter Uygulaması Kapsamında, Toplu Yapılan SMM Mahsup Fişinde Satır Bazlı Belge Detayı Oluşmayıp Belge Detayı Yoktur Olarak Gelmesi Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında, toplu SMM mahsup oluşturma işlemi ile ve muhasebeleştirme şekli filtresi “Birebir” dışında oluşturulan muhasebe fişlerinin e-Defter belge detaylarının  “fişe ait belge yoktur” şeklinde ve  belge detayı olmadan oluşması sağlanmıştır.

2-e-Defter Dosyası Oluşturulurken Bir Önceki Ayın Son Yevmiye ve Satır Numaraları Kontrol Edilerek Bu Numaraların Sıralı Gitmesi İle İlgili Kontrol Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında yevmiye defteri dosyası oluşturulurken bir önceki ay için oluşturulmuş defter dosyasındaki son yevmiye numarası kontrol edilerek, sıralama hatalı ise uyarı verilerek dosya oluşturma işleminin durdurulması sağlanmıştır.

Logo GO3 2.58 Versiyon Yenilikleri Dokümanı hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.Bir cevap yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.