Logo Go3 Devir İşlemi Nasıl Yapılır

Logo Go3 Devir İşlemi Nasıl Yapılır ? sorusunun cevabını bulacağız bu yazımızda.

Devredilecek Dönem Numarası: Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır. 

Yeni Dönem Numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır. 

Yeni Dönem Tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir. 

Muhasebe Devri: Muhasebe devrinin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir: 

 • Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında)
 • Toplamlar Üzerinden (İşyeri Bazında)
 • Hareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre)
 • Hareketler Üzerinden (Genel)


Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında): 

İşyeri, İşlem Döviz Türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir. Aktarım işyeri bazında yapılır; her işyeri için ayrı açılış fişi oluşturulur. 

Toplamlar Üzerinden (İşyeri Bazında): 

İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Masraf Merkezi, Proje, İşlem Dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir. Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir. Aktarım işyeri bazında yapılır; her işyeri için ayrı açılış fişi oluşturulur. 

Hareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre): 

Muhasebe Hesap Kartı / Bağlantılar/Kontroller tabındaki döviz türüne göre devir yapılır. Döviz Türü alanında seçim yapılmamışsa firmanın yerel para birimine göre devir yapılır. 

 1. Muhasebe Hesap Kartı / Bağlantılar/Kontroller / Döviz Türü alanının hemen altındaki “Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek” alanı işaretliyse, Döviz Türü alanında hangi tür seçili ise onun üzerinden devir yapılır.
 2. Muhasebe Hesap Kartı / Bağlantılar/Kontroller / Döviz Türü alanının hemen altındaki “Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek” alanı işaretli değilse, Döviz Türü alanında hangi tür seçili olursa olsun TL üzerinden devir yapılır.


Hareketler Üzerinden (Genel): 

İşlem Döviz Türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir. Aktarım tek işyeri üzerinden yapılır; açılış fişi yalnızca “Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri” filtresinde seçilen işyeri için oluşturulur. 

Muhasebe Kapanış Fişi: Bu parametre satırı iki seçeneklidir: 

 • Oluşturulsun
 • Oluşturulmasın

Oluşturulsun seçilirse, devir işlemi sonunda kapanış fişi oluşturulur. 

Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri: Muhasebe devrinin belirli işyerleri için yapılabilmesi amacıyla kullanılan parametredir. Devredilecek işyerleri seçilir; Açılış ve Kapanış fişleri seçilen işerleri için oluşturulur. 

Fiş Numaraları: “Eski Numaralar Kullanılacak / Yeni Numara Verilecek” seçeneklerini içerir. Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır. 

Yeni Numara Verilecek seçildiğinde, yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır. 

Eski Numara Kullanılacak denildiğinde, yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır. 

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır: 

 • Bekleyen siparişler
 • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
 • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
 • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri

Cari Hesap Kodu: Cari hesap kodu filtresi verilerek istenilen cari veya cariler için devir işlemi gerçekleştirilebilir. Böylece firmanın kendi içindeki dönemler arasındaki devir ile firmadan farklı firmalara devir işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Cari hesap kodu filtresi verilerek devredilen işlemler şunlardır:

 • Cari hesap devri
 • Proforma faturalar
 • Cari kur farkı fişleri
 • Cari özel fişler
 • Millileştirilmemiş ithalat operasyon fişleri
 • Kur farkı faturaları
 • Tahsil edilmemiş kredi kart fişleri
 • Emanet faturalar
 • Konsinye fişleri
 • Satış ve satınalma siparişleri
 • Teminatlar
 • Çek ve senetler

Üretim emri devrinde cari hesap filtresine bakılmaz. Tüm üretim emirleri devredilir.


Malzeme Devri: “Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek” seçeneklerini içerir. 

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde, ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir. 

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir. 

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir. 

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde, malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır. 

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Bu filtre ile, maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında gün içerisinde yapılan hareketlerde önce çıkış sonra giriş yapıldığında ortaya çıkan negatife düşme durumu engellenir ve maliyet hesaplanırken önce gün içerisindeki giriş fişlerinin tamamı girmiş olarak kabul edilip, çıkış fişlerindeki maliyet bu girişlerin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. 

Sabit Kıymet Devri Yapılsın: Sabit kıymet kartlarının yeni döneme malzeme açılış fişi, sipariş fişi ve proforma fatura içerisinde devredilip devredilmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. 

Cari Hesap Devri: Cari hesap devir işleminin ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Şu seçenekleri içerir: 

 • Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap)
 • Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’siz)
 • Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’siz) (Risk Takipsiz)
 • Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’siz) (Proje Bazında)
 • Ödeme Tahsilat Üzerinden
 • Ödeme Tahsilat Üzerinden (Satış Elemanı Bazında)
 • Ödeme Tahsilat Üzerinden (Proje Bazında)
 • Ödeme Tahsilat Üzerinden (Ticari İşlem Grubu)
 • Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu)
 • Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’siz)
 • Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’siz) (Risk Takipsiz)
 • Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’siz) (Proje Bazında)
 • Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (Risk takipsiz)
 • Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (Risk takipsiz)


Son Bakiye (Cari Hesap) Üzerinden Seçilirse: Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.   

 • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
 • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur: Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
 • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
 • Cari hesabın yerel para birimi, raporlama dövizi, işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda son bakiye üzerinden devir yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
 • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.


Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) Seçilirse: Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.    

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’siz) (Risk Takipsiz) Seçilirse: RD’siz risk takipsiz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar üzerinden risk parametreleri dikkate alınmadan açılış fişleri oluşturulur. 

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’siz) (Proje Bazında) Seçilirse: RD’siz proje bazında son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar proje bazında toplam alınarak açılış fişine yazılır. 

Ödeme Tahsilat Üzerinden Seçilirse: Borç takip toplamları üzerinden devir işlemi yapılmaktadır. Borç Takip penceresinde kapatma yapılmadıysa eğer açık olan tüm hareketler devir işlemi ile bir sonraki döneme devredilmektedir. 

 • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
 • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Ödeme Tahsilat Üzerinden (Satış Elemanı Bazında) Seçilirse: Ödeme-Tahsilat üzerinden satış elemanı bazında devir yapılması durumunda, açılış fişi satırları satış elemanları bazında oluşturulur. 

 • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri, işyeri bilgileri ve satış elemanları dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
 • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Ödeme Tahsilat Üzerinden (Proje Bazında) Seçilirse: Ödeme-Tahsilat üzerinden proje bazında devir yapılması durumunda, açılış fişi satırları proje kodlarına göre oluşturulur. 

 • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri, işyeri bilgileri ve proje kodları dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
 • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Ödeme / Tahsilat Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) Seçilirse: Ödeme / tahsilat üzerinden ticari işlem grubu bazında devir yapılması durumunda, açılış fişi satırları ticari işlem grubu kodlarına göre oluşturulur.

 • Borç Takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri, işyeri bilgileri ve ticari işlem grubu kodları dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
 • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son Bakiye (Ticari İşlem Grubu) Üzerinden Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır. 

 • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari İşlem Grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
 • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
 • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
 • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.   

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) (Risk Takipsiz) Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere ve risk parametrelerine bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.  

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) (Proje Bazında) Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu ve proje bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.  

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (Risk takipsiz) Seçilirse: Cari hesap hareketlerindeki risk dikkate alınmadan, cari hesabın son bakiyesi üzerinden döviz türü bazında raporlama dövizleriyle birlikte devredilir.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (Risk takipsiz) Seçilirse: Cari hesap hareketlerindeki risk dikkate alınmadan, ticari işlem grubu bazında döviz türü dikkate alınarak grup bazında son bakiye üzerinden devredilir.

Cari Hesap Risk Parametreleri: “Devretmeyecek / Devredecek” seçeneklerini içerir. “Devredilecek” olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar. “Devretmeyecek” seçilirse aktarılmazlar. 

Cari Hesap Teminat Risk Parametreleri: “Devretmeyecek / Devredecek” seçeneklerini içerir. “Devredilecek” olarak seçilirse cari hesap kartı / teminat sekmesinde yer alan risk parametreleri (kapanan risk, risk limiti, toplam risk) yeni döneme aynen aktarılırlar. “Devretmeyecek” seçilirse aktarılmazlar. 

Karşılıksız Çek / Protestolu Senet (Ç/S Riski): “Devretmeyecek / Devredecek” seçeneklerini içerir. Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir. “Devredilecek” olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır. “Devredilmeyecek” olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/Senet Vadesi: Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. 

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz. 

Ciro Takip Süresi: Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. 

Tahsil Edilemeyen Çek/Senetler: “Aktarılacak / Aktarılmayacak” seçeneklerini içerir. Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. 

Karşılıksız Çek / Protestolu Senet: “Aktarılacak / Aktarılmayacak” seçeneklerini içerir. Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. 

Proforma Faturalar: “Aktarılacak / Aktarılmayacak” seçeneklerini içerir. Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. 

Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri: 

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı işlemleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır. 

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı işlemleri yeni döneme aktarılmaz. 

Ödemeli Sipariş İşlemleri: 

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir. 

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz. 

Kasa Kur Farkı Fişleri: 

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kasa kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır ve kasa bakiyesini etkilemez. Devredilen kasa kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. 

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kasa kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz. 

Kur Farkı Faturaları: Kur farkı faturası olarak kesilen alınan / verilen hizmet faturalarının yeni döneme devredilmesi için kullanılan parametredir. Aktarılacak ve Aktarılmayacak seçeneklerini içerir. Hizmet faturası yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır. Aktarılan faturalar Hizmet ve Cari Hesap toplamlarına yansır. 

Banka Kur Farkı Fişleri: 

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş banka kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır ve banka bakiyesini etkilemez. Devredilen banka kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. 

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş banka kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz. 

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısıdır. Öndeğer 1 gelecektir. 

Devredilecek Bölümler:Devir işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır: 

 • Malzeme
 • Sipariş
 • Talep, MPS ve MRP
 • Cari Hesap
 • Kasa
 • Banka
 • Çek / Senet
 • Muhasebe
 • Üretim


Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir. Üretim bölümü seçildiğinde, yalnızda Başlamadı durumundaki üretim emirleri yeni döneme devredilir.

Cari Hesap Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası devir işleminde cari hesap kart eşleşmesinin nasıl yapılacağını belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İki seçeneklidir: 

 • Kart Referansı Üzerinden
 • Kart Kodu Üzerinden

Kart Referansı Üzerinden seçildiğinde, kart referansları karşılaştırılır ve eşleşme Logicalref’e göre yapılır. Aynı kart referansına sahip cari hesap kartları arasında devir işlemi yapılır. 

Kart Kodu Üzerinden seçildiğinde cari hesap kartları kodlarına göre eşleştirilir. Aynı koda sahip cari hesap kartları arasında devir işlemi yapılır. 

Malzeme Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası devir işleminde malzeme kart eşleşmesinin nasıl yapılacağını belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İki seçeneklidir: 

 • Kart Referansı Üzerinden
 • Kart Kodu Üzerinden


Kart Referansı Üzerinden seçildiğinde, kart referansları karşılaştırılır ve eşleşme Logicalref’e göre yapılır. Aynı kart referansına sahip malzeme kartları arasında devir işlemi yapılır. 

Kart Kodu Üzerinden seçildiğinde malzeme kartları kodlarına göre eşleştirilir. Aynı koda sahip malzeme kartları arasında devir işlemi yapılır.

Muhasebe Hesap Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası devir işleminde muhasebe hesap kartlarının eşleştirilmesinin nasıl yapılacağını belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İki seçeneklidir:

 • Kart Referansı Üzerinden
 • Kart Kodu Üzerinden

Kart Referansı Üzerinden seçildiğinde, kart referansları karşılaştırılır ve eşleşme Logicalref’e göre yapılır. Aynı kart referansına sahip muhasebe hesap kartları arasında devir işlemi yapılır. 

Kart Kodu Üzerinden seçildiğinde muhasebe hesap kartları kodlarına göre eşleştirilir. Aynı koda sahip muhasebe hesap kartları arasında devir işlemi yapılır.

Cari Hesap Özel Fişleri: Cari hesap özel fişlerinin yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Aktarılacak ve Aktarılmayacak seçeneklerini içerir. Aktarılacak seçildiğinde, özel fiş tutarı, borç takipte kapanan tutar dikkate alınmaksızın, yeni döneme olduğu gibi (kapama yapılmadan önceki tutar ile) aktarılır. 

Devir parametrelerindeki bu seçenek yalnızca ticari sistem / Finans Parametreleri’ndeki “Cari Hesap Özel Fişi Borç Takibini Etkilesin” “Evet” seçili iken listelenir. 

Devir Fişi Satır Sayısı: Devir işlemi sonunda oluşacak olan devir fişi satırlarının sayısını belirlemek için kullanılır. Bu alanın öndeğeri 300’dür. Bu alana girilen değer doğrultusunda devir fişine satırlar kaydedilir ve yeni bir fiş oluşturulur. 

Millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişleri: Yılsonunda işlemleri devam eden, millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişlerinin yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir. Öndeğer olarak “Aktarılacak” seçilidir. 

 • Aktarılacak
 • Aktarılmayacak


Aktarılacak seçimi yapıldığında, millileştirilmemiş ithalat işlemleri yeni döneme yeni bir dosya numarası ile aktarılır. Tüm işlemler için yeni bir fiş oluşturulur. 

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin: “İndirilecek KDV Listesi” beyannamesinin aktarılmadığı satınalma faturalarının yeni döneme devredilip devredilmeyeceğini belirlemek için kullanılır. “Evet” ve “Hayır” seçeneklerini içerir. Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.