Logo İçeri ve Dışarı Veri Aktarımında Önemli Noktalar

Logo İçeri ve Dışarı Veri Aktarımında Önemli Noktalar

Veri Merkezleri (SiteID)

Bu bilgi, dataların tek merkezde toplanırken aynı koda sahip kayıtların çakışmasını önlemek için kullanılır. Tüm firmalardaki bilgilerin tek bir merkezde toplanacağı ve bu firmaların ortak bir sunucuda çalışmadıkları düşünülürse aynı koda sahip kayıtlar olacaktır. Her firmaya ayrı bir veri merkezi atanırsa bu kayıtların birbirleriyle çakışmaları engellenmiş olacaktır.

Veriler Birleştirilecektir

“Güncellenenler Aktarılacak” ile birlikte “Veriler Birleştirilecek” işaretliyse, değişiklik gören hareketlerin içeri alımında, hareketin numarası sanki yeni bir hareket ekleniyormuş gibi numaralama şablonuna göre artmaktadır.

Hareketlerin aktarımında, “Güncellenenler Aktarılacak” işaretliyse, “Veriler Birleştirilecek” ifadesi işaretlenmemelidir.

XML Şablonu Kullanılacaktır: Bu seçenek aktarılmasını istediğimiz alanları kendimizin seçtiği ve filtrelerini kendimizin belirlediği bir XML şablonu kullanmak istediğimizde işaretlenir. Bunu işaretlediğimiz durumda şablonu seçmemiz gerekir.

Malzeme Yönetimi

Malzeme kartlarının içeri aktarılabilmesi için öncelikle şu kayıtların içeri alınması gerekir:

 • Birim setleri
 • Cari hesaplar
 • Musahebe hesapları
 • Masraf merkezleri
 • Ödeme planları

Karma kolilerin içeri aktarılabilmesi için, karma koli satırlarında bulunan malzemelerin daha önce aktarılması ya da malzeme kartları aktarımının iki kere üst üste aktarılması gerekir. 

Sabit kıymet kayıtlarının içeri aktarılabilmesi için, kayıtların ait olduğu sabit kıymetin aktarılması gerekir.

Seri/lot kayıtlarının içeri aktarılabilmesi için, kayıtların bağlı olduğu malzemenin aktarılması gerekir.

Satınalma

Alınan hizmet kartlarının içeri aktarılabilmesi için, hizmet kartında kullanılan ödeme planı ve birim setinin aktarılması gerekir.

Alış indirim kartlarının içeri aktarılabilmesi için, indirim kartında kullanılan muhasebe hesabının ve masraf merkezinin aktarılması gerekir.

Alış masraf kartlarının içeri aktarılabilmesi için, indirim kartında kullanılan muhasebe hesabının ve masraf merkezinin aktarılması gerekir.

Alış promosyon kartlarının içeri aktarılması için, promosyon uygulanacak malzemenin (ana malzeme) kartı ve promosyon olarak promosyon kart satırlarında belirtilen malzeme kartlarının aktarılması gerekir.

Malzeme alış fiyatlarının içeri aktarılabilmesi için, malzeme kartlarının ve ödeme planı  kartlarının içeri alınması gerekir.

Hizmet alış fiyatlarının içeri aktarılabilmesi için, hizmet kartlarının ve ödeme planı  kartlarının içeri alınması gerekir.

Verilen siparişlerin içeri aktarılabilmesi için,

 • Satırdaki malzeme kartlarının
 • Muhasebe hesap kartlarının
 • Masraf merkezi kartlarının
 • Ödeme planı kartlarının
 • Cari hesap kartlarının

aktarılması gerekir.

Verilen irsaliyelerin içeri aktarılabilmesi için,

 • Malzeme kartlarının
 • Promosyon kartlarının
 • Ek malzeme kartlarının
 • Ödeme planı kartlarının
 • Cari hesap kartlarının
 • Promosyon kartlarında kullanılan malzeme kartlarının
 • Alış koşullarında veya fiş satırı/genelinde kullanılan indirim ve masraf kartlarının
 • Muhasebe hesabı kartlarının
 • Masraf merkezi kartlarının
 • Sabit kıymet kayıtlarının

aktarılması gerekir.

Alım faturalarının içeri aktarılabilmesi için,

 • Malzeme kartlarının
 • Promosyon kartlarının
 • Ödeme planlarının
 • Cari hesap kartlarının
 • Hizmet kartlarının
 • Promosyon kartlarında kullanılan malzeme kartlarının
 • Alış koşullarında kullanılan veya fiş satırı/genelinde kullanılan indirim ve masraf kartlarının
 • Muhasebe hesap kartlarının
 • Masraf merkezi kartlarının
 • Sabit kıymet kayıtlarının

aktarılması gerekir.

Satış / Dağıtım

Verilen hizmet kartlarının içeri aktarılabilmesi için, hizmet kartında kullanılan ödeme planı kartı ve birim seti kartı aktarılması gerekir.

Verilen indirim kartlarının içeri aktarılabilmesi için, indirim kartında kullanılan muhasebe hesap kartı ve masraf merkezi kartının aktarılması gerekir.

Verilen masraf kartlarının içeri aktarılabilmesi için, indirim kartında kullanılan muhasebe hesap kartı ve masraf merkezi kartının aktarılması gerekir.

Verilen promosyon kartlarının içeri aktarılması için, promosyon uygulanacak malzeme kartının ve promosyon olarak promosyon kart satırlarında belirtilen malzeme kartlarının aktarılması gerekir.

Malzeme satış fiyatlarının içeri aktarılabilmesi için, malzeme kartının ve ödeme planı  kartının içeri alınması gerekir.

Hizmet satış fiyatlarının içeri aktarılabilmesi için, hizmet kartı ve ödeme planı  kartlarının içeri alınması gerekir.

Satış siparişlerinin içeri aktarılabilmesi için,

 • Cari hesap kartlarının
 • Ödeme planı kartlarının
 • Malzeme kartlarının
 • Satış elemanı kartlarının
 • Muhasebe hesap kartlarının
 • Masraf merkezi kartlarının

aktarılması gerekir.

Satış irsaliyelerinin içeri aktarılabilmesi için,

 • Malzeme kartlarının
 • Promosyon kartlarının
 • Ödeme planı kartlarının
 • Cari hesap kartlarının
 • Ek malzeme ve promosyon kartlarında kullanılan malzemelerin
 • Satış koşullarında veya fiş satırı/genelinde kullanılan indirim ve masraf kartlarının
 • Satış elemanı kartlarının
 • Muhasebe hesap kartlarının
 • Masraf merkezi kartlarının

aktarılması gerekir.

Satış faturalarının içeri aktarılabilmesi için,

 • Malzeme kartlarının
 • Promosyon kartlarının
 • Ek malzeme kartlarının
 • Ödeme planı kartlarının
 • Cari hesap kartlarının
 • Hizmet kartlarının
 • Promosyon kartlarında kullanılan malzemelerin
 • Satış koşullarında veya fiş satırı/genelinde kullanılan indirim ve masraf kartlarının
 • Satış elemanı kartlarının
 • Muhasebe hesapları
 • Masraf merkezi kartlarının 

aktarılması gerekir.

Finans

Cari hesapların içeri aktarılması için, ödeme planı kartları, muhasebe hesap kartları ve masraf merkezi kartları aktarılmalıdır.

Cari hesap sevk adreslerinin içeri aktarılması için, cari hesap kartları aktarılmalıdır.

Cari hesap fişlerinin içeri aktarılabilmesi için, cari hesap kartlarının, muhasebe hesap kartlarının ve masraf merkezi kartlarının aktarılması gerekir.

Banka hesaplarının içeri aktarımı için, banka kartlarının, muhasebe hesap kartlarının ve masraf merkezi kartlarının aktarılması gerekir.

Banka fişlerinin içeri aktarılabilmesi için,

 • Banka hesap kartlarının
 • Cari hesap kartlarının
 • Muhasebe hesap kartlarının
 • Masraf merkezi kartlarının

aktarılması gerekir.

Çek / senet bordrolarının içeri aktarılabilmesi için,

 • Muhasebe hesap kartlarının
 • Masraf merkezi kartlarının
 • Banka hesap kartlarının
 • Cari hesap kartlarının

aktarılması gerekir.

Devir çek / senetlerinin içeri aktarılabilmesi için, cari hesap kartlarının ve banka kartlarının aktarılması gerekir.

Kasa kartlarının içeri aktarımı için, muhasebe hesap kartlarının ve masraf merkezi kartlarının aktarılması gerekir.

Kasa fişlerinin içeri aktarımı için,

 • Cari hesap kartlarının
 • Banka hesap kartlarının
 • Muhasebe hesap kartlarının
 • Masraf merkezi kartlarının
 • Malzeme kartlarının
 • Hizmet kartlarının
 • Alış/satış koşullarında kullanılan veya satırlarda/genelde kullanılan indirim/masraf kartlarının
 • Promosyon kartlarının
 • Promosyon kartlarında kullanılan malzemelerin

aktarılması gerekir.

Genel Muhasebe

Muhasebe hesaplarının aktarılabilmesi için, kur farkı hesabında kullanılan muhasebe hesap kartının ve masraf merkezi kartının aktarılması gerekir.

Muhasebe fişlerinin içeri aktarılabilmeleri için, muhasebe hesap kartlarının ve masraf merkezi kartlarının aktarılması gerekir.

Aktarımlarda gelmesi zorunlu olan alanlar vardır. Bu alanlar öndeğer olarak XML aktarım şablonlarında işaretli olarak gelen alanlardır.

Logo İçeri ve Dışarı Veri Aktarımında Önemli NoktalarBir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.