Logo Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2

Logo Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 hakkında bilgi vereceğiz bu yazımızda.

e-Beyannameler penceresinde Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 seçeneği ile oluşturulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Genel Bilgiler, Kesinti Yapılan Mükellefler, Vergi Bildirimi ve Düzenleme Bilgileri bölümünden oluşmaktadır.

Genel Bilgiler:

İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari Bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tipi, beyanname ayı ve yılı bilgileri girilmektedir.
Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir.

Mükellefin beyan edeceği bilgi olmaması durumunda “Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır” checki atılarak dosya kaydedilecektir.

Kesinti Yapılan Satıcılar:

Katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirimin yer aldığı bölümdür.

Soyadı (Unvanı) / Adı (Unvanın Devamı) / Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası / Vergiye Tabi Matrah / Tevkif Edilen KDV Tutarı (Kesinti Miktarı) / Ödeme Türü bilgileri sırası ile girilmektedir.

İlgili cari hesap unvanının ilk 30 karakteri “Soyadı (Unvanı)” alanına; geri kalan kısmı Adı (Unvanın Devamı) alanına aktarılır.

Ödeme Türü alanı, tevkifatlı faturaya sahip cari hesabın Ticari Bilgiler sekmesindeki bilgiye göre otomatik olarak doldurulur. Ticari Bilgiler tabında “Yabancı Uyruklu” alanı işaretli olduğunda, Ödeme Türü alanına 102 öndeğer gelir; işaretli olmadığında 101 gelir.

Vergi Bildirimi:

Tam tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerle kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerin ve indirilecek katma değer vergisinin tanımlandığı bölümdür.

Düzenleme Bilgileri:

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.

KDV2 Beyannamesi veri girişi tamamlandıktan sonra kaydedilerek F9 – “XML Oluştur” seçeneği ile XML’i oluşturulabilir.

Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır:

055251_0000000000_KDV2_1_01012006-31012006.xml

VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV2_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml

Veri Al

Kesinti Yapılan Satıcılar bölümünde, F9 / sağ fare düğmesi menüsünde bulunan “Veri Al” seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıl’a göre satıcı cari hesap bazında toplam tevkifatlı fatura matrahı ve tevkif edilen KDV toplamı satırlarda listelenir.

Logo Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 hakkında geniş bilgi almak için bizimle iletişime geçin.Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.