Logo Malzeme Kartları Toplu Ambar Parametreleri Güncelleme

Logo Malzeme Kartları Toplu Ambar Parametreleri Güncelleme

Logo Malzeme Kartları Toplu Ambar Parametreleri Güncelleme

23 Kasım 2009 tarihinde kullanıma sunulan Ek özellik 2 paketi ile birlikte , Malzeme ve Malzeme Sınıfları Browserına F9 Ambar Parametreleri Güncelle özelliği eklenmiştir . Bu özellik ile ambar parametreleri toplu şekilde güncellenebilecektir.

Malzeme sınıfı ve malzemelere ait ambar parametrelerinin güncellenme işleminin her bir malzeme için ayrı ayrı yapılması zaman alıcı bir işlemdir.Bu işlemlerin toplu yapılması hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.

Malzeme ve Malzeme Sınıfları pencerelerinde iken, bir ya da birden fazla kart sol taraftaki kutucuklar işaretlenerek seçildikten sonra, farenin sağ tuş (F9) menüsünden “Ambar Parametreleri Güncelle” seçilir.

“Ambar Parametreleri Güncelle” seçilerek açılan filtre penceresinden güncellenmesi yada eklenmesi istenen başlık yada başlıklar belirtilerek daha önce seçilmis olan kartların, filtrelerde belirtilen kriterlerini toplu şekilde güncellenmeleri sağlanmaktadır.

Ambar Parametreleri Güncelle Filtre Penceresinde;

Ambar : Verilecek olan değer ve kontrollerin hangi ambar yada ambarlar için geçerli olacağı bu filtre ile seçilmelidir.

Asgari Stok Seviyesi : Elde bulunması istenen asgari stok seviyesi miktarı bu filtre ile seçilmelidir.

Azami Stok Seviyesi : Elde bulunması istenen azami stok seviyesi miktarı bu filtre ile seçilmelidir.

Güvenli Stok Seviyesi : Elde bulunması istenen güvenli stok seviyesi miktarı bu filtre ile seçilmelidir.

ABC Kodu : Bu alanda malzeme sınıfı ve bu sınıf altında yer alan alt malzeme sınıfı ve malzemelerin analiz raporlarında kullanılacak kodu ABC kodlarından tekli seçim olarak filtre olarak verilir. 

Giriş Çıkış Kontrolü : Malzemelerin bulundukları ambarların belirlenmesi ve yalnızca bu ambarlardan giriş/çıkış işlemlerinin yapılması için tanımlanan filtredir. 

Asgari Stok Seviyesi Kontrolü : Asgari stok miktarlarına göre yapılacak kontrol şekli bu filtre ile belirlenir. 

Azami Stok Seviyesi Kontrolü : Azami stok miktarlarına göre yapılacak kontrol şekli bu filtre ile belirlenir. 

Güvenli Stok Seviyesi Kontrolü : Güvenli stok miktarlarına göre yapılacak kontrol şekli bu filtre ile belirlenir. 

Negatif Stok Seviyesi Kontrolü : Malzemeler miktarlarının sıfırın altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli bu filtre ile belirlenir. 


Toplu Ambar Parametreleri Güncelle İşlemi Çalıştırıldığında;

  • Ambar Parametreleri Güncelle Filtre ekranında sadece seçili olan filtreler için güncelleme çalıştırılmaktadır, filtre ekranında seçilmeyen filtreler için herhangi bir güncelleme çalıştırılmamakta ve eski değerleri aynı şekilde korunmaktadır.
  • Toplu günceleme işlemi çalıştırıldığında seçili malzemelerin seçili filtrelere göre ambar parametre değerlerleri kontrol edilmekte, uygun olan kayıtlar için güncelleme yapılmaktadır.
  • Malzeme Sınıfı türündeki kartlar için güncelleme çalıştırıldığında, Malzeme Sınıfına bağlı ve Sınıf bağlantısı olan Malzemeler içinde bu parametreler geçerli olacaktır.
  • Malzeme Sınıfına bağlı malzeme için ambar parametreleri güncelleme yapıldığında ise Malzeme Sınıfı ile ilgili Ambar Parametresi bağlantısı koparılacak, seçilen malzeme için parametreler geçerli olacaktır.
  • Toplu günceleme işlemi bittiğinde, güncellenen ve güncellenemeyen kayıt sayısı ambar bazında listelenecektir.
Tablo Yapısı:

Ambar parametreleri güncelle işlemi yapıldığında LG_XXX_INVDEF tablosuna olmayan satırlar filtredeki seçeneklere göre eklenmektedir. Olan satırlar için filtredeki değerlere göre değişiklik yapılmaktadır.

Ticari Sistem Yönetimi parametreleri içerisinde yer alan Ambara paramtresi seçenekleri çalışmamaktadır. Malzeme Kartı eklendiği zaman Ambar Parametrelerine girilmese bile otomatik olarak LG_XXX_INVDEF tablosuna kayıt eklenmektedir.

Yetki Ağacı & Yetkiler:

Malzeme (Sınıfı) kartları browserlarına eklenen “Ambar Parametreleri Güncelle” işlemi Kullanıcı Tanımları’nda yetki ağacına eklenmiştir.Bir cevap yazın