Logo masraf merkezi tanımlama

Logo masraf merkezi tanımlama nasıl yapılır? Masraf merkezi tam olarak ne işe yarar bunu cevaplandıracağız.

Logo masraf merkezi tanımlama

Şirket ile ilgili her türlü muhasebe işlemi ve hesap durumları hesap planı üzerinden izlenir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak daha fazla sayıda hesabın açılmasını gerektirir. Bu da hesap planının gerektiğinden fazla büyümesine neden olacaktır. Bu nedenle yardımcı bir hesap planı niteliğini taşıyan masraf merkezleri kullanılarak hesap planının gereğinden fazla büyümesi engellenir. Özellikle maliyet muhasebesi yapılırken hesap planının yanı sıra, yapılan masrafların dağıtılacağı ayrı masraf merkezleri tanımlanabilir. Muhasebe fişleri kaydedilirken hesabın gideceği masraf merkezleri belirtilir. Masraf merkezlerine ait bilgiler her bir masraf merkezi için ayrı ayrı kaydedilir. Masraf Merkezleri Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Masraf Merkezi tanımları üzerinde yapılacak işlemler için liste penceresinin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak açılan menüdeki seçenekler kullanılır.

Masraf Merkezi Bilgileri

Masraf merkezi tanım penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Üst bölümde yer alan alanlardan masraf merkezine ait bilgiler kaydedilir. Alt bölümdeki alanlar ise izleme amaçlıdır. Bu alanlara, bilgileri yapılan işlemler sonucu otomatik olarak yansır ve değiştirilemez.

Masraf Kodu:

Masraf merkezi kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Masraf Adı:

Masraf merkezinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Masraf merkezi adı, masraf merkezi tanımları için önemli bir alan olmasına karşın masraf merkezi tanımının adı olmak zorunda değildir. Farklı masraf merkezi tanımları için aynı bilgi kullanılabilir. Ancak yukarıda sözü edilen arama, sıralama vb. işlemler masraf merkezi adına göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, masraf merkezi tanımları açıklamanın ilk 10 karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle masraf merkezi açıklamasının ilk 10 karakterinin de masraf merkezi kodunda olduğu gibi ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır.

Özel Kod: Masraf merkezlerini gruplamak için kullanılacak ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının masraf merkezi tanımlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Kullanıcının hangi kartları kullanabileceği yetki kodu ile belirtilir. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Kullanıcı yetki tanımlarında o kullanıcının hangi yetki koduna sahip hesap kartlarını kullanabileceği belirtilerek, kart bazında erişim hakkı tanımlanır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre karta yalnızca yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Masraf merkezi tanımının işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında masraf merkezi aktif durumdadır ve işlemlerde kullanılır. Kullanım Dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve işlemlerde kullanılamaz.

Masraf Durumu Bilgileri: Masraf merkezi tanım penceresinin bu bölümünde işlemler sonucu aktarılan toplamlar izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez ve değiştirilemez. Masraf merkezine ait son toplamlar yerel, dövizli tutarlı ile borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir.

Kurumsal destek hattımızdan bizlere ulaşabilir,ücretsiz destek alabilirsiniz.
0850 840 36 38Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.