Logo Tanımlı Zorunlu Alanlar

  Logo Tanımlı Zorunlu Alanlar Hakkında. Zorunlu & Tanımlı Alanlar Sıkça Sorulan Sorular  
Soru 1: Tanımlı alanlar databasede hangi tabloda tutuluyor?  

Tanımlı alanlar L_DEFNFLDSD tablosunda tutulmaktadır.

Kartlardaki tanımlı alanlar LG_XXX_DEFNFLDSCARDV tablosunda tutulmaktadır.(Malzeme Kartı,

Cari Hesap Kartı, Muhasebe Hesap Kartı)

Fiş ve fiş satırlarındaki tanımlı alanlar LG_XXX_XX_DEFNFLDSTRANV tablosunda tutulmaktadır. (Fatura, İrsaliye, Sipariş, Malzeme Fişleri, Muhasebe Fişleri)

Soru 2: Programda tanımlı alan nasıl yapılabilir?  

Alan tanımlamak için sistem işletmeni program bölümünde kuruluş bilgileri altında yer alan tanımlı

alanlar seçeneği kullanılır. Bu tanımlara ilgili kart ve fişlerde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer

alan tanımlı alanlar seçeneği ile ulaşılır ve gerekli bilgiler kaydedilir.

Soru 3: Programda zorunlu alan tanımlaması nasıl yapılabilir?  

Kart ve fiş girişlerinde mutlaka bilgi girilmesi istenen alanları belirlemek ve bu alanlara bilgi girilmeden

kart ya da fişlerin kaydedilmesini önlemek için zorunlu alanlar kullanılır. Bunun için sistem işletmeni

kuruluş bilgileri altında yer alan zorunlu alanlar seçeneği kullanılır. Zorunlu alan penceresinde programda

tanımlı standart alanlar ile kullanıcı tarafından tanımlanmış alanlar yer alır. Bilgi girilmesi zorunlu olacak

alanlar işaretlenir.

Zorunlu alanlar için, bilgi girişlerinde (tutarsal olmayan alanlar için) karakter sayısı kontrolü ve karakter

değer türü kontrolü yapmak mümkündür. Bu kontroller için zorunlu alanlar penceresindeki En AzEn

Çok ve Değer Türü alanları kullanılır. Zorunlu alanlara değer girişinde karakter sayısının “En Az” ve “En

Çok” alanlarında belirtilen sınırı aşması veya belirtilen sınırın altında kalması durumunda program

kullanıcıyı “……… alanı bilgisi gerekli uzunlukta değildir. (En Az: X – En Çok: X)” mesajı ile uyarır.

Bu uyarı mesajındaki sayı aralığı zorunlu alanlar penceresinde daha önceden belirtilen karakter sayısı

limitidir.

Soru 4: Zorunlu alanlar databasede hangi tabloda tutuluyor?  

Zorunlu alan bilgisi L_MANDFLDS  tablosunda tutulmaktadır. MANDATORY kolonu 1 ise zorunlu alan

olduğunu ifade etmektedir.Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.