Logo Versiyon Güncelleme 2.84

Logo Versiyon Güncelleme 2.84

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Bilanço Tablosu tarih aralığına göre alınabilmeli.Bilanço Tablosu ve Kar/Zarar Tablosu’nun tarih aralığına göre alınabilmesi sağlanarak rapor filtre seçeneklerine “Bitiş Tarihi” filtresi eklenmiştir.
2Alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarında hizmeti alanın/verenin kodu/adı kısmında ünvan yazılıp f10 a basıldığında açılan cari hesaplar browserında cursor ilgili carinin üzerine gelmeli.Alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarında hizmeti alanın/verenin kodu/adı kısmında ünvanın tamamı ya da belli bir kısmı yazılıp f10 a basıldığında açılan cari hesaplar ekranında imlecin ilgili cari hesap üzerinde gelmesi sağlanmıştır.
3e-Beyannameler/Damga Vergisi html olarak alınabilmelie-Beyannameler/Damga Vergisi’nin html olarak alınabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
4Hizmet kartlarında malzeme kartında olduğu gibi detaylı bilgi alanı olması talep edilmektedir.Alınan / Verilen hizmet kartlarına “Detaylı Bilgi (Türkçe)” ve “Detaylı Bilgi (İngilizce) alanları eklenmiştir.
5Satınalma faturası içerisinde girilen hizmet satırları maliyet dağıtım fişine yansıtılabilmeliMaliyet Dağıtım Fişi, Dağıtılacak Hizmetler Fiş Türü kısmına “Satınalma Faturası”, “Toptan Satış Faturası”, “Perakende Satış Faturası” seçenekleri eklenerek satınalma ve satış faturası içerisindeki hizmet satırının maliyet dağıtım fişine yansıması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
6Tax Free özelliğinde kaydedilen satış faturasının muhasebe kodları ekranında geliştirme yapılmasıTax Free özelliğinde kaydedilen Satış Faturası’nın Muhasebe Kodları ekranında geliştirme yapılarak KDV Hesabı karşı hesap olarak kapatılacak şekilde muhasebe kaydı oluşması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
7Muhasebe hesabı tanımlar sekmesinde yer alan Açıklama (1) ve Açıklama (1) karşılık alanları dolu olduğu durumda mahsup fişi yazdırılmak istenildiğinde Açıklama (1) alanı gelmeli.Muhasebe parametrelerine “Hesap Açıklamalarının Karşılıkları Yazdırılsın : Hayır/Evet” eklenmiştir. Parametre öndeğeri “Evet” olarak ayarlanmıştır. Mahsup fişleri yazdırılırken, ilgili parametreye bakılarak kart açıklaması veya dil karşılığının getirilmesi sağlanmıştır.
8Alınan ve verilen hizmet faturasında detaylar 2 alanına pasaport numarası eklenmeli.Alınan / Verilen hizmet faturaları, detay bilgiler ekranına “Pasaport No” alanı eklenmiştir.
9Muhasebe işlem merkezinde bir muhasebe hesabı üzerinde f9 menü muavin defter al yapıldığında açılan muavin defter penceresine açıklama sütunu eklenmeli.Muhasebe işlem merkezinde muhasebe hesabı üzerinden muavin defter al işlemi yapıldığında açılan pencereye açıklama kolonu eklenmiştir.
10Kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunda pasif bölümünde BDP de olup beyannamelerde olmayan hesaplar eklenmeli.Kurumlar Vergisi Beyannamesinde – Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir – Tek Düzen Hesap Planı – Pasif bölümünde yer alan ‘V. Öz Kaynaklar – B. Sermaye Yedekleri’ bölümüne 6. ve 7. satırlar eklenmiştir.
11Finans Parametreleri /Cari kart kopyalandığında kopyalanacak alanlar parametresi içerisine Özel Kod ve Veri Aktarım No bilgileri eklenerek kopyalanıp kopyalanmayacağı parametrik olmalı.Finans parametrelerinde yer alan “Cari kart kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar ” parametre seçeneklerine “Veri aktarım No” , “Özel kod” , “Özel kod2” , “Özel kod3” , “Özel kod4” ve “Özel kod5” seçenekleri eklenmiştir.
Parametre seçeneğine göre seçilmiş olan alanlar için, cari hesap kopyalaması yapıldığında yeni cari hesap kartına taşınması sağlanmıştır.
12Sipariş sevki ile oluşturulan irsaliye iade alınıp ,sipariş sevkedilebilir duruma geldiğinde sipariş içerisinden satır silinmesi engellenmeli.Sipariş sevki ile oluşturulan irsaliye iade alınıp ,sipariş sevk edilebilir duruma getirildiğinde sipariş içerisinden satır silinmesi engellenmiştir.
13Muhasebe fiş tarihi değiştirildiğinde düzenleme tarihi de otomatik olarak güncellenebilmeliMuhasebe parametrelerine “Muhasebe Fiş Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi Güncellensin : Hayır/Evet” seçeneği eklenerek muhasebe fiş tarihi değiştirildiğinde düzenleme tarihinin değişmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
142023 yılı GTIP kodları listesinin güncellenmesi2023 yılı GTIP kodları listesi güncellenmiştir.
15Birebir Muhasebeleştirme İşlemi Sonucu Log Dosyası Açılıp Açılmayacaği Parametrik Olmalıdır.Muhasebeleştirme işlemi sonucu log ekranının açılıp açılmaması parametreye bağlanmıştır. Muhasebeleştirme kontrol parametrelerine “Muhasebeleştirme İşlemi Sonrasında Log Ekranı Gösterilsin : Hayır/Evet” parametresi eklenmiştir. Parametrenin ön değeri “Evet” seçeneğidir.
16Gönderilen havale/eft fişlerinde yapancı para transfer işlemlerinde kullanılabilmesi için ödeme bilgi alanı eklenmeliGönderilen Havale/EFT fişi alanlarına “Ödeme Bilgi” alanı eklenmiştir.
17Malzeme kartı dış ticaret bilgileri alanına rejim şekli eklenmeliMalzeme Yönetimi/Ana Kayıtlar/Malzemeler kartında Dış Ticaret Bilgileri tabına Rejim şekli alanı eklenmiştir. İhracat operasyon fişleri ve İthalat operasyon fişlerinde önce cari hesap sonra malzeme seçildiğinde malzeme içine girilmiş rejim şeklinin fişlere yansıması sağlanmıştır. 
18Fiş üzerinde kullanıcı iade al dediği zaman malzeme kullanım dışındaysa uyarısı vermeli ve fişi kaydedilememelidir.İrsaliye ve faturalarda iade al ve iade et işlemlerinde, kaynak fişteki malzeme ve hizmet satırlarından kullanım dışı olan satırlar kontrol edilerek, kullanım dışı olan malzeme ve hizmetlerin yeni oluşturulan fişin satırına yansımaması sağlanmıştır.
19SGK Prim Kesintisi oranı boş olan müstahsil makbuzu içerisine değiştir ile girilip ambar bilgisi değiştirildiğinde SGK Prim Kesintisi oranı hesaplanmaktadır. Oranın hesaplanmaması talep edilmektedir.Müstahsil Makbuzu içerisindeki tüm oranların, ambar değişikliği yapıldığında müstahsil parametrelerindeki oranlara göre güncellenip güncellenmemesi uyarı mesajı ile kullanıcı seçimine bırakılmıştır.
20Kullanıcı yetkilerinde günlük kur girişi yetkisi kapalı olduğunda hareketlerde üç nokta ile döviz türleri arasında seçim yapılabilmeli.Kullanıcı yetkilerinde Günlük Kur Girişi yetkisi kapalı olduğunda hareketlerde üç nokta ile döviz türleri arasında seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.
21Satış siparişinde cari hesap koduna müdahale edilememesi kullanıcı bazında yetkilendirilebilmeli.Sipariş/İrsaliye/Fatura fişlerinde cari hesap bilgi alanları için Finans – Ana Kayıtlar – Cari hesaplar – Seç yetki kontrolü yapılması sağlanmıştır.
22Satış ve satınalma fiyat güncelleme ekranında malzeme türleri arasına genel malzeme sınıfı ve tablolu malzeme sınıfı seçenekleri eklenmeliSatış ve satınalma fiyat güncelleme ekranlarında malzeme türleri filtre seçenekleri arasına “Genel Malzeme Sınıfı” ve “Tablolu Malzeme Sınıfı” seçenekleri eklenmiştir.
23Kredi Kartı Fiş Tahsilatındaki Filtre Ekranında Hesap Kodu Filtresinden Gelen Seçim Ekranında Kullanım Dışı Banka Hesapları Da Listeleniyor.Kredi kartı fiş tahsilatındaki filtre ekranında hesap kodu filtresiyle açılan ekranda kullanım dışı banka hesaplarının listelenmemesi sağlanmıştır.
24Fatura browserında F7 önizleme penceresine malzeme açıklama 2, varyant açıklama 2 malzeme açıklama 3 ve net tutar kolonları eklenmeliFatura browserında F7 önizleme penceresine Malzeme Açıklama 2, Varyant Açıklaması 2, Malzeme Açıklama 3 ve Net Tutar kolonları eklendi.
25Fiş ve Faturalar Üzerinden Muhasebe Kodları Ekranına Ulaşıldığında Açıklama Kolonunda Kart Kodları ile Açıklama Bilgileri de Listelensin.Fiş ve faturalar üzerinden muhasebe kodları ekranına ulaşıldığında açıklama kolonunda kart kodları ile açıklama bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır.
26Veri aktarımı(Excel’den) seçeneğinde girilen hizmet kartları için Açıklama 2 alanına ait bilgilerde girilebilmeli ve aktarımı yapılabilmeliVeri Aktarımı (Excel’den) seçeneğinde girilen hizmet kartları için “Açıklama 2” alanına ait bilgilerin girilip aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.
27Cari hesap kartındaki ad soyad alanı karakter sayısı arttırılmalıCari hesap kartı ,e-Müstahsil bilgileri ve e-SMM bilgileri ekranındaki Ad ve Soyadı alanları 50 karaktere uzatılmıştır.
28Serbest bölgeye ihracat e-Fatura kesimi kapsamında F9 e-Fatura bilgiler ekranına eklenen “Gümrük’e Gönder” parametresinin aktif gelmesi sağlanmalıSerbest bölgeye düzenlenen ihracat operasyon fişinde e-fatura kullanıcısı işaretli cari hesap kartı seçildiğinde F9 e-Fatura Bilgiler ekranında bulunan “Gümrük’e Gönder” seçeneğinin aktif gelmesi sağlanmıştır.
29Malzeme sınıf ağacında kullanım dışı olan malzemelerin listelenmesi parametrik olması sağlanmalı“Malzeme / Malzeme Sınıf Ağacı” formuna “Kayıt Statüsü” seçimi eklenerek listelemenin parametrik olması sağlandı.
30Muhasebe hesap kartı içerisinde döküman yönetimi kullanılabilmesi sağlanmalıMuhasebe Hesap Kartı ekranında sol alt koseye “Doküman” butonu eklenerek Kets Döküman Yönetim Sisteminin çalışması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
31Go3 ürününde banka fişleri için toplu kayıt ekle özelliği eklenmeliGo3 ürününde banka fişleri için toplu kayıt ekle özelliği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
32Fiyat değiştirme limiti uygulamasında, fişte fiyat limit aşımı olan malzeme kartı listelenmesi sağlanmalıFiyat Değiştirme Limiti uygulamasında fişte fiyat limit aşımı olan malzeme kartı kodunun listelenmesi sağlanmıştır.
33İhtar mektubu gönderim filtrelerine mailde giden dosya adını kullanıcının belirleyebilmesi için seçenek eklenmeliİhtar mektubu gönderim işlemi filtrelerine “Dosya Adı” filtre seçeneği eklenmiştir.
34Barkodla sevkiyat işleminde sipariş miktarı kontrolü=işlem durdurulacak seçili olması durumunda iade faturası kesilirken sipariş kontrolü yapılmamasıİade faturası eklenirken malzeme girişinin sipariş kontrolü yapılmadan “barkod girişi” seçeneğiyle yapılabilmesi sağlanmıştır.
35Fatura browserında sevkiyat hesabı kodu ve açıklaması listelenmeliFatura Browserı’nda Sevkiyat Hesabı Kodu Ve Açıklaması alanlarının listelenmesi sağlanmıştır.
36Cari hesap kartları toplu olarak grup şirketine bağlanabilmeliCari Hesap kartlarının toplu olarak grup şirketine bağlanabilmesi sağlandı. Cari Hesap Kartları, “Toplu Güncelle” menüsüne “Grup Şirketi Kodu” seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
37e-Fatura, e-Arşiv uygulaması kapsamında faturada KDV muafiyet kodu öndeğer geldiğinde e-Fatura tipi istisna olarak güncellenmelie-Fatura, e-Arşiv uygulaması kapsamında faturada KDV muafiyet kodu öndeğer geldiği durumda e-Fatura/ e-Arşiv tipi bilgisinin “İstisna” olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
38Kasa işlemleri toplu kayıt ekle cari hesap tahsilat ve ödeme hareketlerinde cari döviz bilgileri girişi yapılabilmeli.Kasa işlemleri ekranında toplu kayıt ekle menü seçeneği üzerinden cari hesap tahsilat ve ödeme hareketlerinde cari döviz bilgileri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
39Devir çeki olarak eklenen müşteri çeki ekranına T.C. Kimlik/Vergi No alanı eklenmeli.Devir çeki olarak eklenen müşteri çeki ekranına T.C. Kimlik/Vergi No alanı eklenmiştir.
40Muavin defterde devreden durum satırında devreden işlem dövizi (id) tutarının dolu gelmesinin sağlanmasıMuavin defterde devreden durum satırında devreden işlem dövizi (id) tutarının raporlama yapması sağlanmıştır.İlgili tarih aralığındaki hareketler aynı döviz türünde olduğunda, rapor ID türü filtresi kontrolü yapılmadan değer basılır. Farklı döviz türünde hareketler içerirse tüm türler seçili olduğunda değer basmaz, raporlanmak istenen ilgili döviz türü filtrelerden seçilmelidir.
41Muhasebeleştirme kontrol parametrelerinde muhasebe hesabı kontrolü parametresi aktif olduğunda fatura üzerinde f9 menü muhasebe kodları ekranında kkeg hesabı ve kkeg kdv hesabı için de kontrol yapılmalı.Muhasebeleştirme kontrol parametrelerinde muhasebe hesabı kontrolü parametresi aktif olduğunda fatura üzerinde f9 menü muhasebe kodları ekranında KKEG ve KKEG KDV hesapları için de kontrol yapılması sağlanmıştır.
42Ek vergi kartında ek vergi matrahını etkileyecek seçenek eklenmesiEk Vergi kartına “Ek Vergi Matrahını Etkiler” seçeneği eklenmiştir.
43İthalat ve İhracat operasyon fişlerinde ek vergi bilgileri listelenmeliİthalat ve İhracat Operasyon fişlerinde çoklu ek verginin çalışması ve ek vergi bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
44Fiş satırlarında çoklu ek vergi kartı tanımın da Ek Vergi Matrahı Etkiler seçeneğinin çalışması sağlanmalıFiş satırlarında çoklu ek vergi kartı tanımında Ek Vergi Matrahı Etkiler seçeneğinin çalışması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
45Çoklu seçim yapılan Dialog ekran güncellemesi yapılmalıÇoklu seçim yapılan Dialog ekran güncellemeleri yapılmıştır.
46Fatura satırlarında sipariş tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmalıFatura satırlarında sipariş tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
47Satış/satınalma siparişleri onay bilgisi ekranında yer alan durumu bilgisi öndeğer belirlenebilmeliTicari Sistem Yönetimi/Tanımlar/Sipariş Durumu bölümünden tanımlanan değerlerden birinin öndeğer seçilebilip sipariş fişleri onay bilgisi ekranlarına yansıması sağlanmıştır.
48Excel aktarım şablonunda malzeme kartlarında Barkod 4 ve Barkod 5 alanları aktarılabilmeliAraçlar/Veri Aktarımı (Excel’den) malzeme kartı aktarımı yapılırken Barkod 4 ve Barkod 5 alanlarınında aktarımı yapılabilmesi için şablona Barkod 4 ve Barkod 5 eklenmiştir.
49Karşı sipariş oluştururken sevk edilmiş miktarları dikkate alma parametresi evet olduğu durumda tamamı sevkedilmiş siparişler için karşı sipariş oluşturulabilmeliTicari sistem yönetimi/ satış ve dağıtım ve satınalma parametrelerinde karşı sipariş oluştururken sevk edilmiş miktarları dikkate alma parametresi evet seçilerek tamamı sevk edilen sipariş üzerinden karşı sipariş oluşturulabilmesi sağlanmıştır. 
50İrsaliye için onaylama ya da kilitleme işlemi yapıldı ise bağlı fatura için f9- muhasebe kodlarına müdahale edilemiyor.Faturaya bağlı irsaliye üzerinde f9/onaylama veya kilitleme işlemi yapıldığında bağlı olduğu fatura üzerinde muhasebe kodlarında değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.
51Sipariş browserında durumu sevkedilebilir olan siparişler için S harfi yazılmalıSipariş ekranlarında durumu sevkedilebilir olan siparişlerde “S” harfinin listelenmesi sağlanmıştır.
52Müşteriye iade edilen çekler bordrosu kaydedildiğinde açılan cari hesap borç İşlemleri ekranındaki satış elemanı kodu zorunlu alanlara eklenmeliMüşteriye iade edilen çekler bordrosu kaydedildiğinde açılan cari hesap borç işlemleri ekranındaki satış elemanı kodu zorunlu alanlara eklenmiştir.
53Kullanıcı işlem yetkilerine günlük döviz kurlarını değiştir yetkisi eklenmeliİşlem yetkileri ağacındaki “Günlük Döviz Kurları” yetkileri altına “Elle Günlük Kur Girişi” yetkisi eklenmiştir. İlgili yetkiye sahip olmayan kullanıcı günlük döviz kurları tablosunda kurlar üzerinde manuel değişiklik yapamayacaktır. Ayrıca “Günlük Kur Girişi” yetkisinin ismi “Otomatik Günlük Kur Girişi” olarak değiştirilmiştir. Bu yetki eskisi gibi kullanıcının otomatik olarak günlük kurları indirip indirememesi yetkisini kontrol edecektir.
54Borç Yaşlandırma Raporu Filtrelerine Satış Elemanı Kodu Filtresi Eklenmeli.Borç Yaşlandırma Raporu filtre seçeneklerine “Satış Elemanı Kodu”,”Satış Elemanı Adı” ,”Satış Elemanı Statüsü”,”Satış Elemanı Pozisyonu Kodu” filtre seçenekleri eklenmiştir. 
55Excelden hizmet kartı aktarımında hizmet grup kodu aktarılabilmeliExcel üzerinden hizmet kartı aktarımında hizmet grup kodu aktarılabilmesi sağlanmıştır.
56Go3 Ürününde İhraç Kayıtlı Satış Faturasının Fatura Satırlarında Hizmet Türü SeçilebilmeliGO 3 ürününde ihraç kayıtlı satınalma ve ihraç kayıtlı satış faturalarında satır türlerinde “Hizmet” türünün seçilebilmesi sağlanmıştır.
57Excel aktarım şablonunda cari hesap kartı aktarırken grup şirketi kodu aktarılabilmeli.Excel aktarım şablonunda Cari Hesap Kartı aktarırken Grup Şirketi Kodu’nun aktarılabilmesi sağlanmıştır.
58Otomatik varyant ataması yapılırken özellik açıklamasının varyantın açıklaması alanına gelmesi sağlanmalıOtomatik Varyant Ataması yapılırken özellik açıklamasının varyantın açıklaması alanına gelmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
59Sysde Zorunlu Alanlarda Sipariş Alanına Temin Tarihi Eklenmeli.Sipariş zorunlu alanlarına “Temin Tarihi” eklenmiştir.
60Fatura içerisinde detaylar tabında bağlı irsaliye ekranında fişin tarihi değiştirildiğinde düzenleme tarihinin değişmesi oarametrik olmalı“İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin” parametresine göre fatura detaylar sekmesi bağlı irsaliyeler penceresindeki fişin tarihi değiştirildiğinde düzenleme tarihinin de değişmesi sağlanmıştır.
61Cloud Connect de gelen fatura üzerinde sağ tık menüsüne ubl den şablonla yeniden oku seçeneği eklenmeli.Cloud Connect  Gelen e-Faturalar ekranında F9 menüsüne “UBL den Şablonla Oku” ve “UBL den Yeniden Oku”  seçenekleri eklenmiştir.Gelen e-fatura için F9- UBL den Şablonla Oku seçeneği ile ilgili fatura şablonu seçilerek gerekli eşlemeler yapılarak ilgili faturanın kaydedilmesi sağlanabilir.Aynı kayıt için şablonsuz olarak işlem yapılmak istendiğinde “UBL den Yeniden Oku” denilerek fatura kaydedilebilir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
62Ticari işlem grubu ek vergi cari hesaba yansıtılmayacak seçeneğinin , operasyon fişleri içinde çalışması sağlanmalıTicari işlem gruplarında “Ek vergi cari hesaba yansıtılmayacak “ seçeneğinin ithalat ve ihracat operasyon fişleri, satış ve satın alma faturalarında da çalışması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
63Amortisman hesaplanırken hesaplama türü azalan bakiyeler seçili olan amortisman hesaplamasında muhasebe kodları penceresinde KKEG Hesabı satırı gelmesi sağlanmalıAmortisman hesaplanırken hesaplama türü azalan bakiyeler seçili olan amortisman hesaplamasında muhasebe kodları penceresinde “KKEG Hesabı” satırının gelmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1İrsaliye fatura aktarılıp çoklu ek vergi uygulanmak istendiğinde vergilerden biri uygulanmıyor.İrsaliye fatura aktarılıp çoklu ek vergi uygulandığında tüm vergilerin satıra yansıması sağlanmıştır.
2Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandığında faturaya değiştir ile girilip kampanya temizlenir ise fatura kaydedildiğinde otomatik kampanya uygulanmıyor.Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandığında faturaya değiştir ile açılarak kampanya temizle yapıldığında  fatura kaydet işleminde otomatik kampanya uygulanması sağlanmıştır.
3Kısmi ödeme yapılan çeke bağlı oluşan kasadan çek tahsili işlemi üzerinde f9 menüden yaz seçeneğine tıklanıldığında raporlanacak kayıt bulunamadı uyarısı alınıyor.Kısmi ödeme yapılan çeke bağlı oluşan kasadan çek tahsili işlemi üzerinde f9 menüden yaz seçeneğine tıklandığında alınan uyarı kaldırılmıştır.
4Eski döneme bankadan çek ödemesi/senet ödemesi eklendiğinde banka işlem no alanındaki numara yeni dönem şablonundan değer getiriyor.Eski döneme bankadan çek ödemesi/senet ödemesi eklendiğinde banka işlem no alanındaki numaranın doğru döneme ait olarak gelmesi sağlanmıştır.
5Go ürün grubunda şifre sistemi ayarlarında şifreyi bloke edecek hatalı giriş sayısı alanına girilen değer kadar yanlış değer girildiğinde kullanıcı bloke olmamaktadır.Go 3 ve Go Wings ürünlerinde şifre sistemi ayarlarında, şifreyi bloke edecek hatalı giriş sayısı alanına girilen değer kadar yanlış değer girildiğinde kullanıcının bloke olması sağlanmıştır.
6Amortisman süresi (itfa) dolan sabit kıymet için amortisman süresi dolduğu yılda yeniden değerleme yapılarak sonraki yılda amortisman hesaplandığında Sabit Kıymet Değeri(D.S.) ve Birikmiş Amortisman(D.S.) eşit gelmiyor.Amortisman süresi (itfa) dolan sabit kıymet için amortisman süresi dolduğu yılda yeniden değerleme yapılarak sonraki yılda amortisman hesaplandığında Sabit Kıymet Değeri(D.S.) ve Birikmiş Amortisman(D.S.) hesaplamalarının eşit gelmesi sağlanmıştır.
7E-müstahsil giden kutusunda otomatik durum sorgulama çalışmıyor.e-Devlet/Parametreler/Doküman Parametreleri/e-Müstahsil/Belge durumu otomatik sorgulansın seçili olduğunda gönderilen e-müstahsil belgelerinin otomatik sorgulanması sağlanmıştır.
8İhracat operasyon fişinde sadece lotlu malzemeler seçildiğinde yaz tasarımda son satırdaki bilgiler mükerrer gelmektedir.İhracat operasyon fişinde sadece lotlu malzemeler seçildiğinde yaz tasarımda son satırdaki bilgilerin diğer sayfalarda tekrar listelenmemesi sağlanmıştır.
9Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandığında faturaya değiştir ile girilip satırda miktarsal değişiklik yapıldığında kampanya oranı yanlış hesaplanıyor.Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandıktan sonra faturaya değiştir ile girilip satırdaki ürün miktarında değişiklik yapıldığında kampanya oranı yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi.
10Konsinye giriş/çıkış hareketleri ile envanter raporu kontrol edildiğinde ambar bazında miktarlar farklı gelmektedir.Konsinye giriş/çıkış hareketleri ile envanter raporu kontrol edildiğinde ambar bazında miktarların doğru gelmesi sağlanmıştır.
11İzle/seçeneklerde pencere büyültme büyük ya da daha büyük seçeneği ile kullanıldığında cari hesaplar browserında büyültme olmuyor.İzle/seçeneklerde pencere büyültme büyük ya da daha büyük seçeneği ile kullanıldığında cari hesap kartaları ekranında büyüme olması sağlanmıştır.
12Karşı sipariş oluşturulmuş bir sipariş üzerinde f9 menüden karşı siparişlere girildiğinde sipariş içerisindeki satır sayısı kadar mükerrer kayıt listeleniyor.Karşı sipariş ile oluşturulmuş bir sipariş üzerinde f9 menüden karşı siparişler seçeneğine tıklandığında doğru şekilde siparişler ekranına yansıması sağlanmıştır.
13Perakende modülü bulunmayan GO3 ve GO Wings programlarında logo grubunda olmayan kullanıcıda banka ve kasa işlemlerinde f9 toplu muhasebeleştirme seçeneği açılmıyor, açılmalı.Perakende modülü bulunmayan GO 3 ve GO Wings ürünlerinde logo grubunda olmayan kullanıcıda banka ve kasa işlemlerinde f9 toplu muhasebeleştirme seçeneği ile filtre ekranının gelerek muhasebeleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.
14Firma kopyalama öncesi yüklenilen kdv listesine eklenen fatura satır referansı ile firma kopyalama sonrası girilen fatura satır referansları aynı ise bu fatura yüklenilen kdv listesi beyannamesinde gelmiyor.Yüklenilen Kdv Listesi’ne aktarılan faturalar için firma kopyalama öncesi ve sonrası referans çakışması olması durumunda faturaların beyannameye yansıması sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.