Mali Tablolar – Enflasyon Muhasebesi

Mali Tablolar – Enflasyon Muhasebesi

Mali tablolar, muhasebe hareketlerinin raporlanması ve rapor sonuçlarının yorumlanması işlevini yerine getiren ve bu anlamda ilgililere doğru bilgileri verecek şekilde düzenlenme zorunluluğu olan tablolardır.Enflasyon muhasebesi uygulaması ile Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden
arındırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi hedeflenmektedir.

 • 213 sayılı Kanunun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak;
  a) Muhasebenin Temel Kavramları,
  b) Muhasebe Politikalarının Açıklanması,
  c) Mali Tablolar İlkeleri,
  d) Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması,
  e) Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı ve İşleyişi
  ile ilgili düzenlemelerin/açıklamaların yapıldığı 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin “III- Mali Tablolar İlkeleri” başlıklı ekine göre mali tablolar aşağıdaki tabloları içerir:
  1) Bilanço,
  2) Gelir Tablosu,
  3) Satışların Maliyeti Tablosu,
  4) Fon Akım Tabloları,
  5) Nakit Akım Tablosu,
  6) Kâr Dağıtım Tablosu,
  7) Öz Kaynaklar Değişim Tablosu.
  Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturmaktadır. (2) 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin (b) alt bendinin verdiği yetkiye dayanılarak, enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda
  olan mükelleflerce, mali tablolardan sadece bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması uygun görülmüştür.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.