Malzeme Hareketleri Fiyat Endeksi Atama

Malzeme Hareketleri Fiyat Endeksi Atama

Malzeme Yönetimi/İşlemler menüsü ile ulaşılan işlemin amacı malzeme giriş ve çıkış hareketlerine fiyat endeksi atamaktır. Ticari sistem yönetimi / Tanımlar / Malzeme yönetimi parametrelerinde yer alan ” Fiyat  Endeksi Atama Türü ” seçeneğine bağlı olarak hareketlere endeks ataması yapılmaktadır.

Fiyat  Endeksi Atama Türü: 

  • Basit Ortalama Yöntemine Göre
  • Malzeme Devir Hızına Göre
  • Hareket Tarihine Göre

Basit Ortalama Yöntemine Göre:

  • Gelir tablosu kalemleri ile stokların düzeltmede esas alınacak tarihlere bağlı kalınmaksızın dönem ortalama düzeltme katsayısı ile çarpılması sonucu enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasını ifade eder.
  • Dönem ortalama düzeltme katsayısı mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin,bu endeks ile bir önceki geçici vergi dönemi sonundaki fiyat endeksi toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunan endekse oranıdır.

Bu formülle atanacak endeksin bulunması :

31.12.2023 tarihi için endeks atama ve düzeltme işleminin yapılacağı farzedilirse;

Aralık 2023 Yİ-ÜFE: 3100

Eylül 2023 Yİ-ÜFE: 2800

Endeks = (3100 +2800) /2

= 2850

Düzeltme Katsayısı= 3100 / ((3100 +2800) /2 )

= 1,0877

Malzeme Devir Hızına Göre:

  •  Stok devir hızına bağlı olarak ortalama stokta kalma süresi bulunur. ( Malzeme yönetimi -işlemler başlığından Malzeme ortalama stokta kalma süresi batch işlemi çalıştırılmalıdır. 
  •   Düzeltmeye esas ay bulunur.(Örneğin: 70 gün ise Ekim Yİ ÜFE )

   !! Toplulaştırılmış yöntemlerden “Stok Devir Hızı Yöntemi”ni seçen mükelleflerin bu yöntemi sağlıklı olarak uygulayabilmeleri için stok devir hızlarının yüksek olması ve stok devir hızlarını doğru olarak tespit etmeleri gerekmektedir. Buna rağmen düzeltme sonrasında bulunan rakamın iktisadi ve teknik icaplara uygun olmayacak şekilde orantısız çıkması durumunda, (toplulaştırılmış yöntem kullanılmak isteniyor ise) basit ortalama yönteminin tercih edilmesi uygun olacaktır. ( Bknz. 9 No’lu VUK sirküleri)

Bu durumda 31.12.2023 tarihi için düzeltme katsayısı hesaplanacak olursa;

 Aralık : 3100

Ekim : 2900

Düzeltme Katsayısı = 3100 / 2900 

  = 1,0689

 Hareket Tarihine Göre:

Giriş hareketleri için atanacak endeks aylık ortalama endeks parametresi seçilmiş ise  ilgili giriş tarihindeki endeks ile giriş tarihinden bir önceki ayın endeksinin ortalamasıdır. Ay sonu endeks parametresi seçilmiş olduğunda da ilgili aydaki endeksin kendisidir.Çıkış hareketleri için endeks atanması işlemi ise maliyet üzerinden fiyatlandırma (cost) mantığı içinde firma maliyet yöntemine uygun olarak gerçekleştirilir. 

Cost işleminde çıkış hareketlerinin RD cinsinden maliyeti hesaplanırken maliyet yöntemine bağlı olarak ilgili formüllerde tutar bilgisinin yerine “tutar/rd kur” bilgisi getirilir. TL cinsinden maliyet, bu hesaplama işlemi sonucunda bulunan değere bölündüğünde elde edilen değer, çıkış hareketinin RD kuru bilgisini verir. 

Bu anlamda giriş hareketleri üzerinden çıkış hareketlerine endeks atanması işlemi çıkış hareketinin yukarıda bahsedilen işlem sırasında rd kurunun hesaplanması süreci ile benzerlik gösterir. Malzeme hareketleri fiyat endeksi ataması işlemi çalıştırıldığında, rd kurları yerine ilgili giriş hareketlerinin endeksini kullanılır ve çıkış hareketinin TL cinsinden birim maliyeti de dikkate alınarak çıkış hareketinin endeksi bulunmuş olur. 

Örneğin bir malzemenin giriş/çıkış hareketleri aşağıdaki gibi olsun: 

Maliyet yöntemi Girişlerin Ortalaması iken çıkış hareketlerine endeks hesaplaması işlemi şöyle yapılır: 
01.03.2023 tarihli hareket için; 

Endeks = ((10*1000 + 3*1500)/13)/((10*1000/1500 + 3*1500/1800)/13)= = 1581

01.04.2023 tarihli hareket için; 
Endeks = ((10*1000+ 3*1500 + 800*5)/18)/((10*1000/1500 + 3*1500/1800 + 5*800/2000)/18)= 1656 

Maliyet yöntemi Eldekilerin Ortalaması iken çıkış hareketlerine endeks hesaplaması işlemi şöyle yapılır: 

01.03.2023 tarihli hareket için; 

Endeks = (10*1000 + 3*1500)/13)/((10*1000/1500 + 3*1500/1800)/13)= 1581 

01.04.2002 tarihli hareket için; 

Bunun için öncelikle 01.03.2023 itibariyle elimde kalan malzeme miktarının, maliyetinin ve endeksinin bilinmesi gereklidir. Endeksinin ne olduğu bir önceki adımda hesaplanmıştır. Maliyeti ise (10*1000+ 3*1500)/13 formülü ile bulunur. Bu işlemin sonucu “1115,384” bulunur. 

Endeks = ((10*1115,384+ 800*5)/15)/((10*1115,384/1581 + 5*800/2000)/15)
= 1673 

Yukarıda belirtildiği üzere, fiyat endeksi atama işlemi maliyet üzerinden fiyatlandırma ve maliyetlendirme servisi işlemleri içinde yapılıp bu işlemlerde de “Fiyat Endeksi Atansın: Evet/Hayır” filtresinin değerine göre yapılacaktır. 

Maliyet Raporları

Malzeme hareketlerine endeks atandıktan sonra, bu endekse göre düzeltilmiş maliyetlerini listeleyebilmek amacıyla Ayrıntılı Maliyet Analizi, Özet Maliyet Analizi ve Envanter Raporuna bazı alanların düzeltilmiş bilgileri alan listesine eklenmiştir. Bu alanlar standart tasarımda yer almayıp kullanıcı tarafından tasarıma eklenmeleri gerekmektedir. 

Envanter Raporu

Envanter Raporunda alanlara Envanter Tutarı (Düzeltilmiş), Envanter Tutarı (Düzeltilmiş)-Ambar, Fiş Tutarı (Düzeltilmiş), Toplam Envanter Tutarı (Düzeltilmiş) eklenmiştir. 
Envanter Tutarı (Düzeltilmiş): Malzeme bazında toplam envanter tutarının düzeltilmiş toplamı. (raporda ilk sectiondaki envanter tutarının düzeltilmişi). Envanter tutarının düzeltilmişi için söz konusu envanteri oluşturan hareketlerin düzeltilmiş tutarları bulunur. 

Envanter Tutarı (Düzeltilmiş)-Ambar: Ambar bazında düzeltilmiş envanter tutarıdır. (Ayrıntılı döküm alındığında ikinci sectiondaki envanter tutarının düzeltilmişi) 

Fiş Tutarı (Düzeltilmiş)-Her bir fiş tutarının enflasyona göre düzeltilmiş değeridir. Fiş tutarı*son envanter tarihindeki endeks/hareketin endeksi Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.