Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Muhasebe, işletmelerin gelir giderlerini, kaynak ve varlıklarını kaydeden bu kayıtların raporlanması, yorumlanması ve sınıflandırılmasını sağlayan muhasebe dalıdır. Muhasebe, durum tespiti yaparak gelecek faaliyetlerin planlanması açısından işletmeler için yaşamsal niteliktedir.
Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Kursumuz Nasıl Bir Eğitim Sunar?
Kar amacı bulunsun bulunmasın bütün işletmeler için muhasebe, bilgi sisteminin devamlılığı açısından bir gerekliliktir. Günümüz rekabet ortamında işletmelerin devamlılığını sağlamaları için gelir ve gider faaliyetlerini doğru bir şekilde analiz etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin kaydı, analizi, rapor ve yorumlamasını yapan birim muhasebedir. Ayrıca muhasebe, bir işletmenin yazılı belleği olup işletme sahipleri, yatırımcılar, kredi kuruluşları stratejilerini muhasebe tarafından aldıkları bu yazılı belleğe göre ortaya koymaktadır. Bir işletmenin stratejisini belirleyebilen bir bilgi aracı olarak muhasebenin önemi her geçen gün artmaktadır. Bununla doğru orantılı olarak, muhasebecilik meslek adayı sayısında da artış gözlemlenmektedir. İşletmeler ve kuruluşlar muhasebe birimlerinde çalışacak kimselerin mesleki donanıma sahip, konunun uzmanı olmasını beklerler. Bilgisayarlı muhasebe kurslarımızda bu realiteden yola çıkarak muhasebe alanında rakiplerine kıyasla avantajlı uzmanlar yetiştirmekteyiz. Kurumsal ve bireysel muhasebe eğitimlerimiz kursiyerlerimize uygulamalı özel ders şeklinde alanının uzmanı eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir. Muhasebe eğitimlerimiz kursiyerlerimiz mesleki yetkinlik kazanana kadar uygulamalı birebir eğitimler şekilde devam eder.

“Uçamıyorsan, koş; koşamıyorsan, yürü. Eğer yürüyemiyorsan, sürün; ama hareket etmeye devam et. Geleceğe ilerlemeyi sürdür.” Martin Luther King

İçeriğine Göre Konu Dağılımı

 • Ön Muhasebe
 • Genel Muhasebe
 • Raporlama

%100 öğrenme garantili muhasebe eğitimi.

Neden Biz?

Kurumsal çözümler ve eğitimler konusunda sektöründe ilk sırada yer alan EVOSAS ailesi sizlere profesyonel ekibi ile %100 öğrenme garantili uygulamalı muhasebe eğitimi imkanı vermekte.

 • Daha az zaman — Daha fazla bilgi
 • Daha az ücret   — Daha fazla kalite.
 • Size özel eğitim planlamaları.
 • Daha fazla uygulama ile işe yönelik eğitimler.
 • Güncel bilgiler ışığında,daha fazla örnek.
 • Birebir eğitim alma imkanı.

Eğitim İçeriği

 • Cari (Müşteri & Tedarikçi) Hesabı Takibi
 • Fatura / İrsaliye & Sipariş İşlemleri
 • Stok (Ürünler & Hizmetler) Giriş / Çıkış Takibi
 • Çek / Senet Takibi
 • Banka Hesabı Takibi
 • Kasa Hesabı Takibi
 • Raporlama
Modül 1: Muhasebeye Giriş
·        Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
·        Muhasebede kayıt sistemleri
Modül 2: Tek Düzen Hesap Planı
·        Tek taraflı ve çift taraflı kayıt sistemi arasındaki fark
·        Kullanılan defterlerin düzenlenmesi
·        Envanter
·        Hesaplarda tahsilat ve ödeme kanalları
·        Personel İşlemleri
·        Ücret bordrosunun hazırlanması
·        Muhasebe süreçleri
·        Açılış kapanış işlemleri
·        Muhasebede kayıt ve belgeler
·        Dönem içi kayıtlar
·        Mizan
·        Envanter işlemleri
·        Gelir gider tablosu
·        Kapanış bilançosu
Modül 3: Gelir Tablosunun ve Bilançonun Hazırlanması
·        Bilançonun içeriği, tanımı, şekli
·        Mali işlemlerin bilanço üzerinden izlenmesi
Modül 4: Personel İşlemleri
·        Ücret bordrosunun hazırlanması
·        Muhasebe süreçleri
·        Açılış kapanış işlemleri
·        Muhasebede kayıt ve belgeler
Modül 5: Beyannameler
·        KDV beyannamesi
·        Muhtasar beyannamesi
·        E-beyanname bordro ve vergilendirme
Modül 6: Değerleme işlemleri ve muhasebeleştirilmesi
·        Değerlemede esas alınacak kur
·        Yabancı para cinsinden alacak ve borç değerlemesi
·        Değerlemede ortaya çıkan farkın tespiti
·        Muhasebeleştirme
Modül 7: Düzenleyici hesaplar
·        Aktif karakterli hesap
·        Pasif karakterli hesap
Modül 8: Muhasebe standartları
·        TMSK ve Türkiye Muhasebe Standartları
·        Uluslararası Muhasebe Standartları
Modül 9: Düzenleyici Hesaplar
·        Aktifi Düzenleyici Hesaplar
·        Pasifi Düzenleyici Hesaplar
Modül 10: Büyük defter (Defteri Kebir)
·        Büyük Defter Düzenleme Kuralları
·        Yevmiye Defteri ile Büyük Defter İlişkisi
 • Finansal kaynak
 • Maliyet
 • Stok
 • Kar/Zarar

Eğitim Planı

Kurumsal ve Bireysel eğitimlerimize ait planlamalar.

 • Kurumsal Eğitimlerimiz – Şirket eğitimleri
 • Bireysel Eğitimler 

Eğitim Dağılımı

 • Kurumsal
 • Bireysel
Kurumsal İletim Hattımız.

7/24 Destek Alabileceğiniz!

Finansal raporlama konusunda eksiğimi sayenizde giderdim ve üst yönetime sunduğum raporlar sayesinde çalıştığım firmada daha mutluyum.

Gayrettepe-bilgisayarlı-muhasebe-kursu
Batuhan D.
Finansal Raporlama