Logo Bordro Borç Avans Yönetimi

Logo Bordro Borç Avans Yönetimi nasıl yapılır ?

Logo Bordro Borç Avans Yönetimi

Borç/Avans yönetimi, kurum tarafından personele verilen borçların,iş ve maaş avanslarının ve geri ödemelerinin takip edildiği modüldür. Personele verilen borçlar, iş avansı, maaş avansı, icra ve taksitli borç olarak ayrı ayrı takip edilebilir. 

Borç Tanımları 
Kurumda kullanılan borç tanımlarının (ev kredisi, evlilik borçlanması) tanımlandığı bölümdür. Personele verilen borçların takibi için öncelikle borç tanımları yapılmış olmalıdır. Borç tanımları bağlı oldukları “tanım tipine” göre geri ödenmektedir.
Tanım tipleri, İş AvansıMaaş Avansıİcra ve Taksitli Borç‘tur.
 

Yeni borç tanımı yapmak için borç tanımları listesinde “Ekle” seçeneği kullanılır.

 

Kod : Borç tanımının kodudur.
Açıklama : Borç tanımının adı ya da açıklamasıdır.
Tanım Tipi : Borç tipini belirtir. Bu alan, İş AvansıTaksitli BorçMaaş Avansı ve İcra olmak üzere dört seçeneklidir. Tanım tipine gore personelin almış olduğu borçlar ve özellikleri kolaylıkla raporlanır. 

İş Avansı:

Personele kurum adına yaptığı işler için verilen bir avans türüdür. Personelin o iş esnasında yaptığı harcamaların faturaları işverene rapor edilerek harcamalar verilmiş olan iş avansı miktarından düşülür.

Taksitli Borç:

 İşverenin, personelin talebi doğrultusunda verdiği borç türüdür. Daha sonra her ay personelin maaşından Kurum tarafından belirlenen miktar kesilirek tahsil edilir.
Örneğin, işveren kış başında personeline kışlık kömür alması için borç verir. Daha sonra her ay belli bir miktar personelin maaşından kesilerek verilmiş olan kömür borcu kuruma geri ödenir.

Maaş Avansı:

 Personele bir sonraki maaşına mahsuben verilen borç türüdür. Maaş avansının verildiği ay sonunda personel, çektiği avans miktarı kadar az maaş alır. Maaş avansı maaştan fazla ödenemez.

İcra:

Personelin icra borcuna karşılık tanımlanan bir borç tipidir.

Özel Kod: Borç tanımlarını gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının borç tanımlarını kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. 
Taksit Sayısı: Verilen borcun kaç taksitte geri ödeneceğini belirtir. Alan tanım tipine bağlı olarak aktif gelmektedir. 
Öncelik Sırası: Personel aynı dönem içinde birden fazla borç almışsa, öncelikle hangisinin geri ödeneceği belirtir. 
Dönem bilgilerinden “Borç aktarım” seçeneği ile işlem başlatıldığında sicile ait borçların öncelik sırası dikkate alınarak geri ödeme kayıtları oluşturulur. 
Grup Numarası: Aynı Tanım Tipine sahip borç tutarlarının ayrı ayrı raporlanabilmesi için kullanılır. Örneğin; programda tanımlanmış bir kredi borç tanımında grup numarası 1 verilmiş borçlardan personel için ne kadar borç kesintisi yapılacağı listelenecekse, tahakkuk listesi rapor tasarımında borç grup toplamları alanı tanımlanabilir ve alanın içerisindeki numarası alanına “1” rakamı yazılmalıdır.

Örnek: Kurumda Taksitli Borç tipinde, ev ve araba kredisi adında iki farklı borç tanımı var. Tahakuk toplamları raporunda ev ve araba kredisi tutarlarını ayrı listelenmesi isteniyor. Bu durumda borç kayıtlarına grup numarası verilmelidir. Tahakkuk toplamları rapor tasarımına standart alanlar içerisinde bulunan “Borç Grup Toplamları” alanı eklenmeli ve alan içerisinde “numarası” alanına grup numarası yazılarak tip borçlar için ayrı ayrı toplam tutarlar listelenmesi sağlanır.

 Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.