Logo 2.75 Sürüm İçeriği

Logo 2.75 Sürüm İçeriği,Logo Tiger ERP, Logo GO, Logo Mali Müşavir ve Logo Start Çözümleri 2.75 versiyon

Logo 2.75 Sürüm İçeriği,Logo Tiger ERP, Logo GO, Logo Mali Müşavir ve Logo Start Çözümleri

2.75 Sürüm İçeriği

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-104428TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,MUHSGK 1003A -1003B için 1 Aralık 2001 tarihinde Ekler tabında yapılan değişikliklerin ürüne eklenmesiMUHSGK 1003A -1003B için 1 Aralık 2021 tarihinde Ekler tabında yapılan değişiklikler ürüne eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-104367TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,GİB tarafından 25.11.2021 tarihinde yayımlanan güncellemelerin yapılmasıGelir idaresi başkanlığı, şematron güncellemeleri uyarınca İstisna ve tevkifat kod listelerinde güncelleme yapılmıştır.
WINERP-104362TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kdv beyannamesi matrah sekmesi, “tevkifat uygulanmayan işlemler” başlığı altına matrah türü alanı eklenmelidir.Kdv beyannamesi matrah sekmesi, “tevkifat uygulanmayan işlemler” başlığı altına matrah türü alanı eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-104202TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,KDV 1 Beyannamesinde Ekler tabına yeni seçeneklerin program tarafına da eklenmesi.KDV 1 Beyannamesinde Ekler tabına “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim” ve “ Yenilenmiş Cep Telefonu Satışlarına İlişkin Bildirim “ sekmesi eklenmiştir.
WINERP-103654TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Web Navigator ürünü entegrasyonunun yapılmasıWeb Navigator özelliğinin Go/Tiger ürünleri ile entegrasyonu yapılarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-103091TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap işlem merkezi hareketler penceresine bakiye kolonu eklenmelidir.Cari hesap işlem merkezi hareketler penceresine bakiye kolonu eklenmiştir.
WINERP-102992TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhasebeleştirme sırasında Satır Birleştirme kriteri” Sadece KDV Hesapları için” filtresi , Kasadan ve Bankadaki Alınan / Verilen Hizmet Faturaları muhasebeleştirme filtrelerine de eklenmeli.Banka fişleri Alınan/Verilen hizmet faturaları mhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine “Satır Birleştirme Kriteri: Hepsi / Sadece KDV Hesapları ” filtre seçeneği eklenmiş ve satır birleştirme evet olarak muhasebeleştirme yapılırken sadece kdv hesapları için satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102622TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma iade faturası girilen cari hesabın kartında senaryo ticari fatura seçiliyse satınalma iade faturasının e-fatura bilgilerinde senaryo bilgisi ticari geliyor, temel fatura olarak gelmelidir.e-Fatura olarak düzenlenen Satınalma iade faturlarının e-Fatura senaryo türü cari hesap senaryo öndeğerine bakılmadan “Temel Fatura” olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102503TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap fişleri kopyalandığında saat bilgisi de güncel olmalı.Cari hesap fişleri kopyalandığında saat bilgisi alanına güncel saat bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102498TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Skonsol3 ön ödemeli satış ve sevkiyat ekranlarına satış ekranında ki gibi yaz butonu özelliği eklenmeli.Skonsol3 ön ödemeli satış ve sevkiyat ekranlarına satış ekranındaki gibi yaz butonu özelliği eklenmiştir.
WINERP-102469TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,SKONSOL3 üzenden gönderilen e-Arşiv faturalarası gönderilirken de otomatik durum sorgulama yapılmalı.SKONSOL 3 uygulaması üzenden e-Arşiv faturaları gönderilirken otomatik durum sorgulama yapılması sağlanmıştır.
WINERP-102429TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sistem işletmeni işlem yetkilerinde teminat bordroları için de muhasebeleştir alanının altında İşaretli yetki kırılımı eklenmelidir.Sistem işletmeni işlem yetkilerinde teminat bordroları muhasebeleştir yetkisinin altına İşaretle yetki kırılımı eklenmiştir.
WINERP-102416TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,1003a muhtasar beyanname içerisinde sgk bildirimleri sekmesinde hizmet ay dönem kolonu eğer tek haneli ise başına sıfır gelmeli.1003a muhtasar beyanname içerisinde sgk bildirimleri sekmesinde hizmet ay dönem kolonu  tek haneli olduğunda beyanname xml inde ve bdp ekranında bu bilginin başına sıfır gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102415TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Toptan satış faturası üzerinde iadesi alınan konsinye çıkış irsaliyesi hareket aktar parçalı olarak aktarıldıktan sonra satırlar üzerinde seri lot bilgileri ekranında miktar bilgisi iadeler düşülmüş olarak listelenmeli.Toptan satış faturası üzerinde iadesi alınan konsinye çıkış irsaliyesi hareket aktar parçalı olarak aktarıldıktan sonra satırlar üzerinde seri lot bilgileri ekranında miktar bilgisinin iadeler düşülmüş olarak listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-102375TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Genel arama motorunda T.C. kimlik numarasıyla arama yapıldığında cari hesap kartları listelenmemektedir.Genel arama motoru widget içerisinde T.C. kimlik numarası ile arama yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102261TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma ve alınan hizmet faturaları için elektronik belge kutucuğunun öndeğer işaretli gelmesi sağlanmalıdır.Satınalma ve alınan hizmet faturaları için elektronik belge kutucuğunun öndeğer olarak işaretli gelmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-102244TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhasebe fişlerine de f9 menü içerisinde kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneği eklenmeli.Muhasebe Fişlerine F9 menü içerisinde kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneği eklenmiştir.
WINERP-102172TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap kartı parametreler sekmesinde ki fatura yazım sayısı irsaliye ve sipariş yazdırılırken de kullanılabilmeli.Cari hesap kartı parametreler sekmesindeki fatura yazım sayısı özelliğinin irsaliye ve sipariş yazdırılırken de kullanılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102126TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap muhasebe bağlantı kodu filtrelerine satış elemanı filtresi eklenmeli.Cari hesap muhasebe bağlantı kodu filtrelerine satış elemanı filtresi eklenmiştir.
WINERP-102109TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kullanıcı işlem yetkilerine satınalma irsaliyesi üzerinden F9 menüde yer alan “Satış irsalyesi oluştur” seçeneği eklenerek yetkilendirme yapılabilmeli.Kullanıcı işlem yetkilerine; satınalma irsaliyesi üzerinden F9 menüde yer alan “Satış irsaliyesi oluştur” seçeneği eklenerek yetkilendirme yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101883TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Logo Payroll ürününden Tiger ürünlerine muhasebe entegrasyonu yapılabilmeli.Logo Payroll ürününden Tiger ürünlerine muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-101800TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Bankadan alınan hizmet faturası muhasebeleştirme sıra filtrelerine “İthalat Dosya Numarası” seçeneği eklenmelidir.Bankadan alınan ve verilen hizmet faturaları muhasebeleştirme sıra filtrelerine “İthalat Dosya Numarası” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-101716TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Çek senet bordrolarında çek çıkış bankaya tahsil işleminde, muhasebeleştirme yapılırken açılan filtre ekranında borçlu unvanı seçilebilmeli.Çek ve senet bordroları çek ve senet çıkış bankaya tahsil işleminde, muhasebeleştirme filtre ekranında satır açıklaması filtrelerine borçlu unvanı filtresi eklenmiştir.
WINERP-101708TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Borç/alacak dekontu karşı muhasebe kodlarına cari hesap kodu filtresi eklenmelidir.Borç ve alacak dekontu karşı hesap muhasebe bağlantı kodu filtre seçeneklerine cari hesap kodu filtresi eklenmiştir.
WINERP-101700TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Gider pusulası fişine satış elemanı kodu alanı eklenerek satış elemanı seçilebilmelidir.Gider pusulası fişine satış elemanı kodu alanı eklenerek satış elemanı seçilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101497TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İşyerleri arası işlem bordrosu müşteri çeki düzenlendiğinde, cari hesap hareketlerine işlem bordrosunun yansıması parametrik olmalıdır.İşyerleri arası işlem bordrosu müşteri çeki işleminin cari hesap hareketlerine yansımasının parametrik olması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-101494TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin programda düzenleme yapılmalı.7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesinin yapılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-101299TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap kartına varış ülke kodu, ödeme şekli, gümrük kodu, rejim şekli eklenmelidir.Cari hesap kartında dış ticaret bilgilerinin seçilerek ithalat ve ihracat operasyon fişlerine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-101135TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kullanıcı işlem yetkilerinde malzeme fişleri için ekle ve değiştir yetkileri altına fiş tarihi yetkisi eklenmeli.Kullanıcı işlem yetkilerinde malzeme fişleri için ekle ve değiştir yetkileri altına fiş tarihi yetkisi eklenmiştir.
WINERP-101088TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Malzeme browserında yer alan Son satış fiyatı(Net) ve Son Satınalma Fiyatı(Net) kolonları yetkilendirilebilmeli.Malzemeler penceresinde yer alan Son satış fiyatı(Net) ve Son Satın alma Fiyatı(Net) kolonlarının yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-99614TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhasebe Bağlantı Kodları-Bankalar-Kredi hesabı filtrelerine banka özel kodu, banka hesabı özel kodu, banka kodu, banka hesap kodu filtreleri eklenmelidir.Muhasebe Bağlantı Kodları-Bankalar-Kredi hesabı filtrelerine Banka Kodu, Banka Özel Kodu, Banka Hesap Kodu ve Banka Hesabı Özel Kodu seçenekleri eklenmiştir.
WINERP-99513TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap kartındaki istihbarat bilgilerine, cari hesap kartına değiştir ile girilmeden cari hesap browserı f9 menüden erişilebilmeli.Cari hesap kartındaki istihbarat bilgilerine, cari hesap kartları ekranı üzerinde F9 menü aracılığı ile erişilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-98207TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cloud connect kullanımında gelen fatura için eşleme hatası alındığında gelen hata mesajına çift tıklandığında eşleme bilgileri ekranı açılmalı.Cloud connect kullanımında gelen irsaliye / fatura için eşleme hatası olduğunda ve fiş kaydedilmek istendiğinde “Eşleme hataları düzeltilsin mi? Tamam/ Vazgeç” şeklinde uyarı mesajı verilerek isteğe göre eşleme bilgileri ekranının açılması sağlanmıştır.
WINERP-97037TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Tam tevkifat uygulanan alım faturaları indirilecek kdv listesine yansımamaktadır.%100 tevkifat uygulanan alım faturalarının indirilecek kdv listesine yansıması için veri al işlemi filtre seçeneklerine ‘Tam Tevkifatlı Faturalar listelensin = Evet/ Hayır’ seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-96778TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Çek giriş bordrosunda satırlara eklenen müşteri çeki içerisindeki banka adı ve muhabir şube alanlarının karakter sayısının arttırılmalıdır.Çek giriş bordrosunda satırlara eklenen müşteri çeki içerisindeki banka adı ve muhabir şube alanlarının karakter sayısı artırılmıştır.
WINERP-96553TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,E-Beyanname modülünde eklenen beyannamelerin üzerinden ulaşılan f9 menüye gönderim durumunu sıfırlayan seçenek eklenmeli.E-Beyanname ekranı F9 seçeneklerine ‘Gönderim Durumunu Sıfırla’ seçeneği eklenmiştir.
WINERP-95296TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İrsaliye yerine geçer seçeneği işaretli olan cariye kesilen kağıt irsaliye, fatura içerisinden çağırılınca e-fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer seçeneği işaretli gelmediği için fatura görselinde irsaliye numarası yazıyor.İrsaliye yerine geçer seçeneği işaretli olan cari hesaba kesilen kağıt irsaliye, fatura içerisinden çağırılınca e-fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer seçeneğinin işaretli gelmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-93292TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhtasar beyanname vergi bildirimi tabında çalıştırılan işçi sayısı alanlarına bordro plus entegrasyonu ile veri getirilebilmelidir.Muhtasar beyanname vergi bildirimi sekmesinde çalıştırılan işçi sayısı alanlarına bordro plus entegrasyonu ile veri getirilebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-92856TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Malzeme fişlerinde de hesap dağıtım detayları seçeneği olmalıdır.Malzeme fişleri muhasebe kodları penceresine “hesap dağıtım detayları” ve “hesap dağıtım şablonu uygula” seçenekleri eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-92363TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Fatura içerisinden ulaşılan irsaliye aktarımı ekranına irsaliye türleri için filtreleme yapacak alan eklenmelidir.Fatura içerisinden ulaşılan irsaliye aktarımı ekranına tanımlı irsaliye türleri için filtreleme yapılabilecek alan eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-80191TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Malzeme Fiyat Güncelleme İşlemi Son Satınalma Veya Son Satış Rakamları Üzerinden Yapılabilmelidir.Malzeme fiyat güncelleme işleminin son satınalma veya son satış fiyatları üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-79776TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Excel Aktarım Şablonunda Cari Hesap Kartları Sekmesine Ad Ve Soyad Kolonları EklenmelidirExcel aktarım şablonunda cari hesap Kartları sekmesine Ad ve Soyad kolonları eklenmiştir.
WINERP-73168TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Ekler-Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim Sekmesindeki “Tevkifat Uygulanacak İşlemin Tutarı” Alanı Fatura Parametrelerinden Bağımsız Olarak İndirim Düşülmüş Tutarı Getirmelidir.Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Ekler-Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesindeki “Tevkifat Uygulanacak İşlemin Tutarı” alanına fatura parametrelerinden bağımısız olarak indirim düşülmüş tutarın gelmeis sağlanmıştır.
WINERP-67269TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Excelden Malzeme Kartları Aktarımına Yetki Kodu Alana Eklensin.Excel’den veri aktarımı alan listesine “Yetki Kodu” alanı eklenmiştir.
WINERP-66682TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,İhraç kayıtlı satınalma faturasına istinaden oluşturulan fiyat farkı faturasında KDV muafiyet kodu 701, 702, 703 seçilebilmelie-Fatura ve e-Arşiv olarak düzenlenen ihraç kayıtlı faturalar üzerinden oluşturulan fiyat farkı faturalarında , fatura tipi “İstisna” seçildiğinde kod listesinde 701,702 ve 703 kodlu istisnaların listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-66324TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İhracat e-Fatura kapsamında, ülke kodları XML’li güncellenmesiİhracat e-Fatura kapsamında ülke kodları XML’i güncellenmiştir.
WINERP-66285TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Yabancı Uyruklu Cari Hesap Kartlarında Vergi Kimlik Numarası (VKN) Alanına Harf Girilebilmelidir.Yabancı uyruklu cari hesap kartlarında vergi kimlik numarası (VKN) alanına harf girilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-61778TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Hızlı üretim fişlerinin öneri/gerçek statüsünde oluşturulması sağlanmalıHızlı üretim fişlerinin “Öneri” veya “Gerçek” olarak oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
Malzeme yönetimi parametrelerine ‘Hızlı Üretim Fişleri Durumu’ : Gerçek,/Öneri parametresi eklenmiştir.
WINERP-29518TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,MM3,Kayıt Numara Şablonu Numarala Bölümündeki, Özellik Alanında YIL Seçilip Uzunluk 2 Karakter Verildiği Durumda Yılın Son İki Karakterini Getirmeli.Kayıt Numara Şablonu numarala bölümündeki, özellik alanında “Yıl” seçilip uzunluk 2 karakter verildiği durumda yılın son iki karakterini getirilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-101999TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Taşıma bilgileri dolu olan fatura xml aktarım ile içeriye aktarılmak istendiğinde taşıyıcı kodu girilmelidir uyarısı veriyor ve faturayı aktarmıyor.Taşıma bilgileri dolu olan faturanın xml aktarımı ile sorunsuz olarak içeri aktarılabilmesi sağlanmıştır.
WINTLS-8575TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Genel mizanda hesap açıklamasına girilen arapça metin rapor excele alındığında arapça olarak gelmiyor.Genel mizan raporunda muhasebe hesap açıklamasına girilen Arapça metinin rapor Excel olarak alındığında da Arapça olarak gelmesi sağlandı.
WINERP-102318TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhtasar 1003a beyannamede ödemeler sekmesinde veri alındığında faturadaki indirim sayısı kadar veriler mükerrer geliyor.Muhtasar 1003a beyannamede ödemeler sekmesinde veri alındığında faturadaki indirim tutarlarıın toplanarak gelmesi sağlanmıştır.
WINTLS-8581TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Program raporları access dosyası şeklinde alındığında e ole exception hatası alınıyor.Program genelinde herhangi bir rapor Ms Access formatında görüntülenmek istediğinde hata alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-102747TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,1003A 1003B muhtasar beyannamelerinde ekler sekmesindeki istihdamın teşvikine ilişkin bildirime excelden satırlar kopyalanıp yapıştırdıktan sonra kayıt edildiğinde beyannamede ilk satırdaki veriler hariç tüm satırlar silinmektedir.1003A 1003B muhtasar beyannamelerinde ekler sekmesindeki istihdamın teşvikine ilişkin bildirime excelden satır kopyalandığında doğru şekilde kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102214TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sistem işletmeni/Kullanıcılar/İşlem yetkileri altında Finans/hareketler/Çeksenet bordroları/Bordro türü yetkisi doğru çalışması sağlanmalıSistem işletmeni/Kullanıcılar/İşlem yetkileri altında Finans/Hareketler/Çeksenet Bordroları/Bordro türü yetkisinin Cari Hesap Hareketleri browserı için çalışması sağlamıştır.
WINERP-102216TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-Devlet menüsü altındaki genel parametrelerde yer alan Kural Kullan seçimi hatalı yetki seçeneği ile yetkilendiriliyor.e-Devlet menüsü altındaki genel parametrelerde yer alan “Kural Kullan” seçiminin çalışması sağlanmıştır. 
WINERP-102309TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Verilen serbest meslek makbuzu işlem dövizli girildiğinde ve sonrasında sağ tuş XML ile dışarı alınıp aynı firma üzerinde XML ile içeri alındığında TL ye çeviriyor.İşlem dövizli kaydedilen Alınan / Verilen Serbest Meslek Makbuzu fişlerinin XML ile sorunsuz aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-103477TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Ödeme planı seçili olan fatura XML ile dışarıya aktarılıp içeriye alındığında fatura başlığında ödeme plan bilgisi gelmiyorÖdeme planı seçili olan fatura XML ile dışarıya aktarılıp silindikten sonra tekrar içeriye alındığında fatura başlığında ödeme plan bilgisi gelmesi sağlandı
WINERP-103489TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Toplu amortisman değerleme hesaplaması yapıldığında “Çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu”, “Out of memory “mesajı alınmaktadır.Toplu amortisman değerleme hesaplaması yapıldığında  hata alınmaması sağlandı. 
WINERP-101893TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sevkiyat adresine doküman eklenmeye çalışıldığında “Bu özelliğin kullanılabilmesi için KETS Doküman Yönetiminin kurulu olması gerekir.” uyarısı alınmaktadır.Sevkiyat adresine doküman eklenme işleminde uyarı alınması engellenmiştir.
WINERP-101959TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış kampanyaları için hazırlanan formüllerde tek tırnak kullanılması sağlanmalıKampanya formüllerinde tek tırnak kullanılması sağlanmıştır.
WINERP-101979TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Satın alma sözleşmesinde girdiğimiz miktar 2,45 ise bekleyen miktar 2 gözükmektedir.Satın alma sözleşmesinde girilen virgüllü miktarın bekleyen miktar kısmında da virgüllü olarak gözükmesi sağlanmıştır.
WINERP-101982TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış faturası muhasebeleştirme filtrelerinde bulunan genel açıklama filtreleri üzerinde delete yapıldıktan sonra ilgili filtre üzerinde açılan listede hatalı seçenekler listeleniyor.Muhasebeleştirme filtrelerinde bulunan genel açıklama filtreleri “delete” tuşu ile silindiğinde filtre değerlerinin gelmesi sağlanmıştır. 
WINERP-102005TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma faturası girilirken faturanın tarihi değiştirildiğinde ona bağlı e-irsaliyenin düzenlenme tarihi değişmiyor.Satın alma faturası girilirken faturanın tarihi değiştirildiğinde ona bağlı e-irsaliyenin düzenlenme tarihinin değişmesi sağlanmıştır.
WINERP-102027TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Genel mizanda hesap kodu için verilen detaylı filtrede hariç filtresi (Örn; -[*111.01.02*]) verildiği durumda alt toplamlar listelenmiyor.Genel mizanda hesap kodu için verilen detaylı filtrede hariç filtresi (Örn; -[*111.01.02*]) verildiği durumda alt toplamların listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-102047TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İrsaliye tasarımında genel masraf tutarı (id) [400] standart alanı değer getirmesi sağlanmalıİrsaliye tasarımında genel masraf tutarı (id) [400] standart alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-102080TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Fatura içerisinde irsaliye aktar yapılırken irsaliye tarihi fatura tarihinden sonra olduğunda uyarı alınmıyor.Fatura içerisine irsaliye aktar yapılırken irsaliye tarihi fatura tarihinden sonra olduğunda uyarı alınması sağlanmıştır.
WINERP-102529TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış iade irsaliyesi ile girişi yapılan seri/lot takipli malzemenin çıkışı yapıldıktan sonra satış iade irsaliyesine değiştir ile girilip satır silinmek istendiğinde sistem silmeye izin veriyor ve hata alınıyor.Satış iade irsaliyesi ile girişi yapılan seri/lot takipli malzemenin çıkışı yapıldıktan sonra satış iade irsaliyesine değiştir ile girilip satır silinmek istendiğinde, uyarı mesajı ile silinmesi engellenmiştir.
WINERP-102588TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Alıcıda işlendi başarı ile tamamlandı durumundaki e-Faturaya değiştir ile girilerek hizmet satırlarına ait tutar ve miktar değiştirilebiliyor.“Alıcıda işlendi başarı ile tamamlandı” durumundaki e-Faturaya değiştir ile girildiğinde hizmet satırlarına ait tutar ve miktarın değiştirilememesi sağlanmıştır.
WINERP-102694TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kasadan oluşturulan e-Fatura gönderilip durumu Alıcıda İşlendi Başarıyla Tamamlandı olduktan sonra F9 menüden iptal et seçeneği ile iptal edilebiliyor.Kasadan oluşturulan e-Fatura gönderilip durumu “Alıcıda İşlendi Başarıyla Tamamlandı” olduktan sonra F9 menüden iptal et seçeneği ile iptal edilememesi sağlanmıştır.
WINERP-102912TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İzle seçeneklerde pencere büyültme seçeneği büyük veya daha büyük seçildiğinde doküman parametrelerinde kaydet vazgeç butonu gelmiyor.İzle seçeneklerde pencere büyültme seçeneği büyük veya daha büyük seçildiğinde doküman parametrelerinde kaydet vazgeç butonunun gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103005TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cloud Connect e-fatura gelen kutusunda f9 menü göndereni cari hesap olarak ekle seçeneği kullanıldığında faturayı gönderen kısmında cari hesabın VKN bilgisi yer almasına rağmen cari hesabın vergi numarası ticari bilgilere yansımamaktadır.Cloud Connect e-fatura gelen kutusunda f9 menü göndereni cari hesap olarak ekle seçeneği kullanıldığında faturayı gönderen kısmında cari hesabın VKN bilgisi yer aldığında cari hesabın vergi numarasının ticari bilgilere yansıması sağlanmıştır.
WINERP-103049TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış siparişinde yetki kodu alanı dolu olan sipariş satış irsaliyesine sipariş fişi aktar ile çağırıldığında yetki kodu alanı boş olarak görünüyor.Satış siparişinde yetki kodu alanı dolu olan sipariş satış irsaliyesine sipariş fişi aktar ile çağırıldığında yetki kodu alanının dolu gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103445TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cloud connect uygulaması kapsamında e-Fatura parametrelerinde “Fatura yeniden numaralandırılsın” işaretli olduğunda gelen kutusundaki fatura kaydedilemiyor.Cloud connect uygulaması kapsamında e-Fatura parametrelerinde “Fatura yeniden numaralandırılsın” işaretli olduğunda gelen kutusundaki faturanın kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINERP-103457TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muhtasar beyanname HTML görüntüsünde, Ekler / Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim sekmesinde Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler/Terkin Edilecek Tutar gelmiyor.Muhtasar beyanname HTML görüntüsünde, Ekler / Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim sekmesinde Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler/Terkin Edilecek Tutar alanına hesaplanan verinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103483TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Seri numarasıyla takip edilen malzeme cari hesap/emanet malzemeler ekranı üzerinden sevk edildikten sonra oluşan irsaliye içerisinden tekrar kontrol edildiğinde seri numaraları boş gözüküyor.Seri numarasıyla takip edilen malzeme cari hesap/emanet malzemeler ekranı üzerinden sevk edildikten sonra oluşan irsaliye içerisinden tekrar kontrol edildiğinde seri numaralarının görünmesi sağlanmıştır 
WINERP-103526TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Sipariş üzerinde faturala seçeneği ile oluşturulan perakende/toptan satış faturasında F9 menüden açılan ödeme hareketleri penceresinde satırlara müdahale edilemiyor.Sipariş üzerinde faturala seçeneği ile oluşturulan perakende/toptan satış faturasında F9 menüden açılan ödeme hareketleri penceresinde değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-103570TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İrsaliye içerisinde izleme yöntemi Lot olan malzeme seçilip kaydedildikten sonra fiş değiştir ile açılıp miktarı değiştirildiğinde lot ekranında miktar değiştirilemiyor.İrsaliye içerisinde izleme yöntemi seri/lot olan malzeme seçilip kaydedildikten sonra fiş değiştir ile açılıp miktarı değiştirildiğinde lot ekranında miktar değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-103619TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Aynı anda eklenen ve aynı numara verilen e-Arşiv/e-Fatura satış faturası kaydedildiğinde “Aynı numaralı bir fiş daha var” mesajı alınmaktadır.Aynı anda eklenen ve aynı numara verilen e-Arşiv/e-Fatura satış faturası kaydet işleminde “Aynı numaralı bir fiş daha var” mesajının alınması engellenmiştir.
WINERP-103703TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İndirilecek KDV Listesi aldığında serbest meslek makbuzu için satır geliyor fakat KDV tutarları gelmiyorİndirilecek KDV Listesi aldığında serbest meslek makbuzu için KDV tutarının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103745TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muhasebeleştirilen faturaya değiştir kaydet yapıldıktan sonra tekrar muhasebeleştirilmek istendiğinde kolon ismi uyarısı alınıyor.Muhasebeleştirilen faturaya değiştir kaydet yapıldıktan sonra tekrar muhasebeleştirilme işleminde kolon ismi uyarısının alınması engellenmiştir.
WINERP-65772TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Müşteriye İade Edilen Çek Ya Da Senet Cari Hesap Toplamları Çalıştırıldığı Zaman Risk Bilgilerine Tutar Yansımamalı.Bakım İşlemlerinden “Cari Hesap Toplamları” çalıştırıldığında müşteriye iade edilen Çek\Senetler için “Cari Hesap Risk Bilgileri” sekmesi “Müşteri Çek\Senet ” alanına doğru tutarların yansıması sağlanmıştır.
WINERP-99103EXCELTRANS,Exceltrans Fatura Şablonunda Hücrede Navigator Fonksiyonu Girildiğinde Aktarım YapılamıyorExceltrans fatura şablonunda hücrede Navigator fonksiyonu girildiğinde aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-85312TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Müşteri Çeki Girişinde Riski Etkileyecek Seçeneği Kaldırılmış Olsa Dahi Cari Hesabın Risk Toplamlarına Tutarlar Yansıyor.“Riski etkileyecek” alanı işaretli değilken müşteri çekleri tahsil edildiğinde ilgili tutarların cari hesap risk toplamlarına yansımaması sağlanmıştır.
WINERP-95380TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Program içerisinde üst menü araçlar altında sektörel hesap planını indirme işleminde hata alınıyor.Sektörel hesap planı sistem işletmeni üzerinden sektörler özelinde firma oluşturulurken veya dosya oluştur işlemi ile seçilebildiğinden ürün içerisindeki menüden hem genel parametreleri indir hem de sektörel hesap planını indir seçenekleri kaldırılmıştır.
WINERP-101002TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kullanıcı işlem yetkilerinde finans + işlemler altında yer alan e-fatura mükellef kontrol yetkisi kapatılmasına rağmen cari hesap kartı f9 menüdeki e-fatura mükellef kontrol seçeneği görünmektedir.Kullanıcı yetki tanımlarında yer alan cari hesap kartı yetki seçeneklerine “e-fatura mükellef kontrol ” yetkisi eklenerek cari hesap kartları F9 menü seçeneklerinden ulaşılan “e-fatura mükellef kontrol ” işleminin yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-101355TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kur farkı verilen hizmet faturası muhasebeleştirildiğinde raporlama dövizinde bir kuruş bakiye vermektedir.Kur farkı verilen hizmet faturası muhasebeleştirildiğinde raporlama dövizi türünde bakiye farkı vermemesi sağlanmıştır.
WINERP-101881TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Ciro edilen çek müşteriden karşılıksız iade edilen çekler bordrosu ile iade alındıktan sonra müşteriye iade edilip cari hesap toplamları çalıştırıldığında iade edilen cari hesabın risk toplamları hatalı oluşmaktadır.Bakım İşlemlerinden “Cari Hesap Toplamları” çalıştırıldığında ciro edilen ve bankaya tahsile verilen, sonrasında müşteriye iade edilen Çek\Senetler için “Cari Hesap Risk Bilgileri” sekmesi “Müşteri Çek\Senet ” alanına doğru tutarların yansıması sağlanmıştır.
WINERP-101957TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Cari hesap browserında ctrl+f ile arama yapılırken excelden bir hücre ctrl+c /ctrl+v yapıldığında iki satır kopyalanıyor sadece ilgili hücredeki değer kopyalanmalı.Cari hesap browserında ctrl+f ile arama yapılırken excelden bir hücre ctrl+c /ctrl+v yapıldığında ilgili hücredeki değerin kopyalanması sağlanmıştır.
WINERP-101981TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Program İngilizce olarak açıldığında Toplu satınalam / satış fiyat girişi ekranında tür bilgisini içeren alandaki veriler Türkçe olarak geliyor.Program İngilizce olarak açıldığında , “Toplu satınalma / satış fiyat girişi” ekranında yer alan tür bilgisini içeren alandaki verilerin ingilizce olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102007TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İşlem dövizli faturalarda taksitli ödeme planı oluşturulup taksit ödenirken ödeme tipi banka havle/eft seçilerek taksit ödendiğinde oluşan havale fişi işlem dövizli olarak oluşmuyor ve işyeri farklı geliyor.İşlem dövizli faturalarda taksitli ödeme planı oluşturulup taksit ödenirken ödeme tipi banka havle/eft seçilerek taksit ödendiğinde oluşan havale fişinde işlem dövizi ve işyeri bilgilerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102044TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma tevkifat muhasebe kodu kdv oranına göre filtrelenerek oluşturulduğunda satınalma siparişine yanlış muhasebe kodu gelmektedir.Satınalma tevkifat muhasebe kodu kdv oranına göre filtrelenerek oluşturulduğunda satınalma siparişine doğru muhasebe kodunun gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102082TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Banka hareketleri dökümü raporunda işlem detayı filtresi evet seçilerek tablo olarak alındığında detaylar rapora yansımıyor.Banka hareketleri dökümü raporunda işlem detayı filtresi evet seçilerek tablo olarak alındığında detayların rapora yansıması sağlanmıştır.
WINERP-102112TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Muhtasar beyannamesi 1003B üzerinde sağ tuş paket dizini aç denildiğinde e beyanname kataloğunda tanımlı klasör yoluna yönlendirmektedir.Muhtasar beyannamesi 1003B için sağ tuş paket dizini aç denildiğinde muhasebe parametrelerinde belirtilen klasöre oluşan xml dosyasının açılması sağlanmıştır.
WINERP-102127TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma fiyat farkı faturasında stok tutarları azaltılacak seçildiğinde e-fatura bilgilerinde e-fatura senaryo seçeneğine ticari gelmiyor.Satın alma fiyat farkı faturasında stok tutarları azaltılacak seçildiğinde e-Fatura bilgileri e-Fatura senaryo seçeneklerine cari hesap kartında seçili senaryonun gelmesi sağlanarak senaryo tipinde  temel, ticari seçeneklerinin seçilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102197TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Aylara göre satış dağılım raporunda hareket görmeyenler listelenmeyecek seçildiğinde malzemenin ITEMS tablosundaki LOGICALREF değeri ile bir hizmet kartının LOGICALREF değeri aynı ise malzemenin hareketi olmamasına rağmen raporda listeleniyor.Aylara göre satış dağılım raporunda hareket görmeyenler listelenmeyecek seçildiğinde malzemenin ITEMS tablosundaki LOGICALREF değeri ile bir hizmet kartının LOGICALREF değeri aynı ise malzemenin hareketi olmadığında raporda listelenmesi engellenmiştir.
WINERP-102210TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma sipariş üzerinden F9 faturalama yaptığımızda oluşan fatura üzerinden belge no girdiğimizde sipariş no boşalıyor.Satınalma Siparişi üzerinden F9 Faturala işlemi ile oluşan fatura üzerinde belge no girildiğinde sipariş numarasının silinmesi engellenmiştir.
WINERP-102211TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Fatura satırındaki maliyetler ekranında fiziksel maliyet yöntemine göre hesaplanan maliyet yanlış hesaplanıyor.Fatura satırındaki maliyetler ekranında fiziksel maliyet yöntemine göre hesaplanan maliyetin ekrana doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102219TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Ayrıntılı tahsilat listesi raporunda kapanma durumu filtresi doğru çalışmıyor.Ayrıntılı tahsilat listesi raporunda kapanma durumu filtresinin doğru çalışması sağlanmıştır.
WINERP-102537TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Talep karşılama üzerinden oluşan satınalma siparişinde cari hesaba bağlı satış elemanı kodu gelmemektedir.Talep karşılama üzerinden oluşturulan satınalma siparişlerine, cari hesaba bağlı satış elemanı kodu’nun otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102540TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Çek veya senetlere incele ile girildiğinde işyerleri arası işlem bordrosu satırındaki hesap alanı boş geliyor.İşyerleri arası işlem bordrosuyla başka işyerine aktarılan çek veya senetler incele ile açıldığında işyerleri arası işlem bordrosu satırındaki hesap alanının doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102705TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştiğinde Mahsup Fişindeki Döviz Bilgilerinde Döviz Kurunun Kuruş Hane Sayısının, Kredi Kartı Fişindeki Kuruş Hane Sayısından Fazla Gelmesi.Kredi kartı fişi muhasebeleştiğinde ilgili mahsup fişinin döviz bilgilerindeki döviz kurunun kuruş hane sayısı kredi kartı fişindeki kuruş hane sayısı ile aynı gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102879TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Millileştirme fişi sonucu oluşan ambar fişinin dövizli birim fiyat alanı boş geliyor.Millileştirme fişi sonucu oluşan ambar fişinin dövizli birim fiyat alanının dolu gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102984TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Cari hesap sevkiyat adresleri listesi raporunda alanlar tablo kolonlarına eklendikten sonra rapor ekrana alınıp sonrasında tablo olarak rapor alındığında raporda bozulmalar oluyor.Cari hesap sevkiyat adresleri listesi raporu tablo olarak alındığında eklenen alanların listelenmesi sağlandı. 
WINERP-103007TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Alım faturalarınde e-fatura incele yetkisi kapalı ise yeni malzeme kartı eklerken kod alanında f9 menüde kod ver seçeneği gelmiyor.Alım faturalarında e-fatura incele yetkisi kapalı olduğunda yeni malzeme kartı eklerken kod alanında f9 menüde kod ver seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103051TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Borç kapama yapıldığında borç takip ekranındaki borç ortalama vade ile cari hesap ekstresindeki borç ortalama vadesi farklı değer getirmektedir.Borç kapama yapıldığında borç takip ekranındaki borç ortalama vade ile cari hesap ekstresindeki borç ortalama vadesi değerinin aynı gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-98795LOGOBACKUP,Logo backup uygulamasında server değişikliği sonrasında yedek alınıyor fakat sonrasında uygulama sunucusunda macId bilgisinde değişiklik algılandı uyarısı alınıyor.Logo Back Up uygulamasında server değişikliği sonrasında yedek alınıyor fakat sonrasında uygulama sunucusunda MACID bilgisinde değişiklik algılandı uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
WINERP-100067TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Banka kredi taksidi vadesinden önce erken faiz ödemesi ile ödendiğinde oluşan banka işlem fişinin hatalı muhasebeleştirilmesi.Banka kredi taksidi vadesinden önce erken faiz ödemesi ile ödendiğinde oluşan banka işlem fişinin muhasebe kaydının doğru oluşması sağlanmıştır.
WINERP-101352TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Programın ingilizce kullanımında bilanço tablosunda aktifler yada pasifler üzerinde çift tıklandığında açılan pencerede hesap kodu dolu gelmeli.Programın ingilizce kullanımında , bilanço tablosunda aktifler ve pasifler üzerinde hesap tanımlarına girildiğinde ilgili hesap kodlarının öndeğer olarak dolu gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-101731TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Envanter raporuna, devirle gelen negatif malzeme miktarı yansımıyor.Devir programında “Malzeme Devri” parametresi “Sadece Miktarlar Devredilecek” olduğunda, miktarı negatif oluşan kayıtların devri için “Negatif Miktarlı Malzemeler Devredilsin” parametresi eklenmiştir. 
WINERP-102026TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sistem işletmeninde işlem yetkilerindeki e-Devlet/e-İrsaliye menüsü altında e-İrsaliye gönder yetkisinin çalışmasıSistem işletmeninde kullanıcı işlem yetkilerindeki e-Devlet/e-İrsaliye menüsü altında e-İrsaliye gönder yetkisinin çalışması sağlanmıştır.
WINERP-102137TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satınalma iade faturası düzenlendiğinde iade faturasında e-irsaliye bilgileri ekranında yer alan sevk tarihi satınalma faturasının tarihi olarak gelmektedir.Satınalma iade faturası düzenlendiğinde iade faturasında e-irsaliye bilgileri ekranında yer alan sevk tarihinin satınalma iade faturasının tarihi olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102289TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Alınan serbest meslek makbuzunda karşı hesap kullanımı çalışmıyor.Cari hesap fişlerinden alınan serbest meslek makbuzları muhasebeleştirildiğinde muhasebe fiş satırlarındaki alacak hesapları dolu gelmiyordu, düzenleme yapılarak ilgili karşı hesapların dolu gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102293TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Sabit kıymet kartı içerisinde Muhasebe Hesapları tabında sayım eksiği alanına muhasebe hesap kodu seçilip kaydedilip tekrar ilgili kart açıldığında hesap kodu siliniyor.Sabit kıymet kartı içerisinde Muhasebe Hesapları tabında sayım eksiği alanına muhasebe hesap kodu tanımlaması ve kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINERP-102357TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış dağıtım parametrelerinde “Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi”parametresi “Kur Güncellenecek” olmasına rağmen satış irsaliyesinde tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmiyor.Satış dağıtım parametrelerinde “Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi” parametresi “Kur Güncellenecek” olduğunda satış irsaliyesinde tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmesi sağlandı.
WINERP-102544TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Satış ve satınalma faturalarında satırda kdv oranı değiştirildiğinde muhasebe bağlantı kodlarnıdan kdv hesabıyla ilgili muhasebe kodu otomatik gelmiyor.Satış ve satınalma faturalarında satırda kdv oranı değiştirildiğinde muhasebe bağlantı kodlarından kdv hesabıyla ilgili muhasebe kodunun otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102661TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Ambar sayımında alt birim ile işlem yapılan sarf fişlerine miktarsal ağırlığa göre dağıtım yapıldığında malzeme stok miktarı hatalı oluşuyor.Ambar sayımı işleminde alt birim ile işlem yapılan sarf fişlerine miktarsal ağırlığa göre dağıtım yapıldığında malzeme stok miktarı doğru oluşması sağlanmştır.
WINERP-102691TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Mali dönem bağımlı olan ve özel dönem kullanılan firmalarda bilanço tablosunda başlangıç ve bitiş rapor ayı filtreleri seçimine göre hatalı raporlama yapılıyor.Mali dönem bağımlı olan ve özel dönem kullanılan firmalarda bilanço tablosunda başlangıç ve bitiş rapor ayı filtreleri seçimine göre doğru raporlama yapılması sağlanmıştır.
WINERP-102740TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Dövizli banka hesabının kur türü ile cari hesap kur farkı hesaplama işleminde seçilen kur türü farklı olduğunda tahsil edilen dövizli çekin kur farkı banka hesap kartı üzerinde seçilen kur türü ile hesaplanıyor.Dövizli banka hesabının kur türü ile cari hesap kur farkı hesaplama işleminde seçilen kur türü farklı olduğunda tahsil edilen dövizli çekin kur farkının doğru kur türü ile hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-102755TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kredi kartı fişi kopyalandıp cari hesap değiştirildiğinde muhasebe kodları ekranındaki dağıtım detaylarında kopyalanan kredi kartı fişindeki cari hesaba ait masraf merkezi geliyor.Kredi kartı fişi kopyalanıp cari hesap değiştirildiğinde muhasebe kodları ekranındaki dağıtım detaylarında cari hesaba ait masraf merkezinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102827TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Fiş/fiş satırları satış elemanı bilgisi değiştirilebilsin uyarısına vazgeç denildiğinde satış elemanı kodu siliniyor.Fiş/fiş satırları satış elemanı bilgisi değiştirilebilsin uyarısına vazgeç denildiğinde fiş başlığındaki satış elemanı kodu bilgisinin silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-102917TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,Birden fazla yarı mamule bağlı mamule hızlı üretim fişi girerken yarı mamuller üretilecek seçilerek işlem yapıldığında mamulün bağlı olduğu yarı mamullerde en alt seviyedeki mamulün alt malzemeleri gelmiyor.Birden fazla yarı mamule bağlı mamule hızlı üretim fişi girerken yarı mamuller üretilecek seçilerek işlem yapıldığında mamulün bağlı olduğu yarı mamullerde en alt seviyedeki mamulün alt malzemelerinin hızlı üretim ve sarf fişine gelmesi sağlandı.
WINERP-102935TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Kasa üzerinden cari hesap tahsilat ve ödeme girilirken kullanılacak para birimi alanlarında değişiklik yapılıp sonra yerel para birimi seçildiğinde tablolarda TRCURR alanı 160 olarak görünüyor.Kasa üzerinden cari hesap tahsilat ve ödeme girilirken kullanılacak para birimi alanlarında değişiklik yapılıp sonra yerel para birimi seçildiğinde tablolarda TRCURR alanının 0 olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-103021TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Banka hesap ekstresinde hesap detayı (CH)cari hesaplar olan kayıtların hesap detay alanı TMS olarak geliyor.Banka hesap ekstresinde hesap detayı (CH) cari hesaplar olan kayıtların hesap detay alanı doğru açıklama ile gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-103945TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Bankadan alınan hizmet faturasında ithalat kdv checkbox ı işaretlendiğinde ilgili hareket indirilecek kdv beyannamesine yansımamaktadır.Bankadan alınan hizmet faturasında ithalat kdv checkbox ı işaretlendiğinde ilgili hareketin indirilecek kdv beyannamesine yansıması sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.