2.73 Logo Versiyon Güncellemesi

2.73 Logo Versiyon Güncellemesi

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1e-Fatura mükellef kontrolünde cari hesaba ait birden fazla etiket bilgisi olduğunda parametrik olarak varsayılan bir etiketin seçili gelmesi sağlanmalıe-Fatura mükellef kontrolünde cari hesaba ait birden fazla etiket bilgisi olduğunda parametrik olarak aktif olan ilk sıradaki etiket bilgisinin yazılması sağlanmıştır.
2Muhasebeleştirme işleminde Sadece KDV Hesapları için satır birleştirme yapılabilmelidir.Muhasebeleştirme işleminde sadece KDV hesapları için satır birleştirme yapılması sağlanmıştır.Satınalma/Satış ve Dağıtım Muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine “Satır Birleştirme Kriteri: Hepsi / Sadece KDV Hesapları ” filtre seçeneği eklenmiş ve satır birleştirme evet olarak muhasebeleştirme yapılırken sadece kdv hesapları için satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır. Not: Muhasebe hesap kartına “KDV Hesabıdır” seçeneği eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
3Kdv muafiyet kodları xmline 328 numaralı “konut veya iş yeri teslimleri” kdv muafiyet sebebi eklenmelidir.Kdv muafiyet kodları xml’ine 328 numaralı “konut veya iş yeri teslimleri” kdv muafiyet sebebi eklenmiştir.
4Toplu Satınalma/Satış Fiyat girişi ekranında Fiyat Açıklaması seçeneği de olmalıdır.Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi ekranında Fiyat Açıklaması seçeneği eklenmiştir.
5Damga Vergisi Beyannamesinin e-Beyannameler başlığına eklenmesi .e-Beyannameler ekranı beyanname seçeneklerine Damga Vergisi Beyannamesi eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
6Muhtasar beyanname 1003A ve 1003B beyannamelerine uzaktan çalışma gün kolonu eklenmelidir.MUHSGK 1003A – 1003B  beyannameleri SGK Bildirimleri tabına  uzaktan çalışma gün kolonu eklenmiştir.
7“Kuveyt Türk Evkaf” olarak yazılan bankanın güncel adı “Kuveyt Türk Katılım Bankası” olarak güncellenmeli. Bursa Osmangazi “211 Kuveyt Türk Dikkaldırım Şubesi” eklenmeli.“Kuveyt Türk Evkaf” olarak yazılan bankanın adı “Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş” olarak güncellenmiştir ve 211 kodlu Dikkaldırım Şubesi eklenmiştir
8e-irsaliye ye getirilen zorunlulukların cari hesap kartı eklenirken kontrol edilmesinin sağlanmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında getirilen zorunlulukların program içerisinde cari hesap kartı eklenirken kontrol edilmesi sağlanmıştır
9Program login ekranında giriş yapılmadığında exe’nin otomatik kapatılmasının sağlanmasıProgram çalıştırılıp giriş yapılmadığında , giriş yapılmayan tüm exe’lerin otomatik olarak 5 dakika sonra kapatılması sağlanmıştır.
10Fatura içerisinde F9 menüde ek indirimler seçeneği yetkisinin eklenmesiSipariş, irsaliye ve fatura yetkileri altındaki ekle ve değiştir yetki seçeneklerine “Ek İndirimler” yetkisi eklenmiştir.
11Karşı sipariş oluşturulduğunda sipariş browserlarında fişin, karşı sipariş ile oluştuğunu gösteren kolon eklenmesiSipariş üzerinden karşı sipariş oluşturulduğunda siparişler penceresine ilgili fişin karşı sipariş işlemi ile oluşturulduğunu belirten kolon eklenmiştir
12Satınalma faturasında tanımlanan proje kodu ve masraf merkezi, sabit kıymet kaydına otomatik gelmesi sağlanmalıSatınalma faturasında tanımlanan proje kodu ve masraf merkezinin, sabit kıymet kaydına otomatik getirilmesi sağlanmıştır.
13Malzeme sınıfında kullanılan GTIP kodları malzeme sınıfına bağlı malzeme kartlarının öndeğerine taşınabilmeliMalzeme sınıfında kullanılan GTIP Kodlarının malzeme sınıfına bağlı malzeme kartlarının öndeğerine taşınabilmesi sağlanmıştır. Sınıf Bağlantıları formunda “Genel” seçilmesi gereklidir.
14Cloud connect entegrasyonu kapsamında elektronik belgelerin gönder ve gönder/al işlemlerinin zamanlanmış görevler ile yapılması sağlanmalıdırCloud connect e-Devlet menüsünde ki elektronik belgelerin gönder ve gönder/al işlemlerinin zamanlanmış görevler ile yapılması sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
15Cloud Connect eşleme ekranında malzeme-hizmet kodu eşlediğinde tanımlı birim setinin evrensel kodlarının eşlenmesi sağlanmalıdır.Cloud Connect eşleme ekranında malzeme-hizmet kodu eşlemesi yapıldıktan sonra evrensel kod satırı için eşleme kodu alanında 3 nokta ile açılan pencerede  ile eşleme yapılmış kartta tanımlı birim setinin evrensel kodlarının listelemesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız. 
16e-devlet modülündeki işlem yetkileri detaylandırılmalı.e-Devlet modülü altında yer alan e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv, e-Smm ve e-Müstahsil işlem seçeneklerine detaylı yetkilendirmeler yapılabilmesi sağlanmıştır
177194 sayılı binek araçların kısıtlanması kapsamında oluşturulan fatura indirilecek kdv beyannamesine hatalı yansıyor.7194 sayılı binek araçların kısıtlanması kapsamında oluşturulan fatura KDV’sinin indirilecek kdv beyannamesine doğru yansıması sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
18Cari hesap kartındaki ilgili kişilerin telefon numaralarının eklenmesinin sağlanması.Cari Hesap Kartındaki ilgili kişilerin telefon numaralarının eklenmesi sağlanmıştır.
19Kampanya Tanımlama Sihirbazı GeliştirmeleriKampanya kartları ekranına kampanya tanımlama sihirbazı eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
20Alt birim cinsinden oluşturulan fatura üzerinde ff uygula seçeneği ile oluşturulan fiyat farkı faturası xml olarak dışarı alındığında ana birim kodu olarak geliyor.Alt birim cinsinden oluşturulan fatura üzerinde ff uygula seçeneği ile oluşturulan fiyat farkı faturası xml olarak dışarı alındığında ana birim kodunun kaynak fatura birim kodu olarak gelmesi sağlanmıştır.
21GTIP XML dosyalarının güncellenmesiTicaret bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 GTIP kodları listesi güncellenmiştir.
22Tiger Wings Web Uygulamasında Herhangi Bir Rapor Tabloya Yada Ekrana Alınıp Sonrasında Kapatıldığında Rapor Filtre Ekranıda Kapanıyor.Tiger Wings Web uygulamasında herhangi bir rapor tabloya ya da ekrana alınıp sonrasında kapatıldığında rapor filtre ekranın açık kalması sağlanmıştır.
23Sistem işletmeni kuruluş bilgileri banka kodları aktarılırken Aktifbank banka kodları aktarılması sağlanmalıSistem işletmeni kuruluş bilgileri banka kodlarına “Aktif Yatırım Bankası A.Ş” bankası eklenmiştir.
24Toplu e-fatura mükellef kontrolünde güncellenecek veya yeni mükellef olan cari hesap bulunmadığında gelen no data display uyarısının Türkçe karşılığının gelmesi sağlanmalıdır.Toplu e-fatura mükellef kontrolünde güncellenecek veya yeni mükellef olan cari hesap bulunmadığında gelen uyarı mesajının Türkçe olarak gelmesi sağlanmıştır.
25Finans parametrelerinde yer alan cari kart kopyalandığında kopyalanacak alanlar arasına vergi dairesi ve vergi dairesi kodu alanları eklenmeli.Finans parametrelerinde yer alan cari kart kopyalandığında kopyalanacak alanlar paremetresi seçeneklerine “vergi dairesi” ve “vergi dairesi kodu” alanları eklenmiştir.
26İndirilecek kdv listesi filtrelerine fatura yetki kodu filtresi eklenmeli.İndirilecek Kdv Listesi filtrelerine fatura yetki kodu filtresi eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Muhasebe hesabı kullanımda olmasına rağmen mahsup fişine hesap adı girişinde kullanımdaki hesaplar seçilmelidir uyarısı alınıyor.Muhasebe hesabı kullanımda olmasına rağmen mahsup fişine hesap adı girişinde “Kullanımdaki Hesaplar Seçilmelidir” uyarısının alınması engellenmiştir.
2Cari hesap ekstresinde satış elemanı kodu filtresi kullanıldığında, borç senedi bağlantısı olan alacak dekontu listelenmiyor.Cari hesap ekstresinde satış elemanı kodu filtresi kullanıldığında, borç senedi bağlantısı olan alacak dekontlarının listelenmesi sağlanmıştır.
3Birden fazla satırlı kredi kartı fişi girişi yapılırken devir seçeneği işaretli olduğunda sadece ilk satır kredi kartı bloke hesabına atılmaktadır.Birden fazla satırlı kredi kartı fişi girişi yapılırken devir seçeneği işaretli olduğunda tüm satırların kredi kartı bloke hesabına atılması sağlanmıştır.
4İki tarih arası mizan(TFRS) raporu hesap seviyesi filtresi verilerek tablo olarak alındığında alt hesaplar listeleniyor fakat üst hesaplar listelenmiyor.İki tarih arası mizan(TFRS) raporu hesap seviyesi filtresi verilip tablo olarak alındığında üst hesapların listelenmesi sağlanmıştır.
5Cari hesap browserında ctrl+f ile cari koduna göre arama yapıldığında Bakiye(İD) kolonu boş geliyor.Cari hesap browserında ctrl+f ile cari koduna göre arama yapıldığında Bakiye(İD) kolonunda değer gelmesi sağlanmıştır.
6Kasa yetki kodu tanımlaması bulunan kullanıcı ödeme türü nakit olan faturayı kaydettiğinde yetkisi olmayan kasaya tahsilat fişi kaydedebiliyor.Kasa yetki kodu tanımlaması bulunan kullanıcının ödeme türü nakit olan faturayı kaydetmesi sonrası yetkisi olmayan kasaya tahsilat fişi kayıt edebilmesi engellenmiştir.
7Çek çıkış banka teminat bordrosunda satırlarda seçim yapılamıyor.Çek çıkış banka teminat bordrosunda satırlarda seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.
8Birden fazla satınalma faturası seçilerek fatura üzerinde iade et yapılıp iade faturası kaydedildikten sonra otomatik muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişinde silinen satırlar dikkate alınmıyor.Birden fazla satış ve satınalma faturası seçilerek fatura üzerinde iade et / al yapılıp iade faturasında bazı satırlar silinip kaydedildikten sonra otomatik muhasebeleştirme yapılırsa mahsup fişine silinen satırların yansımaması sağlanmıştır.
9Cari hesap ekstresinde dövize endeksli çekler filtresi endeksli döviz türünden seçildiğinde dip toplam gelmiyor.Cari hesap ekstresinde dövize endeksli çekler filtresi endeksli döviz türünden seçildiğinde dip toplamın gelmesi sağlanmıştır.
10Maliyet üzerinden fiyatlandırma(cost) çalıştırıldığında sayım fazlası fişinde birim fiyat siliniyor.Maliyet üzerinden fiyatlandırma işlemi çalıştırıldığında sayım fazlası fişindeki birim fiyatın silinmemesi sağlanmıştır.
11Satınalma faturası ile sabit kıymet satın alındığında sabit kıymet tablosunda GUID oluşmadığından Collector aktarımında sabit kıymet kaydı açılmıyor.Satınalma faturalarında yer alan sabit kıymet satırları üzerinde ilişkilendirme işlemi yapılmadan kaydedilen veya dışarıdan aktarılan faturalara ait LG_FFF_FAREGIST tablosunda GUID alanının dolu oluşması sağlanmıştır.
12Sabit kıymet olan satınalma faturası kopyalandığında, sabit kıymet kaydının GUID değeri, yeni açılan sabit kıymet kaydına geliyor, yeni GUID değeri oluşmalı.Sabit kıymet satırı olan satınalma faturası kopyalandığında, sabit kıymet kaydının LG_FFF_FAREGIST tablosunda GUID alanının yeni değer alması sağlanmıştır.
13Satınalma irsaliye browserında F9 menüde e-İrsaliye görüntüle seçeneği gelmiyor.Satınalma İrsaliyeleri browserında F9 menüde e-İrsaliye görüntüle seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
14e-Müstahsil kullanılan setlerde bankadan çek ödemesi işlemi değiştirilmek istendiğinde e-Müstahsil faturaları, statüsü Başarılı değerinde ise, Fatura değiştirilemez! uyarısı alınıyor.e-Müstahsil özelliğinin kullanıldığı ürünlerde, bankadan çek ödemesi işleminin uyarı alınmadan değiştirilmesi sağlanmıştır.
15Toplu muhasebeleştirme işleminde muhasebeleştirme bilgisi ekranında işyeri alanında bölüm, bölüm alanında ise işyeri bilgisi gösteriliyor.Toplu muhasebeleştirme işleminde muhasebeleştirme bilgisi ekranında işyeri ve bölüm alanlarında doğru bilgi listelenmesi sağlanmıştır.
16Sabit kıymet kaydı ekenirken maliyetinden fazla ÖTV tutarı girildiğinde “ÖTV tutarı geçersiz” uyarısı alınıyor.Sabit kıymet tanımında edinim şekli yok ise sabit kıymet kayıtlarında ötv tutar alanının pasif gelmesi,edinim şekli gider seçilmiş ise ötv tutar kontrolünün yapılmaması ve edinim şekli maliyet seçilmiş ise KDV Süresi(yıl) alanının pasif gelmesi sağlanmıştır.
17Go3 ürününde satış karlılık analizi raporunda ilk satırda listelenen malzemenin satış tutarı ve net satış tutarı alanlarına, raporda listelenen diğer satırların indirim ve masraf tutarları yansıtılıyor.Go 3 ürününde Satış Karlılık Analizi raporunda malzemenin satış tutarı ve net satış tutarı alanlarına ilgili malzemeye ait indirim ve masraf tutarlarının yansıtılması sağlanmıştır. 
18Sipariş üzerinde satır statülerini kapandı yap işlemi yapıldığında, cari hesap risk bilgileri sipariş(sevkedilebilir) kısmındaki toplamlar alanında tutarlar yanlış görünmekte.Sipariş üzerinde “Satır statülerini kapandı yap” işlemi yapıldığında cari hesap risk alanlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
19Alınan ve verilen vade farkı faturaları Form Ba /Bs ye yansımıyor.Alınan ve verilen vade farkı faturalarının Form Ba /Bs ye yansıması sağlanmıştır. 
20Gib e gönderilmiş e-İrsaliye faturalandıktan sonra değiştir ile giriş yapılarak indirim, masraf, açıklama, birim fiyat değişikliği yapılmak istendiğinde “Gönderimi yapılmış irsaliyeye satır eklenemez” mesajı alınarak işlem yapılmasına izin verilmiyorGib e gönderimi yapılan e-İrsaliye faturalandıktan sonra, fatura değiştir işleminde güncellenen alanların kayıt edilmesi sağlanmıştır.
21Müşteriye iade edilen çek/senetlerin işlem no bilgisi, cari hesap hareketler penceresinde listelenmiyor.Müşteriye iade edilen çek/senetlerin işlem no bilgisinin cari hesap hareketler penceresinde listelenmesi sağlanmıştır.
22Zamanlanmış görevler uyarılar kısmından dağıtım listesine yeni kayıt eklenemiyorZamanlanmış görevler uyarılar kısmından dağıtım listesinde To , Cc, Bcc  alanlarında yeni kayıt ekle ile veri girilebilmesi sağlanmıştır.
23Go3 ve Tiger3 ürünlerinde satınalma siparişleri durumu menüsü gelmiyor.GO 3 ve TIGER 3 ürünlerinde satınalma siparişleri durum menüsünün gelmesi sağlanmıştır
24Satınalma faturaları için gruplanmış artırımlı numara şablonu kullanıldığında gelen e-Faturalar kaydedilirken hatalı numara oluşuyor.Satınalma Faturaları için gruplanmış artırımlı numara şablonu kullanıldığında gelen e-Faturalar kaydedilirken numaraların düzgün gelmesi sağlanmıştır.
25Talep Yönetim parametrelerinde “Talep Karşılamada Sipariş Tarihi : Günün Tarihi “ seçili olduğunda talep fişindeki her malzeme için ayrı satınalma sipariş fişi oluşuyor.Talep Yönetim parametrelerinde “Talep Karşılamada Sipariş Tarihi : Günün Tarihi “ seçili olduğunda talep fişindeki her malzeme için ayrı satınalma sipariş fişi oluşması engellenmiştir.
26Satış/satınalma muhasebe bağlantı kodları filtrelerinde malzeme kodu veya malzeme özel kod filtresi verilir ise fatura muhasebeleştirilemiyor.Satış/satınalma muhasebe bağlantı kodları filtrelerinde malzeme kodu veya malzeme özel kod filtresi verildiğinde faturanın muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.
27Defter-i kebir raporunda defter dökümü filtresi detaysız olarak alındığında kapanış fişi mükerrer listeleniyor.Defter-i kebir raporunda defter dökümü filtresi detaysız olarak alındığında kapanış fişinin tek satır olarak raporlanması sağlanmıştır.
28Satış irsaliyesinin e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgileri girilirse, irsaliye faturalandıktan sonra faturaya değiştir ile girilip değişiklik yapıldığında taşıyıcı kodu veya e-İrsaliye taşıma bilgileri girilmelidir uyarısı alınıyor.Satış irsaliye fişi e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgileri girilerek kaydedilip faturalandırıldığında, oluşan fatura değiştir ile açılarak kaydedilmek istendiğinde uyarı mesajı alınmadan fişin kaydedilmesi sağlanmıştır.
29Ambar fişi e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgileri girilip fiş kaydedilmek istendiğinde taşıyıcı kodu veya e-İrsaliye taşıma bilgileri girilmelidir uyarısı alınıyor.Ambar fişi e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgileri girildiğinde uyarı mesajı alınmadan fişin kaydedilmesi sağlanmıştır.
302.72 versiyonunda fatura içerisinde miktar ve tutar girilerek birim fiyat hesaplatıldığında kdv tutarı hatalı hesaplanıyor.Finans parametrelerine “KDV Hesaplamasında Yuvarlama Şekli : Tutar üzerinden / Birim Fiyat*Miktar üzerinden” parametresi eklenmiştir. KDV hesaplamasında yapılan yuvarlama işleminin 2.72.00.00 versiyon öncesinde olduğu gibi kullanılması için ilgili parametrenin öndeğeri “Tutar üzerinden” olarak belirlenmiştir.
31Cloud Connect uygulaması kapsamında fatura tipi iade olan e-faturalar gelen kutusuna satınalma faturası olarak düşüyorCloud Connect uygulaması kapsamında fatura tipi iade olan e-faturaların gelen kutusuna toptan satış iade faturası olarak gelmesi sağlanmıştır.
32Parçalanıp faturalanan bir irsaliyede fatura çıkarılırken irsaliye de çıkarıldığında orijinal irsaliyede miktar güncellenmiyor.Parçalanıp faturalanan bir irsaliyede fatura çıkarılırken irsaliye de çıkarıldığında orijinal irsaliyede miktarın güncellenmesi sağlanmıştır.
33Firma devri yapıldığında e-Devlet / Parametreler /Doküman parametreleri devredilmiyor.Firma kopyalama ardından dönem devri çalıştırılması ile gerekçekleşen firma devir işleminde e-devlet / Parametreler /Doküman parametreleri nin aktarılması sağlanmıştır. 
34Malzeme kodunda orta tire ile kod verilerek kaydedilen malzemeler f12 ile excele aktarıldığında excelde malzeme kodunu tarih formatı olarak değiştiriyor.Malzeme kodunda orta tire ile kod verilerek kaydedilen malzemeler f12 ile excele aktarıldığında excelde malzeme kodunun doğru formatta gelmesi sağlanmıştır.
35Satınalma faturaları dökümü fatura satırları “evet” ve hareket muhasebe kodu filtresi verilerek alındığında tüm faturalar listeleniyor.Satınalma faturaları dökümü fatura satırları “evet” ve hareket muhasebe kodu filtresi verilerek alındığında sadece ilgili faturaların listelenmesi sağlanmıştır.
36Satış siparişinde f9 menüde Müşteri / Tedarikçi Kodu girişi yapılarak eklenen satır, malzeme kartı f9 sipariş hareketlerine gelmiyor.Satış siparişinde F9 menüde müşteri / tedarikçi kodu girişi yapılarak eklenen satırın, malzeme kartı F9 menüdeki sipariş hareketlerinde listelenmesi sağlanmıştır.
37Teminat girişi fişini muhasebeleştirdiğimizde muhasebe fişi içinden F9 menü ilgili belgeler kısmından erişilen teminat fişinde doküman butonuna tıklandığında uyarı mesajı verilerek belge eklenememektedirTeminat girişi fişine ait muhasebe fişi içinden F9 menü ilgili belgeler kısmından erişilen teminat fişinde doküman butonuna tıklandığında belge eklenebilmesi sağlanmıştır.
38Go3 kullanıcı yetkilerinde iki tane muhasebe başlığı bulunmaktadır.GO 3 ürünü kullanıcı yetkilerinde muhasebe başlığı teke indirilmiştir.
39Satınalma siparişleri için tanımlanan yetki koduna sahip bir kullanıcı, ayrıntılı satış sipariş dökümü aldığında satış siparişleri görüntülenemiyor.Satınalma siparişleri için tanımlanan yetki koduna sahip bir kullanıcı, ayrıntılı satış sipariş dökümü aldığında satış siparişlerinin listelenmesi sağlanmıştır.
40Satış irsaliye browserında F12 ile excele aktarım yapıldığında müşteri unvanı alanında unvandan sonra boşluk eklenmektedir.Satış irsaliye browserında F12 ile excele aktarım yapıldığında müşteri unvanı alanında unvandan sonra boşluk eklenmemesi sağlanmıştır.
41Muhtasar beyanname 1003b de öndeğer kopyala işlemi çalışmıyor. Vergiye tabii işlemler kısmında belirlenen hesap yeni muhtasara gelmiyor.Muhtasar beyanname 1003B’de öndeğer kopyala işleminde ‘Vergiye tabii işlemler’ kısmında belirlenen hesabın yeni muhtasar beyannamesine gelmesi sağlanmıştır.
42KDV2 Beyannamesi, kesinti yapılan satıcılar sekmesine tevkifatlı iade fatura tutarları da yansıyor, iadelerin yansımaması gerekir.KDV2 Beyannamesi, kesinti yapılan satıcılar sekmesine tevkifatlı iade fatura tutarlarının yansımaması sağlanmıştır.
43Zamanlanmış görevlerde e-Fatura mükellef kontrol otomatik çalıştırıldığında cari hesap içerisinde bulunan etiket bilgisi siliniyor.Zamanlanmış görevler üzerinde e-Fatura mükellef kontrol işlemi otomatik olarak çalıştırıldığında cari hesap içerisinde bulunan etiket bilgisi silinmemesi sağlanmıştır.
44Satış faturalarında ödeme planı, ödeme hareketleri, ödeme şekli DBS seçilince riski etkileyecek işareti kalkıyor ancak teminat riskini etkileyecek işareti kalkmıyor.Satış Faturalarında ödeme planı, ödeme hareketleri, ödeme şekli DBS seçildiğinde riski etkileyecek ve teminat riskini etkileyecek işaretinin kalkması sağlanmıştır.
45Cari hesap fişlerinde öneri durumunda olan kredi kartı fişleri toplu durum değiştir yapılamıyor.Cari hesap fişlerinde öneri durumunda olan kredi kartı fişlerinin toplu durum değiştir işlemi ile gerçek duruma getirilmesi sağlanmıştır.
46Satınalma siparişinde hizmet kartında ve satırda 200 lü tevkifat kodu seçiliyken sipariş xml ile dışarı aktarılıp tekrar içeri alındığında satırda tevkifat kodu gelmiyor ve seçilmek istendiğinde 600 lü tevkifat kodları ekrana geliyor.Satınalma siparişinde hizmet satırı için listelenen tevkifat kodları düzeltilerek, xml ile dısarı içeri alındığında satırda tevkifat kodlarının getirilmesi sağlanmıştır.
47E-irsaliye modülü olmadığında satınalma iade irsaliyesinde sevk tarihi zamanı alanları gelmiyor ve irsaliye tarihi ileri tarih verilerek fiş kaydedilmek istendiğinde “sevk tarihi ve zamanı, fiş tarihi ve zamanından önce olamaz” uyarısı alınıyor.E-irsaliye modülü olmadığında satınalma irsaliyesi fiş türlerinde ‘sevk tarihi/ zamanı’ alanları gelmesi sağlanmıştır.Satınalma iade irsaliyesinde fiş tarihi ve sevk tarihi kontrolü satış irsaliyelerindeki gibi ilgili parametreye göre kontrol edilmesi sağlanmıştır. (Satış parametreleri; İrsaliye Tarih/Zamanı değiştiğinde, Sevk Tarih/Zamanı)  
48İhracat operasyon fişlerinde ihracat bilgileri tabında yer alan gümrük kodu alanı doldurulmasına rağmen kuruluş bilgilerinden gümrükler için ön değer aktarıldığında gümrük kodu kayboluyor.İhracat operasyon fişlerinde ihracat bilgileri tabında yer alan gümrük kodu alanı doldurulduktan sonra kuruluş bilgilerinden gümrükler için ön değer aktarımı yapıldığında fiş içerisindeki gümrük kodu bilgisinin etkilenmemesi sağlanmıştır.Not: Sistem İşletmeni -> Kuruluş Bilgileri -> Gümrükler” formunda sadece “TR, Türkçe” seçeneği için “Veri Aktar(İçeriye)” işlemi yeniden yapılmalıdır.
49Hareketi olmayan muhasebe hesabına ait referans değeri ile aynı referans değerine sahip bakiyesi olan masraf merkezi bulunduğunda defter-i kebir raporu bu referansa sahip hesaptan sonraki hesaplar listelenmiyor.Hareketi olmayan muhasebe hesabına ait referans değeri ile aynı referans değerine sahip bakiyesi olan masraf merkezi bulunduğunda defter-i kebir raporunda bu referansa sahip hesaptan sonraki hesapların listelenmesi sağlandı.
50Satınalma irsaliyesi browserda tik atılarak seçilip daha sonra sağ tuş faturala yapıldığında oluşan faturanın e-fatura statüsü boş geliyor ve değiştirilemiyor.Satınalma irsaliyesi browserda irsaliye seçilerek, sağ tuş faturala yapıldığında oluşan faturanın e-fatura statüsünün dolu gelerek değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
51e-İhracat faturası iptal edildiğinde fiş satırındaki GTIP kodu siliniyor.e-İhracat faturası iptal edildiğinde fiş satırındaki GTIP kodunun silinmemesi sağlanmıştır.
52İşlem yetkilerinde “Finans / Hareketler / Kasa İşlemleri / İşlemler / Değiştir / Kasa İşlemlerinde muhasebeleştirilenler yetkisi kapatılan kullanıcıda muhasebeleşen kasa işlemlerinde değiştir işlemi yapılabiliyor.İşlem yetkilerinde “Finans / Hareketler / Kasa İşlemleri / İşlemler / Değiştir / Kasa İşlemlerinde muhasebeleştirilenler yetkisi kapatılan kullanıcıda muhasebeleşen kasa işlemlerinde değiştir işlemi yapılamaması sağlanmıştır.
53Ayrıntılı ödeme listesi raporunda borç kapama filtresi kullanılarak rapor alındığında borç takip ekranından farklı fişler raporda listeleniyor.Ayrıntılı ödeme listesi raporunda borç kapama filtresi kullanılarak rapor alındığında listelenen fişlerin borç takip ekranı ile aynı olması sağlanmıştır.
54Cari hesaba dövize endeksli çek girişi yapılıp farklı cari hesaba ilgili çekin çıkışı yapılarak cari hesap ekstresi alındığında çek giriş carisinde işlem dövizli tutar kolonu boş geliyor.Cari hesaba dövize endeksli çek girişi yapılıp farklı cari hesaba ilgili çekin çıkışı yapılarak cari hesap ekstresi alındığında çek giriş carisinde işlem dövizli tutar kolonunda değer gelmesi sağlanmıştır.
55Borç yaşlandırma raporundaki filtrelerde bulunan kapanma durumu filtresinde kapanmışlar seçildiğinde herhangi bir değer listelenmiyor.Borç Yaşlandırma raporu ile istenilen tarih aralığındaki borç ve alacağın takibi  yapılmaktadır. Borç Yaşlandırma Raporu ve Borç Dağılım Raporlarında bu filtre seçeneği kaldırılmıştır.
56Arnavutça dil seçeneği aktif olan sette fatura üzerinde yaz yapılıp ascii olarak yazdırıldığında miktar kısmında virgülden sonra 3 veya daha fazla hane var ise 2 haneye yuvarlanıyor.Arnavutça dil seçeneği aktif olan programda fatura ASCII formatında yazdırılmak istendiğinde faturadaki malzemenin miktar kısmında virgülden sonra 3 veya daha fazla hane varsa 2 haneye yuvarlanmadan yazdırılması sağlanmıştır.
57Otomatik satınalma siparişi oluşturma işlemi ile oluşan siparişler; tekrar otomatik satınalma siparişi oluşturma işlemi yapıldığında dikkate alınmıyor.Otomatik satınalma siparişi oluşturma işlemi ile oluşan siparişlerin  tekrar otomatik satınalma siparişi oluşturma işlemi yapıldığında dikkate alınması sağlanmıştır.
58E-defter verilmiş aydaki cari hesap fişlerine cari hesap hareketleri içerisinden f9 menüden değiştir seçeneğiyle tıklanıldığında ilgili muhasebe fişi e-deftere işlendiğinden dolayı değiştirilemez uyarısı alınmamaktadır.Cari hesap hareketleri ve cari hesap fişleri pencerelerinde e-Defter verilmiş aylara ait cari hesap fişlerine değiştirle girilmek istenildiğinde ” İlgili muhasebe fişi e-Deftere işlendiğinden dolayı fiş değişitirilemez” uyarısı verilmesi sağlanmıştır.
59Xml şablonundaki alanların tümü seçildikten sonra GL_CODE alanlarının işareti kaldırılamıyor.Veri aktarımı dışarı işleminde XML şablonundaki alanların tümü seçildikten sonra GL_CODE alanlarının da seçimin kaldırılması sağlanmıştır.
60Toptan satış iade faturası kaydedildikten sonra değiştir ile girilerek detaylar sekmesinden irsaliye bilgileri değiştirilmek istendiğinde gönderimi yapılmış e-irsaliyeler değiştirilemez uyarısı alınmaktadır.Toptan satış iade faturası kaydedildikten sonra değiştir ile girilerek detaylar sekmesinden irsaliye bilgileri değiştirilmesi sağlanmıştır. 
612.72.00.02 sürümünde Form Ba ve Bs oluştururken veri al filtrelerinde veri alma işlemi fiş tarihine göre seçili iken fiş listesine satınalma veya satış fiyat farkı faturası yansımıyor.Form Ba ve Bs oluştururken veri al filtrelerinde veri alma işlemi fiş tarihine göre seçili iken fiş listesine satınalma veya satış fiyat farkı faturası yansıması sağlanmıştır.
62Satış siparişi öneriden sevkedilebilire alındığında risk bilgilerinde sipariş (sevkedilebilir/öneri) toplamları yanlış hesaplanmaktadır.Satınalma/Satış siparişleri öneri durumundan sevkedilebilir durumuna alındığında risk bilgilerine doğru tutarların yansıması sağlanmıştır.
632019 Sql Server Kullanımında Sql Uyumluluk Modu 2019 İse Fiş Girişinde “Microsoft OLE DB Provider for SQL Server : Internal error: An expression services limit has been reached. Please look for potentially complex expressions in your query, and try t2019 sql server kullanımında sql uyumluluk modu 2019 iken fiş girişlerinde uyarı alınmaması sağlanmıştır
64Smtp üzerinden mail gönderiminde e-posta şifresi 10 karakterden fazla ise smtp üzerinden mail gönderimi yapılamıyor.Smtp üzerinden mail gönderiminde e-posta şifresi 10 karakterden fazla olduğunda mailin gönderilmesi  sağlanmıştır.
65Satış faturasında indirim yapılan malzeme için sonrasında satış iade faturası düzenlenerek iade tipi girişi/çıkış maliyeti seçildiğinde net birim maliyeti alanına virgülden sonraki değer gelmiyor.Satış faturasında indirim yapılan malzeme için satış iade faturası düzenlendiğinde iade tipi giriş/çıkış maliyeti seçilerek iade işlemi alanından satış faturası çağırıldığında net birim maliyeti alanına virgülden sonraki alan değerlerinin gelmesi sağlanmıştır.
66Bir kısmı karşılanan talep fişine tekrar girildiğinde iptal edilen miktar kısmında birden küçük bir değer yazıldığında talep fişi satırındaki durumu karşılandı olarak güncellenmiyor.Kısmi karşılanan talep fişine tekrar girildiğinde iptal edilen miktar alanına “1” den küçük bir değer yazıldığında talep fişi satırındaki durumu “karşılandı” olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
67Satış irsaliyesi detaylar sekmesindeki tevkifatlı KDVler ayrı hesapta izlenecek checkboxı işaretlenmemesine rağmen xml aktarımında işaretli geliyor.Satış irsaliyesi xml aktarımlarında detaylar sekmesindeki tevkifatlı KDVler ayrı hesapta izlenecek seçiminin aktarılması sağlanmıştır.
68Talep fişine bağlı satınalma siparişi çıkarıldığında talep fişi onay bilgisi güncellenmemektedir.Talep fişine bağlı satınalma siparişi çıkarıldığında talep fişi onay bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.
69Satış Siparişi fişi incele modunda açıldığında F9-E-fatura bilgileri ekrannında “irsaliye yerine geçer” alanının işareti gözükmemektedir.Satış Siparişi fişi incele modunda açıldığında F9-E-fatura bilgileri ekrannında  “irsaliye yerine geçer” alanının işaretinin gözükmesi sağlanmıştır.
70TIGER WINGS web uygulamasında sol menüde işlem yaptığımızda son açılan browser kendiliğinden tekrar açılıyorTiger Wings web uygulamasında menü ağacı üzerinden son açılan pencere; menü ağacındaki  yön işaretlerine tıklandığında tekrar açılmaması sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.