2.81 LOGO VERSİYON GÜNCELLEMESİ

2.81 LOGO VERSİYON GÜNCELLEMESİ

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINERP-36800TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Hesap seviyesi verilen muhasebe raporlarında sadece en alt kırılımdaki hesapların listelenebileceği filtre olmalıHesap seviyesi verilen muhasebe raporlarında sadece en alt kırılımdaki hesapların listelenebilmesi için “Sadece En Alt Kırılımı Göster=Evet/Hayır” filtresi eklenmiştir. Hesap seviyesi filtre seçeneğine bakılmaksızın sadece en alt kırılımın basılması sağlanmıştır.
WINERP-46419TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cari Hesap Kartları İçerisine Ticari Sicil No Ve Mersis No Alanlarının Eklenmesi İsteniyor.Cari Hesap Kartları İçerisine Ticari Sicil No Ve Mersis No Alanlarının Eklenmiştir.
WINERP-47562TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,İhracat Operasyon Fişleri Devir İle Yeni Döneme/Firmaya DevredilebilmeliDevir işlemi filtre seçeneklerine “İntaç Tarihi Girilmemiş Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak ” filtre seçeneği eklenmiştir. Bu filtre seçeneği ile intaç tarihi girilmemiş ve muhasebeleştirilmemiş ihracat operasyon fişlerinin yeni dönem veya firmaya devredilerek muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-73625TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,MM3,LGCONFIG Dosyasının Kullanımı Engellenmeli.Ürün klasöründe yer alan LGCONFIG dosyası , Windows çalıştır (run) info komutuyla çalıştırıldığında “Password” alanının ” * ” olarak görünmesi ve şifrenin gözükmemesi sağlanmıştır.
WINTLS-8833TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Program İçerisinde Herhangi Bir Pencere Tam Ekran Açıldığında Çalışılan Firma Ve Dönem Bilgileri Görüntülenmesi Sağlanmalı.İzle-Seçenekler menüsü içerisine üst menü her zaman gösterilsin kutucuğu eklenerek işaretlenmesi durumunda tam ekran form kullanımlarında üst menünün görüntülenebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-83887TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Yetki Ağacında Ambarlar İçerisinde Ambar İçin Yetkisi Kapatılmış Kullanıcı, Yetkisi Kapatılan Ambara Oluşturulmuş Olan Fişleri İnceleyebilmeli.Yetki ağacında ambarlar yetkisi kaldırılıp, ambarlar (girişler) ve ambarlar (çıkışlar) yetkileri verilen ambara ait oluşturulmuş fişlerin F9 menüde incele modunda açılması sağlanarak ekle,değiştir,kopyala,çıkar işlemlerinde ise yetki kontrolünün eskisi gibi çalışmaya devam etmesi sağlanmıştır.İncele modunda fişleri görüntüleyebilmek için fiş türüne göre ambarlar (girişler) veya ambarlar (çıkışlar) yetkileri kontrol edilmektedir.
WINERP-86578TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Malzeme kartları genel bilgiler tabına satınalma için tevkifat kodu alanı eklenmeliMalzeme kartı genel bilgiler tabına satınalma ve satış tevkifat kodu eklenmiştir. Girilen belge türüne göre fiş satırlarına otomatik yansıması sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-89293TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cloud Connect İçerisinde Gönder ve Al Butonları Ayrı Olmalıe-Devlet menüsü e-Fatura ve e-İrsaliye işlemlerine Gönder ve Al işlemleri ayrı seçenek olarak eklenmiştir.
WINERP-92040TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Malzeme için satış/satınalma muhasebe bağlantı kodları tanımlarına tevkifat kodu ve oranı (tevkifat oranı pay ve tevkifat oranı payda) filtresi eklenmeli.Muhasebe Bağlantı Kodları / Malzeme / Satış ve Satınalma Muhasebe kodları tanımlarına tevkifat kodu ve oranı (tevkifat oranı pay ve tevkifat oranı payda) filtresi eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-95515TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,e-Beyannamelerde seçilen işyerleri için tek beyanname verilebilmeli.e- Beyannamelerde çoklu işyeri seçimi özelliği eklenerek, birden fazla işyeri için tek bir beyanname oluşturulması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-95556TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,e-devlet modülüne e-Fatura mutabakat raporu eklenmelidirCloud Connect uygulaması kapsamında e-Devlet modülü altına, “Mutabakat Raporları” menüsü eklenerek, rapor seçeneklerine “Gönderilen e-Fatura Mutabakat Raporu” ve “Gelen e-Fatura Mutabakat Raporu” eklenmiştir.
WINERP-95915TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Malzeme ihtiyaç planlama (MRP) ve Ana üretim çizelgeleme (MPS) filtrelerine sipariş fiş numarası filtresi eklenmesi talep edilmektedir.Malzeme ihtiyaç planlama (MRP) ve Ana üretim çizelgeleme (MPS) filtrelerine sipariş fiş numarası filtresi eklenmiştir.
WINERP-97220TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cloud Connect uygulamasında Gelen e-Faturalar penceresinde satınalma faturası üzerinde F9 eşleme bilgilerinde Kart ekle ile eklenen malzeme/hizmet kartı satıra gelmeli.Cloud Connect uygulamasında Gelen e-Faturalar penceresinde satınalma faturası üzerinde F9 eşleme bilgilerinde kart ekle ile eklenen malzeme/hizmet kartının satıra gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-102298TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,e-İrsaliye giden kutusu ekranına e-irsaliyenin sevk tarihi ve sevk zamanı kolonları eklenmeli.e-İrsaliye gönder ve giden kutusu pencerelerine e-İrsaliyenin sevk tarihi ve sevk zamanı kolonları eklenmiştir.
WINTLS-8591TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,Help Mekanizmasının Logo Dijital Danışman alt yapısına taşınması ile ürün içerisindeki help kullanımının bu özelliğe göre güncellenmesiF1 tuşu ve yardım menüsü aracılığı ile açılan ekranların Logo Dijital Danışman web sitesine yönlendirilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-103717TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,e-devlet giden kutularında birden fazla seçim yaparak durum sorgulama yapılabilmesi sağlanmalıe-Fatura, e-İrsaliye, e-SMM e-MM giden kutularında f9 menüye toplu durum sorgula seçeneği eklenmiştir.  Kullanıcı yetkilerinden durum sorgula yetkisi kapatıldığında toplu durum yetkisi de kapatılır.
WINERP-104515TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cloud Connect ile gönderilen e-irsaliyeyi Giden kutusunda f9 menüde yazdır işleminde qrcode ekli olarak yazdırılan görsele gelmemektedir.Cloud Connect Giden kutusunda, gönderilen e-irsaliye F9 menüde yazdır seçeneği ile yazdırıldığında qrcode bilgisinin yazdırılan görsele gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-104643TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Binek araçların amortisman hesaplamasında kkeg hesaplanırken alım tarihinde ki limitlere göre kontrol sağlanmıyor.Binek araçların amortisman hesaplamalarında KKEG hesaplamasının alım tarihinde ki limitlere göre kontrol edilmesi sağlanmıştır.
WINERP-105471TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,e-devlet modülüne e-İrsaliye mutabakat raporu eklenmelidirCloud Connect uygulaması kapsamında e-Devlet modülü altına, “Mutabakat Raporları” menüsü eklenerek, rapor seçeneklerine “Gönderilen e-İrsaliye Mutabakat Raporu” ve “Gelen e-İrsaliye Mutabakat Raporu” eklenmiştir.
WINERP-105472TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,e-devlet modülüne e-arşiv fatura mutabakat raporu eklenmelidirCloud Connect uygulaması kapsamında e-Devlet modülü altına, “Mutabakat Raporları” menüsü eklenerek, bu rapor seçeneklerine “Gönderilen e-Arşiv Mutabakat Raporu” eklenmiştir.
WINERP-105489TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,e-Devlet /Tanımlamalar altında bulunan kural tanımlarının firma kopyalama işlemi ile diğer firmaya aktarılabilmeli.e-Devlet , tanımlamalar altında bulunan kural tanımlarının devir işlemi firma kopyalama ve dönem devri seçeneği ile yeni firma veya döneme kopyalanması sağlanmıştır.
WINERP-105857TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cloud connectte e-arşiv gönder ekranında hazırlanacak ve gönderilecek sekmelerinde iptal durumu iptal edilmemiş ve iptal edilmiş seçeneklerinin her ikisinin de öndeğer olarak işaretli gelmesi sağlanmalı.Cloud Connect’de e-Arşiv Gönder ekranında hazırlanacak ve gönderilecek sekmelerinde iptal durumu iptal edilmemiş ve iptal edilmiş seçeneklerinin her ikisinin de öndeğer olarak işaretli gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-106476TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,e-Fatura – e-Arşiv gönder penceresi gönderilecek sekmesinde f9 menüye seçilenleri çıkar seçeneği eklenmelidir.e-Fatura ve e-Arşiv pencerelerinde gönderilecek sekmesinde f9 menüye seçilenleri çıkar seçeneği eklenmiştir.
WINERP-106988TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Bilanço tablosuna eklenecek bir filtre ile yansıtma fişleri oluşturulmuş gibi raporlama yapılabilmeli.Bilanço Tablosu rapor filtrelerine “ Yansıtma Yapılsın : Evet-Hayır “  seçeneği eklenmiştir. Yansıtma yapılsın : Evet seçilerek bilanço tablosu alındığında ; yansıtma şablonunda tanımlanmış hesapların dönem sonu işlemi yapılmış gibi ilgili muhasebe hesaplarına bakiyelerinin aktarılması ve dönem net karı – zararı satırının oluşması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-107283TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Çek ve senetlerin parçalı olarak tahsilat ve ödemesinin yapılması sağlanmalıÇek ve senetlerin parçalı olarak tahsilat ve ödemesinin yapılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-108574TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Firma güncellemede veritabanı araçları oluşturma işleminde sadece değişen alanlar güncellenmelidir.Sistem işletmeni firma tanımları üzerinde yer alan “Tabloları Sürüme Göre Güncelleme” işleminde performans geliştirmeleri yapılmıştır.
WINERP-108944TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,E-Devlet gönder pencerelerinde onayla/hazırla işlemi yapıldığında gönder penceresinde onaylanan belgelerin seçili gelmesi sağlanmalıe-Devlet gönder pencerelerinde onayla/hazırla işlemi yaptığında gönderilecek sekmesinde sadece kullanıcı taradından onayla/hazırla yapılan belgeler işaretli gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-108962TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Parçalı tahsil/ödeme yapılan çek/senetlerin cari ve çek/senet raporlarında detaylarının listelenmesi sağlanmalıParçalı tahsilatı ve ödemesi yapılan çek ve senet detaylarının cari hesap ekstresi ve çek/senet raporlarında  listelenmesi sağlandı.
WINERP-109127TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Parçalı tahsil/ödeme yapılan çek/senetlerin devrinin yapılmasıStatüsü portföyde olan çek/senetlerin devir işleminde parçalı tahsilat/ödeme detaylarının da devir edilmesi sağlanmıştır.
WINERP-109331TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,e-Devlet menüsü gönder ekranlarında onayla – gönder sekmelerinde sayı numarası ve renk görünmemelie-Devlet menüsü gönder ekranlarında onayla – gönder sekmelerindeki renklendirme ve sayılar kaldırılmıştır.
WINERP-109402TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,e-Arşiv/e-Fatura değiştir ile açık olduğunda , belgenin statüsü değiştirildiğinde fatura kayıt edilmemelie-Arşiv ve e-Fatura belgeleri açıkken başka kullanıcı tarafından e-belge onayla/gönder seçenekleriyle statüsü değiştirildiğinde açık olan belgenin üzerinde değişiklik yapılamaması sağlanmıştır.
WINERP-109408TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cloud connect E-fatura/E-arşiv giden kutularında herhangi bir kolona göre sıralama yapıldıktan sonra bir fatura üzerinde durum sorgulama yapıldığında sıralamanın değişmemesi sağlanmalı.e-İrsaliye/e-Arşiv/e-Fatura/e-SMM/e-Müstahsil giden kutularında sıralama yapılmasına izin verilen kolonlar üzerinde sıralama yapıldıktan sonra durum sorgula yapıldığında fişin konumunun değişmemesi sağlanmıştır. Kolondaki bilgiler aynı ise rastgele sıralama yapmaktadır, bu durum için de durum sorgula yapılan fişin üzerinde kalınması sağlanmıştır.
WINERP-109410TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cloud Connect üzerinde e-Arşiv/e-Fatura giden kutularında durum kodu ve durum açıklaması kolonlarına göre sıralama yapılabilmeli.Cloud Connect üzerinde e-Arşiv/e-Fatura giden kutularında durum kodu ve durum açıklaması kolonlarına göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-109552TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Yüklenilen kdv listesi alış faturaları ve satış faturaları bölümlerinde tümünü bırak işlemi yapılabilmeli.Yüklenilen kdv listesi alış faturaları ve satış faturaları bölümlerinde Ctrl + A işlemi ile seçilen kayıtların seçilmemiş duruma getirilmesi sağlanmıştır. İlgili bölümde hiç kayıt seçilmediği durumda Ctrl + A ile tüm kayıtlar seçilebilir, seçilmiş kayıtlar olduğunda ise Ctrl+A ile tüm kayıtlar seçilmemiş duruma getirilebilir.
WINERP-109610TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cloud Connect uygulamasında e-Fatura Giden Kutusunda Kabul Edildi durumunda faturalar listelenmiyor.Cloud Connect uygulamasında e-Fatura Giden Kutusunda e-fatura giden durumu filtresine (12) Kabul edildi seçeneği eklenmiştir.
WINERP-109697TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Cloud connect e-fatura giden kutusu browserında filtrelerde bulunan e-fatura durumuna sunucuya gönderildi filtresi eklenmeli.Cloud connect e-fatura ve e-irsaliye giden kutusu ekran filtrelerinden “e-fatura durumu”na “(22) Sunucuya Gönderildi” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-109844TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,14 Mayıs 2022 tarihli VUK 537 sayılı kanuna göre yeniden (sürekli) değerleme işlemlerinin yapılması Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin sürekli ve geçici yeniden değerleme işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.Güncel fiyat endeksleri : https://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/ORTAK/FIYAT_ENDEKSLERI/ adresinden indirilerek DEFAULTS\GEN klasörüne kopyalanarak sistem işletmeninde kuruluş bilgileri-fiyat endeksleri bölümünde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi seçilerek sol alt köşede yer alan  güncelle ikonu ile endeks değerleri güncellenmelidir. Endeks tablosuna elle değer girişi de yapılabilir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-109988TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Yüklenilen kdv listesinde, üretilen yarı mamulün ayrıca satınalma faturası olduğunda hareket aktarma işleminde üretimde kullanılan miktarların aktarılması sağlanmalı.Yüklenilen kdv listesinde, üretilen yarı mamulün ayrıca satınalma faturası olduğunda , girdi ve satınalma fatura tarihleri dikkate alınarak hareket aktarma işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
WINERP-110033TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sabit kıymet kaydının net aktif değeri sıfır olduğunda hesaplama işleminde satır oluşmaması parametreye bağlanmalıSabit kıymet kaydının net aktif değeri sıfır olduğunda hesaplama işleminde satır oluşmaması parametreye bağlanmıştır. Duran varlık parametrelerine “Net Aktif Değeri Sıfır Olduğunda Hesaplama Yapılsın  EVET/HAYIR” parametresi eklenmiştir. Parametrenin ön değeri “Evet” seçeneğidir.
WINERP-110776TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Demir çelik ürünlerinin satışındaki tevkifat oranının 5/10 olarak güncellenmesi gerekmektedir.Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C2.1.3.3.8)]  tevkifat oranı  5/10 olarak güncellenmiştir.
WINERP-111019TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Toplu mükellef kontrol işleminde performans geliştirmesi yapılmalıToplu mükellef kontrol işleminde servise gönderilen istek ve serviste yapılan kontrollerde performans iyileştirmesi sağlanmıştır.
WINERP-111020TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İşyeri Bazında Defter Veren Firmalarda Yeni İşyeri Açıldığında E-Defter Kullanımı İçin Uyarı Verilmeli.İşyeri bazında e-Defter kullanımı seçilmiş firmalarda yeni işyeri tanımlandığında veya mevcut işyerine değiştir ile girilip kaydedilmek istenildiğinde , ilgili işyerinde e-Defter kullanımı işaretlenmemişse kullanıcıya uyarı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-111111TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Mahsup fişi kopyalanıp tarih değiştirildiğinde gelen uyarı mesajına tamam denildiğinde imlecin düzenleme tarihinde koyu renkli gösterilmesi gerekmektedir.Muhasebe fişleri kopyalanıp ,tarih değiştirildiğinde gelen uyarı mesajından sonra imlecin fiş düzenleme tarihi alanına konumlandığında renkli gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-111112TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muhasebe Hesap Ekstresi parametreler ekranında imleç tarih alanına konumlanmalıdır.Rapor ekranı seçilen filtreler tabında imlecin ilk satırına konumlanması sağlanmıştır.
WINERP-111161TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,e-Ticaret pazar yerleri ile ürün içerisinden entegrasyon sağlanmasıÜrün ile e-Ticaret pazar yerlerinin entegre şekilde çalışılabilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt NoÜrünTanımAçıklama
WINTLS-8428TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Firma detaylarında veritabanı dili Rusça seçiliyken muhasebe hesap açıklamasına Rusça karakter yapıştır işlemi yapıldığında soru işareti olarak bozulmaktadır.Veri tabanı dili Rusça olan firmada Ctrl-C ve Ctrl-V tuş kombinasyonu ile yapıştırma işleminde yaşanan bozuk karakter problemi giderilmiştir.
WINERP-106090TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Ürün reçetesinde varyant koşulu girişinde < (küçük) ve > (büyük) işareti bulunuyor ise ürün reçetesi ağacı ile üretim emrinde varyant koşuluna göre hesaplama yapılmıyor.Ürün reçetesinde varyant koşulu girişinde < (küçük) ve > (büyük) işareti bulunuyor ise ürün reçetesi ağacı ile üretim emrinde varyant koşuluna göre hesaplama yapılması sağlanmıştır.
WINERP-107013TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Gelen e-Fatura kaydedilmek istenildiğinde eğer içerisine irsaliye aktarılırsa ikinci bir e-irsaliye oluşmakta ve fatura boş olarak listelenmektedir.Gelen e-Fatura kaydedilirken detaylar bölümündeki irsaliye numaralarının değiştirilmesi engellenerek faturaya ait satırları boş ikinci irsaliye oluşmaması sağlanmıştır.Açılan fatura içerisine irsaliye aktarılırsa da aynı durum geçerlidir.
WINERP-108519TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Hızlı üretim fişinde seri lot takipli malzemede lot seçimi yapıldıktan sonra ambar değiştirildiğinde lot girişi olmayan bir ambardan çıkış yapılabiliyor ve stok miktarları hatalı görünüyor.Hızlı üretim fişinde seri lot takipli malzemede lot seçimi yapılarak, ambar değiştirildiğinde lot girişi olmayan ambardan çıkış yapılmaması sağlanmıştır.
WINERP-108581TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Siparişe teslim tarihi atamasında (CTP) birden fazla satış siparişi için planlama yapıldığında sipariş hareketi planlama durumu filtresi doğru filtreleme yapmıyor.Siparişe teslim tarihi atamasında (CTP) birden fazla satış siparişi için planlama yapıldığında sipariş hareketi planlama durumu filtresinin doğru filtreleme yapması sağlanmıştır.
WINERP-109151TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sabit kıymet için amortismanın tümünü ayır işlemi yapıldığında dönemsel amortisman yanlış hesaplanıyor.Sabit kıymet için “Amortismanın Tümünü Ayır” işlemi yapıldığında dönemsel amortismanın doğru hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-109203TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satınalma faturasında dağıtım başlangıç tarihi fatura tarihinden sonraki bir yıla ait ise gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin aylara dağıtımı işleminde hatalı dağıtım yapılmaktadır.Gelecek aylara ve yıllara dağıtım yapılacak faturaların dağıtım başlangıç tarihi ,fatura tarihinden sonraki yılda başladığında gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin aylara dağıtımı işlemi ile dağıtım yapıldığında dağıtım ay sayısına göre dağıtım yapılması sağlanmıştır.
WINERP-109232TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Tahsilat listesi raporu birden fazla döviz türü ile alındığında ve ara toplam filtresi haftalık olduğunda ara toplam bilgileri ilk seçilen işlem dövizi hariç yanlış gelmektedir.Tahsilat listesi raporunda döviz türüne göre faturaların haftalık olarak doğru listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-109324TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Muhasebe hesap/ Masraf merkezi dağılımı raporu dövizli tutarlar işlem dövizi filtresi ile alınmasına rağmen raporlama dövizi tutarları geliyor.Muhasebe Hesap/ Masraf Merkezi Dağılımı raporunda dövizli tutarlar filtresinde işlem dövizi seçilip rapor alındığında döviz bakiye alanına işlem döviz tutarlarının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-109355TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Oracle veri tabanında üretim emri kaynak kullanım sekmesinde iş istasyonu, çalışan için kaynak kullanımı oluşmuyor.Oracle veri tabanı kullanılan firmada üretim emri kaynak kullanım sekmesinde iş istasyonu ve çalışan için kaynak kullanımı satırlarının oluşması sağlanmıştır.
WINERP-109361TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kasa işlemlerinden kredi kartı hesabına bankaya yatırılan fişi düzenlendiğinde banka hesabına hatalı muhasebe kodu geliyor.Kredi kartı hesabı içine girilen muhasebe kodlarının bankaya yatırılan fişinin muhasebe kodlarına yansıması ve fiş içerisinden muhasebe kodlarına girilip F9 menü muhasebe kodları genele uygula/bütün kodlar işaretlenirse banklar/banka cari hesapları altında tanımlanan muhasebe bağlantı kodlarının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-109405TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Malzeme hareketleri browserında filtre ekranına girilip “giriş ambarı” ile “çıkış ambarı” alanları üstünden delete ile geçilmezse ambar fişlerinde sadece çıkış satırı listeleniyor.Malzeme hareketleri ekranın filtre seçeneklerinde “giriş ambarı” ile “çıkış ambarı” alanları üstünden delete tuşu ile geçilmeden ambar fişlerinde çıkış ve giriş satırının listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-109471TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Hızlı veri girişi altından mahsup fiş girişinde sistemde aynı numaralı fiş varsa uyarı mesajı gelmiyor. Mahsup fişi kaydediyor gibi gözüküyor fakat kayıtlarda fiş gözükmüyorHızlı veri girişi modülünden mahsup fişi eklenmek istendiğinde; sistemin kayıtlı mahsup fişlerini kontrol ederek eğer aynı numaralı fiş varsa “Aynı numaralı bir fiş daha var.” uyarısını vermesi sağlanmıştır.
WINERP-109533TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Hizmet satırı bulunan sipariş ayrıntılı satış siparişi dökümünde incelendiğinde hem hizmet kodu hem de malzeme kodu gelmektedir.Ayrıntılı satış siparişi dökümünde hizmet ve malzemenin ayrı gruplarda basılması sağlanmıştır.
WINERP-109620TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Kullanıcı tanımlı satınalma irsaliyesi türü elektronik olduğunda f9 menü çıkar seçeneği çalışmamaktadır.Kullanıcı tanımlı satınalma irsaliyesi türü elektronik olduğunda f9 menü çıkar seçeneği ile çıkarılması sağlanmıştır.
WINERP-109703TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Gönderimi yapılan irsaliye faturaya aktarıldığında detaylar tabındaki irsaliye numarası değiştirilebiliyor.Gönderimi yapılan irsaliye faturaya aktarıldığında detaylar sekmesindeki irsaliye numarasının manuel müdahale ile değiştirilememesi sağlanmıştır.
WINERP-109772TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Sabit kıymet kartında muhasebe hesapları sekmesinde ihraç kayıtlı alımlar iki kez gelmektedir.Sabit kıymet kartı eklemesi yapılırken muhasebe hesapları sekmesinde ihraç kayıtlı alımların bir kere gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-109785TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Sipariş teslim tarihi ataması(CTP) işleminde hesaplama yapılırken Access Violation hatası alınıyor.Sipariş teslim tarihi ataması( CTP) işleminde hesaplama yapılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-109794TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satış siparişinde satırda dövizli tanımlı satış fiyatı bulunan stok seçilip satırlarda fiyatlandırma dövizi seçildiğinde ve döviz türü tl olarak düzenlendiğinde fiyatlandırma döviz kuru hatalı oluşuyor.Satış siparişinde, satırlar için fiyatlandırma dövizi seçilip satırda döviz türü TL seçildikten sonra tanımlı satış fiyatı dövizli olan stok seçildiğinde fiyatlandırma döviz kurunun doğru oluşması sağlanmıştır.
WINERP-109890TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Özel dönem kullanılan firmalarda kar/zarar tablosunda başlangıç ve bitiş rapor ayı filtreleri seçimine göre hatalı raporlama yapılıyor.Özel dönem kullanılan firmalarda Kar/Zarar Tablosunda başlangıç ve bitiş rapor ayı filtrelerinin seçimine göre doğru sonuçların alınması sağlanmıştır.
WINERP-109906TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Genel Muhasebe/Ana Kayıtlar/Masraf Merkezleri F9 Hareketlerde gönderimi yapılan e-Defterdeki mahsup fişine manuel olarak müdahale edilerek tutar değiştirilebiliyor. Değiştirilmemeli.e-Defter uygulaması kapsamında defter oluşturulmuş aylara ait fişler için ,projeler ve masraf merkezleri üzerinden hareketler ekranından değiştirme yapılamaması sağlanmıştır.
WINERP-109909TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Zamanlanmış görevlerde tekrarlanma seçimi düzenli artan olarak tanımlanan zamanlanmış görevde başlangıç tarihi ve saati değiştirilir ise görev tekrarlanmıyor.Zamanlanmış görevlerde tekrarlanma seçimi düzenli artan olarak tanımlandığında zamanlanmış görevde başlangıç tarihi ve saati değiştirilmeden doğru çalışması sağlanmıştır.
WINERP-109939TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,Fiyat farkı uygulanan toptan satış faturasında f9 menü maliyetler ekranında tutar rd kolonu yanlış hesaplanmaktadır.Fiyat farkı uygulanan toptan satış faturasında f9 menü maliyetler ekranında tutar rd kolonunun doğru hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-109995TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Çek çıkış cari hesaba bordrosunda değerlenecek döviz (çek çıkış) türü seçilerek CH döviz değerleme raporu alındığında döviz bakiye, döviz borç/alacak alanında bakiye görünmemektedir.Çek çıkış cari hesaba bordrosunda değerlenecek döviz (çek çıkış) türü seçilerek CH döviz değerleme raporu alındığında döviz bakiye, döviz borç/alacak alanına bakiye yansıması sağlanmıştır.
WINERP-110049TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,“Muhasebeleşen Hizmet Satırlarına faturadaki Miktar Bilgisi Aktarılsın” parametresi hayır iken binek araç kiralama için oluşturulan faturadaki KKEG satırları mahsup fişine gelmiyor.Muhasebe parametrelerinde yer alan “Muhasebeleşen Hizmet Satırlarına Faturadaki Miktar Bilgisi Aktarılsın” parametresi evet olarak ayarladığında alınan hizmet faturalarında binek araç kiralama seçeneği işaretli hizmet satırları varsa ,muhasebeleştirme sırasında KKEG satırlarının muhasebe fişine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-110075TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,İhracat işlemlerine ait masraflar satış provizyon dağıtım fişi ile dağıtılamıyor.Satış Provizyon Dağıtım Fişi dağıtılacak hizmetler bölümüne ,ihracat operasyon fişlerine bağlı hizmet faturalarının da yansıması sağlanmıştır.
WINERP-110236TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Gib e-Arşiv fatura gönderiminde fatura satırlarında ek vergi varsa “Başarısız.Hata” mesajı alınıyor. Ve gönderim işlemi yapılamıyor.Gib e-Arşiv kullanımı olan firmada ek vergi kartı tanımına “Evrensel Kod” alanı eklenmiştir. Bu kod olmadan ek vergi kartı kaydedilememektedir.
Önceden ek vergi kodu seçilerek kaydedilen malzeme kartları için sadece ek vergi kartında evrensel kodunun seçilerek kaydedilmesi yeterli olacaktır, malzeme kartında yeniden ek vergi kartı seçilmesine gerek yoktur.
WINERP-110480TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Satışı yapılan sabit kıymete ait giderlere değer düşüklüğüne ek olarak yıllık amortisman toplam birikmiş amortisman ve birikmiş amortisman (d.s.) tutarları da hesaplanıyor.Satışı yapılan sabit kıymete ait amortisman hesaplamasında değer düşüklüğü haricinde hesaplama yapılmaması sağlanmıştır.
WINERP-110514TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Tükenen sabit kıymete ait giderin amortismanı 2021 aralık ayı için hesaplanmamaktadır.Tükenen sabit kıymete ait amortismanın 2021 aralık ayı içinde hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-110627TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,Varyant takipli mamul malzeme için siparişe teslim tarihi ataması(CTP) yapılırken çıkarılan önerilerde sipariş içerisindeki varyanta ait öneriler dışında diğer varyantlara ait önerilerde çıkartılıyor.Varyant takipli mamul malzeme için siparişe teslim tarihi ataması(CTP) yapılırken çıkarılan önerilerde sadece sipariş içerisindeki varyanta ait önerilerin çıkartılması sağlanmıştır.
WINERP-110629TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,Konsinye giriş irsaliyesi ile girişi yapılan ve malzeme miktarı sıfır olan stok için maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında negatif stok seviyesi uyarısı alınıyor.Konsinye giriş irsaliyesi ile girişi yapılan ve daha sonra iade edilen malzemeler için maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında ,ilgili stok negatife düşmemesine rağmen negatif stok seviyesi uyarısı alınıyordu, düzeltme yapılarak maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında ilgili malzemenin stok miktarı eksiye düşmediği durumda negatif seviye uyarısı alınmadan işlemin tamamlanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-110863TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,Farklı uygulamalardan ara dönemde Logo uygulamasına geçiş yapılıp e-Defter dosyası oluşturulduğunda Mali dönem için verilen ilk defterin yevmiye numarası 1 ile başlamalıdır uyarısı alınıyor.Farklı uygulamalardan ara dönemde Logo uygulamasına geçiş yapılıp e-Defter dosyası oluşturulduğunda mali dönem için verilen ilk defterin yevmiye numarası 1 ile başlamalıdır uyarısı alınıyordu.Firma ve işyeri e-Defter tanımlarında son yevmiye no alanı doldurulmuş ise ara dönem geçişlerinde buradaki numaraya göre kontrol yapılması sağlanmıştır. Eğer son yevmiye no bilgileri doldurulmamışsa eskisi gibi e-defter geçişinin ilk ayı için yevmiye madde numarası 1 olması zorunluluk kontrolü yapılmaya devam edecektir.
WINERP-111170START3,Start3 ürününde satış faturaları browserı açıkken firma değiştir işlemi yapıldığında açık olan mevcut firmaya ait browser ekranı kapanmayıp access violation mesajı alınıyor.Start3 ürününde “Firma Değiştir” işleminde açık olan tüm ekranların kapatılması sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.