e-Defter Nedir?

e-Defter Nedir? sorusuna yanıtlar sunacağımız bu yazımızda, başvuru detaylarını sizlerle paylaşacağız.

e-Defter Nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter
Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır. Böylece defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemler artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilmekte, Defterlerin kaynağının doğruluğu, sonradan değiştirilmediği, belgelerin bütünlüğü e-imza/mali mühür ve başkanlık beratı ile garanti altına alınmaktadır.
LOGO e-Defter uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir (Büyük Defter)” belgeleri, GİB tarafından belirlenen standartlarda hazırlanabilmekte ve elektronik olarak GİB’e kolayca gönderebilmektedir.

Logo e-Defter uygulaması ile;

✓ e-Defter dosyaları aylık olarak xml formatında oluşturulur,
✓ e-Defter oluşturulurken eksik ve hatalı kayıtlar otomatik tespit edilir ve raporlanır,
✓ e-Defter dosyaları ile birlikte, defterlerin bütünlüğünü garantileyen imzalanmış/mühürlenmiş berat dosyası oluşturulur,
✓ Oluşan XML dosyaların içeriği XSLT görüntüleme dosyaları ile kontrol amaçlı görüntülenebilir,
✓ Oluşturulan e-Defter berat dosyaları GİB sistemine otomatik gönderilir,
✓ Yedekleme hizmeti satın alınması durumunda e-Defter dosyaları otomatik olarak Logo Özel Entegratör servislerinde saklanır.

e-Defter Başvurusunda Hangi Versiyon Seçilmelidir?

e-Defter canlı ortam entegrasyon başvurusu yapılırken Logo ürünleri için 1.01.00 versiyon seçilmelidir

e-Defter Uygulamasında Zaman Damgası Neden Kullanılır?

Zaman damgası; bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade eder.

Örneğin, bir elektrik kesintisi veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, güvenli elektronik imza (gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-UEKAE ’den temin edilecektir.

Ücretsiz destek almak için 0850 840 36 38
Whatsapp Destek Hattı 0555 564 08 70Bir cevap yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.