e-Defter Saklama Hizmeti Nedir?

e-Defter Saklama Hizmeti Nedir? Hangi Yönetmelerle Saklama Yapılabilir?

e-Defter Saklama Hizmeti Nedir? Hangi Yönetmelerle Saklama Yapılabilir?

19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ’de belirtildiği gibi; “ e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. ” Bu zorunluluğa istinaden, firmalar internet ortamında gönderilmiş olan e-Defter kayıtlarını kendileri saklayabileceği gibi özel entegratörler ile sözleşme yaparak entegratör firmaların da saklamalarını sağlayabilmektedir. Mükellefler, kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması vb.
nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Özellikle son dönemlerde artan siber saldırılar nedeniyle birçok mükellefimizin elektronik defter dosyalarının zarar gördüğü görülmekte ve bu nedenle Özel Entegratör üzerinden saklama hizmeti alınmasının önemi giderek artmaktadır.

e-Defter Dosyaları Otomatik Olarak Saklanabilir Mi?

LOGO Özel Entegratör üzerinden saklama hizmeti satın alınmış ise sistem işletmeninde E-DEVLET / E-DEFTER sekmesinde saklama hizmeti seçilmelidir;

e-Defter Dosyaları Otomatik Olarak Saklanabilir Mi?

Yedekleme işleminin e-Defter gönderim işlemi sırasında otomatik yapılması için; program içerisinde Ticari Sistem Yönetimi/Tanımlar/eDefter Parametreleri/Diğer Parametreler ekranından “e-Defter Otomatik Saklama Hizmeti Çalışsın” parametresi “Evet” yapılmalıdır;

Parametre ayarlandıktan sonra e-Defter dosyaları oluşturulup Gib’e gönderildikten sonra otomatik olarak Logo Özel Entegratör servisi üzerinde yedeklenecektir.

e-Defter Dosyaları Otomatik Olarak Saklanabilir Mi?

Otomatik saklama hizmetinin parametresinin evet olarak ayarlanmadığı durumda e-Defter dosyaları oluşturulup GİB’e gönderildikten sonra EDEFTER.exe içerisindeki “Defter Saklama” butonu ile Logo Özel Entegratör üzerinde saklanabilir. Ayrıca Durum sorgula butonu ile eDefter dosyalarının Entegratör sayfasındaki saklama durumu sorgulanabilir.

e-Defter Dosyaları Otomatik Olarak Saklanabilir Mi?

Saklama işlemi başarıyla tamamlandığı durumda ilgili döneme ait e-Defter dosyaları Entegratör portalında aşağıdaki şekilde görüntülenir;

GİB Tarafından Yayınlanan e-Defter Bildirim Programı ile e-Defter Dosyalarının Saklanması Zorunlu Mudur?

e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması
zorunludur. Bu saklama işlemi için https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinden GİB tarafından yayınlanan e-DefterBildirim programı indirilmeli ve bu program aracılığı ile e-Defter dosyaları Gib sunucularında saklanmalıdır. Logo Özel Entegratörlük servisi ile saklama yapılıyor ise Entegratör portalında parametreler kısmında “e-Defter dosyalarım saklanmak üzere GİB ile paylaşılsın” parametresinin “Evet” yapılması durumunda e-Defter dosyaları Gib sunucularına saklanmak üzere otomatik
olarak gönderilecektir.Bir cevap yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.